Въведение в Microsoft Office SharePoint Server 2007

Тази статия ви запознава с Microsoft Office SharePoint Server 2007 и описва как можете да я използвате, за да получите по-добър контрол и поглед над вашето съдържание, да ускорите вашите бизнес процеси и да споделяте информация с други хора от вашата организация.

Забележка : Тази статия не описва Office SharePoint Server 2007 функции, които са проектирани за ИТ професионалисти или разработчици. Можете да намерите връзки към подробна информация за администриране на Office SharePoint Server 2007 или разширяването на неговата функционалност в раздела Вж. също.

Общ преглед на Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 и Windows SharePoint Services

Съвместна работа

Хора и персонализиране

Търсене

Управление на съдържание

Бизнес процес и формуляри

Бизнес разузнаване

Общ преглед на Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 е ново сървърно приложение, което е част от 2007 Microsoft Office system. Вашата организация може да го използва, за да улесни съвместната работа, да предостави функции за управление на съдържание, да реализира бизнес процеси и да предостави достъп до информация, която е съществена за целите и процесите на организацията.

Чрез използване на шаблони на сайтове и други функции в Office SharePoint Server 2007 можете бързо и ефикасно да създавате сайтове, които поддържат публикуване на конкретно съдържание, управление на съдържание, управление на записи или нуждите за бизнес разузнаване, които вашата организация може да има. Например възможно е да създадете сайтове с много нива като организационни портални сайтове или сайтове за Интернет присъствие, или специализирани сайтове като хранилища на съдържание или работни области на събрания. Тези сайтове ви позволяват да работите съвместно и да споделяте информация с други, без значение дали са в, или извън вашата организация. В допълнение, можете да използвате Office SharePoint Server 2007, за да извършвате ефективно търсене на хора, документи и данни, за да проектирате и участвате в бизнес процеси с формуляри и да получавате достъп и анализирате големи обеми от бизнес данни.

Между другите неща можете да използвате Office SharePoint Server 2007, за да:

 • Работите съвместно ефективно с други от вашата организация. Например можете да използвате календари, за да видите кога има събития, свързани с екипа или да използвате библиотеки с документи, за да съхранявате документи на екипа, отдела или организацията. Можете също да обсъждате теми, като използвате блогове, или да откривате и запазвате информация в Wiki сайтове, които са бази от знания, управлявани от потребителя.

 • Създавате лични сайтове, където можете да управлявате и споделяте информация с други потребители. Например можете да създадете свой собствен портал "Моят сайт", където да разглеждате и управлявате всички ваши документи, задачи, връзки, Microsoft Office Outlook 2007 календар, колеги и друга лична информация от централно място.

 • Откривате хора, познания и данни в бизнес приложения. Например търсейки в "Моите сайтове" във вашата вътрешна мрежа, може да откриете някой, който има конкретно умение или интерес, дори и ако не знаете името му. Може също да намерите данни в корпоративна база данни или бизнес приложение, като например приложение за управление на връзките с потребителите (CRM).

 • Управлявате документи, записи и уеб съдържание. Например вашата организация може да разработи процес за спиране или изтичане на срока на документи, след като е минало определено време.

 • Подслонявате бизнес формуляри, базирани на XML, които се интегрират с бази данни или други бизнес приложения. Например ако работите за местно представителство на правителството, може да проектирате формуляри за разрешение в Microsoft Office InfoPath 2007 и да ги подслонявате Office SharePoint Server 2007, така че потребителите да могат да попълнят формулярите направо в браузър. Данните, въведени във формуляра, могат да бъдат изпратени към база данни в мрежата на правителството.

 • Публикувате лесно отчети, списъци и ключови индикатори за изпълнение (KPI) чрез свързване към бизнес приложения като SAP, Siebel и Microsoft SQL Server 2005.

Как работи Office SharePoint Server 2007 с програми от системата Microsoft Office

Office SharePoint Server 2007 е проектиран да работи ефективно с други програми и сървъри в 2007 Microsoft Office system. Следващият списък включва примери на това, което е възможно.

 • Ако използвате Microsoft Office PowerPoint 2007, можете да създадете библиотека със слайдове на PowerPoint, които могат да бъдат споделяни с други потребители в сайт на Office SharePoint Server 2007.

 • Ако използвате Microsoft Office Access 2007, можете да вземете списък на SharePoint офлайн и да използвате функциите за отчет в Office Access 2007, за да видите данните и да създадете отчети. Ако пътувате например, можете да поддържате локално копие на списък на SharePoint на вашия преносим компютър, където можете да редактирате и отправяте заявки към списъка така, сякаш е всяка друга таблица в Office Access 2007. Формулярите и отчетите, които използват списъка на SharePoint, са напълно интерактивни – и Office Access 2007 може по-късно да синхронизира локалния списък с този онлайн, когато отново включите преносимия си компютър онлайн.

 • Ако използвате Office Outlook 2007, можете да вземете библиотеките с документи офлайн. Папките на SharePoint се показват точно както другите папки на Outlook.

 • Ако използвате Office InfoPath 2007, можете да проектирате шаблони на формуляри, съвместими с браузър, да ги публикувате на Office SharePoint Server 2007 сайт и да ги разрешите за използване в уеб браузър.

 • Ако използвате Microsoft Office Excel 2007, можете да запазвате работни листове в сайт на SharePoint, така че потребителите да могат да получават достъп до тях, използвайки браузър. Можете да използвате тези работни листове, за да поддържате и ефикасно да споделяте една централна и актуална версия, защитавайки всякаква частна информация, като финансови модели, вградени в работния лист.

