Записване като PDF

Ако имате файл на 2007 Microsoft Office, който искате да споделите с другите, но не искате те да променят формата, може да запишете файла като PDF.

В тази статия

Какво е PDF формат?

Записване като PDF формат в програма на Office

Какво е PDF формат?

Portable Document Format (PDF) гарантира, че вашият отпечатан или преглеждан файл ще запази предвидения от вас формат. PDF форматът е полезен също, ако имате намерение да използвате методи за професионален печат.

Важно : 

 • Нямате опцията за PDF? Изтеглете и инсталирайте Acrobat от Adobe Systems.

 • За да прегледате PDF файл, изтеглете и инсталирайте Adobe Acrobat Reader на вашия компютър от Adobe Systems. Щракнете върху Получаване на Adobe Reader.

 • За да създавате PDF файлове, изтеглете и инсталирайте Acrobat от Adobe Systems.

Записване като PDF формат в програма на Office

В следващия списък намерете програмата от 2007 Microsoft Office system, която използвате, за да научите повече за записването в PDF формат.

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Запис като PDF за споделяне или уеб разпространение

Запис като PDF за професионален печат

Visio

Word

Access

 1. Отворете таблицата или отчета, който искате да публикувате като PDF.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до Запиши като и след това изберете PDF или XPS.

 3. В списъка Име на файл въведете или изберете име за файла.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 5. Ако искате да отворите файла веднага след като го публикувате, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване. Тази отметка е налична единствено ако имате инсталиран PDF четец на компютъра си.

 6. До Оптимизиране за направете едно от следните неща, в зависимост от това дали размерът на файла, или качеството на печата е по-важно за вас:

  • Ако таблицата или отчетът изискват високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако качеството на печат е по-малко важно от размера на файла, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 7. За да укажете различни опции за файла, щракнете върху Опции. Можете да намерите връзки за още информация за тези опции в раздела Вж. още. Щракнете върху OK.

 8. В диалоговия прозорец Публикуване като PDF или XPS, щракнете върху Публикуване.

Ако искате да направите промени в PDF файл, след като сте го записали, върнете се във вашия първоначален файл на 2007 Microsoft Office system, в който сте го създали, и отново запишете файла като PDF. За да научите повече, вж. Запознаване с PDF и XPS файлови формати.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Запиши като и след това изберете PDF или XPS.

 2. В списъка Име на файл въведете или изберете име за работната книга.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 4. Ако искате да отворите файла веднага след като го публикувате, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване. Тази отметка е налична единствено ако имате инсталиран PDF четец на компютъра си.

 5. До Оптимизиране за направете едно от следните неща, в зависимост от това дали размерът на файла, или качеството на печата е по-важно за вас:

  • Ако работната книга изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако качеството на печат е по-малко важно от размера на файла, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 6. За да укажете различни опции за файла, щракнете върху Опции. (Можете да намерите връзки за още информация за тези опции в раздела Вж. още.) Щракнете върху OK.

 7. Щракнете върху Публикувай.

Ако искате да направите промени в PDF файл, след като сте го записали, върнете се във вашия първоначален файл на 2007 Microsoft Office system, в който сте го създали, и отново запишете файла като PDF. За да научите повече, вж. Запознаване с PDF и XPS файлови формати.

Най-горе на страницата

InfoPath

Направете следното, когато попълвате формуляр в Office InfoPath 2007:

 1. В менюто Файл посочете Експортиране в, след което щракнете върху PDF или XPS.

 2. В списъка Име на файл въведете или изберете име за формуляра.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 4. Ако искате да отворите файла веднага след като го публикувате, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване. Тази отметка е налична единствено ако имате инсталиран PDF четец на компютъра си.

 5. До Оптимизиране за направете едно от следните неща, в зависимост от това дали размерът на файла, или качеството на печата е по-важно за вас:

  • Ако формулярът изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако качеството на печат е по-малко важно от размера на файла, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 6. Щракнете върху Публикувай.

Ако искате да направите промени в PDF файл, след като сте го записали, върнете се във вашия първоначален файл на 2007 Microsoft Office system, в който сте го създали, и отново запишете файла като PDF. За да научите повече, вж. Запознаване с PDF и XPS файлови формати.

Най-горе на страницата

OneNote

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикувай като PDF или XPS.

 2. В списъка Име на файл въведете или изберете име за файла.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 4. Непосредствено до Страници щракнете върху опцията, представляваща частта от бележника, който искате да запишете като PDF.

 5. Щракнете върху Публикувай.

Ако искате да направите промени в PDF файл, след като сте го записали, върнете се във вашия първоначален файл на 2007 Microsoft Office system, в който сте го създали, и отново запишете файла като PDF. За да научите повече, вж. Запознаване с PDF и XPS файлови формати.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Запиши като и след това изберете PDF или XPS.

 2. В списъка Име на файл въведете или изберете име за презентацията.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 4. Ако искате да отворите файла веднага след като го публикувате, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване. Тази отметка е налична единствено ако имате инсталиран PDF четец на компютъра си.

 5. До Оптимизиране за направете едно от следните неща, в зависимост от това дали размерът на файла, или качеството на печата е по-важно за вас:

  • Ако презентацията изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако качеството на печат е по-малко важно от размера на файла, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 6. За да укажете различни опции за файла, щракнете върху Опции. (Можете да намерите връзки за още информация за тези опции в раздела Вж. още.) Щракнете върху OK.

