Записване на документ в Word

Можете да използвате командите Запиши и Запиши като, за да съхраните вашата работа, и можете да регулирате настройките, които Microsoft Word използва за записване на вашите документи.

Ако например документът е за ваше лично ползване и не очаквате да се налага да го отваряте в по-ранна версия на Word, можете да използвате командата Запиши.

Ако искате да споделяте ваш документ с хора, които използват софтуер, различен от Microsoft Word 2010 или Microsoft Office Word 2007, или ако планирате да отворите документа в друг компютър, трябва да изберете как и къде искате да запишете документа.

Забележка : Ако често записвате документи в определено място или формат, можете да регулирате настройките, така че Word по подразбиране да използва този избор.

Важно : Ако имате намерение да споделите документа с други читатели, щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Проверка за проблеми до Подготовка за споделяне и след това щракнете върху Преглед на документ, преди да запишете документа. Опцията Преглед на документ предоставя команди, които подобряват поверителността, защитата и автентичността на вашия документ.

Какво искате да направите?

Записване на документ за първи път

Записване на съществуващ документ като нов документ

Записване на документ на компактдиск

Записване на документ в USB памет

Записване на документ на място, откъдето има отдалечен достъп до него

Записване на документ, така че да може да се отвори в по-ранна версия на Word.

Записване на документ в алтернативни файлови формати

Задаване на настройките за записване на документи

Записване на документ за първи път

 1. В лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху Запиши Изображение на бутон или натиснете CTRL+S.

 2. Въведете име за документа, след което натиснете Запиши.

  Word записва документа в местоположение по подразбиране. За да запишете документа на друго място, изберете друга папка в списъка с папки, ако вашият компютър изпълнява Windows 7, или в Предпочитани връзки, ако вашият компютър изпълнява Windows Vista, или в списъка Запиши в, ако вашият компютър изпълнява Microsoft Windows XP. Ако искате да промените местоположението по подразбиране за мястото, където Word записва документи, регулирайте настройките за записване на документи.

Най-горе на страницата

Записване на съществуващ документ като нов документ (Запиши като)

За да предотвратите презаписването на оригиналния документ, използвайте командата Запиши като, за да създавате нов файл веднага щом отваряте оригиналния документ.

 1. Отворете документа, който искате да запишете, като нов файл.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Запиши като.

 4. Въведете име за документа, след което натиснете Запиши.

  Word записва документа на място по подразбиране.

  За да запишете документа на друго място, щракнете върху друга папка в списъка Запиши в в диалоговия прозорец Запиши като. Ако искате да промените мястото по подразбиране, където Word записва документите, регулирайте настройките за записване на документи.

За да улесните използването на един документ като база за другите, запишете документа там, където се съхраняват шаблоните. В диалоговия прозорец Запиши като щракнете върху Шаблони, ако вашият компютър изпълнява Windows Vista, или щракнете върху Надеждни шаблони, ако вашият компютър изпълнява Windows XP, и след това щракнете върху Запиши. Когато искате да създадете нов документ, в диалоговия прозорец Нов документ щракнете двукратно върху Създай от съществуващ.

Друг начин за използване на един документ като основа за други е да го запишете като шаблон.

Най-горе на страницата

Записване на документ на компактдиск

 1. Използвайте командата Запиши или Запиши като, за да запишете документа в папка, която можете да намерите лесно.

 2. Поставете празен записваем компактдиск в записващото устройство. Използвайте някой от следните видове:

  • Записваем компактдиск (CD-R)

  • Презаписваем компактдиск (CD-RW)

   При презаписваемите компактдискове данните могат да се копират и изтриват многократно.

 3. Щракнете върху Старт и след това направете едно от следните неща в зависимост от операционната система на вашия компютър:

  Windows 7

  1. Щракнете върху "Компютър".

  2. В списъка с папки щракнете върху стрелката до "Компютър", за да разгънете списъка с дискови устройства.

  3. Щракнете върху файловете или папките, които искате да копирате на компактдиск, и ги плъзнете в CD записващото устройство в списъка с папки.

   За да изберете повече от един файл, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху желаните файлове.

  4. В диалоговия прозорец "Запиши компактдиск" щракнете върху "Като USB флаш устройство" или "Със CD/DVD плейър" в зависимост от формата на компактдиска, който искате да използвате. Ако искате помощ за това, щракнете върху "Кой от тях трябва да избера?".