 • Ако използвате Microsoft Office SharePoint Designer 2007, можете да персонализирате Office SharePoint Server 2007 сайтове и работни потоци в интуитивна среда получавате това, което виждате (WYSIWYG). Можете да приспособите сайтовете на SharePoint към вашите нужди и да зададете изисквания, използвайки най-новата ASP.NET технология, установени уеб стандарти, като код на Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) и каскадни стилове (CSS). Например ако сте бизнес аналитик, може да бъдете помолени да създадете и персонализирате нов сайт на Office SharePoint Server 2007, който ще се използва за съвместна работа по разработване на видеозаписи на потребителски изследвания. В този случай можете да използвате Office SharePoint Designer 2007, за да създадете чисто нов сайт на Office SharePoint Server 2007, където писатели, оператори и членове на маркетинг екип могат да работят съвместно върху разработването на видео изследвания.

 • В много програми на Издание на Office 2007 можете да актуализирате свойства за сървърен документ в информационен панел на документа, който се появява като множество от полета за редактиране в горния край на документа. Например в документ на Word може да е необходимо да редактирате свойствата за име на автора, дата на създаване и тип на документа. Това в края на краищата улеснява намирането на това, което търсите на сървъра. Например можете бързо да намерите всички публикувани издания, където свойството за потребител отговаря на името на определен потребител.

 • В много програми от Издание на Office 2007 можете да инициирате или участвате в работни потоци, което представлява автоматичното преместване на документи или елементи чрез определена последователност от действия или задачи, свързани с бизнес процес. Работните потоци могат да се използват за последователно управление на обичайни бизнес процеси, като например одобрение или преглед на документи.

Най-горе на страницата

Office SharePoint Server 2007 и Windows SharePoint Services

Може да се питате каква е разликата между Office SharePoint Server 2007 и Microsoft Windows SharePoint Services и как се отнасят помежду си.

Office SharePoint Server 2007 е продукт, който използва технологията Windows SharePoint Services. Всички функции, налични в Windows SharePoint Services, са налични също и в Office SharePoint Server 2007, включително възможността за създаване на централизирани списъци и библиотеки, блогове, Wiki сайтове и работни области на екипи, например работни области на събрания.

Office SharePoint Server 2007 използва Windows SharePoint Services, за да предостави последователна, позната рамка за библиотеки със списъци и документи, администриране на сайтове и персонализиране на сайтове. Обаче Office SharePoint Server 2007 предлага подобрени или допълнителни функции, които не са налични в сайт на Windows SharePoint Services. Например Office SharePoint Server 2007 използва същата технология за търсене, като Windows SharePoint Services, но включва допълнителни функции, които са особено полезни за служители в големи организации, като например възможността за търсене на бизнес данни в SAP, Siebel и други бизнес приложения.

Най-горе на страницата

Съвместна работа

Като използвате следните функции в Office SharePoint Server 2007, можете да работите по-ефикасно и ефективно с другите хора във вашата организация.

Използвайте шаблони на сайтове, за да работите съвместно или да управлявате събрания    Когато създавате нов Office SharePoint Server 2007 сайт, можете да започнете, като изберете един от няколко различни видове шаблони за сайтове за съвместна работа с други хора и управление на събрания. Например шаблоните на сайтове в групата "Съвместна работа" са предназначени да помогнат на екипите в организацията да работят върху проекти и документи. Като използвате шаблона на сайт "Работна област на документа", можете да работите с други хора върху документ или множество от документи. Шаблоните на сайт в групата "Събрания" са предназначени да помогнат на екипите в организация да управляват различни видове събрания. Шаблоните в тази група поддържат всичко от основни събрания до събрания, фокусирани върху решения или дори обществени прояви.

Споделяйте документи, контакти, задачи и календари    Можете да синхронизирате вашия Office SharePoint Server 2007 календар с Outlook. Можете да въвеждате целодневни събития и да указвате повече типове повтарящи се събития. Можете да проследявате проекти на екипи по-ефективно с визуални дневни и месечни изгледи.

Творете лесно с Wiki сайтове    Wiki сайтът ви позволява да творите идеи, да работите съвместно върху проект на екип, да създавате енциклопедия със знания или просто да събирате обикновена информация във формат, който е лесен за създаване и модифициране. Членовете на вашия екип могат участват в Wiki сайтове от техния браузър – нямат нужда от програма за обработка на текст или специални технически познания.

Споделяйте идеи с блогове      Блогът, понякога наричан уеб дневник, се състои от чести кратки публикации. Публикациите са показани в ред, започвайки от най-новата. С Office SharePoint Server 2007 отнема само няколко щраквания с мишката за създаването на блог, публикуване в блог, абониране за актуализации в блог и персонализиране на блог. Можете да разрешите даден блог да приема коментари или да изключите коментарите. Някои възможни употреби включват дневник на изпълнител за споделяне на мисли и виждания, общност за създаване на връзки с клиенти или неофициален сайт, където екипите могат да споделят новини и съвети.

Получавайте актуализации на списъци и библиотеки с RSS    Списъците и библиотеките използват технологията Really Simple Syndication (RSS), така че членовете на вашата работна група могат автоматично да получават актуализации. RSS е технология, която позволява на хората да получават и разглеждат актуализации или информационни канали на новини, блогове и други интересни елементи на обединено място.

Управлявайте проекти    Можете да създавате списък с проектни задачи, който включва диаграма на Гант. Диаграмата на Гант е тип визуален общ преглед на задачите на проекта, който можете да използвате, за да следите датите и хода на задачите на екипа.

Получете мобилен достъп до съдържанието    Можете да разглеждате портали, сайтове на екипи и списъци на мобилно устройство, което ви помага да сте в течение на проектите и задачите на екипа, когато пътувате. Например списъците се появяват на телефоните (или други телекомуникационни устройства, които поддържат международни стандарти) в опростен текстов формат с връзка, за да превъртате съдържанието на всяка страница. Можете да получавате също и предупреждения, когато списъците се актуализират.

