Въведение в SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 е програма за проектиране на уеб приложения, която се използва за изграждане и персонализиране на уеб сайтове се на сайтове и приложения на SharePoint. С SharePoint Designer 2010 можете да създавате богати на данни уеб страници, да изграждате мощни решения за работни потоци и да проектирате изгледа и въздействието на вашия сайт. Сайтовете, които създавате, могат да са най-разнообразни по размер – от малки сайтове на екипи за управление на проекти до управлявани от табла портални решения за предприятието.

Сайтове, които създавате с SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 предлага уникални възможности за създаване на сайтове, като предоставя място, където можете да създадете сайт; да персонализирате компонентите, които съставят сайта; да проектирате логиката на сайта около бизнес процес; да разположите сайта като пакетно решение. Можете да направите всичко това, без да напишете нито един ред програмен код.

В следващите раздели ще научите повече за SharePoint Designer 2010 и как да направите първите стъпки в използването му във вашата организация.

Работата с Microsoft SharePoint Designer 2010

Сайтовете на SharePoint стават все по-сложни, отговаряйки на нуждите на бизнеса от всички типове и размери. Те се променят от хранилище на документи, списъци със задачи и графици във високо динамични, богати на данни и управлявани от бизнес процеси сайтове.

За проектанта на сайтове това означава не само да разбира нуждите на бизнеса, но и да разбира SharePoint и всички части, от които е съставен един от сайтовете му. Особено важно е да разбира отношенията между многото динамични части на сайта и да може да ги управлява от едно място.

SharePoint Designer 2010 предоставя обща среда, където можете да работите върху вашия сайт, неговите списъци и библиотеки, страници, източници на данни, работни потоци, разрешения и т. н. Вие можете не само да виждате на едно място тези основни компоненти на вашия сайт, но и да виждате отношенията между тези обекти.

Това е рамка, която ви позволява да започнете да проектирате и да създавате персонализирани сайтове за бизнес решения. Започнете със свързване с източници на данни вътре и извън SharePoint. Представете тази информация на потребителите и им позволете да връщат информация, като използват сайт на SharePoint или клиентски приложения на Office. Създайте персонализирани работни потоци, които автоматизират бизнес процеси. Накрая персонализирайте облика и стила на сайта така, че да съответстват на спецификата на вашата организация.

Чрез предоставяне на обща среда за тези задачи вие изразходвате повече време за проектиране, създаване и персонализиране на решения и по-малко време за търсене и актуализиране на разнообразните компоненти на сайта с помощта на различни инструменти и методи.

Следващите раздели разглеждат работата с SharePoint Designer 2010 и потребителския интерфейс:

Отваряне на SharePoint Designer 2010

Разделът "Файл" на SharePoint Designer 2010

Интерфейсът на SharePoint Designer 2010

Интерфейс от три части: навигация, резюме и лента

Отваряне на раздела "Файл"

Свързване с данни вътре и извън SharePoint

Списъци и библиотеки

Външни бизнес данни

Външни бази данни

XML уеб услуги чрез SOAP

Скриптове в сървърната страна чрез REST

XML файлове източници

Създаване на богати на данни интерфейси

Изгледи

Формуляри

Действия по избор

Уеб части

Интеграция на клиент

Навигация

Управление на бизнес процеси

Събития

Условия

Действия

Стъпки

Формуляри

Променливи

Дизайн и търговска марка

Страници образци

Оформления на страници

Каскадни листове със стилове

Завършване на цикъла на бизнес решение в SharePoint

Отваряне на SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 е клиентска програма, която се инсталира на вашия локален компютър. Тя е тясно интегрирана и с SharePoint. Така тя може да се стартира директно от вашия компютър от менюто Старт Бутон ''Старт'' на Windows на Windows и от различни места в SharePoint, например менюто Действия за сайта, както е показано тук.

SharePoint Designer 2010 в менюто ''Действия за сайта''

Има редица места, където можете да отворите SharePoint Designer 2010, например когато персонализирате списъци, изгледи, работни потоци и страници образци. Ако още не сте инсталирали SharePoint Designer 2010, първия път, когато го стартирате от SharePoint, ще бъдете подканени да го изтеглите и инсталирате от уеб. Следващия път, когато отворите SharePoint Designer 2010, той ще се отвори незабавно. Той е наличен и в менюто Старт на Windows. Научете повече за различните начини, по които можете да отворите SharePoint Designer 2010, в раздела Вж. също.

