Грешки поради нелицензиран продукт и грешки при активиране

Тази статия е за потребителите на PC. Имате Mac? Вж. Отстраняване на проблеми с Mac.

Office периодично проверява, за да е сигурно, че вашата инсталация на Office е лицензирана правилно. Този процес се нарича активиране. Ако активирането е успешно, можете да продължите да използвате Office, като всички негови функции ще бъдат разрешени.

Ако активирането е неуспешно, накрая Office ще влезе в режим на намалена функционалност и ще показва (Нелицензиран продукт) или (Използване с нетърговска цел) (Нелицензиран продукт) в заглавната лента, а повечето бутони и функции ще бъдат забранени (сиви). Режимът на намалена функционалност помага за предотвратяване на пиратството на софтуер, като все пак ви позволява да преглеждате и отпечатвате своите файлове на Office.

Съвет : Трябва да редактирате документи на Office веднага? Можете да използвате безплатно онлайн версиите на Word, Excel, PowerPoint и OneNote в Office.com. За да научите повече, вж. Първи стъпки с Office.com.

Често използвани корекции

Ето някои лесни стъпки, които често успяват да отстранят проблемите с активирането.

Изберете заглавие по-долу, за да го разгънете и да видите стъпките.

Ако тези настройки не са правилни, активирането на Office може да е неуспешно. Изпълнете стъпките по-долу за вашата операционна система.

Windows 10
 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В долния десен ъгъл на екрана изберете датата или часа.

 3. Изберете Настройки на дата и час.

 4. Изберете Автоматично задаване на час и ако е показано, Автоматично задаване на часова зона. Ако няма опция за автоматично задаване на часовата зона, проверете дали в Часова зона е показана вашата часова зона.

 5. Рестартирайте произволно приложение от Office.

Windows 8 или Windows 8.1
 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В долния десен ъгъл на екрана изберете датата или часа.

 3. Изберете Промяна на настройките за дата и час.

 4. Ако датата или часът са грешни, изберете Промяна на датата и часа и коригирайте настройките за дата и час.

 5. Ако часовата зона е грешна, изберете Промяна на часовата зона и изберете вашата местна часова зона.

 6. Рестартирайте произволно приложение от Office.

Windows 7
 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В долния десен ъгъл на екрана изберете датата или часа.

 3. Изберете Промяна на настройките за дата и час.

 4. Ако датата или часът са грешни, изберете Промяна на датата и часа и коригирайте настройките за дата и час.

 5. Ако часовата зона е грешна, изберете Промяна на часовата зона и изберете вашата местна часова зона.

 6. Рестартирайте произволно приложение от Office.

Съвет : В Windows 7 можете да синхронизирате часовника на компютъра си с часови сървър в интернет, за да сверите часовника на компютъра. За да направите това, изберете датата или часа в долния десен ъгъл на екрана и след това изберете Промяна на настройките за дата и час. Изберете раздела Време от интернет и след това изберете Промяна на настройки, Синхронизирай с часови сървър в интернет, Актуализирай сега.

Изпълняването на Office като администратор помага за отстраняването на проблеми с разрешенията, които може да доведат до неуспешно активиране на Office. Изпълнете стъпките по-долу за вашата операционна система.

Стъпки за Windows 10

Видео за Windows 10

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. Натиснете бутона Старт в долния ляв ъгъл на екрана.

 3. Въведете име на приложение, като например Word. В резултатите от търсенето се показва иконата на програмата Word.

 4. Щракнете с десния бутон върху иконата на Word и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. Изберете Да, за да стартирате Office като администратор.

Ето един видеоклип, който показва как да стартирате Office като администратор.

Извършете търсене на Word, щракнете с десния бутон върху иконата му в резултатите от търсенето, а след това изберете "Изпълнявай като администратор".

Стъпки за Windows 8.1

Видео за Windows 8.1

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В Windows 8.1 щракнете с десния бутон върху бутона Старт в долния ляв ъгъл на екрана и след това изберете Търсене.

 3. Въведете име на приложение, като например Word. В резултатите от търсенето се показва иконата на програмата Word.

 4. Щракнете с десния бутон върху иконата на Word и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. Изберете Да, за да стартирате Office като администратор.

Ето един видеоклип, който показва как да стартирате Office като администратор.

Показва как да търсите Word – натиснете с десния бутон върху него и изпълнете Word като администратор в Windows 8.1

Стъпки за Windows 8

Видео за Windows 8

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В Windows 8 преместете мишката в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите лентата с препратки, и след това изберете иконата Търсене.

 3. Въведете име на приложение, като например Word. В резултатите от търсенето се показва иконата на програмата Word.

 4. Щракнете с десния бутон върху иконата на Word и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. Изберете Да, за да стартирате Office като администратор.

