Задаване на размера на полето

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да регулирате размера на пространството, което използва всеки запис в таблицата, като променяте свойството за размер на полето на числовите полета в таблицата. Можете също да променяте размера на поле, което съхранява текстови данни, въпреки че това действие има по-малък ефект върху използваното пространство.

Забележка : Функционалност, описано в тази статия не се отнася за "Приложения на Access". За повече информация относно работата с приложения на Access Моля, вижте < Вмъкване на връзка към контейнер за тема >

.

В тази статия

Какво се случва, когато променяте размера на полето?

Променяне на размера на числово поле

Променяне на размера на текстово поле

Какво се случва, когато променяте размера на полето?

Можете да промените размера на поле, което е празно или което вече съдържа данни. Ефектът от промяната на размера на полето зависи от това дали полето вече съдържа данни.

 • Ако полето не съдържа данни    Когато промените размера на полето, размерът на стойностите на новите данни за това поле се ограничава. За числовите полета размерът на полето определя точно колко дисково пространство използва Access за всяка стойност на полето. За текстовите полета размерът на полето определя максималния размер на дисковото пространство, което Access ще отдели за всяка стойност на полето.

 • Ако полето съдържа данни    Когато промените размера на полето, Access отрязва всички стойности в полето, които превишават зададения размер на полето, и ограничава размера на стойностите на новите данни за полето, като е описано по-горе.

Най-горе на страницата

Променяне на размера на числово поле

Съвет : Ако полето, на което искате да промените размера, вече съдържа данни, помислете за създаване на архивно копие на вашата база данни, преди да продължите. За повече информация вж. раздела Вж. също.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, съдържаща полето, което искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В мрежата за структура на таблица изберете полето, за което искате да промените размера на полето.

 3. В екрана Свойства на полето, в раздела Общи въведете новия размер на полето в свойството Размер на полето. Можете да избирате от следните стойности:

  • Byte  – За цели числа в диапазона от 0 до 255. Необходима е памет един байт.

  • Integer  – За цели числа в диапазона от -32 768 до +32 767. Необходима е памет два байта.

  • Long Integer  – За цели числа в диапазона от -2 147 483 648 to +2 147 483 647. Необходима е памет четири байта.

   Съвет : Използвайте типа данни Long Integer, когато създавате външен ключ за съпоставяне на поле с поле на друга таблица, съдържащо първичен ключ с автономериране.

  • Single  – За числови стойности с плаваща запетая в диапазона от -3,4 x 1038 до +3,4 x 1038 и до седем значещи цифри. Необходима е памет четири байта.

  • Double  – За числови стойности с плаваща запетая в диапазона от -1,797 x 10308 до +1,797 x 10308 и до 15 значещи цифри. Необходима е памет осем байта.

  • ИД на репликация – за съхраняване на GUID за репликация. Необходима е памет 16 байта.

   Забележка : Репликацията не се поддържа при използване на файловия формат .accdb.

  • Decimal  – За числови стойности в диапазона от -9.999... X 1027 до +9.999... X 1027. Съхраняването изисква 12 байта.

Най-горе на страницата

Променяне на размера на текстово поле

Съвет : Ако полето, на което искате да промените размера, вече съдържа данни, помислете за създаване на архивно копие на вашата база данни, преди да продължите. За повече информация вж. раздела Вж. също.

 1. Отворете таблицата, съдържаща полето, което искате да промените.

 2. Изберете полето, на което искате да промените размера, и след това в лентата щракнете върху раздела Модифициране на полета.

 3. В групата Свойства щракнете върху Още и след това щракнете върху Размер на полето.

 4. Въведете новия размер в полето Размер на полето. Можете да въведете стойност от 1 до 255. Това число задава максималния брой знаци, които може да съдържа всяка стойност. Ако имате нужда от повече от 255 знака, използвайте вместо това данни от тип Memo.

  Забележка : За данните в текстово поле Access не отделя повече място от това, което е необходимо, за да помести действителните стойности. Свойството Размер на полето е максималният размер на стойността на полето.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×