Забележка : SharePoint Designer 2010 и отделните му функции могат да се ограничават и забраняват с помощта на страницата Настройки на SharePoint Designer. Ако не сте в състояние да изпълните задачите, описани в тази статия, причината може да е в това. Обърнете се към вашия администратор за подробности.

Забележка : SharePoint Designer 2010 е проектиран за сайтове на SharePoint 2010. Той не може да бъде използван за отваряне или персонализиране на сайтове в по-ранни версии на SharePoint.

Най-горе на страницата

Разделът "Файл" на SharePoint Designer 2010

Когато отворите SharePoint Designer 2010 от менюто "Старт" на Windows, първото нещо, което виждате, е разделът "Файл". В този екран имате възможност да персонализирате съществуващ сайт или да създадете нов сайт.

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

За да персонализирате съществуващ сайт, можете да влезете в съществуващ сайт, да персонализирате вашата страница Моят сайт или да изберете един от последните сайтове, които сте отваряли в SharePoint Designer 2010.

За да създадете нов сайт, можете да използвате празен шаблон, да направите избор от списък с шаблони или да изберете някой от специализираните шаблони. След това просто задайте име на сървър и на сайт и създайте сайта. Вашият сайт се създава и след това се отваря в SharePoint Designer 2010.

Ако отворите SharePoint Designer 2010 от SharePoint, няма да видите този екран. Вместо това ще видите вашия сайт отворен в интерфейса на SharePoint Designer 2010.

Най-горе на страницата

Интерфейсът на SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 предоставя среда, където можете да създавате, персонализирате и разполагате сайтове и решения на SharePoint. Това става възможно чрез потребителския интерфейс, който показва всички компоненти, от които е съставен вашият сайт, и релациите между тези компоненти.

Когато отворите вашия сайт за първи път, виждате резюме на сайта, включително неговото заглавие, описание, текущи разрешения и подсайтове.

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

Интерфейс от три части: навигация, резюме и лента

Има три главни области на интерфейса на SharePoint Designer 2010, в които работите, за да проектирате и създавате сайтове:

  1. Екранът Навигация се използва, за да се придвижвате между основните части, или компоненти, на вашия сайт

  2. Страниците Галерия и Резюме се използват, за да виждате списъци на всеки тип компонент и резюмета на конкретни компоненти.

  3. Лентата се използва, за да извършвате действия в избрания компонент.

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

Навигационният екран показва компонентите, от които е съставен вашият сайт – неговите списъци, библиотеки, типове съдържание, източници на данни, работни потоци и др. За да редактирате някой от компонентите, например списък със съобщения, вие отваряте списъци и библиотеки и това ви отвежда в страницата на галерията, която показва всички списъци и библиотеки.

Оттук можете да отворите списъка със съобщения и това ви отвежда в страницата с резюме за този списък. В страницата с резюме виждате свързаните изгледи, формулярите, работните потоци и др. За да редактирате някой от изгледите, просто го отворете директно от тази страница.

Когато отворите изгледа, ще забележите, че лентата се променя, за да покаже най-често използваните и подходящи за контекста задачи за редактиране за изгледите за редактиране. Ако сте запознати с лентата в приложенията от Microsoft Office, знаете, че тя прави създаването и редактирането на задачи бързо и лесно. Когато завършите редактирането, използвайте бутона "Назад" или обратната навигация в началото на страницата, за да се върнете към резюмето на вашия сайт.

Интерфейсът на SharePoint Designer 2010 позволява лесно да се идентифицират различните компоненти на сайта, да разгърнете и редактирате някой от тези компоненти и след това да се върнете назад към главния изглед на сайта.

Отваряне на раздела "Файл"

Освен да работите върху различните обекти на вашия сайт в SharePoint Designer 2010, може да искате да покажете и да получите достъп до настройки на по-голям сайт или приложение. Това включва отваряне на друг сайт, добавяне на страници, импортиране на файлове и променяне на настройки на приложения на SharePoint Designer 2010. Тези действия се извършват в раздела Файл, който е първият екран, който виждате, ако отворите SharePoint Designer 2010 от менюто Старт на Windows или от пряк път на вашия работен плот.

За да отидете в този изглед, щракнете върху раздела Файл горе вляво. За да се върнете в интерфейса на SharePoint Designer 2010, щракнете върху Назад.

