Добавяне и форматиране на номера на страници

Ако документът ви има няколко страници, можете да покажете номерата на страниците на всяка страница. В повечето документи номерата на страниците се показват в горния или долния колонтитул на всяка страница. Microsoft Office Word 2007 има много модели с предварително форматирани номера на страница, така че да можете бързо да вмъкнете горни или долни колонтитули, които показват номерата на страниците.

Можете също да създадете горни или долни колонтитули, които съдържат номер на страница и допълнително съдържание, като например графика, заглавието на документа, името на автора или датата.

Забележка: Ако искате да поставите номера на страница от едната страна на страницата за нечетните страници и от другата страна на страницата за четните страници, вижте Вмъкване на горни и долни колонтитули.

Създаване на горен или долен колонтитул, който съдържа само номера на страницата

 • В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Изображение на лентата на Word

 • Щракнете върху Горе на страницата или Долу на страницата в зависимост от това къде в документа искате да се появяват номерата на страниците.

 • Изберете модел за номера на страницата от галерията с модели.

  Забележка: Ако не виждате галерия с модели за номера на страница, може да има проблем с шаблона за градивни блокове на вашия компютър. Вижте Не виждам галериите с номера на страници, горни и долни колонтитули, титулни страници или уравнения за информация как да решите този проблем.

Поставяне на номера на страницата в страничното поле на страницата

Създаване на горен или долен колонтитул, който съдържа номера на страницата плюс съдържание, като напр. текст или графика

Ако вашият документ вече има съдържание в горния или долния колонтитул, можете да добавите номера на страницата към горния или долния колонтитул.

Ако искате да използвате един от предварително форматираните модели за номера на страница, но искате да има повече информация в горния или долния колонтитул, а не само номера на страница, е най-лесно да започнете с номер на страница и след това да добавите и друго съдържание в горния или долния колонтитул.

Добавяне на номер на страница към съществуващ горен или долен колонтитул

 1. Щракнете двукратно върху областта на горния или долния колонтитул.

 2. Позиционирайте курсора на мястото, където искате да вмъкнете номера на страница.

  • Може да се наложи да натиснете клавиша TAB, да настроите подравняването на абзаца или да направите други промени в съдържанието на горния или долния колонтитул, за да позиционирате курсора там, където искате.

  • Много модели за горен и долен колонтитул са оформени като таблица и натискането на клавиша TAB премества курсора, без да вмъкване табулатор. За да вмъкнете табулатор в клетка от таблица, натиснете CTRL+TAB. За да определите дали горният или долният колонтитул, с който работите, е оформен като таблица, потърсете контекстния раздел Инструменти за таблица в горната част на лентата, докато курсорът е в горния или долния колонтитул.

  • Много модели за горен и долен колонтитул съдържат контроли на съдържание за съхраняване на съдържание, като например заглавието на документа и датата. Когато щракнете, за да редактирате горния или долния колонтитул, курсорът може автоматично да избере контролата на съдържание. За да преместите курсора от контролата на съдържание (така че да можете да вмъкнете номера на страницата в горния или долния колонтитул, без да изтривате съдържанието на контролата на съдържание), натиснете клавиша със стрелка наляво или стрелка надясно.

 3. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Изображение на лентата на Word

 4. Щракнете върху Текуща позиция.

 5. Изберете модел за номера на страницата от галерията с модели.

  Забележка: Ако не виждате галерия с модели за номера на страница, може да има проблем с шаблона за градивни блокове на вашия компютър. Вижте Не виждам галериите с номера на страници, горни и долни колонтитули, титулни страници или уравнения за информация как да решите този проблем.

Добавяне на съдържание към горен или долен колонтитул в предварително форматиран модел с номер на страница

 • В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Изображение на лентата на Word

 • Щракнете върху Горе на страницата, Долу на страницата или Полета на страница в зависимост от това къде в документа искате да се появяват номерата на страниците.

 • Изберете модел за номера на страницата от галерията с модели.

  Изберете модел, който позиционира номера на страницата на желаното от вас място. Например ако искате част от съдържанието на горния колонтитул да е подравнено по лявото поле, а номерът на страница да е подравнен по дясното поле, изберете модел, в който номерът е подравнен отдясно.

  Забележка: Ако не виждате галерия с модели за номера на страница, може да има проблем с шаблона за градивни блокове на вашия компютър. Вижте Не виждам галериите с номера на страници, горни и долни колонтитули, титулни страници или уравнения за информация как да решите този проблем.