  5. Въведете име за компактдиска в полето "Заглавие на диска" и след това щракнете върху "Напред".

  6. Следвайте инструкциите на екрана.

  Windows Vista

  1. Щракнете върху Компютър.

  2. Щракнете върху Папки, за да разгънете списъка с папки, и след това щракнете върху стрелката до Компютър, за да разгънете списъка с дискови устройства.

  3. Щракнете върху файловете или папките, които искате да копирате на компактдиск, и ги плъзнете в CD записващото устройство в списъка с папки.

   За да изберете повече от един файл, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху желаните файлове.

  4. В диалоговия прозорец Запиши компактдиск щракнете или върху Файлова система на живо, или върху Mastered в зависимост от формата на компактдиска, който искате да използвате. Ако искате помощ за това, щракнете върху Кой CD или DVD формат да избера?.

  5. Въведете име за компактдиска в полето Заглавие на диска и след това щракнете върху Напред.

  6. Следвайте инструкциите на екрана.

  Windows XP

  1. Щракнете върху Моят компютър.

  2. В менюто Изглед посочете Лента на Explorer и след това щракнете върху Папки.

  3. Щракнете върху файловете или папките, които искате да копирате на компактдиск, и ги плъзнете в CD записващото устройство в списъка с папки.

   За да изберете повече от един файл, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху желаните файлове.

  4. Щракнете двукратно върху записващото CD устройство. Windows XP ще покаже мястото, където временно се съхраняват файловете, които ще се записват на компактдиска. Проверете дали файловете и папките, които смятате да копирате на компактдиск, се показват под Файлове, готови за записване на компактдиска.

  5. Под Задачи за записване на компактдиск щракнете върху Запиши тези файлове на компактдиск. Windows стартира съветника за записване на компактдиск. Следвайте инструкциите на съветника.

 • Не се опитвайте да копирате повече файлове, отколкото могат да се съберат на компактдиска. Потърсете върху опаковката на компактдиска информация за капацитета му. Твърде големите файлове за запис на компактдиск можете да запишете на записваем DVD (DVD-R или DVD+R) или презаписваем DVD (DVD-RW или DVD+RW) диск. Windows XP обаче не поддържа копиране върху DVD диск и ще трябва да използвате специален софтуер за DVD запис

 • Проверете дали на твърдия диск има достатъчно място за съхранение на временните файлове, които се създават по време на процеса на запис на компактдиска. При стандартен компактдиск Windows запазва до 700 мегабайта (МБ) свободно място на диска. При компактдиск с голям капацитет Windows запазва до 1 гигабайт (ГБ) място.

 • След като копирате файлове или папки на компактдиск, можете да го разгледате, за да се уверите, че са се копирали.

Най-горе на страницата

Записване на документ в USB памет

 1. Вмъкнете паметта в USB порт.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Запиши като.

 4. Направете едно от следните неща:

  Windows 7

  1. Щракнете върху Компютър.

  2. Под Устройства със сменяеми носители щракнете двукратно върху USB паметта.

  Windows Vista

  1. Щракнете върху Компютър.

  2. Под Устройства със сменяеми носители щракнете двукратно върху USB паметта.

  Windows XP

  1. Щракнете върху Моят компютър.

  2. Щракнете двукратно върху USB паметта

 5. В полето Име на файл въведете име за документа.

 6. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Записване на документ на място, откъдето има отдалечен достъп до него

Можете да запишете документа на папка от мрежата или на уеб сървър.

Записване на документ на папка от мрежата

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Намерете папката в мрежата.

 4. Ако във вашия компютър е изобразена мрежова папка, в списъка с местоположения щракнете върху Компютър, ако вашият компютър изпълнява Windows 7 или Windows Vista, или върху Моят компютър, ако вашият компютър изпълнява Windows XP, и след това щракнете върху името на папката.

  Имате лесен достъп до мрежовата папка, като я назначите към вашия компютър. Ако вече нямате назначена папка, можете да щракнете върху Инструменти в диалоговия прозорец Записване като, да щракнете върху Добавяне на мрежов диск и след това да следвате инструкциите в диалоговия прозорец Добавяне на мрежов диск.

