Документиране и отпечатване на проект на база данни

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Office Access може да ви помогне да подготвите печатна документация на проекта на вашата база данни, която можете да използвате за офлайн справки и планиране. По-конкретно, Access може да ви помогне да отпечатате релациите на таблиците, както са описани в прозореца за релации, и да отпечатате проектираните характеристики на обекти на бази данни, например свойствата на обектите.

Забележка : Прозорецът "Релации" не е наличен в уеб бази данни.

Какво искате да направите?

Подготовка на прозореца за релации за отпечатване

Отпечатване на прозореца за релации

Отпечатване на проектираните характеристики на обектите на базата данни

Подготовка на прозореца за релации за отпечатване

Прозорецът за релации е прозорец, в който виждате, създавате и редактирате релациите между таблиците и заявките. В зависимост от конфигурирането му, прозорецът за релации не винаги показва всички релации във вашата база данни. Преди да отпечатате релациите между таблиците, трябва да решите кои релации искате да документирате  и да подготвите прозореца за релации по съответния начин . Можете да показвате или скривате таблиците в прозореца за релации, както и да пренареждате тяхното оформление.

Показване или скриване на таблица в прозореца за релации

 1. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Релации щракнете върху Релации.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете таблица, в раздела Структура, в групата Релации щракнете върху Показване на таблица и след това в диалоговия прозорец Показване на таблица добавете желаната таблица.

  • За да скриете таблица, в прозореца за релации щракнете върху таблицата, която искате да скриете, и след това натиснете DELETE.

 3. Натиснете CTRL+S, за да запишете промените.

  За информация за отпечатването на коментарите в изгледа за проектиране на таблица вж. Документиране и отпечатване на проект на база данни.

Пренареждане на таблици в прозореца за релации

 1. За да пренаредите таблиците, ги плъзгайте до желаните места в прозореца за релации.

 2. Натиснете CTRL+S, за да запишете промените.

Най-горе на страницата

Отпечатване на прозореца за релации

Можете да създадете отчет, който показва релациите във вашата база данни, както са показани в прозореца за релации. Този отчет има име по подразбиране Релации за име_на_базата_данни. По подразбиране заглавката на отчета съдържа името и датата на създаването.

Забележка : Визуализацията на печата не предлага добър начин за редактиране на отчета за релациите. Преди да генерирате отчета, трябва да се уверите, че прозорецът за релации изглежда по желания от вас начин.

 1. Отворете базата данни на Access, съдържаща релациите, които искате да отпечатате.

 2. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Релации щракнете върху Релации.

 3. В раздела Структура, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на релации.

  В режим на визуализация на печата се отваря отчет, който показва прозореца за релации.

 4. За да извършите настройка на начина на отпечатване на вашия отчет, използвайте командите в раздела Визуализация на печата.

 5. В раздела Визуализация на печата, в групата Печат щракнете върху Печат.

Най-горе на страницата

Отпечатване на проектираните характеристики на обектите на базата данни

За да отпечатате характеристиките на обекти на база данни, можете да използвате "Документация БД".

 1. Отворете базата данни, която искате да документирате.

 2. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Анализиране щракнете върху Документация БД.

 3. В диалоговия прозорец Документатор щракнете върху раздела, който представя типа на обекта от базата данни, който искате да документирате. За да създадете отчет за всички обекти в база данни, щракнете върху раздела Всички типове обекти.

 4. Изберете един или повече от обектите, изброени в раздела. За да изберете всички обекти в раздела, щракнете върху Избери всички.

 5. Щракнете върху OK.

  Документаторът на бази данни създава отчет, който съдържа подробни данни за всеки избран обект и след това отваря отчета в режим "Визуализация на печата". Ако например изпълните документатора на бази данни за формуляр за въвеждане на данни, отчетът, създаден от документатора, показва списък на свойствата на формуляра като цяло, свойствата на всеки от разделите във формуляра и свойствата на всички бутони, етикети, текстови прозорци и други контроли във формуляра, плюс всички модули с код и разрешенията на потребителите, които са асоциирани с формуляра.

 6. За да отпечатате отчета, в раздела Визуализация на печата, в групата Печат щракнете върху Печат.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×