 • Направете едно от следните неща:

  • Ако сте избрали модел от моделите с Полетата на страницата, щракнете в горния или долния колонтитул и добавете съдържанието, което искате.

  • За да вмъкнете съдържанието на горния или долния колонтитул преди номера на страницата, въведете съдържанието и след това натиснете клавиша TAB, за да позиционирате съдържанието.

  • За да вмъкнете съдържанието на горния или долния колонтитул след номера на страницата, натиснете клавиша END, натиснете клавиша TAB и след това въведете желаното съдържание.

   Забележка: Може да се наложи да натиснете клавиша TAB повече от веднъж, да настроите подравняването на абзаца или да промените по друг начин съдържанието на горния колонтитул, за да позиционирате елементите на горния или долния колонтитул на желаното от вас място.

Вмъкване на името на автора, заглавието на документа или други свойства на документа

Когато курсорът е в областта на горния или долния колонтитул, направете следното:

 • Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Вмъкване щракнете върху Бързи части, посочете Свойство на документа и след това щракнете върху свойството на документа, която искате.

Вмъкване на името на файла или път

Когато курсорът е в областта на горния или долния колонтитул, направете следното:

 1. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Вмъкване щракнете върху Бързи части и след това щракнете върху Поле.

 2. В списъка Имена на полета щракнете върху FileName.

 3. За да включите пътя като част от името на файла, изберете квадратчето за отметка Добави път към име на файл.

  Забележка: Трябва да запишете файла, за да се покаже името на пътя. След като запишете файла, щракнете върху името на файла и след това натиснете клавиша F9, за да покажете пътят като част от името на файла.

Тъй като кодовете на полета могат да се виждат от всеки, който чете документа ви, уверете се, че информацията, която поставяте в кодовете на полета, не е такава, която искате да запазите поверителна.

Включване на страница или страница X от Y с номера на страницата

 • В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Изображение на лентата на Word

 • Щракнете върху Горе на страницата, Долу на страницата, Полета на страница или Текуща позиция в зависимост от това къде в документа искате да се появяват номерата на страниците.

 • Направете едно от следните неща:

  • За да включите думата "Страница" с номера на страницата, превъртете надолу в галерията и изберете модел за номер на страница под заглавието Страница X.

  • За да включите общия брой страници с номера на страницата, превъртете надолу в галерията и изберете модел за номер на страница под заглавието Страница X от Y.

   Забележка: Ако не виждате галерия с модели за номера на страница, може да има проблем с шаблона за градивни блокове на вашия компютър. Вижте Не виждам галериите с номера на страници, горни и долни колонтитули, титулни страници или уравнения за информация как да решите този проблем.

Управление къде започва номерирането на страници

В някои случаи не искате да има номер на страница на първата страница – например когато първата страница на документа е титулната страница. Или не искате да има номера на страници на цяла група страници – например първата страница, на която искате да се показва номер на страница, може да бъде страницата, която следва след заглавната страница, резюмето и съдържанието.

В подобни ситуации можете да използвате страница, различна от първата, която да бъде страница 1. Или можете да започнете номерирането от номер, различен от 1.

Важно : Не променяйте номера на страница чрез директна промяна на номера на страницата. Промяната на номера чрез въвеждане на нов номер води до показване на едно и също число на всички страници.

Ако вашият документ вече има номера на страници, номерът на страницата на заглавната страница се скрива автоматично, когато вмъквате титулна страница от галерията с титулни страници в Office Word 2007. Вмъкването на титулна страница води до номериране на втората страница като страница 2.

Започване на номерирането на втората страница с 2

Ако в документа все още не се използват номера на страници, стъпките, които трябва да следвате, са малко по-различни от стъпките, които следвате, ако документът вече има номера на страници.

Документи, които все още не използват номера на страници

 1. Следвайте стъпките в тази статия за вмъкване на номера на страници.

 2. На първата страница на документа щракнете двукратно в областта на горния или долния колонтитул.

 3. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Опции поставете отметка в квадратчето Различна първа страница.

 4. Ако искате на първата страница да се използва горен или долен колонтитул, който не включва номер на страница, щракнете в областта Горен колонтитул на първата страница или Долен колонтитул на първата страница и вмъкнете горния или долния колонтитул, който искате.

  За повече информация относно създаването на колонтитули вижте Вмъкване на горни и долни колонтитули.

