Задаване на контрола като задължителна

Ако искате да задължите потребителите да въвеждат стойност в контрола, когато попълват вашия формуляр, трябва да промените полето, към което е обвързване контролата, в задължително поле. Например за да сте сигурни, че потребителят ще постави отметка в квадратче, за да укаже съгласие със споразумението, можете да зададете полето, свързано с квадратчето за отметка, като задължително поле.

В зависимост от процедурата, която използвате, за да направите една контрола задължителна и от това дали потребителят попълва формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, използвайки уеб браузър, задължителната контрола може да бъде показана по един от следните начини:

 • Като стандартно предупреждение за грешка, което се състои от червена звездичка или пунктирана червена граница и екранно пояснение, което гласи Не може да е празно.

 • Като персонализирано съобщение за грешка, което се показва в диалогов прозорец.

В тази статия

Съображения за съвместимост

Показване на стандартно съобщение за грешка при празна контрола

Показване на персонализирано съобщение за грешка при празна контрола

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон за формуляр в InfoPath, можете да изберете определен режим на съвместимост, за да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато шаблон за формуляр, съвместим с браузър, се публикува на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи след това е разрешен за браузър, формулярите, базирани на шаблона за формуляр, могат да бъдат визуализирани в уеб браузър. Когато проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, някои контроли не са достъпни в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показвани в уеб браузър.

Някои функции за проверка на данни работят по различен начин в уеб браузър и в InfoPath. Например, когато добавяте проверка на данни към контрола, вие създавате обяснителен текст, който трябва да се покаже, когато потребителят въведе невалидни данни в контролата. Този обяснителен текст може да се появява в екранно пояснение и като опция можете да позволите на потребителите да показват предупреждение, което съдържа допълнителна информация, или предупреждението да се появява автоматично, когато потребителят въведе невалидни данни. Предупрежденията не могат да се показват автоматично при формуляри, които се визуализират в уеб браузър, но потребителите пак ще могат да видят екранното пояснение, а като опция може да се покаже предупреждение с допълнителна информация.

Списък на контролите, които могат да бъдат зададени като задължителни полета

Следващата таблица показва списък на контроли на Microsoft Office InfoPath 2007, които могат да бъдат зададени като задължителни, и указва за всяка контрола дали е налична за шаблони на формуляр, съвместим с браузър.

Контроли, които поддържат проверка на данни

Достъпни за шаблони за формуляри, съвместими с браузър?

Квадратче

Да

Контрола за избор на дата

Да

Падащо списъчно поле

Да

Списъчно поле

Да

Бутон за избор

Да

Текстово поле

Да

RTF поле

Да

Списък с водещи символи, номериран списък или обикновен списък

Не

Комбинирано поле

Не

Забележки : 

 • Въпреки че контролите RTF текстово поле са налични, когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, проверката на данни за тези контроли не е разрешена, когато формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, се разглежда в уеб браузър.

 • Повечето контроли, които могат да бъдат указани като задължителни, имат квадратче за отметка Не може да е празно в диалоговия прозорец Свойства на контрола. Поставяйки отметка в това квадратче, правите полето, свързано с тази контрола, задължително поле. Но диалоговият прозорец Свойства на RTF текстово поле няма квадратче за отметка Не може да е празно, така че трябва да създадете персонализирано съобщение за грешка за него, следвайки процедурата "Показване на персонализирано съобщение за грешка при празна контрола" по-късно в тази статия.

Най-горе на страницата

Показване на стандартно съобщение за грешка при празна контрола

Повечето контроли, които могат да бъдат указани като задължителни, имат квадратче за отметка Не може да е празно в диалоговия прозорец Свойства на контрола. Поставяйки отметка в това квадратче, правите полето за контролата задължително поле.

Забележка : Ако не можете да поставите отметка в квадратчето Не може да е празно, трябва да създадете персонализирано съобщение за грешка.

 1. Щракнете върху контролата, която искате да направите задължителна.

 2. В менюто Формат изберете Свойства на контрола.

 3. Изберете раздела Данни.

 4. Под Проверка и правила поставете отметка в квадратчето Не може да е празно.

Най-горе на страницата

Показване на персонализирано съобщение за грешка при празна контрола

 1. Щракнете върху контролата, за която искате да покажете персонализирано съобщение за грешка.

 2. В менюто Формат щракнете върху Проверка на данни.

 3. Щракнете върху Добавяне.

 4. В първото поле под Ако това условие е вярно щракнете върху Избор на поле или група и след това изберете полето или групата, към които е обвързана контролата.

 5. Във второто поле щракнете върху е празно.

 6. За да показвате автоматично съобщение на диалогов прозорец, когато потребителят остави някоя контрола празна, отметнете квадратчето Показвай съобщенията на диалоговия прозорец незабавно, щом потребителите въведат невалидни данни.

  Забележка : Тъй като съобщенията на диалоговия прозорец не могат да се показват автоматично в уеб браузър, потребител, който попълва вашия формуляр, използвайки уеб браузър, ще види само екранното пояснение.

 7. В полето Екранно пояснение въведете текста, който искате да се показва, когато потребител посочи контролата или щракне с десния бутон на мишката върху контролата.

 8. В полето Съобщение въведете текста, който искате да показвате в диалоговия прозорец или незабавно, или когато потребителят изиска повече подробности.

  Забележка : Екранното пояснение за грешка при проверка на данни няма да се покаже за контроли, които имат и екранно пояснение по подразбиране, зададено в раздела Разширени на диалоговия прозорец Контрола Свойства. Това поведение помага да се осигури името на контролата да бъде предадено точно на потребители, които използват екранни четци.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×