Въвеждане и редактиране на данни, използвайки клавишни комбинации

Натиснете

За да

ENTER

Завършите записа на клетката и да се преместите надолу в селекцията

SHIFT+ENTER

Завършите записа на клетката и да се преместите нагоре в селекцията

TAB

Завършите записа на клетката и да се преместите надясно в селекцията

SHIFT+TAB

Завършите записа на клетката и да се преместите наляво в селекцията

ESC

Откажете записа на клетка

BACKSPACE

Изтриете знака отляво на точката на вмъкване или да изтриете селекцията

DELETE

Изтриете знака отдясно на точката на вмъкване или да изтриете селекцията

CTRL+DELETE

Изтриете текста до края на реда

Клавишите със стрелки

Се преместите с един знак наляво (СТРЕЛКА НАЛЯВО) или надясно (СТРЕЛКА НАДЯСНО) в клетката или да се върнете в предишното място на точката на вмъкване (СТРЕЛКА НАГОРЕ) или да се преместите накрая на съдържанието на клетката (СТРЕЛКА НАДОЛУ); или да се преместите на една клетка нагоре, надолу, наляво или надясно в листа с данни

HOME

Се преместите в началото на реда, вътре в клетката; или да се премесите в началото на реда, вътре в листа с данни

END

Се преместите в края на реда, вътре в клетката; или да се премесите в края на реда, вътре в листа с данни

CTRL+. (точка)

Се преместите по посока на часовниковата стрелка до следващия ъгъл на избрания диапазон от клетки

F2

Редактирате или добавите данни към съдържанието на активната клетка

CTRL+; (Точка и запетая)

Въведете дата (само за листа с данни)

CTRL+SHIFT+: (Двоеточие)

Въведете час (само за листа с данни)

CTRL+C

Копирате селекцията

CTRL+V

Поставите селекцията

CTRL+X

Изрежете селекцията

DELETE

Изчистите съдържанието на селекцията

CTRL+SHIFT+Знак плюс

Вмъкнете празни клетки

CTRL+ –

Изтриете селекцията

CTRL+Z

Отмените последното действие


Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×