Най-горе на страницата

Основи на персонализирането в SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 може да се използва за създаване и персонализиране на сайтове и решения, които съдържат логика на приложение, но не изискват писане на програми. Можете да го използвате, за да добавяте и променяте източници на данни, да персонализирате изгледи на списъци и данни, да изграждате или разполагате бизнес работни потоци, да проектирате фирмена марка и много други. Но вие ще започнете да използвате истинската сила и възможности на SharePoint Designer 2010, когато превърнете новосъздаден сайт на SharePoint в реално бизнес решение за вашата организация.

Следващите раздели разглеждат четирите основни действия при персонализиране, когато проектирате и изграждате решения с помощта на SharePoint Designer 2010.

Свързване с данни вътре и извън SharePoint

С SharePoint Designer 2010 можете да се свързвате с многобройни източници на данни и след това да интегрирате тези данни във ваш сайт и клиентски приложения на Office. В резултат на това вашите потребители могат да виждат и да взаимодействат с бизнес данни от вашия сайт и от програмите, които изберете, вместо да трябва да се свързват с тези източници на данни поотделно.

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

Директно от лентата можете да се свържете с външна база данни, SOAP услуга, REST услуга и др.

Свързването с източници на данни е мощна функция на SharePoint Designer 2010, защото се поддържат много опции, които можете да използвате, за да предоставяте данни на вашите потребители. Чрез връзки с данни можете да обединявате списъци и библиотеки, външни бази данни и източници на данни, уеб услуги и др.

Ето един преглед на източниците на данни, които можете да свържете, за да използвате SharePoint Designer 2010.

Списъци и библиотеки

Списъците и библиотеките на SharePoint са обичайният източник на данни, който ще използвате във вашия сайт. Те се различават от другите източници на данни по това, че вече са част от SharePoint и използват същата база данни като SharePoint. За да създадете връзка към тези източници на данни, не е необходимо да изпълнявате никакви допълнителни стъпки – просто ги добавяте с помощта на галерията "Списъци и библиотеки" в SharePoint Designer 2010 или ги добавяте в браузъра. След като сте създали списък или библиотека, можете да персонализирате техните асоциирани колони, типове съдържание и други атрибути на схемата.

Външни бизнес данни

Забележка :  Тази функция не се предлага във всички реализации на технологиите на SharePoint. Обърнете се към вашия администратор на услуги за повече информация.

Услугите за бизнес свързване (BCS) представляват платформа, базирана на SharePoint, която предоставя стандартизирани интерфейси за съществуващите бизнес данни и процеси. С помощта на BCS можете да свързвате външни бизнес източници – SQL Server, SAP и Siebel, уеб услуги и потребителски приложения – към сайтове на SharePoint и приложения на Office.

В SharePoint Designer 2010 вие се свързвате с външните данни, като създавате външни типове съдържание. Външните типове съдържание представят данните от външен източник на данни, като съхраняват информацията за връзката, използваните в бизнес приложението обекти, методите за създаване, четене, актуализиране или изтриване и действията, които потребителите могат да извършват в самите обекти.

Външният тип съдържание се записва в каталога за бизнес данни. След като сте създали външен тип съдържание, вие и другите във вашата организация можете лесно да създавате на тази база списъци на SharePoint, изгледи, формуляри, работни потоци и дори интеграция на клиенти на Office. Външните данни стават част от SharePoint, подобно на всеки друг компонент, който ви позволява да създавате напълно персонализирани потребителски интерфейси към тези външни източници на данни.

Външни бази данни

Добавянето на база данни като източник на данни ви позволява да интегрирате във вашия сайт данни от друга база данни. Можете да се свързвате с Microsoft SQL Server, Oracle и всяка база данни, която поддържа OLE база данни или ODBC протоколи. Трябва само да знаете името на сървъра, на който се намира базата данни, доставчика на данни и типа удостоверяване, който да използвате. След като сте добавили и конфигурирали базата данни като източник на данни, създайте изгледи и формуляри, които разрешават на вашите потребители да четат и записват данни обратно в източника на данни, без да излизат от сайта на SharePoint.

XML уеб услуги чрез SOAP

Протоколът за достъп до обекти (SOAP) е протокол за обмен на базирани на XML съобщения, който прави възможно свързването с различни източници на данни, използващи XML уеб услуги. В SharePoint Designer 2010 можете да използвате това, за да се свържете с източник на данни в друг сайт във вашата организация или със сайт в интернет, независимо от неговата технология, език за програмиране или платформа. Можете да използвате XML уеб услуги, за да покажете във вашия сайт конвертор на валути, борсови котировки, калкулатор или прогноза за времето.