Изпращайте електронна поща до Office SharePoint Server 2007    Можете да използвате електронна поща, за да участвате в обсъждания, събрания и документи в Office SharePoint Server 2007 сайт. Точно както изпращате електронна поща до вашия екип, за да обсъждате задачи и проекти, можете също да изпращате електронна поща до сайт на Office SharePoint Server 2007 или определен списък или библиотека. Можете също да архивирате имейл, изпратен до сайт или списък, така че членовете на вашия екип да могат лесно да следят обсъждане на сайт, вместо да търсят съобщенията в техните претрупани папки "Входящи".

Управлявайте документите и някои типове списъци офлайн    Можете да вземете вашата важна работа със себе си, където и да отивате. С някои имейл програми, които са съвместими с Office SharePoint Server 2007, като Microsoft Office Outlook 2007, можете да работите офлайн върху файлове в библиотека и елементи в следните типове списъци: календари, контакти, задачи и обсъждания. Когато отново се свържете онлайн, можете да актуализирате вашите файлове на сървъра. Елементите на списък се актуализират автоматично.

Най-горе на страницата

Хора и персонализиране

Използвайки следващите функции в Office SharePoint Server 2007, можете да свързвате с хора от вашата организация, които имат точните умения, знания и опит в проекти.

Моят сайт    "Моят сайт" е личен сайт, който ви дава централизирано място да съхранявате вашето съдържание, връзки, контакти. Той служи също и като място за контакти за други потребители да намерят информация за вас и на доставчиците на съдържание да ви доставят съдържание. Моите сайтове предоставят свързан сайт за всеки потребител, който може да бъде персонализиран от потребителя и за потребителя. Всеки сайт може да се използва за контролиране съхраняване, представяне, разглеждане и управление на съдържание, информация и приложения. Всеки сайт може да се използва също и за представяне на информация за потребителя като умения и роли, колеги и ръководители, групи и списъци за разпространение, към които принадлежи потребителят и документи, върху които работи потребителят. И всеки сайт съдържа строги правила за контрол и механизми за защита, така че всеки потребител може да избере колко информация да представи и на кого. Отделен сайт "Моят сайт" е наличен за всеки потребител на Office SharePoint Server 2007. Следва списък на предимствата да използвате "Моят сайт".

 • Той предоставя централизирано място да разглеждате и управлявате всички ваши документи, задачи, списъци, календар на Microsoft Office Outlook, колеги и друга лична информация.

 • Другите потребители на SharePoint могат да научат как да се свържат с вас, вашите области на специализация, текущи проекти и хората, които познавате, като разгледат вашата публична страница.

 • Доставчиците на съдържание могат да използват вашия профил като вашата титла, отдел или интереси, за да поставят полезна информация за вас на вашия сайт.

 • Той позволява на администраторите да ви предоставят персонализирани уеб сайтове и уеб компоненти.

Социални мрежови функции    Точно както споделяте информация с другите хора във вашата организация чрез вашата публична начална страница, можете също да откривате, да се свързвате с хора чрез публичните начални страници на техния "Моят сайт". Когато в порталния сайт се появи име, можете да щракнете върху него, за да видите "Моят сайт" на този човек. Можете да разгледате сайта и членствата в списъците за разпространение, списъците, връзките към сайтове, хората и документите, които могат да ви помогнат, за да си свършите работата. Можете също да видите информация, която е обща за вас.

Контроли за поверителност    Използвайки настройки за поверителност в съдържанието на вашия публичен "Моят сайт", вие разрешавате Office SharePoint Server 2007 да показва информация само на определени категории хора, които посещават вашия сайт. Използвайки групи за поверителност, можете да укажете само определени хора да могат да разглеждат част от личните данни, които предоставяте на началната страница на "Моят сайт". Това може да бъде полезно, когато искате да споделите лични данни, като например номера на мобилния си телефон, само с вашата работна група или ръководител. Има пет категории хора, на които можете да показвате съдържание – "Всеки", "Моите колеги", "Моята работна група", "Моят ръководител" и "Само аз".

Целеви аудитории    Използвайки целеви аудитории, можете да показвате съдържание като елементи на списък или библиотека, връзки за навигация и цели уеб компоненти на определени групи от хора. Това е полезно, когато искате да представите информация, свързана само с определена група от хора. Например можете да добавите уеб компонент в портала на правния отдел, която съдържа списък с правни договори, видими само за тях. Всеки елемент в списък на SharePoint или библиотека може да бъде предназначен за определена аудитория, което се постига чрез използване на уеб компонент на заявка за съдържание. Всеки други тип уеб част и нейното съдържание също могат да са предназначени за аудитории. В допълнение, можете да предназначите връзки за навигация в сайта за аудитории. Това опростява работата на потребителя, тъй като той ще вижда само връзките за навигация, които се отнасят за него.

Присъствие и готовност    Иконата на умното етикетче за присъствие в реално време, показана виртуално навсякъде, където се появява името на човек в Office SharePoint Server 2007, указва дали даден човек е онлайн и може да участва в телефонен разговор или аудио конференция, незабавни съобщения или двупосочен видео разговор.

Най-горе на страницата

Търсене

Откриването на правилната информация или човек е идеята на търсенето. Този раздел предлага общ преглед на функциите, свързани с търсене, в Office SharePoint Server 2007 като възможността да откривате хора, които имат познанията, които ви трябват, за да си свършите работата.

Център за търсене    Центърът за търсене е сайт, който предоставя централно място за иницииране на заявки и преглед на резултати от търсене. Ако добавите информация за себе си в страницата "Моят сайт", другите хора във вашата организация могат да използват центъра за търсене, за да намерят вас, информация за вашите проекти и тези, които ви познават.Office SharePoint Server 2007 включва следните шаблони на сайтове за създаване на център за търсене:

 • Център за търсене    Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, за да предоставите възможността за търсене. Главната начална страница може да има просто поле за търсене в средата. Сайтът включва страници за резултати от търсенето и разширено търсене.

 • Център за търсене с раздели    Изберете този шаблон, когато искате да създадете сайт, за да предоставите възможността за търсене. Главната начална страница може да има просто поле за търсене в средата. Сайтът съдържа два раздела: един за общи търсения и друг за търсене на информация за хора. Можете да добавяте и персонализирате раздели за насочване към други сфери на търсене или типове резултати.