Ето един видеоклип, който показва как да стартирате Office като администратор.

Показва как да търсите Word – щракнете с десния бутон върху иконата му и щракнете върху "Изпълнявай като администратор"

Стъпки за Windows 7

Видео за Windows 7

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. Натиснете бутона Старт в долния ляв ъгъл на екрана.

 3. В полето Търсене на програми и файлове въведете името на приложение, като например Word. В резултатите от търсенето се показва иконата на програмата Word.

 4. Щракнете с десния бутон върху иконата на Excel и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. Ако получите подкана, изберете Да, за да стартирате Office като администратор.

Ето един видеоклип, който показва как да стартирате Office като администратор.

Показва как да търсите Word – щракнете върху него с десния бутон в резултатите от търсенето, а след това щракнете върху "Изпълнявай като администратор".

Понякога Office ви подканва да активирате, като влезете, като използвате имейл адрес или телефонен номер. Ако не влезете или ако влезете с имейл адрес, който не е свързан с вашия абонамент за Office 365 или продукт на Office, Office може да стане нелицензиран. Не сте ли използвали друг имейл адрес, когато сте закупили абонамента? Опитайте да влезете в Office, като използвате този имейл адрес, за да видите дали това решава проблема. Ако сте на работа, опитайте да влезете със своя служебен или учебен акаунт, а не с вашия акаунт в Microsoft.

Можем да ви помогнем, ако не си спомняте своя акаунт в Microsoft или паролата, която използвате с Office.

Влизане в Office 365
 1. Отворете приложение от текущия ви Office, като например Word или Excel.

 2. В горния десен ъгъл изберете Влизане и въведете акаунта в Microsoft или служебния или учебния акаунт, който използвате с Office.

  Показва връзката за влизане в горния десен ъгъл на приложенията на Office

  Забележка : Съвет: Ако виждате име, вместо Влизане, значи вече сте влезли. Изберете името си, за да видите имейл адреса, който е бил използван за влизане. Ако това не е имейл адресът, който използвате с Office, можете да добавите друг акаунт, като изберете името си и след това изберете Превключване на акаунта > Добавяне на акаунт.

Не можете да влезете? Ето малко помощ:

Най-новите актуализации на Office може да съдържат корекции за проблеми с активирането. За да научите как да актуализирате Office, вижте Инсталиране на актуализации на Office.

Проверка за проблеми със свързването

Забранете временно защитните стени, антивирусния софтуер и настройките за прокси сървър – това може да помогне за успешно активиране. Затворете всички приложения на Office, преди да продължите, и след това ги стартирайте отново, след като сте готови.

Изберете заглавие по-долу, за да го разгънете и да видите стъпките.

Ако използвате защитна стена от друг разработчик, посетете уеб сайта му за информация как временно да забраните защитната стена. За защитната стена на Windows вижте по-долу.

Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista

За информация за това как да изключите антивирусния софтуер, проверете уеб сайта на производителя на софтуера си за информация. Деинсталирането на вашия антивирусен софтуер също може да помогне. Не забравяйте да го преинсталирате, след като приключи инсталирането на Office! Ако сте го изключили, не забравяйте да го включите отново.

Ако не сте сигурни кой антивирусен софтуер имате, използвайте следващите инструкции, за да стигнете до контролния панел, за да намерите името на своя антивирусен софтуер.

Съвет : Windows 10 се предоставя с антивирусен софтуер по подразбиране – Windows Defender. Ако решите, че ще го използвате, изберете бутона Старт > Настройки > Актуализиране и защита и след това изберете Windows Defender вляво. Плъзнете бутона на Изкл.. Не забравяйте да го върнете на Вкл. отново.

Windows 10
 1. Отидете в контролния панел, като щракнете с десния бутон върху бутона Старт Бутон "Старт" на Windows в Windows 8 и Windows 10 (в долния ляв ъгъл) и изберете Контролен панел.

  Списък с опции и команди, който виждате след натискане на клавиша с емблемата на Windows + X

 2. Направете едно от следните неща:

  • В изглед Категория изберете Система и защита > Защита и поддръжка, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  • В изглед Големи икони или Малки икони изберете Защита и поддръжка, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  Ако Windows открива антивирусния ви софтуер, той е в списъка под Защита от вируси.

Windows 8.1
 1. Отидете в контролния панел, като щракнете с десния бутон върху бутона Старт Бутон "Старт" на Windows в Windows 8 и Windows 10 (в долния ляв ъгъл) и изберете Контролен панел.

  Списък с опции и команди, който виждате след натискане на клавиша с емблемата на Windows + X

 2. Направете едно от следните неща:

  • В изгледа Категория изберете Система и защита > Работен център, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  • В изглед Големи икони или Малки икони изберете Работен център, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  Ако Windows открива антивирусния ви софтуер, той е в списъка под Защита от вируси.

