Задаване или изтриване на табулатори

Какво искате да направите?

Задаване на табулатори

Задаване на табулатори с помощта на линийката

Табулатори на линийката

Забележки относно използването на хоризонталната линийка за задаване на табулатори

Задаване на табулатори с помощта на диалоговия прозорец "Табулатори"

Добавяне на водачи, или пунктирани линии, между табулатори

Промяна на разредката между табулаторите по подразбиране

Изчистване на разредката на табулатори

Задаване на табулатори

Забележка :  Можете да използвате опциите за оформление на документа в Word също и за настройване на вашия документ. Например, можете лесно да създадете съдържание или индекс, без да задавате един отделен табулатор. Можете също да използвате предварително проектираните опции за таблици и колонтитули. Освен това Word предлага предварително създадени титулни страници и различни опции за оформление на страниците, които правят настройването на документа по-лесно.

Задаване на табулатори с помощта на линийката

 1. Щракнете върху селектора на табулатори в левия край на линийката, докато се покаже желаният от вас табулатор.

  Забележка :  Ако не виждате хоризонталната линийка, която минава в горната част на документа, щракнете върху бутона Покажи линийката в горната част на вертикалната лента за превъртане.

 2. Щракнете върху линийката там, където искате да има табулатор.

Табулатори на линийката

Изображение на табулатор

Табулаторът Ляв табулатор задава началната позиция на текста, който след това ще отива надясно, докато пишете.

Бутонът ''Центриран табулатор''

Табулаторът Централен табулатор задава позицията на средата на текста. Текстът се центрира на тази позиция, докато пишете.

Изображение на табулатор

Табулаторът Десен табулатор задава крайната дясна позиция на текста. Докато пишете, текстът ще отива наляво.

Изображение на табулатор

Табулаторът Десетичен табулатор подравнява числата около десетичната запетая. Независимо от броя на цифрите, десетичната запетая ще е на същото място. (Можете да подравните числата само около десетичен знак. Не можете да използвате десетичния табулатор за подравняване на числа около друг знак, като например тире или знак амперсанд.)

Бутон ''Табулатор с черта''

Табулаторът Табулатор с черта не позиционира текста. Той поставя вертикална лента на позицията на табулатора.

Забележки относно използването на хоризонталната линийка за задаване на табулатори

 • По подразбиране няма табулатори на линийката, когато отваряте нов документ.

 • Последните две опции на селектора на табулатори са всъщност за отстъпи. Можете да щракнете върху тях и след това да щракнете върху линийката, за да поставите отстъпите, вместо да плъзгате маркерите за отстъп по линийката. Щракнете върху Отстъп на първия ред Изображение на бутон , след което щракнете върху горната половина на хоризонталната линийка там, където искате да започва първия ред на новите абзаци. Щракнете върху Висящ отстъп Изображение на бутон , след което щракнете върху долната половина на хоризонталната линийка там, откъдето искате да започват втория и всички следващи редове от абзаца.

 • Когато задавате табулатор с черта, се появява вертикална линия там, където поставите табулатора (не е нужно да натискате клавиша TAB). Табулаторът с черта е подобен на форматирането със зачеркване, но прекарва вертикална линия през абзаца на мястото, където е табулаторът с черта. Както и другите видове табулатори, можете да зададете табулатор с черта преди или след като напишете текста на вашия абзац.

 • Можете да премахнете табулатор, като го плъзнете нагоре или надолу по линийката. Когато пуснете бутона на мишката, табулаторът изчезва.

 • Можете също да плъзгате наличните табулатори наляво или надясно по линийката, за да промените техните позиции.

 • Когато са избрани няколко абзаца, на линийката се показват само табулаторите от първия абзац.

Задаване на табулатори с помощта на диалоговия прозорец "Табулатори"

Ако искате табулаторите ви да са на конкретни позиции, които не можете да докарате, щракайки по линийката, или искате да вмъкнете специфичен знак (водещ знак) преди табулатора, можете да използвате диалоговия прозорец Табулатори.

За да се покаже диалоговият прозорец Табулатори, щракнете двукратно върху кой да е табулатор от линийката или направете следното:

 1. Щракнете двукратно върху линийката или щракнете върху раздела Оформление на страница, щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Абзац, след което щракнете върху Табулатори.

  Икона за стартиране на диалоговия прозорец ''Абзац''

 2. В Позиция на табулатор въведете местоположението, където искате да поставите табулатора.

 3. Под Подравняване щракнете върху желания вид табулатор.

 4. За да добавите пунктир с табулатора, или друг вид водач, щракнете върху опцията, която искате, под Водач.

 5. Щракнете върху Задай.

 6. Повторете стъпки 2-5, за да добавите друг табулатор, или щракнете върху OK.

Части от тази статия са извадки от "Обучение" в Office.com.

Най-горе на страницата

Добавяне на водачи, или пунктирани линии, между табулатори

Можете да добавяте пунктирани водачи между табулаторите или да изберете други опции за форматиране в диалоговия прозорец Табулатори.

 1. Въведете текста, който искате да се появява пред водача.

 2. В хоризонталната линийка задайте желания табулатор.

 3. Щракнете двукратно върху линийката или щракнете върху раздела Оформление на страница, щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Абзац, след което щракнете върху Табулатори.

  Икона за стартиране на диалоговия прозорец ''Абзац''

 4. Под Водач щракнете върху желаната опция за водач.

 5. Щракнете върху OK, след което натиснете клавиша TAB.

  Когато натиснете клавиша ENTER, за да стартирате нов ред, форматираният табулатор е наличен на новия ред.

Съвет : Ако искате да използвате табулатори и пунктирани водачи, за да форматирате таблица със съдържание, може да помислите върху варианта да използвате Word, за да създаде таблица със съдържание автоматично.

Най-горе на страницата

Промяна на разредката между табулаторите по подразбиране

Ако зададете ръчни табулатори, табулаторите по подразбиране ще бъдат прекъснати от ръчните табулатори, които сте поставили. Ръчните табулатори, поставени на линийката, винаги са по-силни от настройките на табулаторите по подразбиране.

 1. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Абзац.

  Икона за стартиране на диалоговия прозорец ''Абзац''

 2. В диалоговия прозорец Абзац щракнете върху Табулатори.

 3. В полето Табулация по подразбиране въведете желаната разредка между табулаторите по подразбиране.

  Когато натиснете клавиша TAB, вашият табулатор ще спре надясно в страницата на указаното разстояние.

Най-горе на страницата

Изчистване на разредката на табулатори

Ако сте добавили ръчни табулатори, можете да изчистите разредката за един табулатор или всички ръчни табулатори. След като изчистите разредката, знаците за табулатор се преместват на местата по подразбиране.

 1. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Абзац.

  Икона за стартиране на диалоговия прозорец ''Абзац''

 2. В диалоговия прозорец Абзац щракнете върху Табулатори.

 3. В диалоговия прозорец Позиция на табулатор щракнете върху позицията на табулатор, която искате да изчистите, и после щракнете върху Изчисти.

  Съвет :  За да премахнете разредката от всички ръчни табулатори, щракнете върху Изчисти всички.

 4. Повторете стъпка 3 за всяка позиция на раздел, която искате да изчистите.

 5. Щракнете върху OK.

Важно :  Знаците за табулатор не се премахват. За да ги премахнете, трябва да ги изтриете ръчно или да изпълните търсене и заместване с низ за търсене ^t в полето Търси и празно поле Замести с. За да отворите диалоговия прозорец Търсене и заместване, в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Заместване.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×