Намиране на документи във вашата вътрешна мрежа    Можете да търсите документи, които съдържат конкретна дума или фраза, написана на определен език, създадени в определено приложение или документи, които имат определени свойства. Office SharePoint Server 2007 съдържа също полезни функции за ограничаване на вашето търсене. Например можете да търсите само документи, които съдържат точно определената фраза "международно дружество" и са написани или на испански, или на японски.

Намиране на хора във вашата вътрешна мрежа    Откриването на правилния човек може да бъде важно за свършването на нещата бързо. Можете да търсите някого по име или да използвате други подробности от профила като умения, текущи проекти или титла. Можете да търсите също и хора в корпоративните приложения на вашата организация като SAP, Siebel и персонализирани бази данни.

Намиране на бизнес данни в SAP, Siebel и други корпоративни приложения    Функциите за търсене в Office SharePoint Server 2007 могат да ви помогнат да намерите информация в корпоративните приложения на вашата организация. Тези корпоративни приложения са специализирани бизнес програми за задачи като счетоводство, проследяване на инвентар и управление на доставките. Приложенията включват SAP, Siebel и персонализирани бази данни, създадени за вашата организация.

Най-горе на страницата

Управление на съдържание

Функциите за управление на съдържание в Office SharePoint Server 2007 са разделени на три категории:

 • Управление на документи

 • Управление на записи

 • Управление на уеб съдържание

Windows SharePoint Services 3.0 предоставя съществената основа за задачи за управление на документи, включително функции за версии, описателни метаданни, работен поток, типове съдържание, проверка и контроли за достъп, базирани на роли на ниво библиотека с документи, папки и отделни документи.

Office SharePoint Server 2007 разширява тези възможности, за да предостави подобрено създаване, обработка на бизнес документи, управление и публикуване на уеб съдържание, управление на записи, управление на правила и поддръжка за многоезично публикуване.

Управление на документи

Управлението на документи контролира жизнения цикъл на документите във вашата организация – как се създават, преглеждат, публикуват и как се получава достъп до тях. Без значение къде работите, несъмнено сте срещали предизвикателството на управлението на документи. Помислете за жизнения цикъл на един обикновен документ. Най-напред документът се създава, след това се записва, след това може би се споделя с други потребители, след което може да бъде модифициран от други потребители. Когато се разработват нови версии, те трябва да се следят и организират. С Office SharePoint Server 2007 вашата организация може да разреши подходящи правила на всяка стъпка от жизнения цикъл на документа, да използва централизирани хранилища за съхранение, управление и достъп до документите и да използва етикети и щрихкодове, за да проследява ефикасно документите.

Office SharePoint Server 2007 предлага следните функции за поддръжка на управлението на документи.

Шаблон на сайт на център за документи    Шаблонът на сайта на центъра за документи позволява на организациите да създават големи сайтове за управление на документи, които поддържат добре структурирани сценарии за управление на документи. Настройките по подразбиране за шаблона на сайта на центъра за документи поддържа строго съдържание: преди редактиране се изисква извличане, разрешени са основни и второстепенни версии, поддръжка за много типове съдържание и проверка, за да се проследяват промените на съдържанието във времето.

Библиотека за управление на преводи    Библиотеката за управление на преводи помага на организациите да създават, съхраняват и управляват преведени документи, като предоставя изгледи и функции, които улесняват ръчния процес на превод на документа. Тази библиотека предоставя персонализиран изглед, който групира преводите по първоначален документи, а също предоставя и работен поток за управление на превод, който може да се използва за управление на ръчния процес на превод.

Рамка за конвертирания на документ     Office SharePoint Server 2007 предлага поддръжка за конвертиране на документи от страната на сървъра от един файлов формат в друг.

Клиентска програма на 2007 Microsoft Office system за интегриране     Много функции за управление на документи в Office SharePoint Server 2007 се разширяват силно чрез плътно интегриране с клиентски програми на Издание на Office 2007. От клиентските програми на Office 2007 потребителите могат да:

 • Стартират и завършват задачи на работен поток

 • Актуализират свойствата за сървърните документи, използвайки информационния панел на документа

 • Разглеждат правила за управление на информацията за сървърни документи в лентата за съобщения

 • Сравняват версии на сървърни документи в Microsoft Office Word

 • Вмъкват щрихкодове или етикети в сървърни документи

Управление на записи

Управлението на записи е процесът на събиране, управление и разполагане на корпоративни записи (информация, смятана за важна за историята, знанията или правната защита на компанията) по последователен и неизменен начин, базирайки се на правилата на компанията. Тези правила са създадени според типа на работата на организацията, видовете правни рискове, пред които се изправя, и законите, на които се подчинява. Office SharePoint Server 2007 въвежда нов набор от функции за създаване и поддръжка на възможности за управление на записи във вашата организация.

Правила за управление на информацията    Организациите могат да дефинират и използват правила за управление на информацията в Office SharePoint Server 2007 сайтове, за да наложат съгласие с корпоративните бизнес процеси или правни или държавни закони за управлението на информацията. Правилата за управление на информация позволяват на администраторите на сайта или ръководителите на списъци да контролират начина, по който се управлява съдържанието. Office SharePoint Server 2007 включва няколко предварително дефинирани функции за правила, които организациите могат да използват отделно или в комбинация, за да дефинират правила за управление на информацията за своите сайтове. Тези функции за правила, които могат да бъдат дефинирани за цяла колекция от сайтове или определен списък, библиотека или тип съдържание включват: проверка, щрихкодове, етикети, конвертиране на формуляри за архивиране и изтичане на срок. В допълнение, организациите могат да разработват персонализирани правила за управление на информацията.