Скриптове в сървърната страна чрез REST

Прехвърлянето на реалното състояние (REST) е архитектурен стил на свързан в мрежа софтуер, който използва предимствата на технологиите и протоколите на уеб, а не просто метод за създаване на уеб услуги. Можете да използвате този тип, за да получавате данни от сайт чрез прочитане на посочен скрипт от страната на сървъра, който описва съдържанието. Подобно на SOAP, можете да използвате това в SharePoint Designer 2010, за да се свържете с източник на данни в друг сайт и да покажете например конвертор на валути, борсови котировки, калкулатор или прогноза за времето. Този тип връзка с данни е по-прост за реализиране от SOAP, но е ограничен до HTTP.

XML файлове източници

Ако вашата организация съхранява данни в XML файлове, можете да се свържете с тези файлове като източник на данни в SharePoint Designer 2010. За да се свържете с XML файлове като източник на данни, можете да ги създадете директно в SharePoint Designer 2010, да ги импортирате от местоположение на вашия компютър или вашата мрежа, или да се свържете с тях във външно местоположение.

Научете повече за свързването с източници на данни в SharePoint Designer 2010 в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Създаване на богати на данни интерфейси

След като сте установили връзки с необходимите източници на данни, вие сте готови да създавате интерактивни, богати на данни интерфейси за вашите потребители към тези източници на данни. С SharePoint Designer 2010 можете да създавате мощни и динамични потребителски интерфейси за източници на данни и да ги правите достъпни на много места, включително във вашия сайт на SharePoint и в потребителски прозорци, екрани и полета в бизнес приложения на Office.

Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

Интерфейсите, които създавате, включват изгледи по избор, формуляри, уеб части, навигация и потребителски прозорци на задачите на клиенти на Office. Този вид гъвкавост ви позволява да създавате напълно персонализирани среди за работа на потребителите с вашите бизнес данни.

Можете да комбинирате множество източници на данни в единствен изглед, да създавате табла с изгледи на свързани елементи, да проектирате формуляри по избор, пригодени към отделни роли, и да персонализирате наличните ленти с инструменти и командите на лентата, асоциирани с данните.

Ето няколко начина, по които можете да персонализирате потребителския интерфейс, асоцииран с вашите данни, с помощта на SharePoint Designer 2010.

Изгледи

Изгледите ви позволяват да виждате данните по различни начини. Независимо дали разглеждате списък или библиотека на SharePoint, или външен източник на данни, вие можете да използвате изгледи, за да показвате информацията, подходяща за вас и за вашите потребители. В SharePoint Designer 2010 всеки изглед, който създавате, е изглед на данни, който се показва чрез езика XSLT и надгражда технологията ASP.NET на Microsoft. В изгледа можете да показвате и да скривате полета, да сортирате, филтрирате, изчислявате, да прилагате условно форматиране и т. н. Има няколко стила на изгледи, от които можете да избирате, за да започнете. Накрая ще можете да създавате и персонализирате всеки изглед според вашия модел на данните, вашите потребители и вашия бизнес.

Формуляри

Вие създавате формуляри, за да събирате информация от потребители. С персонализираните уеб базирани формуляри потребителите могат лесно да записват данни обратно в източник на данни. Подобно на изгледите, вие можете да персонализирате облика на полетата на базата на състоянието на данните, потребителска роля и т. н. Формулярите могат да бъдат използвани, за да показвате данни, да редактирате данни и да създавате данни, и можете да проектирате формуляри с помощта на вградения редактор на формуляри на SharePoint Designer 2010 (за .aspx файлове) или Microsoft InfoPath (за .xsn файлове). Формулярите могат да бъдат създавани и персонализирани за конкретни източници на данни, например списък със задачи, и те могат да бъдат използвани за събиране на информация за потребителя в работен поток, като е обяснено по-нататък.

Действия по избор

С помощта на конструктора на действия по избор в SharePoint Designer 2010 можете да създавате действия по избор, например връзки, икони и скриптове в лентата на SharePoint, лентата с инструменти и менютата с елементи от списъци. Винаги, когато добавите нови функции към сайта, можете да улесните вашите потребители да ги откриват и използват, като поставите тези функции в меню на SharePoint. Можете също да използвате действия по избор, за да поощрите потребителите да извършват определени задачи в даден обект, например стартиране на работен поток в списък.

