Задаване кой може да разглежда черновите

Може да управлявате групите от хора, които може да четат черновите на елементите от списъци и файловете. Черновите са или второстепенна версия на файлове, или елементи от списъци, или файлове, които още не са одобрени. Черновата може да е нов или променен елемент.

Чернова се създава в два случая:

 • Когато се създаде или актуализира второстепенна версия на файл в библиотека, която проследява главни и второстепенни версии

 • Когато се създаде или актуализира елемент от списък или файл, но все още не е одобрен в списъка или библиотеката, където е задължително одобрението на съдържание

Може да зададете групите от хора, които да може да виждат черновите на файловете. Тази настройка може да се различава от настройката за групата от хора, които може да виждат останалата част от елементите във вашия списък или библиотека, например главните версии на файлове, файловете или одобрените елементи от списъци.

Когато проследявате главни и второстепенни версии, може да укажете дали хората трябва да имат разрешение за редактиране на файлове, преди да може да разглеждат и четат второстепенна версия. Когато се приложи тази настройка, хората, които имат разрешение за редактиране на файла, може да работят върху него, но тези, които имат разрешение само за четене на файла, не може да виждат второстепенната версия. Например може да не искате всеки, който имат достъп до вашата библиотека, да вижда коментарите или поправките на файла, който се редактира. Ако се проследяват главни и второстепенни версии и все още никой не е публикувал главна версия, файлът не е видим за хората, която нямат разрешение да виждат чернови.

Когато одобрението на съдържание е задължително, може да укажете дали файловете, очакващи одобрение, може да се разглеждат от хората с разрешение за четене, редактиране, или само от автора и хората с разрешение за одобрение на елементи. Ако се проследяват главната и второстепенната версия, авторът трябва да публикува главната версия, преди файлът да бъде предаден за одобрение. Когато одобрението на съдържание е задължително, хората, които имат разрешение за четене на съдържание, но нямат разрешение да виждат черновите елементи, ще видят последната одобрена или главна версия на файла.

Например може да искате да не позволите на потребителите, които не са част от процеса на одобрение, да виждат документите, които съдържат неокончателна информация преди основното съобщение, или вашата организация може да изисква поверителност на дадени файлове. В такъв случаи трябва да приемете ограниченията по подразбиране. От друга страна може да искате да използвате одобрение на съдържание, за да зададете състоянието на елемент от списък или файл, но не непременно контрол върху достъпа по време на преглеждане. Например може да искате хората, които четат файла, да знаят, че е чернова, която може да се променя, тъй като все още не е одобрена, но не искате да попречите на хората, които посещават вашия сайт, да прочетат файла. В такъв случай може да разрешите на всеки, който има разрешение за четене на елементите в списъка или библиотеката, да разглежда черновите.

За да зададете кой може да разглежда черновите, трябва да имате разрешение за проектиране на списък или библиотека.

Следната процедура се прилага само за библиотеки, които проследяват главните и второстепенните версии, както и списъците и библиотеките, които изискват одобрение на съдържание.

 1. Ако списъкът или библиотеката още не са отворени, щракнете върху имената им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашия списък или библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашия списък или библиотека.

  В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списък или изберете настройките за типа библиотека, който отваряте.

  Например, в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Общи настройки изберете Настройки за версията.

 3. В раздела Защита на елементите на черновите под Кой може да вижда елементите на черновите в този списък? или под Кой може да вижда черновите елементи в тази библиотека с картини? щракнете върху групата на потребителите, на които искате да разрешите да разглеждат черновите.

  Опцията за потребителите, които може да одобряват елементи, е налична само ако за вашата библиотека е задължително одобрението на съдържание.

 4. Щракнете върху ОК.

Забележка : Когато одобрението на съдържание е задължително, хората, които имат разрешение за четене на съдържание, но нямат разрешение да виждат черновите, ще видят последната одобрена или последната главна версия на файла. Ако се проследяват главни и второстепенни версии и все още никой не е публикувал главна версия, файлът няма да е видим за хората, която нямат разрешение да виждат чернови елементи.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×