Управление на правата за достъп до информация (IRM)    ) В Office SharePoint Server 2007 организациите могат да използват IRM, за да ограничат действията, които потребителите могат да извършват с файловете, изтеглени от списъци на SharePoint или библиотеки. IRM шифрова изтеглените файлове и ограничава множеството от потребители и програми, които могат да дешифрират тези файлове. IRM може също да ограничи правата на потребителите, на които е разрешено да четат файлове, така че да не могат да извършват действия от рода на отпечатване на копия на файловете или копиране на текст от тях.

Шаблон на сайт на център на записи    Шаблонът на сайт на център на записи в Office SharePoint Server 2007 е проектиран да помага на организациите да прилагат програми за управление и задържане на записи. Този шаблон на сайт разширява стандартните Office SharePoint Server 2007 функции с допълнителни функции за управление на записи, за да предостави следните възможности:

 • Възможности за съхранение    Шаблонът на сайт на център на записи има няколко функции, които осигуряват целостта на записите, съхранявани в него. Записите никога не се модифицират автоматично от системата, което означава, че записите, които се качват на сайта и изтеглят по-късно, винаги ще бъдат едни и същи. Настройките по подразбиране за сайта на центъра на записи също предпазват от директно смесване на записите чрез поддържане на версии на всички промени, направени в съдържанието на документа и проверка на типа на промените. Ръководителите на записи могат да добавят и поддържат метаданни в елементи отделно от метаданните на записа. Поддържат се версии и на метаданните.

 • Маршрутизиране на записи    Организациите могат да дефинират списък за маршрутизиране на записи, за да разпращат автоматично записи, изпратени в центъра за записи в подходящата библиотека.

 • Прилагане на правилата за управление на информация    Функциите за правила "Проверка", "Изтичане" и "Щрих-код", включени в Office SharePoint Server 2007, са полезни за управлението на записи.

 • Задържане    Office SharePoint Server 2007 предоставя поддръжка за управление на процеса на юридическото откриване, разрешавайки на организациите да поставят записи в състояние на задържане. Записите, които са обект на съдебен спор или разследвания, могат да бъдат добавени в списък за задържане и така не могат да бъдат засегнати от правилата за управление на записи и изтичането на срока. Елементите могат да бъдат поставяни в повече от едно задържане едновременно.

 • Интерфейс на колекция от записи     Хората и автоматизираните системи могат лесно да изпращат съдържание в сайт с център на записи, без да имат непременно достъп или разрешения за каквото и да е съдържание в сайта. Съдържанието може да бъде изпратено чрез уеб услуга, използвайки протокола SOAP или чрез имейл, използвайки протокола SMTP.

Интегриране с Microsoft Exchange Server 2007    Office SharePoint Server 2007 се интегрира плътно с Exchange 2007. Това интегриране позволява на организациите да създават папки за управление на имейл съобщения в Exchange, които са достъпни за потребителите в Office Outlook 2007. Организациите могат да дефинират правила за управление на информацията за тези папки, които указват неща като период на съхранение или квота. Потребителите могат да използват тези папки също и за да изпращат имейл до сайт с център на записи, който се използва в Office SharePoint Server 2007. Потребителите могат да плъзгат и пускат имейл записи от своята папка "Входящи" в подходящата папка за управление на електронна поща.

Управление на уеб съдържание

Office SharePoint Server 2007 включва много функции, полезни за проектиране, разполагане и управление на корпоративни интранет портали, корпоративни уеб сайтове за присъствие в Интернет и отделни портални сайтове. Тези функции ви позволяват да създавате и публикувате уеб съдържание по подходящ начин и в края на краищата могат да намалят цената и разходите за поддръжка на много сайтове.

Уеб страници, базирани на шаблони    Използвайки функциите за управление на уеб съдържание в Office SharePoint Server 2007, можете да създавате, редактирате и управлявате уеб страници, базирани на шаблони. За да направите това, трябва да създадете оформления на страници и по този начин да създадете и управлявате "шаблоните" за вашите уеб страници за авторите и начина, по който те създават съдържанието и читателите и начина, по който те разглеждат съдържанието.

Публикуване на шаблони на сайтове    Когато създавате нов сайт на Office SharePoint Server 2007, можете да започнете с избор на един от няколко различни вида шаблони на сайтове, включително шаблони, които поддържат публикуване на конкретно съдържание, от което вашата организация може да се нуждае. Шаблоните на сайтове в групата "Публикуване" позволяват на организациите да проектират, разполагат и управляват корпоративни портали във вътрешната мрежа, корпоративни уеб сайтове за присъствие в Интернет и отделни портални сайтове. Всички шаблони на сайтове в групата "Публикуване" имат разрешени функции за публикуване, включващи лента с инструменти за редактиране на страници, редактор на съдържание и извличане.

 • Сайт с дискусионни групи    Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, за да доставяте бързо и лесно статии с новини и връзки към статии с новини. Този шаблон включва примерни оформления на страници и архив за съхраняване на по-стари елементи. Той представя също и лесно за използване оформление за читателите и доставчиците на новини. Този шаблон на сайт включва също и две уеб части, които позволяват ефикасно доставяне на новини: "RSS визуализатор" и "Тази седмица в картини".

 • Публикуване на сайт с работен поток    Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт за публикуване на уеб страници в план, използвайки работни потоци за одобрение. Той включва библиотеки с документи и изображения за съхраняване на неща за публикуване в уеб. Например можете да създадете сайт, за да показвате технически статии, които трябва да бъдат прегледани от експерти в областта, преди да бъдат публикувани.

 • Портал за съвместна работа    Изберете този сайт, ако искате да създадете йерархия на начален сайт за отделен портал в интранет. Той включва начална страница, сайт с дискусионни групи, указател на сайтове и център за търсене с раздели. Обикновено този сайт има почти толкова сътрудници, колкото и читатели, и се използва за подслоняване на екипни сайтове. Този тип шаблон може да ви помогне, когато искате да създадете портал на отдел, където служителите да могат да работят съвместно и да публикуват документи и уеб страници. Този шаблон на сайт е наличен само ако създавате колекция от сайтове в централно администриране.