Windows 7
 1. Отидете в контролния панел, като изберете бутона Старт Бутон "Старт" на Windows 7 (в долния ляв ъгъл) и след това изберете Контролен панел.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В изгледа Категория изберете Система и защита > Работен център, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  • В изглед Големи икони или Малки икони изберете Работен център, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  Ако Windows открива антивирусния ви софтуер, той е в списъка под Защита от вируси.

Ако използвате устройството си както вкъщи, така и на работа, опитайте да изключите настройките за прокси сървър в Microsoft Edge или Internet Explorer, преди да инсталирате Office. Ако използвате друг браузър, проверете в помощта, за да разберете как да изключите настройките за прокси сървър.

Microsoft Edge
 1. Щракнете върху бутона Старт Бутон "Старт" на Windows в Windows 8 и Windows 10 (в долния ляв ъгъл) и изберете Настройки.

 2. Щракнете върху Мрежа и интернет, щракнете върху Опции за интернет и след това щракнете върху Настройки от дясната страна на "Избор на настройки", за да конфигурирате прокси сървъра за връзка.

 3. Изчистете отметката от квадратчето, за да изключите всички настройки на прокси сървъра.

 4. Щракнете върху OK.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 или 11

Забележка : Възможно е да има още настройки на прокси сървър, които да трябва да заобиколите. Ако това не свърши работа и инсталирате Office от работното си място или учебното си заведение, потърсете повече информация в ИТ отдела си. Ако сте ИТ администратор, вж. Диапазони от URL и IP адреси за Office 365.

Често срещани проблеми с абонаментите за Office 365

Ако има проблеми с вашия абонамент за Office 365, Office може да стане нелицензиран. Можете да прескочите този раздел, ако сте направили еднократна покупка на Office.

Изберете заглавие по-долу, за да го разгънете и да видите стъпките.

Като потребител на Office 365 за фирми можете да изтеглите помощника за поддръжка и възстановяване за Office 365, който да ви помогне да отстраните проблемите с активирането. Ако този инструмент не реши проблема ви, продължете с инструкциите в тази статия.

Не е нужно да бъдете онлайн по всяко време, за да използвате Office, но трябва да влизате в интернет от време на време, така че Office да може да удостовери, че абонаментът ви все още е активен. Ако Office не може да провери състоянието на вашия абонамент за дълъг период от време (обикновено около 30 дни), ще видите съобщение Абонаментът не можа да бъде проверен и Office в един момент ще премине в режим на намалена функционалност. За да коригирате това, влезте отново в интернет и след това изберете Опитай пак.

Проверете дали абонаментът ви не е изтекъл.

Office 365 за дома, Personal или University
 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. Отидете на страницата Услуги и абонаменти.

 3. Ако получите подкана, изберете Влизане и въведете имейла и паролата за акаунта в Microsoft, който е свързан с абонамента ви за Office 365.

 4. Прегледайте подробностите под заглавието Абонаменти.

  Екранна снимка, показваща на страницата "Услуги и абонаменти".
 5. Ако абонаментът ви е изтекъл, можете да го подновите, като следвате стъпките в Подновяване на Office 365 за дома.

 6. След като подновите абонамента си, можете да стартирате отново своите приложения на Office, когато е необходимо.

Office 365 за фирми
 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт като глобален администратор. Научете как да влизате. Ако не сте глобален администратор, помолете вашия администратор да изпълни тази процедура.

 3. Изберете иконата за стартиране на приложения Бутон на иконата за стартиране на приложения в горния ляв ъгъл и после изберете Администратор.

 4. Отидете на страницата "Абонаменти":

  • Изберете Фактуриране > Абонаменти или

  • Под фактуриране изберете Преглед и редактиране на абонаменти (за абонаменти за Office 365 за малки и средни фирми, които са били закупени чрез партньор).

 5. Прегледайте състоянието на вашия абонамент. Ако е изтекъл, можете да го подновите, като следвате стъпките в Подновяване на Office 365 за фирми.

 6. След като подновите абонамента си, можете да стартирате отново своите приложения на Office, когато е необходимо.

Проверете дали сте инсталирали правилната версия на Office.

 1. Влезте в страницата на акаунта си.

 2. На страницата Моят акаунт изберете Инсталирай.

 3. Проверете дали компютърът ви е в списъка под Информация за инсталацията.

  В секцията "Информация за инсталиране" са показани компютрите, на които сте инсталирали Office от този акаунт. Ако не сте инсталирали Office от този акаунт, ще видите "Не сте използвали никакви инсталации".

 4. Ако компютърът ви не е в списъка, изберете Инсталирай, за да инсталирате Office и да получите актуален лиценз за този акаунт.

