За задачите от проект в Business Contact Manager

В Business Contact Manager за Outlook може да използвате бизнес проект и сродни задача от проект, за да проследявате много дейност, които са част от вашия бизнес. Тези задачи от проект са свързани към запис за запис и може да бъдат възлагани на упълномощен потребител на вашата база данни за Business Contact Manager.

Какво искате да направите?

Създаване и възлагане на задачи от проект

Актуализиране на възложена задача от проект

Проследяване на дейността по задачи от проект, свързани с бизнес проекта

Изтриване на задача от проект

Създаване и възлагане на задачи от проект

Един бизнес проект от типа на събрание за продажбите може да включва няколко задачи от проект, които трябва да бъдат завършени и може да бъдат възложени, например уреждане на помещение за събранието, доставка на закуски или създаване, изработване и връчване на материали за продажби.

Забележка : Прикачените файлове, като файлове или имейл съобщения, не могат да бъдат добавяни към задачи на проекти, но могат да бъдат добавяни към свързания бизнес проект. За повече информация вж. За бизнес проектите в Business Contact Manager.

Създаване и възлагане на нова задача от проект

 1. Във формуляра на формуляр, в секцията Задачи от проект, щракнете върху Създай.

 2. Наименувайте задачата от проект и я свържете към бизнес проект.

 3. В раздела Информация за задача от проект, в полето Възложено на изберете упълномощен потребител, на когото ще принадлежи задачата от проект.

 4. В раздела Настройки на задача от проект въведете дати на начало и край и въведете приоритет на задачата от проект.

Подробни данни за задачата от проект, включително името на потребителя, на когото е възложена, датите за начало и край и състоянието, се появяват във формуляра на бизнес проекта в раздела Задачи от проект.

Най-горе на страницата

Актуализиране на възложена задача от проект

Когато ви е възложена една задача от проект, вие можете да я видите в лентата на заданията в Outlook.

Как?

В Outlook, в менюто Изглед посочете лентата на заданията и след това щракнете върху Нормален.

Отваряне и актуализиране на задача от проект

 1. Отворете задачата от проект, като щракнете върху нея в лентата на заданията.

 2. В секцията Настройки на задача от проект актуализирайте текущото състояние, процента на изпълнение и необходимостта от внимание от страна на собственика на бизнес проекта.

 3. В секцията Коментари може да поставите коментари от други файлове или да въведете коментари направо в бизнес проекта. Щракнете върху бутона Добави клеймо, за да поставите дата на коментарите.

След като сте записали формуляра на задачата от проект, последната информация от този запис се появява в свързания формуляр на бизнес проекта.

Най-горе на страницата

Проследяване на дейността по задачи от проект, свързани с бизнес проекта

Като собственик на бизнес проекта, вие можете да проследявате дейността по задачи от проекти, като правите преглед на записа за бизнес проекта.

Показване на задачи от проект

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес проекти и отворете бизнес проекта, който искате да прегледате.

 2. В раздела Обзор на проекта може да видите състоянието на изпълнение на всички задачи от проекта, свързани с този запис за бизнес проект.

 3. В раздела Задачи от проект може да покажете подробна информация за състоянието. Оттук може да отворите и всяка задача.

  Как?

  Изберете задача и щракнете двукратно върху нея.

  Забележка : За да промените подробните данни, които се появяват в раздела Задачи от проект, щракнете с десния бутон върху заглавка на колона и щракнете върху Избор на полета. Плъзнете едно заглавие на колона от Избор на полета в секцията Задачи от проект, за да покажете информация от това поле.

Най-горе на страницата

Изтриване на задача от проект

Може да изтриете отворена задача от проект от лентата, която е част от потребителския интерфейс на Microsoft Office Fluent или затворена задача от проект от менюто.

Изтриване на отворена задача от проект

 • В една отворена задача от проект, в лента, в раздела Задача от проект, в групата Действия щракнете върху Изтрий.

Изтриване на една или повече задачи от проект

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Задачи от проект.

 2. Изберете задача от проект или задачи, които искате да изтриете, и след това в лентата с инструменти Стандартни щракнете върху бутона Изтрий Изтрий .

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×