 • Портал за публикуване    Изберете този шаблон, ако искате да създадете йерархия на начален сайт за сайт в Интернет или голям интранет портал. Този сайт може да бъде персонализиран лесно с различна търговска марка. Той включва начална страница, примерен подсайт с издания в пресата, център за търсене и страница за регистриране. Обикновено този сайт има повече читатели, отколкото сътрудници, и се използва за публикуване на уеб страници с работни потоци за одобрение. По подразбиране можете да създадете подсайтове с работен поток само под сайтове, които сте създали, използвайки този шаблон на сайт. Този шаблон на сайт е наличен само ако създавате колекция от сайтове в централно администриране.

Интегриране с Office SharePoint Designer 2007    Office SharePoint Designer 2007 е нов продукт за създаване и персонализиране на Office SharePoint Server 2007 уеб сайтове и изграждане на приложения с разрешен работен поток, базирани на SharePoint технологии. Можете да използвате Office SharePoint Designer 2007, за да персонализирате сайт на Office SharePoint Server 2007. Това ви позволява да проектирате и разширявате портални сайтове или портални страници с повече гъвкавост и сила от когато и да е било преди. Например можете да използвате най-съвременни инструменти за редактиране, за да редактирате файлове с каскадни стилове (CSS) за сайтове на SharePoint.

Контекстно създаване на уеб страници    Можете да създавате уеб страници, използвайки редактора на RTF текст, който е приложен към Office SharePoint Server 2007. В режим на редактиране на текст можете да въвеждате и редактирате съдържание на страница в страницата, използвайки браузър. В режим на редактиране на HTML източник можете да въвеждате и редактирате съдържание на страница, използвайки стандартен HTML. Другите функции включват:

 • Функция, която ви позволява бързо да създавате, организирате и форматирате връзки.

 • Уеб част, която ви позволява да събирате съдържание от вашия сайт.

 • Възможността да проверявате правописа на съдържанието, което сте създали.

 • Възможността да управлявате и редактирате често използвано съдържание, като например информация за авторските права, на едно място.

Създаване от клиента    Office SharePoint Server 2007 ви предоставя също и възможността да създавате уеб страници, конвертирайки документи, които сте създали, използвайки други програми. Това има много предимства в зависимост от програмата, която използвате, за да създадете първоначалния документ. Например можете да използвате документи на Office Word 2007, за да създавате уеб страници за вашата колекция от сайтове. Предимствата на този подход включват:

 • По-бързо създаване     Можете да конвертирате важни Office Word 2007 документи – например бели книги или отчети за състояние – направо в уеб страници, вместо да създавате повторно тези документи за използване в уеб.

 • Работа офлайн     Използвайки Office Word 2007 за създаване на уеб страница, вие можете свободно да работите върху съдържанието с или без връзка към Интернет.

 • По-богат набор от функции за създаване    Office Word 2007 предоставя повече функции за обработка на думи, отколкото се предоставят при използване само на Office SharePoint Server 2007.

 • Гъвкавост на документа     Можете да използвате Office Word 2007 документи също и за други цели. Например можете да създадете обява за нов продукт, използвайки Word, и след това да разпространите обявата в имейл съобщение и в уеб.

Вариации на сайт    Аудиториите на уеб сайтовете могат да се различават по много неща, включително език, географски регион, устройство за преглед или филиал в компания. Работата на създаване и поддържане на вариации на сайт може да бъде трудна и отнемаща време. В Office SharePoint Server 2007 функцията за вариации позволява на администраторите на сайта да опростят процеса на управление на вариации, като поддържат персонализируеми копия на съдържанието от сайт източник във всеки целеви сайт. Тази функция е особено полезна за публикуване на многоезични сайтове. Например можете да идентифицирате един източник (например публикувани издания на английски) и няколко целеви сайта (например публикувани издания на френски и японски) и Office SharePoint Server 2007 ще запази целевите сайтове синхронизирани със сайта източник.

Навигация на сайт    Office SharePoint Server 2007 включва функции, които улесняват създаването и управлението на навигационна структура за вашия сайт.

Страница за съдържание и структура на сайта    Използвате страницата за съдържание и структура на сайта, за да управлявате съдържанието и структурата на вашата SharePoint колекция от сайтове. В Office SharePoint Server 2007 навигацията се генерира динамично от йерархията на колекцията от сайтове. Това означава, че когато промените структурата на сайта (например ако преместите подсайт), тази промяна се осъществява от навигацията на сайта. Мястото, където сега се появява елементът в навигацията на сайта, се отразява на новото място на съответния подсайт. Действията, които можете да извършвате на тази страница, включват повече от това да променяте структурата на сайта. Можете да управлявате съдържанието, изпълнявайки други действия върху списъци и елементи на списъци. Например извличате или архивирате, публикувате и копирате елементи.

За да е сигурно, че интерфейсът на страницата за съдържание и структура на сайта ви е познат, той е проектиран да бъде подобен на Windows Explorer. Можете да видите йерархията на колекцията от сайтове в навигационния екран като дървовиден изглед вляво на страницата за съдържание и структура на сайта. Вдясно елементите са показани като списък в екран.

Най-горе на страницата

Бизнес процес и формуляри

Бизнес процесите са центърът на всяка организация, а формулярите често са в центъра на всеки бизнес процес, като например процеса на одобрение на отчети за разходи. Използвайки InfoPath Forms Services технология в Office SharePoint Server 2007, можете да проектирате шаблони на формуляри, съвместими с браузър в InfoPath и да ги разрешите за използване в сайт на Office SharePoint Server 2007. За да попълнят формуляр, потребителите не е необходимо да имат инсталиран InfoPath на своя компютър, нито трябва да изтеглят нещо допълнително от уеб. Всичко, от което се нуждаят, е браузър, например Microsoft Internet Explorer, Apple Safari или Mozilla Firefox.