 5. Ако знаете името и мястото на споделената мрежова папка, напишете го в полето Име на файл, започвайки с две обратно наклонени черти, след което натиснете клавиша ENTER.

 6. Въведете име за документа, след което натиснете Запиши.

Записване на документ на уеб сървър

Windows 7

Ако записвате документа в библиотека на SharePoint, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши и изпрати, след което щракнете върху Запиши в SharePoint.

 3. Отидете до местоположението в SharePoint, където искате да запишете, и щракнете върху Запиши.

 4. В диалоговия прозорец "Запиши като" щракнете върху Запиши.

Ако записвате документа в OneDrive, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху Запиши в уеб сайт.

 3. Щракнете върху Влизане, въведе вашите Windows Live ID и парола и щракнете върху OK.

  Ако използвате Hotmail, Messenger или Xbox Live, вие вече имате Windows Live ID. В противен случай щракнете върху Записване за OneDrive, за да създадете нов Windows Live ID.

 4. Изберете папка в OneDrive, след което щракнете върху Запиши като.

 5. Въведете име за вашия файл и щракнете върху Запиши.

  Сега документът е записан в OneDrive. В OneDrive можете да давате на хората разрешение да преглеждат и редактират съдържанието на вашите папки. Когато искате да споделите документ, изпратете връзка към папката.

Windows Vista

Ако записвате документа в библиотека с документи в сайт на Windows SharePoint Services 3.0, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Намерете уеб сървъра.

 4. В полето Име на файла въведете URL адреса на сайта и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. Щракнете двукратно върху името на библиотеката за документи.

 6. Въведете име за документа, след което натиснете Запиши.

Ако записвате документа в уеб сайт в MSN, направете следното:

 1. В полето Име на файла въведете URL адреса на вашия MSN сайт и след това натиснете клавиша ENTER.

 2. Въведете потребителското име и паролата си, за да влезете в сайта.

Ако записвате документа в местоположение на протокол за прехвърляне на файлове (FTP), което вече сте конфигурирали, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В диалоговия прозорец Запиши като разгънете списъка Папки и щракнете върху Компютър.

 4. Щракнете двукратно върху FTP местоположението в списъка Място в мрежата.

  FTP е начин за отваряне и записване на файлове в уеб сървъри. Ако знаете името и идентификационните данни за влизане в сървър, можете да добавите сървъра към вашите местоположения в мрежата, като щракнете с десния бутон върху Компютър и след това щракнете върху Добавяне на местоположение в мрежата в диалоговия прозорец Запиши като.

Windows XP

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Намерете уеб сървъра.

  • Ако записвате документа в библиотека за документи на сайт на Windows SharePoint Services 3.0, напишете URL адреса на сайта в полето Име на файл, след което натиснете ENTER. Щракнете двукратно върху името на библиотеката за документи.

  • Ако записвате документа на уеб сайт на MSN, щракнете върху Моите места в мрежата, след което щракнете двукратно върху Моите уеб сайтове в MSN. Напишете паролата си, ако е необходимо, след което щракнете двукратно върху името на сайта.

  • Ако записвате документа в местоположение на протокол за прехвърляне на файлове (FTP), което вече сте конфигурирали, изберете FTP места в списъка Запиши в , след което щракнете двукратно върху FTP мястото.

   FTP е начин на отваряне и записване на файлове на уеб сървъри. Ако знаете името на файла и идентификационните данни за влизане за някой сървър, можете да добавите сървъра към вашите FTP места, като щракнете върху Добавяне/модифициране на FTP места в диалоговия прозорец Запиши като.

 4. Въведете име за документа, след което натиснете Запиши.

Най-горе на страницата

Записване на документ, така че да може да се отвори в по-ранна версия на Word.

Ако запишете вашия документ във файловия формат по подразбиране .docx, потребителите на Microsoft Word 2003, Word 2002 и Word 2000 трябва да инсталират Microsoft Office Compatibility Pack за файловите формати на Word, Excel и PowerPoint 2007, за да отворят документа. Като алтернатива на това можете да запишете документа във формат, който може да бъде отворен директно в по-ранни версии на Word – но форматирането и оформлението, които зависят от новите функции в Word 2010 може да не са налични в по-ранните версии. За повече информация за това кои функции са налични в по-ранните версии на Word вж. Създаване на документ, който може да бъде използван от по-ранни версии на Word.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Име на файла въведете име за документа и след това изберете Запиши.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху Документ на Word 97-2003 Това променя файловия формат на .doc.