Уеб части

Уеб частите са модулни блокове информация – съдържащи данни или функция – които се добавят към страница на SharePoint. Изгледите и формулярите, описани по-горе, се съхраняват в уеб части, но освен това можете да добавяте уеб части, предлагащи множество функции и начини за взаимодействие с данни. Потребителите могат да продължат да персонализират уеб частите в браузъра, ако ги добавите към областта на уеб частите в SharePoint Designer 2010. Уеб частите и страниците с уеб части са мощен и ефективен начин да персонализирате уеб интерфейса за вашите потребители в SharePoint.

Интеграция на клиент

За външни източници на данни, използващи външни типове съдържание, можете да покажете тази информация в клиентски приложения като Microsoft Outlook 2010 и работни области на SharePoint. Можете да създадете интерфейс за потребители за четене, записване и изтриване на външни бизнес данни, както ако бяха част от приложението. Можете да направите това с клиентски формуляри, области и прозорци на задачите. В резултат на това вашите потребители могат да работят със своите бизнес данни в сайтовете и в приложенията от Office, които познават най-добре и вече използват.

Навигация

Навигацията играе ключова роля в интерфейсите, които създавате за вашите потребители, и е област, която управлявате в целия SharePoint, а не само в SharePoint Designer 2010. Например можете да персонализирате връзки за навигация в изглед на данни или формуляр, уеб част, работен поток или на ниво сайт, например горната лента за връзки или "Бързо стартиране". Вие искате да сте сигурни, че сайтът и всички негови части имат добре планиран навигационен модел, който вашите потребители могат да следват.

Научете повече за създаването на богати на данни интерфейси в SharePoint Designer 2010 в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Управление на бизнес процеси

Всеки бизнес процес в една организация се състои от набор от дейности, които са свързани на базата на обща бизнес цел. Работните потоци се проектират около този модел чрез предоставяне на базирани на правила работни потоци, състоящи се от набори от условия и действия. Вие организирате и изпълнявате последователност от действия, които отговарят на работен процес, базиран на последователност от условия и действия.

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

Можете да създавате работни потоци с помощта на SharePoint Designer 2010, който управлява от най-простите до най-сложните бизнес процеси в организацията. Работните потоци правят това чрез автоматизиране на процесите на бизнес приложенията и процесите на съвместна работа на хора. Работните потоци за процесите на бизнес приложенията могат да актуализират един източник на данни, когато друг източник на данни се промени; работните потоци за процесите на съвместна работа на хора могат да изпратят документ до ръководителя на служител за одобрение.

Работният поток на SharePoint въвежда логика на приложенията във вашите бизнес процеси, без да е необходимо да пишете код. Това е възможно чрез мощния и въпреки това интуитивен редактор на работни потоци в SharePoint Designer 2010, който позволява вложена логика, подстъпки и др. Като алтернатива на това можете да проектирате и споделяте работни потоци с помощта на Microsoft Visio с неговите шаблони на блоксхеми, които могат да се експортират в SharePoint Designer 2010.

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

Градивните блокове на работен поток в SharePoint Designer 2010 са следните:

Събития

Събитие е това, което стартира или инициира работен поток. Един тип събитие е променянето на източник на данни – например създаването на нов елемент или промяната на елемент. Друг тип събитие е събитие, активирано от потребител, участник в работен поток. Работните потоци, които стартират, когато се промени източник на данни, обикновено са част от фокусиран върху приложение работен поток за автоматизиране на бизнес процес, например копиране на файлове на базата на състоянието на данните. Работните потоци, които могат да бъдат стартирани от потребители, обикновено са част от работен поток за съвместна работа на хора, например одобряване на съдържание. Работните потоци могат да бъдат настроени да разпознават и двата типа събития и дори могат да се базират на комбинация от двата типа.

Условия

Условията определят кога един работен поток се изпълнява или извършва дейност. Тъй като работните потоци се асоциират с източник на данни, условието задава промените на източника на данни, които трябва да се случат, за да възникне работният поток. Условията обикновено започват с клаузата "ако поле е равно на стойност". Едно условие може да бъде използвано с множество действия, а множество условия могат да бъдат използвани с едно действие. Правилата комбинират условията с едно или повече действия: ако всички клаузи в условието са "истина", асоциираното действие се извършва.