Проверете дали сте лицензирани за използване на Office.

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. Влезте в портала на Office 365.

 3. Отидете в Настройки Щракнете върху "Настройки" > Office 365 (под Настройки на вашите приложения) > Абонаменти.

 4. Под Лицензи потърсете Вашият уникален идентификатор и състояние на лиценза. Ако не виждате в списъка Най-новата настолна версия на Office, това означава, че нямате лиценз за Office. Помолете вашия администратор на Office 365 да ви даде лиценз за Office или си дайте лиценз сами, ако сте администратор на Office 365 за вашата организация. Ето как: Даване или премахване на лиценз за един потребител

  Най-новата настолна версия на Office

 5. След като ви бъде даден лиценз (ако е необходимо), можете да стартирате отново своите приложения на Office, когато е необходимо.

Ако сте надвишили максималния брой инсталации, които поддържа вашият план на Office 365, не можете да активирате допълнителни инсталации, докато не изпълните едно от следните действия:

Ако имате този продукт от Office

Направете това

Office 365 Home, Personal или University

Дезактивиране на инсталация на Office
 1. Отидете на http://www.office.com/myaccount.

  Ако получите подкана, влезте с имейл адреса и паролата, които са свързани с вашето копие на Office.

 2. Изберете Инсталиране.

  Показва броя на инсталациите и бутона "Инсталирай"
 3. Под Информация за инсталациите изберете Дезактивирай инсталацията, за да дезактивирате инсталациите на Office, които вече не използвате.

  Показва връзката за дезактивиране на инсталацията

  Забележка : Ако се абонирате за Office 365 Personal и ви трябват повече инсталации, можете да преминете на абонамент за Office 365 Home.

Office 365 за фирми, образование и държавни организации

Това се отнася за абонаментите за Office 365 като Office 365 Business Premium и Office 365 Enterprise E3.

Дезактивиране на инсталация на Office
 1. Отидете на https://portal.office.com/Account.

 2. Изберете Управление на инсталациите.

 3. Под Състояние на инсталациите изберете Дезактивиране, за да дезактивирате инсталациите на Office, които вече не използвате.

  Екранна снимка на дезактивиране за инсталация на Office 365 за фирми

Ако сте инсталирали Office на компютър PC като част от абонамент за Office 365 за фирми, а вашата организация премине на друг план на Office 365 за фирми, можете да се наложи да инсталирате версията на Office, която се предоставя с новия си план. Office ви уведомява за това, като показва следното съобщение в Office от 1 до 3 дни след смяната на плана:

"Съобщение за акаунт. Вашият абонамент за Office 365 има чакаща промяна. За да продължите да използвате приложенията без прекъсване, влезте сега."

Ако не актуализирате или преинсталирате Office, може да видите това съобщение:

"Изисква се актуализация. Абонаментът ви за Office 365 има чакаща промяна. Приложете промяната сега, за да продължите да използвате приложенията."

Можете да спрете показването на съобщението за акаунт – или като актуализирате Office (ако имате Office 2016), или като го преинсталирате (ако имате Office 2013). За помощ вижте След смяна на плана на Office 365 в Office се показва "Съобщение за акаунт".

Поправяне на Office

Поправянето на Office може да отстрани проблемите с повредите, които водят до неуспешно активиране.

Изберете заглавие по-долу, за да го разгънете и да видите стъпките.

Ако сте актуализирали Office, но все още получавате подкани да го активирате, опитайте да изпълните онлайн поправка. За да научите как, вижте Поправяне на приложение на Office.

Ако сте изпробвали всички други решения, но все още получавате подкани за активиране на Office 2013, деинсталирайте своя продуктов ключ и след това влезте, за да активирате Office.

 1. Изберете тази лесна корекция, за да деинсталирате своя продуктов ключ в Office 2013.

  Бутон за изтегляне на лесна корекция, показващ кога е налична автоматична корекция

 2. В долния край на браузъра изберете Отвори.

  Щракнете върху "Отвори"

 3. След като инструментът за лесна корекция приключи, отворете някое приложение на Office, като например Word или Excel.

 4. Когато получите подкана, влезте с имейла и паролата, които са свързани с Office.

Деинсталиране и преинсталиране на Office

Ако сте изпробвали всички други решения, но все още не можете да активирате Office, можете да го деинсталирате и да го инсталирате отново.

Следвайте инструкциите в Деинсталиране на Office 2013, Office 2016 или Office 365 от компютър PC и след това изпълнете инструкциите в Изтегляне и инсталиране или преинсталиране на Office 365, Office 2016 или Office 2013 на вашия компютър PC.

Искате да говорите с човек?

Ако сте опитали всичко в тази статия и все още имате нужда от помощ, можете да се обърнете към поддръжката на Office.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×