Завъртане или обръщане на фигура на графика SmartArt

Можете да промените положението на фигури посредством завъртането или преобръщането им. Преобръщането на фигура се разглежда също като създаване на огледален образ или обръщане. Когато завъртате множество фигури, те не се завъртат като група, а вместо това всяка отделна фигура се завърта около неин собствен център.

Какво искате да направите?

Завъртане на фигура на произволен ъгъл

Завъртане на фигура на 90 градуса

Прилагане на 3D завъртане към фигура

Обръщане на фигура

Завъртане на фигура на произволен ъгъл

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да завъртите.

  Ако искате да завъртите голяма фигура, която е съставена от комбинирани свързани фигури, изберете всички фигури, които изграждат по-голямата фигура. За да изберете множество фигури, щракнете върху първата фигура, натиснете клавиша CTRL и след това щраквайте върху допълнителните фигури.

  оформление ''списък на акцент на прегъваща се картина'', показващо избрани свързани фигури

  Фиг. 1: Оформление "Списък на акцент на прегъваща се картина", показващо избрани свързани фигури в графиката SmartArt

 2. Направете едно от следните неща:

  • Плъзнете манипулатор за завъртане в посоката, в която искате да завъртите фигурата.

   Манипулатор на завъртане

   Съвет : За да ограничите завъртането на фигурата до 15-градусови ъгли, задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате манипулатора на завъртане.

  • Натиснете ALT + или клавиша СТРЕЛКА НАДЯСНО, или клавиша СТЕЛКА НАЛЯВО.

   Това ще завърти фигурата с 15 градуса в желаната посока. За да завъртите фигурата с един градус, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато натискате ALT + клавиша ДЯСНА СТРЕЛКА или ЛЯВА СТРЕЛКА.

Най-горе на страницата

Завъртане на фигура на 90 градуса

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да завъртите.

  Ако искате да завъртите голяма фигура, която е съставена от комбинирани свързани фигури, изберете всички фигури, които изграждат по-голямата фигура. За да изберете множество фигури, щракнете върху първата фигура, натиснете клавиша CTRL и след това щраквайте върху допълнителните фигури.

  оформление ''списък на акцент на прегъваща се картина'', показващо избрани свързани фигури

  Фиг. 2: Оформление "Списък на акцент на прегъваща се картина", показващо избрани свързани фигури в графиката SmartArt

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане.

  изображение на раздела ''форматиране'' в ''инструменти за smartart''

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да завъртите фигурата 90 градуса надясно, щракнете върху Завърти надясно на 90°.

  • За да завъртите фигурата 90 градуса наляво, щракнете върху Завърти наляво на 90°.

Най-горе на страницата

Прилагане на 3D завъртане към фигура

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите 3D завъртане.

  Ако искате да завъртите голяма фигура, която е съставена от комбинирани свързани фигури, изберете всички фигури, които изграждат по-голямата фигура. За да изберете множество фигури, щракнете върху първата фигура, натиснете клавиша CTRL и след това щраквайте върху допълнителните фигури.

  оформление ''списък на акцент на прегъваща се картина'', показващо избрани свързани фигури

  Фиг. 3: Оформление "Списък на акцент на прегъваща се картина", показващо избрани свързани фигури в графиката SmartArt

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране, в групата Стилове за фигура щракнете върху Ефекти на фигура.

  Изображение на групата ''Стилове на фигури''

 3. Посочете 3D завъртане и след това направете едно от следните неща:

  • За да приложите 3D завъртане, щракнете върху желаната от вас опция.

  • За да персонализирате 3D завъртане, щракнете върху Опции за 3D завъртане и след това изберете желаните от вас опции.

Забележка : Щракнете върху миниатюрата под Без завъртане, за да премахнете 3D завъртането.

Най-горе на страницата

Обръщане на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да обърнете.

  Ако искате да обърнете голяма фигура, която е съставена от комбинирани свързани фигури, изберете всички фигури, които изграждат по-голямата фигура. За да изберете множество фигури, щракнете върху първата фигура, натиснете клавиша CTRL и след това щраквайте върху допълнителните фигури. Обръща се всяка отделна фигура, а не наборът от свързани фигури.

  оформление ''списък на акцент на прегъваща се картина'', показващо избрани свързани фигури

  Фиг. 4: Графика SmartArt на "Списък на акцент на прегъваща се картина", показваща избрани свързани фигури

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане.

  изображение на раздела ''форматиране'' в ''инструменти за smartart''

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да преобърнете фигурата вертикално, щракнете върху Вертикално обръщане.

  • За да преобърнете фигурата хоризонтално, щракнете върху Хоризонтално обръщане.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×