Възприето решение за избор на портфолио (план) (поле на проект)

Полето на възприетото решение за избор на портфолио (план) показва резултата от анализа на ограниченията на ресурсите по проект. Можете да зададете "Избран", "Неизбран", "Принудителен навътре/навън" или "Потребителски принудителен навътре/навън".

Тип данни    предварително зададено поле

Тип на запис    изчисляемо поле

Най-добри употреби    С разработването на анализ на ограниченията на ресурсите като част от сценарий за избор на портфолио, можете да избирате в кои проекти да инвестирате, в зависимост от изискванията за ресурси на проекта и капацитета за организация на ресурсите. Можете да запазвате множество сценарии за избор на портфолио за последващи анализи, включително разнообразни модели за проектни дати, както и методи и стойности за наемане.

След като даден сценарий за избор на портфолио с ограничения на ресурсите бъде възприет, решението за избор за всеки проект се записва в полето "Възприето решение за избор на портфолио (план)" за всеки проект. Решението за възприемане е показано като "Избран", "Неизбран", "Принудителен навътре" или "Принудителен навън". Може да има допълнителна стойност по избор за решение "Принудителен навътре" или "Принудителен навън" според таблица за справка по избор, в която са посочени причини за решение "Принудителен навътре" или "Принудителен навън".

Можете да добавите полето "Възприето решение за избор на портфолио (план)" към изгледите "Център за проекти" или проектното поле "Уеб части" за преглеждане от страните, заинтересовани от проекта и портфолиото. Така вие и други хора в екипа можете да видите решението за възприемане, което е взето в резултат на анализа на цената.

Пример    В резултат на разработването на процеса за стратегия за портфолио, сте поискали от Project Server да изпълни анализ на ресурсите за предложения проект "Разработване на SOX-съвместим механизъм за проверка". Когато решите да приемете този проект, ще видите, че полето "Възприето решение за избор на портфолио (план)" показва "Принудителен навътре", тъй като този проект е част от нормативно изискване.

Забележки     Когато бъде възприет сценарий за избор на портфолио с ограничения на ресурсите, родителският му сценарий за избор на портфолио с ограничения на цената също се възприема и съответните полета – "Възприето решение за избор на портфолио (цена)" и "Възприето решение за избор на портфолио (план)" – се актуализират.

В Project Web App можете например да добавите това поле към изгледа на резюме "Център за проекти".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×