InfoPath Forms Services    Когато проектирате шаблони на формуляри с Office InfoPath 2007 и ги разполагате на сайт на Office SharePoint Server 2007, можете да разрешите настройка, която позволява на потребителите да попълват формулярите, използвайки уеб браузър. Това е защото Office SharePoint Server 2007 съдържа технологията InfoPath Forms Services, която – освен разполагането на формуляри, базирани на браузър – предоставя централно място за съхранение и управление на шаблони на формуляри за вашата организация. Формулярите, които подслонявате на сървъра, се наричат формуляри с разрешен браузър.

Когато публикувате шаблон на формуляр в сайт на Office SharePoint Server 2007, можете да го разпространите не само във вашата корпоративна вътрешна мрежа, но и на външни уеб сайтове, например екстранет сайтове или корпоративни уеб сайтове. Това ви позволява да събирате данни от клиенти, партньори, доставчици и други важни хора за успеха на вашия бизнес или организация. Например голяма застрахователна компания може да използва един шаблон на формуляр с разрешен браузър, за да събира и обработва застрахователни полици и след това да разположи този шаблон на формуляр в своите Интернет и интранет сайтове. Ако един клиент посети уеб сайта на застрахователната компания, той може да попълни формуляра за полицата в своя браузър. По същия начин, ако клиентът се обади на застрахователната компания, за да изиска полица, служителят от застрахователната компания може да попълни формуляра за полицата в InfoPath, като получи достъп до него от вътрешен сайт за отчитане на полици. Или правителствена организация може да събира данни от гражданите, като публикува шаблони на формуляри, разрешени за браузър, в своя уеб сайт.

Работни потоци    Работните потоци помагат на хората да работят съвместно върху документи и да управляват задачите на проекта, прилагайки конкретни бизнес процеси върху документи и елементи в сайт на Office SharePoint Server 2007. Работните потоци помагат на организациите да спазват последователни бизнес процеси и те подобряват също ефикасността и производителността на организацията, управлявайки задачите и стъпките, включени в конкретните бизнес процеси. Office SharePoint Server 2007 включва няколко предварително дефинирани работни потока, проектирани да адресират често срещни бизнес сценарии:

 • Одобрение    Този работен поток разпраща документ или елемент до група от хора за одобрение.

 • Събиране на обратна връзка    Този работен поток разпраща документ или елемент до група от хора за обратна връзка.

 • Събиране на подписи    Този работен поток разпраща документ на Microsoft Office до група от хора, за да събере техните цифрови подписи.

 • Одобрение на разположение    Този работен поток, който поддържа процеси на управление на записи, управлява изтичането на срока и задържането на документи, позволявайки на участниците да решат дали да задържат, или изтрият документите с изтекъл срок

 • С три състояния    Този работен поток може да се използва за управление на бизнес процеси, които изискват организациите да следят голям обем теми или елементи, като неща, свързани с поддръжката на клиенти, воденето на продажби или задачи на проекта.

 • Групово одобрение    Този работен поток предоставя йерархична организационна диаграма, от която да изберете одобряващите и позволява на одобряващите да използват контрол с марка вместо подпис. Това решение е проектирано специално за източноазиатските пазари.

 • Управление на превода    Този работен поток управлява процеса на ръчно превеждане на документа, създавайки копия на документа, които да бъдат преведени, и възлагайки задачи за превод на преводачи. Този работен поток е наличен само за библиотеки за управление на преводи.

Еднократна идентификация (SSO)    Функцията за еднократна идентификация позволява на човек да въведе едно име и парола, за да използва много приложения за страната на сървъра. Използва се за интегриране на сървърни системи и бизнес приложения, които изискват отделна база данни с идентификационни данни. Услугите за еднократна идентификация на Office SharePoint Server 2007 поддържат употребата на персонализирани доставчици на идентификационни данни, както и такива от трети страни.

Най-горе на страницата

Бизнес разузнаване

По традиция инструментите за достъп до големи обеми неструктурирани данни за целите на анализа бяха налични само за хора с години опит в съхраняването и събирането на данни. Публикуването в уеб, използвайки данни от няколко източника, е нещо по традиция забранено за разработчиците и консултантите. Използвайки новите функции, налични в Office SharePoint Server 2007, работещите с информация могат да събират данни от много източници и да публикуват тези данни в уеб.

Office SharePoint Server 2007 може да осъществи връзка с бизнес приложения от рода на SAP, Siebel и Microsoft SQL Server 2005, позволявайки ви лесно да публикувате отчети, списъци и ключови индикатори за изпълнение (KPI).

Когато публикувате отчети от данните в една от тези системи, предоставяте стратегически или оперативни данни на взимащите решения. Примерите на отчети са работни книги на Microsoft Office Excel, отчет на SQL Server Reporting Services или отчет на Microsoft Office Access. Изпълнителите и преките ръководители разчитат на навременни и точни отчети, за да взимат информирани решения.

Център за отчети    В центъра на новата функция за Office SharePoint Server 2007 бизнес разузнаване е центърът за отчети. Центърът за отчети е сайт, който предоставя централно място за съхранение на отчети, общи за група, независимо дали е малка група като един екип, или голяма като цяла организация. Сайтът на центъра за отчети съдържа специални библиотеки с документи за съхраняване на отчети, списъци и връзки към външни източници на данни. Той предоставя също и достъп до шаблони на страници и уеб части, които да ви помогнат да създавате страници и списъци, съдържащи бизнес информация. В центъра за отчети потребителите могат да търсят елементи, използвайки категории, да разглеждат календар с предстоящи отчети и да се абонират за полезни за тях отчети.

Excel Services    Excel Services ви позволява да съхранявате работна книга на Excel на сървър и след това да публикувате каквато и да е част от тази работна книга в уеб страница. Потребителите се нуждаят само от браузър, за да визуализират и взаимодействат с живите данни. Работната книга се публикува в уеб страницата, използвайки уеб компонента Excel Web Access (EWA).

