Дата на възприето решение за избор на портфолио (план) (поле на проект)

Полето "Дата на възприето решение за избор на портфолио (план)" показва датата на възприемане на сценарий за избор на портфолио, определена по време на анализа на ограниченията на ресурсите.

Тип данни    поле за дата

Тип на запис    изчисляемо поле

Най-добри употреби    С разработването на анализ на ограниченията на ресурсите като част от сценарий за избор на портфолио можете да избирате в кои проекти да инвестирате, в зависимост от изискванията за ресурси на проекта и капацитета за организация на ресурсите. Можете да запазвате множество сценарии за избор на портфолио за последващи анализи, включително разнообразни модели за проектни дати, както и методи и стойности за наемане.

След като даден сценарий за избор на портфолио с ограничения на ресурсите бъде възприет, датата и часът на възприемането се записват в полето "Дата на възприето решение за избор на портфолио (план)" за всеки проект.

Можете да добавите полето "Дата на възприето решение за избор на портфолио (план)" към изгледите "Център за проекти" или проектното поле "Уеб компоненти" за преглеждане от лицата, заинтересовани от проекта и портфолиото. Така вие и други хора в екипа можете да видите кога е взето решението за възприемане въз основа на анализа на ресурсите.

Пример    В резултат на разработването на процеса за стратегия за портфолио сте поискали от Project Server да изпълни анализ на ресурсите за предложения проект "Разработване на SOX-съвместим механизъм за проверка". Когато решите да приемете този проект, ще видите, че полето "Дата на възприето решение за избор на портфолио (план)" е "6 май 2011 г".

Забележки     Когато бъде възприет сценарий за избор на портфолио с ограничения на ресурсите, родителският му сценарий за избор на портфолио с ограничения на цената също се възприема и съответните полета – "Възприето решение за избор на портфолио (цена)" и "Възприето решение за избор на портфолио (план)" – се актуализират.

В Project Web App можете например да добавите това поле към изгледа на резюме "Център за проекти".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×