 5. Въведете име за документа, след което натиснете Запиши.

Ако често искате да записвате документи във формат на Word 97-2003, вижте Записване на документите в предишен файлов формат по подразбиране.

Най-горе на страницата

Записване на документ в алтернативни файлови формати

Ако създавате документ за други потребители, можете да го направите разрешен за четене и забранен за редактиране, или разрешен за четене и редактиране. Ако искате документът да бъде разрешен за четене и забранен за редактиране, запишете го като PDF или XPS файл или като уеб страница. Ако искате вашият документ да бъде разрешен за четене и редактиране, но предпочитате файлов формат, различен от .docx или .doc, можете да използвате формати като обикновен текст (.txt), текст в RTF формат (.rtf), OpenDocument текст (.odt) и Microsoft Works (.wps).

PDF и XPS    PDF и XPS са формати, които хората могат да четат на широкодостъпен софтуер за разглеждане. Тези формати запазват оформлението на страниците в документа.

Уеб страници    Уеб страниците се показват в уеб браузър. Този формат не запазва оформлението на страниците на документа. Когато някой преоразмери прозореца на браузъра, оформлението на документа се променя. Можете да запишете документа като обикновена уеб страница (HTML формат) или като уеб страница от един файл (MHTML формат). С HTML формата всички поддържащи файлове (например изображения), се съхраняват в отделна папка, която е свързана с документа. С MHTML формата всички поддържащи файлове се съхраняват заедно с документа в един файл. MHTML форматът се поддържа от Microsoft Internet Explorer 4.0.

Можете да записвате документ в други формати, които могат да се отварят от най-различни програми за редактиране на текст. Сред тези формати са обикновеният текст (.txt), Rich Text Format (.rtf), OpenDocument Text (.odt) и Microsoft Works (.wps). Записването на документ на Office Word 2007 или по-късна версия в тези формати обаче не запазва надеждно тяхното форматиране, оформление и други функции на документа. Използвайте тези формати само ако нямате нищо против да загубите тези аспекти от документа. Можете да избирате тези формати от списъка Запиши като тип в диалоговия прозорец Записване като.

Записване на документ като PDF или XPS файл

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла.

 4. В списъка Запиши като тип изберете PDF или XPS документ.

 5. Ако документът е само за разглеждане онлайн, можете да компресирате размера на файла, като щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн) до Оптимизиране за.

 6. Ако искате да запишете само част от документа, ако искате да включите знаци за корекции или свойства на документа или ако искате автоматично да създавате хипервръзки към заглавия или показалци в документа, щракнете върху Опции, след което щракнете върху опциите, които искате да използвате.

 7. Щракнете върху Запиши.

Записване на документ като уеб страница

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Ако публикувате документ в уеб сървър, намерете името на сървъра и щракнете върху него (не двукратно).

 4. В полето Име на файл въведете име за файла.

 5. В полето Запиши като тип щракнете върху Уеб страница или Уеб страница от един файл.

  Ако запишете документа като уеб страница (HTML формат) и по-късно искате да го преместите или да го изпратите като прикачен файл в имейл съобщение, трябва да не забравите да включите папката, в която са поддържащите файлове. Тази папка носи същото име като документа. Ако запишете документа като уеб страница в един файл, цялата информация се съдържа в документа.

 6. Щракнете върху Запиши.

Записване на документ във формат на текст на OpenDocument.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Име на файла въведете име за файла.

 4. В полето Запиши като тип щракнете върху Текст на OpenDocument.

  Ако искате да запазите версия на файла като документ на Word, трябва да я запишете като документ на Word (например .docx файлов формат), преди да затворите Word.

 5. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Задаване на настройките за записване на документи

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Запиши.

 4. В полето Записване на файловете в този формат щракнете върху файловия формат, който искате да използвате.

 5. До полето Местоположение на файловете по подразбиране щракнете върху Преглед, след което щракнете върху папката, където искате да запишете своите файлове.

  Тези опции управляват поведението по подразбиране първия път, когато използвате командите Отвори, Запиши или Запиши като, когато стартирате Word. Когато записвате документ, можете да замените тези настройки, като укажете друго място или формат в диалоговите прозорци Отваряне, Записване или Записване като.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×