Задачи за управление на данни

Използвайте този диалогов прозорец, за да показвате и управлявате операциите за импортиране и експортиране (известни също като спецификации), които сте създали за текущата база данни. Когато сте изпълнили преди това съветника за импортиране на текст или съветника за експортиране на текст, може да запишете операцията като спецификация за бъдеща употреба.

Раздели "Записано импортиране" и "Записано експортиране"

Изберете всеки от разделите, за да превключите от записаните спецификации за импортиране към тези за експортиране.


Променете името на спецификацията, описанието й и пътя и името на файла източник или местоназначение.

  • Редактирайте името на спецификацията, като щракнете върху нея и направите промени в текстовото поле. Натиснете ENTER, за да запишете, или ESC, за да отмените промените.

  • Редактирайте пътя или името на файла, като щракнете върху низа и направите промените в текстовото поле. Натиснете ENTER, за да запишете, или ESC, за да отмените промените.

  • Редактирайте описанието, като щракнете над пътя и името на файла и направите промените в текстовото поле. Натиснете ENTER, за да запишете, или ESC, за да отмените промените.

    Забележки : 

    • Не може да се редактират други настройки, записани като част от спецификацията, например име на работен лист или наименуван диапазон, типове данни на полета и таблиците източник и местоназначение.

    • Когато изберете друг файл източник за спецификация за импортиране, уверете се, че новият файл отговаря на всички изисквания, които са важни за успешното завършване на операцията.

Изпълнение

Повторете една операция чрез щракване върху спецификацията и след това – върху Изпълни. Когато операцията приключи, ще видите съобщение за състоянието на операцията.

За повече информация, вижте статията Изпълнение на записана операция за импортиране или експортиране.

Създай задача за Outlook

Повтаряйте една операция през равномерни интервали, като създадете задача, изпълняваща съответната спецификация. Преди да създадете задача, Microsoft Office Outlook 2007 трябва да е инсталиран на вашия компютър. За да планирате една задача, изберете спецификацията и щракнете върху Създай задача за Outlook. Задайте желаните настройки в прозореца "Задача" в Outlook и след това щракнете върху Запиши и затвори.

За повече информация вижте статията Планиране на операция за импортиране или експортиране.

Изтриване

Ако извършването на конкретна операция вече не е необходимо, спецификацията може да бъде изтрита. Изберете спецификацията и щракнете върху Изтрий.

Затвори

Затваря диалоговия прозорец.

Забележка : Всички промени, които правите – например в името на спецификацията, името на файла или настройките на пътя или всички спецификации, които изтривате – не могат да се отменят.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×