Задаване на табулатори в документ на Word

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Има няколко начина, можете да зададете табулатори в документ на Word:

Добавяне на табулатори

Добавяне на висящ отстъп

Добавяне на запълващи знаци с точки

Добавяне на табулатори

Един бърз начин за задаване на табулатори в документа е щракването върху мястото в линийката, където искате да се покажат табулаторите.

Пример за използване на табулатори за създаване на колони

 1. Ако не виждате линийката най-отгоре на документа, щракнете върху Изглед > Линийка.

  В раздела "Изглед" е осветена опцията "Линийка".

 2. Щракнете върху линийката, където искате да има табулатор. Например щракнете върху 1, 2, 3, 4 и 5. Малък L-образен символ ще маркира всеки табулатор.

  Линийката в документ на Word се показва с табулатори.

 3. За да преместите табулатор, трябва да го плъзнете по протежение на линийката.

Сега, когато натиснете клавиша TAB, вашият текст ще се подравнява с табулаторите, които сте задали.

Добавяне на висящ отстъп

При висящия отстъп вторият и всички следващи редове на абзаца са отместени по-навътре от първия ред.

Пример на висящ абзац

 1. Ако не виждате линийката най-отгоре на документа, щракнете върху Изглед > Линийка.

  В раздела "Изглед" е осветена опцията "Линийка".

 2. Изберете текста, където искате да добавите висящ отстъп.

 3. На линийката плъзнете горната триъгълна част на долния маркер до мястото, където искате да започне отстъпът, като напр. обозначението за 1 см.

  Изберете горната част на стрелката и я плъзнете до отстъпа, който искате

Добавяне на запълващи знаци с точки

Разстоянието между табулаторите може да се показва като точки, тирета или други запълващи знаци, за да се подравни информацията.

Пример за използване на запълващ знак точка

 1. Ако не виждате линийката най-отгоре на документа, щракнете върху Изглед > Линийка.

  В раздела "Изглед" е осветена опцията "Линийка".

 2. Щракнете върху долния ръб на линийката на мястото, където искате да зададете табулатора.

 3. Щракнете върху Оформление и след това върху стрелката на иконата за стартиране на диалогов прозорец в групата Абзац.

  Осветена е стрелката за отваряне на диалоговия прозорец "Абзац" в раздела "Оформление".

 4. В прозореца Абзац щракнете върху Табулация в долния ляв ъгъл.

  Диалогов прозорец за абзац с осветен бутон за раздели.

 5. В прозореца Табулация, под Подравняване изберете Отдясно.

  Показват се опциите в диалоговия прозорец "Табулация"

 6. Под Водач изберете опцията за пунктираните линии. Щракнете върху OK, когато сте готови.

Сега можете да добавите записи и когато натиснете TAB, ще се появи пунктирана линия през страницата до обозначението за 6". Форматирането ще се добавя към всеки нов ред, докато не промените запълващия знак. За да промените форматирането, така че да няма запълващ знак, изпълнете стъпки от 3 до 6 и под Водач изберете 1 (няма).

Забележка : Ако създавате съдържание, можете да следвате стъпките за добавяне на съдържание.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×