Документи, които вече използват номера на страници

 1. На първата страница на документа щракнете двукратно в областта на горния или долния колонтитул.

 2. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Опции поставете отметка в квадратчето Различна първа страница.

  Забележка: Ако вече е избрано квадратчето за отметка Различна първа страница, не го изчиствайте. Вместо това изтрийте номера на страницата в областта Горен колонтитул на първата страница или Долен колонтитул на първата страница.

 3. Ако искате на първата страница да се използва горен или долен колонтитул, който не включва номер на страница, вмъкнете желания горен или долен колонтитул, докато курсорът е в областта Горен колонтитул на първата страница или Долен колонтитул на първата страница.

  За повече информация относно създаването на колонтитули вижте Вмъкване на горни и долни колонтитули.

Започване на номерирането на втората страница с 1

Ако в документа все още не се използват номера на страници, стъпките, които трябва да следвате, са малко по-различни от стъпките, които следвате, ако документът вече има номера на страници.

Документи, които все още не използват номера на страници

 1. Следвайте стъпките в тази статия за вмъкване на номера на страници.

 2. Щракнете двукратно в областта на горния или долния колонтитул.

 3. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Опции поставете отметка в квадратчето Различна първа страница.

 4. В групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница и след това щракнете върху Форматиране на номера на страници.

 5. В Започни от въведете 0.

 6. Ако искате на първата страница да се използва горен или долен колонтитул, който не включва номер на страница, вмъкнете желания горен или долен колонтитул, докато курсорът е в областта Горен колонтитул на първата страница или Долен колонтитул на първата страница.

  За повече информация относно създаването на колонтитули вижте Вмъкване на горни и долни колонтитули.

Документи, които вече използват номера на страници

 1. На първата страница на документа щракнете двукратно в областта на горния или долния колонтитул.

 2. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Опции поставете отметка в квадратчето Различна първа страница.

  Забележка: Ако вече е избрано квадратчето за отметка Различна първа страница, не го изчиствайте. Вместо това изтрийте номера на страницата в областта Горен колонтитул на първата страница или Долен колонтитул на първата страница.

 3. В групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница и след това щракнете върху Форматиране на номера на страници.

 4. В Започни от въведете 0.

 5. Ако искате на първата страница да се използва горен или долен колонтитул, който не включва номер на страница, вмъкнете желания горен или долен колонтитул, докато курсорът е в областта Горен колонтитул на първата страница или Долен колонтитул на първата страница.

  За повече информация относно създаването на колонтитули вижте Вмъкване на горни и долни колонтитули.

Започване на номерирането след втората страница

 1. Следвайте стъпките в тази статия за вмъкване на номера на страници.

 2. Поставете курсора в началото на страницата, където искате да започнете номерирането.

 3. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Прекъсвания.

  Изображение на лентата на Word

 4. Под Нови раздели щракнете върху Следваща страница.

 5. В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Горен колонтитул или Долен колонтитул и след това щракнете върху Редактиране на горен колонтитул или Редактиране на долен колонтитул, за да направите промени в областта на горния или долния колонтитул.

  Горният или долният колонтитул, който съдържа номера на страницата, е обозначен с Раздел 2.

  Забележка: Ако горният или долният колонтитул е обозначен с Горен колонтитул на първата страница -Раздел 2- или Долен колонтитул на първата страница -Раздел 2- и искате горният или долният колонтитул на първата страница на този нов раздел да е същият като горния или долния колонтитул на останалата част от страниците в този раздел, изчистете квадратчето за отметка Различна първа страница в групата Опции.

 6. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Навигация изберете Свържи с предишния Изображение на бутон , за да прекъснете връзката между колонтитулите в текущия раздел и тези в предишния.

 7. Ако искате номерирането на тази страница да започва с 1, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница, щракнете върху Форматиране на номера на страници, след което въведете 1 в Започни от и щракнете върху OK.

 8. В групата Навигация щракнете върху Предишна Изображение на бутон и изтрийте номера на страницата в горния или долния колонтитул, който има етикет Раздел 1.

Управление на формата на номерата

Можете да покажете номера на страницата в редица буквено-цифрови формати и можете да използвате различни числови формати за различните раздели на вашия документ, като например малки римски цифри за предната част и арабски цифри за останалата част от документа. Можете също да промените облика на номерата на страниците, като промените характеристиките на шрифта.

Промяна на формата на номерата на страниците

 1. Щракнете двукратно в областта на горния или долния колонтитул.