Действия

Действията са основните части от работата в работен поток. Когато проектирате работен поток, вие идентифицирате необходимата поредица от действия и след това асемблирате тази поредица от действия в конструктора на работни потоци. Можете да ги настроите, така че да възникват едно след друго (серийни действия) или едновременно (паралелни действия). Работният поток може да съдържа произволен брой действия, извършени от самия работен поток или от участници в работния поток. SharePoint Designer 2010 включва богат набор от готови многократно използваеми действия. Като използват тези действия, вашите работни потоци могат например да изпращат имейли, да извличат или да вкарват обратно елементи в списъци, да извършват изчисления и още много.

От тези действия има един специален набор действия за задачи, каквито са Стартиране на процес за одобрение и Стартиране на процес за обратна връзка, които съдържат отделен редактор на работни потоци, специално проектирани за задачи от човешки процеси в дадена организация. С тези действия можете да създавате и персонализирате сложни работни потоци, които да управляват почти всеки бизнес процес.

Стъпки

Работните потоци се състоят от една или повече стъпки и подстъпки. Стъпките ви позволяват да групирате условия и действия, така че един набор от правила да може да бъде оценен и изпълнен преди друг набор. Всяка стъпка може да съдържа произволен брой условия и действия. Вашият работен поток може да бъде проектиран като поредица от действия в стъпка или подстъпка. Правилата в една стъпка се обработват до изчерпването им, преди да се премине към следващата стъпка, така че в една стъпка можете да групирате всички правила, необходими за извършване на конкретно желано действие или действия. Стъпките могат да се използват и като начин за организиране на вашия работен поток, особено ако има много действия и много малко условия.

Формуляри

Работните потоци често съдържат формуляри, които ви позволяват да събирате информация от участници в работен поток на предварително зададени периоди в работния поток. Те позволяват също на участниците да взаимодействат със задачите, асоциирани с работния поток. В работния поток можете да проектирате начални формуляри за събиране на информация от потребители, когато те стартират работния поток, формуляри за асоцииране, за да асоциирате работния поток със списък или тип съдържание, формуляри за задачи по избор, асоциирани със списък със задачи. Когато проектирате формуляри, можете да използвате основните формуляри, базирани на ASP.NET (.aspx страници) в SharePoint Designer 2010 или формуляри по избор (.xsn страници), проектирани с Microsoft InfoPath 2010. InfoPath предлага още много възможности за персонализиране и отчитане на спецификата на вашите формуляри на работни потоци.

Променливи

Променливата е местоположение за съхраняване на данни или кеш вътре в работен поток. С помощта на променливи можете да съхранявате различни типове данни в работен поток и на по-късен етап да използвате тези данни с помощта на справки към работния поток. Има много типове променливи, които можете да използвате в работен поток. Може да използвате например променливи, генерирани от параметри за инициализиране на формуляр, и локални променливи, които съдържат данни, асоциирани с текущия работен поток. В локална променлива можете да използвате многобройни типове данни, включително булеви, за дата и час, ИД на елемент от списък, числа и низове. След като създадете променлива и й зададете стойност, можете по-късно в работния поток да препращате към тази променлива от условие или действие.

Най-горе на страницата

Дизайн и търговска марка

Последната област на персонализирането, предоставена от SharePoint Designer 2010, е дизайнът и поставянето на търговска марка – т. е. прилагането на вашия корпоративен облик и стил към вашия сайт на SharePoint. Можете да вградите емблема на фирмата, цветова схема, колонтитули, поддържаща графика, потребителска навигация и други. В резултат на това всяка страница в сайта може да бъде незабавно разпозната като част от по-голям корпоративен сайт. В SharePoint Designer 2010 вие проектирате и поставяте търговска марка на сайтовете на SharePoint с помощта на страници образци, оформления на страници и каскадни листове със стилове.

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

Дизайнът и поставянето на търговска марка на един сайт се различава от другите области на персонализирането, където фокусът е върху създаването на потребителски бизнес решения. Поставянето на търговска марка е нещо, което обикновено правите по-рядко и в горното ниво на колекция от сайтове – например в началния екран на интранет или интернет портал. Тази търговска марка по избор след това се наследява от подсайтовете от по-ниско ниво. Освен това работата по поставяне на търговска марка е по-вероятно да бъде извършена от уеб дизайнер, вместо от създател на решения.

