Запазени думи в SQL

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

A B C D E F G H I J K L M            

N O P Q R S T U V W X Y Z            

Следващият списък съдържа всички думи, запазени от ядрото на базата данни на Access за използване в SQL отчети. Думи в списъка, които са само с главни букви също са запазени от други приложения. Следователно отделни помощни теми за тези думи предоставят общи описания, които не се фокусират върху SQL ползване.

Забележка : Думи, последвано от звездичка (*) са запазени, но в момента нямат значение в контекста на Microsoft Access SQL команда (например ниво и обръщения). Думи, които не са подчертани не са свързани обяснения.

A

АБСОЛЮТНА

ANY

ADD

СА

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Буквено-цифров – Вижте текст

ПОДДЪРЖАНЕ

ALTER

РАЗРЕШЕНИЕ

ALTER TABLE

AUTOINCREMENT – Вижте брояч

And

Avg

AS


B-C

ЗАПОЧНЕТЕ ДА

ПРАВИЛАТА ЗА СЪПОСТАВЯНЕ

Между

COLUMN

BINARY

ИЗВЪРШВАНЕ НА

BIT

ИТ, КОМПРЕСИРАНЕ

BIT_LENGTH

СВЪРЗВАНЕ

БУЛЕВ – Вижте битова

ВРЪЗКА

И ДВЕТЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ

ОТ

КОНТЕЙНЕР

БАЙТ

СЪДЪРЖА

КАСКАДНО

CONVERT

КАТАЛОГ

Брой

CHAR, характер – Вижте текст

БРОЯЧ

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

ПРОВЕРЕТЕ

CURRENT_DATE

ЗАТВОРЕТЕ

CURRENT_TIME

КОЛОННА С КЛЪСТЕРИ

CURRENT_TIMESTAMP

ОБЕДИНЯВА

CURRENT_USER

СЪПОСТАВЯ

КУРСОР


D

БАЗА ДАННИ

DISALLOW

ДАТА – Вижте дата/час

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

ДЕК, ДЕСЕТИЧНИ

ДОМЕЙН

ДЕКЛАРИРАТ

ДВОЙНА

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

ЧУЖД

EXCLUSIVECONNECT

FROM

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗПЪЛНИ

Клауза FROM

EXISTS

ОБЩИ – Вижте LONGBINARY

ИЗВЛИЧАНЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ

FALSE

ГРУПА

ИЗВЛИЧАНЕ НА

GUID

ПЪРВО

HAVING

ПЛАВАЩА, FLOAT8 – Вижте ДВУКРАТНО

HOUR

FLOAT4 – Вижте Единична


I

САМОЛИЧНОСТ

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

IEEEDOUBLE – Вижте ДВУКРАТНО

ВЛИЯЕ ОТ

IEEESINGLE – Вижте Единична

INSERT

ИГНОРИРАЙ

INSERT INTO

IMAGE

INT, цяло число, INTEGER4 – Вижте ДЪЛГО

ИМП

INTEGER1 – Вижте байт

In

INTEGER2 – Вижте кратко

IN

INTERVAL

INDEX

В

INDEXCREATEDB

Е

ВЪТРЕШНА

ИЗОЛАЦИЯ


J-М

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ

LONGTEXT

КЛЮЧ

LOWER

ЕЗИК

СЪВПАДЕНИЕ

ФАМИЛНИТЕ

Макс.

LEFT

ИЗВЕСТИЕ – Вижте LONGTEXT

Ниво *

Мин.

Like

MINUTE

ЛОГИЧЕСКИ, логически1 – вижте битова

Mod

ДЪЛЪГ

ПАРИ – Вижте валута

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

НАЦИОНАЛЕН

Външната *

NCHAR

ИЗХОДНИТЕ ДАННИ

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

КЛАВИАТУРА

NTEXT

ПАРАМЕТРИ

NULL

ЧАСТИЧНО

ЧИСЛО – Вижте ДВУКРАТНО

ПАРОЛА

ЦИФРОВАТА – Вижте ДЕСЕТИЧНО

ПРОЦЕНТ

NVARCHAR

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА

OCTET_LENGTH

ПОЗИЦИЯ

OLEOBJECT – Вижте LONGBINARY

ТОЧНОСТ

ВКЛ.

ПОДГОТОВКА

ОТВОРЕН

ПЪРВИЧЕН

ОПЦИЯ

ПРИВИЛЕГИИ

или

ПРОЦЕС, ПРОЦЕДУРА

РЕД

ПУБЛИЧНО


Q S

РЕАЛНА – Вижте Единична

SMALLDATETIME

ПРЕПРАТКИ

SMALLINT – Вижте кратко

ОГРАНИЧАВАНЕ НА

SMALLMONEY

АНУЛИРАНЕ НА

НЯКОИ

RIGHT

SPACE

ВРЪЩАНЕ В СТАБИЛНО СЪСТОЯНИЕ

SQL

СХЕМА

SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE

SECOND

Стандартно отклонение

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

НИЗ – Вижте текст

SELECTSECURITY

SUBSTRING

ЗАДАВАНЕ НА

Сума

КРАТКО

SYSNAME

ЕДИН

SYSTEM_USER

РАЗМЕР


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

Обръщения *

UPDATESECURITY

ВРЕМЕННИ

UPPER

TEXT

ИЗПОЛЗВАНЕ НА

ВРЕМЕ – Вижте дата/час

ПОТРЕБИТЕЛ

ВРЕМЕВО КЛЕЙМО

ИЗПОЛЗВАНЕ НА

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

СТОЙНОСТИ

TINYINT

Дисперсия

ЗА ДА

VARBINARY – Вижте ДВОИЧНИ

НАЙ-ГОРЕ

VARCHAR – Вижте текст

КРАЙНИ

VarP

ТРАНЗАКЦИЯ

РАЗЛИЧНА

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ИЗГЛЕД

ПРЕВОД НА

КОГАТО

ПРЕВОД

ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО

TRIM

WHERE

TRUE

С

СЪЮЗ

РАБОТА

УНИКАЛНИ

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ

YESNO – Вижте битова

UPDATE

ЗОНА

UPDATEIDENTITYЗабележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×