 7. Щракнете върху Публикувай.

Ако искате да направите промени в PDF файл, след като сте го записали, върнете се във вашия първоначален файл на 2007 Microsoft Office system, в който сте го създали, и отново запишете файла като PDF. За да научите повече, вж. Запознаване с PDF и XPS файлови формати.

Най-горе на страницата

Publisher

Запис като PDF за споделяне или уеб разпространение

Ако искате да споделите публикация с фиксиран формат в уеб сайт или мрежа, направете следното:

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикувай като PDF или XPS.

 2. В списъка Име на файл въведете или изберете име за публикацията.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 4. Непосредствено до Оптимизиране за щракнете върху Промяна.

 5. В диалоговия прозорец Опции на публикуване изберете оптимизацията в списъка Посочете как тази публикация ще се отпечатва или разпространява, която съответства на нуждите на публикацията. Например ако публикацията ще се разпространява онлайн и качеството на печата е по-малко важно от размера на файла, изберете Минимален размер. Ако качеството на печата е по-важно от размера на файла, изберете Висококачествен печат.

 6. Щракнете върху Разширено, за да се покаже целият диалогов прозорец, и изберете нужните ви настройки. Можете да намерите връзки за още информация за тези опции в раздела Вж. още.

 7. Щракнете върху OK.

 8. В диалоговия прозорец Запиши като, ако искате да отворите файла веднага след като го запишете, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване. Тази отметка е достъпна само ако имате инсталиран PDF четец на компютъра си и ако не е избрана опцията Голяма печатарска машина в диалоговия прозорец Опции на публикуване.

 9. Щракнете върху Запиши.

Запис като PDF за професионален печат

Ако публикацията се изпраща към професионален принтер, направете следното:

 1. В менюто Файл посочете към Пакетиране и продължаване, след което щракнете върху Пренасяне в печатно ателие.

 2. В прозореца отляво, в списъка Как ще се печата тази публикация?, щракнете върху желаната опция. Ако ще използвате офсетов печат, щракнете върху Голяма печатарска машина. Ако ще използвате професионална печатница, щракнете върху Висококачествен печат.

 3. Щракнете върху Опции за печат.

 4. В диалоговия прозорец Опции за печат изберете желаните опции. (Можете да намерите връзки за още информация за тези опции в раздела Вж. още.) Щракнете върху OK.

 5. В Избор на елемент за поправяне поправете всички проблеми, установени от Publisher.

 6. В Експортиране поставете отметка в квадратчето Създай PDF.

 7. Щракнете върху Запиши.

 8. В съветника за пакетиране и продължаване изберете местоположението, в което искате да експортирате файла, и щракнете върху Напред.

Ако искате да направите промени в PDF файл, след като сте го записали, върнете се във вашия първоначален файл на 2007 Microsoft Office system, в който сте го създали, и отново запишете файла като PDF. За да научите повече, вж. Запознаване с PDF и XPS файлови формати.

Най-горе на страницата

Visio

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикувай като PDF или XPS.

 2. В списъка Име на файл въведете или изберете име за рисунката.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 4. Ако искате да отворите файла веднага след като го публикувате, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване. Тази отметка е налична единствено ако имате инсталиран PDF четец на компютъра си.

 5. До Оптимизиране за направете едно от следните неща, в зависимост от това дали размерът на файла, или качеството на печата е по-важно за вас:

  • Ако рисунката изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако качеството на печат е по-малко важно от размера на файла, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 6. За печат само на селекция от страници или за да укажете други опции на публикуване, щракнете върху Опции и изберете желаните настройки. (Можете да намерите връзки за още информация за тези опции в раздела Вж. още.) Щракнете върху OK.

 7. Щракнете върху Публикувай.

Ако искате да направите промени в PDF файл, след като сте го записали, върнете се във вашия първоначален файл на 2007 Microsoft Office system, в който сте го създали, и отново запишете файла като PDF. За да научите повече, вж. Запознаване с PDF и XPS файлови формати.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Запиши като и след това изберете PDF или XPS.

 2. В списъка Име на файл въведете или изберете име за документа.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 4. Ако искате да отворите файла веднага след като го публикувате, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване. Тази отметка е налична единствено ако имате инсталиран PDF четец на компютъра си.

 5. До Оптимизиране за направете едно от следните неща, в зависимост от това дали размерът на файла, или качеството на печата е по-важно за вас:

  • Ако документът изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако качеството на печат е по-малко важно от размера на файла, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 6. Щракнете върху Опции, за да зададете страниците за печат, да изберете дали да се отпечатват коректурите и да изберете опциите за изход. Можете да намерите връзки за още информация за тези опции в раздела Вж. още. Щракнете върху OK.

 7. Щракнете върху Публикувай.

Ако искате да направите промени в PDF файл, след като сте го записали, върнете се във вашия първоначален файл на 2007 Microsoft Office system, в който сте го създали, и отново запишете файла като PDF. За да научите повече, вж. Запознаване с PDF и XPS файлови формати.

Забележка : Продуктите на други разработчици, дискутирани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft производители; Microsoft не гарантира, косвено или по друг начин, за изпълнението или изправността на тези продукти.

Най-горе на страницата

Беше ли полезна тази информация?

Как можем да подобрим това?

Как можем да подобрим това?

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!