По тези причини страниците образци, оформленията на страници и каскадните листове със стилове са забранени по подразбиране за всеки потребител, освен за администраторите на колекции от сайтове. Така само хората, отговорни за търговската марка на сайта, ще имат достъп до тези мощни и поверителни файлове. Разбира се, вие можете да ги разрешите и за конкретни потребители.

Начините, по които един проектант на сайтове може да създаде търговска марка по избор за вашите сайтове с помощта на SharePoint Designer 2010, са следните.

Страници образци

Страниците образци са функция на ASP.NET и са включени в SharePoint като начин за дизайнерско оформление на вашия сайт на едно място и повторната му използваемост като шаблон за други страници на предприятието. Всеки път, когато показвате страница в сайт на SharePoint, вие виждате две страници, обединени заедно – страница образец и страница със съдържание. Страницата образец дефинира общото оформление и навигация (което обикновено обхваща лявата, горната и долната част на страницата). Страницата със съдържание доставя конкретното съдържание на страницата. SharePoint Designer 2010 предоставя богат набор от инструменти за редактиране на страници, които могат да се използват за персонализиране на вашите страници образци и за споделяне.

Оформления на страници

Ако работите със сайт за публикуване, вие проектирате също облика и оформлението на сайта с помощта на оформленията на страниците. Оформленията на страниците служат като шаблони за публикуване на страници, създадени от потребители във вашата организация. Освен страницата образец, те предоставят прецизно управление и структура за страниците за публикуване, например посочват къде в страницата могат да бъдат поставени заглавието, основният текст и графиката. Публикуването на страници използва инфраструктурата за публикуване в SharePoint и ви помага да опростите базираното на браузър създаване и публикуване на съдържание без всички допълнителни разходи, които обикновено са свързани с този процес.

Каскадни листове със стилове

Подобно на повечето уеб сайтове и уеб приложения SharePoint използва каскадни листове със стилове (CSS), за да приложи цветове, графика и позициониране към различните обекти, от които са съставени страниците в един сайт. В много случаи към една страница са приложени множество листове със стилове. За да персонализирате тези стилове, можете да ги модифицирате директно в страницата образец, оформлението на страницата или страницата на сайта, или да модифицирате стиловете директно в CSS файла, прикачен към страницата – като и в двата случая можете да използвате мощните CSS инструменти за редактиране в SharePoint Designer 2010. Можете също да персонализирате вашите теми на SharePoint с помощта на CSS файлове. Чрез персонализирането на CSS файлове вие променяте облика, или "кожата", на сайта на SharePoint, така че да отразява спецификата на вашата фирма.

Най-горе на страницата

Разполагане на потребителски решения на SharePoint

Дотук всичко беше фокусирано върху начина на използване на SharePoint Designer 2010 за създаване на реални бизнес решения. Видяхте, че можете да се свързвате и да се интегрирате с данни и вътре и извън SharePoint, да създавате мощни потребителски интерфейси към тези данни, да управлявате бизнес процеси с работни потоци и поставяте търговска марка на сайта, за да съответства на вашия корпоративен облик и стил.

Но сега трябва да направите нещо с вашите решения – например да ги разположите на друг сървър или в цялото предприятие, да ги отворите във Visual Studio за допълнително персонализиране или да ги запишете офлайн, за да ги вземете с вас, когато пътувате. Имате нужда от начин за превръщане на вашето решение в пакет и тук идва на помощ опцията "Записване като шаблон".

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

Възможността да запишете решение като шаблон е мощна функция на SharePoint. Шаблонът се записва като уеб пакет с решения (.wsp файл), съдържащ цялото съдържание на вашия сайт, включително източниците на данни и структурата, изгледите и формулярите, работните потоци и уеб частите.

Шаблоните също са разделени на части. Можете да работите върху една конкретна част от сайта, например списък, изглед или работен поток. Можете да ги запишете като отделни компоненти и като шаблони, което представлява напълно нов начин за сътрудничество при разработването на решения.

Завършване на цикъла на бизнес решение в SharePoint

Когато поработите по-дълго в SharePoint Designer 2010, вие бързо разбирате, че можете да направите много повече от просто персонализиране на сайт. Можете да създавате реални бизнес решения, съдържащи връзки с данни, богати на данни потребителски интерфейси, потребителски работни потоци и пълно оформление на сайта с поставяне на търговска марка. Можете да създадете всичко това в SharePoint и да следите целия цикъл на разработването на едно приложение, който завършва с решение за разполагане.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×