Едно предимство на публикуването на работни книги в уеб компонент е, че всички изчисления се изпълняват на сървъра. Като резултат бизнес логиката в работната книга никога не е незащитена. Друго предимство е, че има само едно копие на работната книга и то се съхранява на централно и сигурно място. От уеб страницата можете да дадете на потребителите само права за гледане, за да ограничите достъпа до работната книга. Например можете да предотвратите потребителите да отварят работна книга, използвайки Excel, или да контролирате какво им е позволено да виждат.

Excel Services е сървърна технология, която опростява използването, споделянето, защитата и управлението на работни книги на Microsoft Office Excel 2007 като интерактивни отчети по последователен начин във вашата организация. Има три основни компонента за Excel Services, които си взаимодействат помежду си и заедно формират цялостната структура на Excel Services.

 • Excel Calculation Services (ECS) е "машината" на Excel Services, която зарежда работната книга, изчислява напълно надеждно с Microsoft Office Excel 2007, обновява външни данни и поддържа сесии.

 • Excel Web Access (EWA) е уеб компонент, който показва и разрешава взаимодействие с работната книга на Microsoft Office Excel в браузър, използвайки езика DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) и JavaScript без необходимостта от изтегляне на ActiveX контроли на вашия клиентски компютър и може да бъде свързана с други уеб компоненти на табла и други страници на уеб компоненти.

 • Excel Web Services (EWS) е уеб услуга, подслонявана в Microsoft Office SharePoint Services, която предоставя няколко метода, които един разработчик може да използва като интерфейс за програмиране на приложения (API), за да създаде персонализирани приложения, базирани на работната книга на Excel.

Първо трябва да създадете работна книга на Excel, използвайки Office Excel 2007, и след това да запишете работната книга в Excel Services. По същество, Office Excel 2007 е инструментът за авторство, а Excel Services е инструментът за отчети.

Авторът на работна книга, често бизнес анализатор, използва Office Excel 2007, за да създаде работната книга на Excel и, ако желае, указва наименувани елементи за визуализиране и дефиниране на параметри. Авторът на работната книга записва работната книга в библиотека с документи след това (или в мрежова или уеб папка) в Excel Services, където тя се управлява и осигурява от администратор на SharePoint. Авторът на работна книга и другите потребители могат да създават отчети, страници на уеб компоненти и табла за бизнес разузнаване, които използват работната книга. Много бизнес потребители могат да получат достъп до работната книга, като я визуализират в браузър, и дори могат да обновят данните, ако работната книга е свързана към външен източник на данни. С подходящо разрешение бизнес потребителите могат също да копират текущото състояние на работната книга и всички взаимодействия, направени през текущата сесия, като сортиране и филтриране, на клиентски компютър за следващи анализи като работна книга на Excel или като снимка на работна книга.

Връзки към външни източници на данни    В допълнение на използването на външни източници на данни в работни книги на Excel можете да използвате данни от други бизнес приложения от рода на SAP и Siebel в списъци на SharePoint, страници и уеб компоненти.

Администраторите обикновено създават системните връзки и могат да ги съхраняват в библиотека за връзка към данни в центъра за отчети. По този начин централният пул от връзки може да бъде лесно достъпен и използван повторно от всеки с разрешения. Все пак можете да създавате и съхранявате връзки към данни навсякъде в системата Office SharePoint Server 2007.

Използвайки връзки към външни източници на данни, можете да създавате уеб страници и списъци на SharePoint, които позволяват на потребителите да взаимодействат с данните от външния източник, без да напускате страницата на SharePoint.

Ключови индикатори за изпълнение (KPI)    Ключовият индикатор за изпълнение (KPI) е визуален помощник, което предава напредването, свързано с дадена цел. KPI са ценни за екипите, ръководителите и бизнеса за бързото оценяване на прогреса по отношение на определени цели. Използвайки KPI на SharePoint, можете лесно да визуализирате отговорите на следните въпроси:

 • Напред или съм, или назад?

 • Колко напред или назад съм?

 • Какъв е минимумът, който съм постигнал?

Всяка област на бизнес може да избере да проследява различни типове KPI в зависимост от бизнес целите, които се опитва да постигне. Например за да повиши удовлетворението на клиентите, центърът за обслужване на клиенти може да си постави цел да отговаря на определен брой обаждания за по-кратък период от време. Или отделът за продажби може да използва KPI, за да постави цели за изпълнението, като например броя на новите обаждания за продажби, направени за един месец.

KPI се създават, използвайки списъци за KPI, и след това се показват чрез използване на специални KPI уеб компоненти. Можете да съхранявате списъци за KPI в центъра за отчети или във всеки друг сайт в Office SharePoint Server 2007, където те могат да бъдат използвани повторно от всеки с разрешения за достъп до тях.

Табла    Таблото представлява гъвкава страница, която показва данни от KPI и работни книги на Excel. Например отделът за човешки ресурси може да проектира табло, което служителите да използват, за да визуализират персонализирана информация, като например тяхната заплата или премии.

Бизнес данни в списъци    Можете лесно да интегрирате и обединявате информация от бизнес приложения от рода на SAP, Siebel и Microsoft SQL Server в средата за съвместна работа на Office SharePoint Server 2007, добавяйки типа колона бизнес данни в списък на Office SharePoint Server 2007. По този начин ще имате списък от елементи, който използва комбинация от колони от Office SharePoint Server 2007 и от външни бизнес приложения. Например ако работите за консултантска компания, която използва CRM система, може да съхранявате документи като предложения, договори и презентации в списъци на SharePoint и да свързвате тези документи с подходящия клиент в CRM базата данни. Това помага за съхраняването на цялата документация за клиенти на едно място и позволява на разглеждащите страницата лесно да навигират до записа на клиента в бизнес приложението.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×