 2. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница и след това върху Форматиране на номера на страници.

 3. В списъка Формат на номерата щракнете върху стил на номериране.

Форматиране на номерата на страници по различен начин в различните части на документ

 1. Следвайте стъпките в тази статия за вмъкване на номера на страници.

 2. Започвайки в началото на документа, поставете курсора на първата страница, където искате да покажете номера на страницата в различен формат.

 3. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Прекъсвания.

  Изображение на лентата на Word

 4. Под Нови раздели щракнете върху Следваща страница.

 5. В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Горен колонтитул или Долен колонтитул и след това щракнете върху Редактиране на горен колонтитул или Редактиране на долен колонтитул, за да направите промени в областта на горния или долния колонтитул.

  Горният или долният колонтитул, който съдържа номера на страницата, е обозначен с Раздел 2.

  Забележка: Ако горният или долният колонтитул е обозначен с Горен колонтитул на първата страница -Раздел 2- или Долен колонтитул на първата страница -Раздел 2- и искате горният или долният колонтитул на първата страница на този нов раздел да е същият като горния и долния колонтитул на останалата част от страниците в този раздел, изчистете квадратчето за отметка Различна първа страница в групата Опции.

 6. Под Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Навигация изберете Свържи с предишния Изображение на бутон , за да прекъснете връзката между колонтитулите в текущия раздел и тези в предишния.

 7. В групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница и след това щракнете върху Форматиране на номера на страници.

 8. В списъка Формат на номерата щракнете върху желания формат и ако искате номерирането на тази страница да започне с 1, въведете 1 в Започни от, след което щракнете върху OK.

 9. В групата Навигация щракнете върху Предишна Изображение на бутон и щракнете върху горния или долния колонтитул, който има етикет Раздел 1.

 10. В групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница и след това щракнете върху Форматиране на номера на страници.

 11. В списъка Формат на номерата щракнете върху желания формат, след което щракнете върху OK.

Промяна на характеристиките на шрифта на номерата на страниците

 1. Щракнете двукратно в областта на горния или долния колонтитул.

  Забележка: Ако номерът на страницата е в полето на страницата, щракнете двукратно в областта за горен или долен колонтитул и след това щракнете в полето на страницата в близост до номера на страницата, така че курсорът да може да избере номера на страницата.

 2. Изберете номера на страницата.

 3. В минилентата с инструменти, част от интерфейса на Microsoft Office Fluent, която се появява над избрания номер на страница, направете едно от следните неща:

  • За да промените шрифта, щракнете върху име на шрифта в списъка Изображение на бутон .

  • За да направите шрифта по-голям или по-малък, направете едно от следните неща:

   • За да направите текста по-голям, щракнете върху Увеличи размера на шрифта. Или, натиснете CTRL+SHIFT+>.

   • За да направите текста по-малък, щракнете върху Намали размера на шрифта. Или, натиснете CTRL+SHIFT+<.

    Съвет: Можете също да укажете размер на шрифта от раздела Начало, в групата Шрифт.

  • За да промените цвета, щракнете върху цвят в списъка Изображение на бутон .

Премахване на номера на страници

Можете бързо да премахнете горния или долния колонтитул, който се състои само от номера на страницата, и можете да изтриете само номера на страницата от горен или долен колонтитул, който съдържа допълнително съдържание.

Важно : Ако сте създали различни колонтитули за първата страница или за четните и нечетните страници или ако използвате раздели, които не са свързани, погрижете се да премахнете номерата на страниците от всеки различен колонтитул.

Премахване на номер на страница, когато номерът на страницата е единственото съдържанието в горен или долен колонтитул

 • В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Изображение на лентата на Word

 • Щракнете върху Премахни номерата на страници.

  • Командата Премахни номерата на страници не премахва номерата на страници, които са вмъкнати в предишна версия на Microsoft Office Word.

  • Командата Премахни номерата на страници не премахва номерата на страници, които са вмъкнати чрез щракване върху Текуща позиция в галерията Номер на страница.

  • Ако изглежда, че командата Премахни номерата на страници не работи, опитайте да изтриете номера на страницата в областта на горния или долния колонтитул, като следвате стъпките в следващия раздел на тази статия.

Премахване на номер на страница, като се остави останалата част от горния или долния колонтитул

 1. Щракнете двукратно в областта на горния или долния колонтитул.

 2. Изберете номера на страницата и натиснете DELETE.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×