За групите на SharePoint

Можете да използвате групи на SharePoint за присвояване на едни и същи нива на разрешения на много хора едновременно. Като използвате групи, вместо да се опитвате да управлявате и проследявате достъпа, който давате до вашите сайтове или съдържание, поотделно за всеки потребител, можете да опростите задачата за управление на достъпа до сайт.

Присвояването на разрешения на хора по групи вместо като отделни лица:

  • Опростява поддръжката на вашия сайт за вас и за собствениците на сайта след вас,

  • Гарантира, че хората, изпълняващи подобни задачи, имат едни и същи нива на достъп, и

  • Ви помага да сте сигурни, че хората имат само нужния им достъп, не повече.

В тази статия

Какво представляват групите на SharePoint?

Групи на SharePoint по подразбиране

Групи и нива на разрешение

Какво представляват групите на SharePoint?

Групата за защита представлява колекция от хора – наричани потребители – които трябва да изпълняват сродни типове задачи с вашия сайт или съдържание.

Предлагаме ви някои примери за задачи, които е възможно потребителите на един сайт да трябва да изпълняват:

Визуализиране на потребители

Можете да организирате тези потребители в групите на SharePoint по подразбиране, за да ги групирате по видовете задачи, които те трябва да изпълняват в сайта.

Групите за защита могат да бъдат съставени от много отделни потребители, могат да съдържат една група за защита в Windows или могат да бъдат комбинация от двете.

Можете да организирате потребителите в произволен брой групи в зависимост от размера и сложността на вашата организация или уеб сайт. Групите се създават и управляват на ниво колекция от сайтове.

Най-горе на страницата

Групи на SharePoint по подразбиране

Най-често използваните групи по подразбиране в сайт са следните:

  • Посетители

  • Членове

  • Собственици

Тези групи ви помагат лесно да сортирате хората, които ще използват вашия сайт по сходен начин. Някои хора имат нужда само да преглеждат съдържанието на сайта, други имат нужда да редактират съдържание, а някои имат нужда да добавят или редактират елементи на самия сайт.

Или, както е показано на следващата фигура, бихте могли да присвоите хората на групи, както следва:

Визуализиране на потребителски групи

Най-горе на страницата

Групи и нива на разрешение

Нивата на разрешение, които са присвоени на група, гарантират, че членовете на групата имат достъпа до сайтовете и съдържанието, от който имат нужда.

На всяка група за защита по подразбиране се присвоява ниво на разрешения по подразбиране, но можете и да създавате нови групи или да присвоявате други нива на разрешения на всяка съществуваща група.

Забележка :  Можете да създавате групи на SharePoint от групи за защита на Windows, но не и от групи за разпространение, познати и като списъци за разпространение.

Всеки, на когото е зададено ниво на разрешение, включващо разрешението "Създаване на групи", което участва по подразбиране в нивото на разрешение "Пълен контрол", може да създава групи на SharePoint по избор.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×