Въведение в Excel Starter

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Excel Starter 2010 е програма за електронни таблици, предназначена за ежедневни задачи, като създаване на бюджет, поддържане на адресен списък или проследяване на списък с елементи за изпълнение. Програмата Excel Starter е част от Microsoft Office Starter 2010 и е предварително заредена на компютъра.

Excel Starter 2010 е много подобен на Microsoft Excel 2010 на външен вид. Ако сте начинаещи в интерфейса на лентата или на изгледа Backstage, Excel Starter ви дава възможност да свикнете с новия интерфейс, преди да надстроите до Excel 2010.

Excel Starter се различава от пълната версия на Excel по това, че включва показването на реклами и не поддържа разширените функции на пълната версия на Excel. Ако видите, че имате нужда от повече функции, можете да надстроите до Excel 2010 направо от Excel Starter 2010. Просто щракнете върху Закупуване в раздела Начало на лентата.

Какво искате да направите?

Отваряне и разглеждане на Excel Starter

Създаване на нова работна книга

Записване на работна книга

Въвеждане на данни

Постигане на правилния изглед

Копиране, преместване или изтриване на данни

Промяна на реда

Филтриране на допълнителна информация

Изчисляване на данни с формули

Начертайте данните си

Печат

Споделяне с помощта на имейл или уеб

Получаване на още помощ

Отваряне и разглеждане на Excel Starter

Отваряне на Excel Starter с бутона "Старт" на Windows.

 1. Щракнете върху бутона Старт Бутон "Старт" . Ако Excel Starter не е включен сред програмите в списъка, който виждате, щракнете върху Всички програми, след което щракнете върху Microsoft Office Starter.

 2. Щракнете върху Microsoft Excel Starter 2010.

  Появява се началният екран на Excel Starter и се показва празна електронна таблица. В Excel Starter електронната таблица се нарича работен лист и работните листове се съхраняват във файл, наречен работна книга. Работните книги могат да имат един или повече работни листове.

Excel Starter

1. Колоните (означени с букви) и редовете (означени с числа) съставят клетките на работния лист.

2. Щракването върху раздела Файл отваря изгледа Backstage на работната книга, където можете да отваряте и записвате файлове, да получавате информация за текущата работна книга и да изпълнявате други задачи, които не са свързани със съдържанието на работната книга, като например отпечатването й или изпращането на нейно копие в имейл.

3. Всеки раздел в лентата показва команди, които са групирани по задачи. Вероятно повечето време ще използвате раздела Начало, когато въвеждате и форматирате данни. Използвайте раздела Вмъкване за добавяне на таблици, диаграми, картини или други графики в работния лист. Използвайте раздела Оформление на страница, за да настроите полетата и оформлението, особено за отпечатване. Използвайте раздела Формули, за да правите изчисления с данните в работния лист.

4. Екранът отстрани на прозореца на Excel Starter съдържа връзки към помощна информация и преки пътища към шаблони и графична колекция, за да ви позволи лесен старт при създаването на професионално изглеждащи документи. Екранът показва също реклама и връзка за покупка на пълното издание на Office.

Най-горе на страницата

Създаване на нова работна книга

Когато създавате работна книга в Microsoft Excel Starter 2010, можете да започнете от самото начало или да започнете от шаблон, където част от работата вече е свършена.

 1. Щракнете върху Файл и след това щракнете върху Създай.

  New

 2. Ако искате да започнете с еквивалента на празна мрежа, щракнете върху Празна работна книга.

  Blank workbook

  Ако искате да получите начален старт за определен вид работна книга, изберете един от шаблоните, налични в Office.com. Можете да избирате от бюджети, планировчици на събития, списъци за членство и др.

  Templates

 3. Excel Starter отваря празната работна книга или шаблона, които са готови за добавяне на данни.

Най-горе на страницата

Записване на работна книга

Когато прекъснете работата си или излезете от програмата, трябва да запишете вашия работен лист, тъй като в противен случай ще загубите работата си. Когато записвате работния лист, Excel Starter създава файл, наречен работна книга, който се съхранява на компютъра ви.

 1. Щракнете върху бутона "Запиши" Бутон "Запиши" на лентата с инструменти за бърз достъп.

  (Клавишна комбинация: Натиснете CTRL+S.)

  Ако тази работна книга вече е била записана като файл, всички направени от вас промени се записват веднага в нея и можете да продължите работата си.

 2. Ако това е нова работна книга, която още не сте записвали, въведете име за нея.

 3. Щракнете върху Запиши.

За повече информация относно наименуването и записването на работни книги вж. Бърз старт: Записване на работна книга.

Най-горе на страницата

Въвеждане на данни

За да работите с данни в работен лист, първо трябва да въведете тези данни в клетките на работния лист.

 1. Щракнете върху клетка и след това въведете данни в тази клетка.

 2. Натиснете ENTER или TAB, за да се придвижите до следващата клетка.

  Съвет     За да въведете данни на нов ред в клетка, въведете нов ред с натискането на ALT+ENTER.

 3. За да въведете серия от данни, като например дни, месеци или нарастващи числа, въведете началната стойност в дадена клетка и след това в следващата клетка въведете стойност, за да създадете схема.

  Ако например искате серията 1, 2, 3, 4, 5..., въведете 1 и 2 в първите две клетки.

  Изберете клетките, които съдържат началните стойности, и след това плъзнете манипулатор за запълване избирането на диаграма на лентата през диапазона, който искате да попълните.

  Съвет    За да попълните във възходящ ред, плъзнете надолу или вдясно, а в низходящ – нагоре или наляво.

Най-горе на страницата

Постигане на правилния изглед

Можете да форматирате текст и клетки, за да придадете на работната си книга желания изглед.

 • За да пренасяте текст в клетка, изберете клетките, които искате да форматирате, и след това в раздела Начало, в групата Подравняване щракнете върху Текст на повече редове.

  Обтичане на текст

 • За да настроите ширина на колона и височина на ред, така че автоматично да побират съдържанието на клетка, изберете колоните или редовете, които искате да промените, и след това в раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  изображение на лентата

  Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на ширината на колона или Автопобиране на височината на ред.

  Съвет    За да направите бързо автопобиране за всички колони или редове в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху някоя граница между заглавия на две колони или редове.

  бутон ''избери всички''

 • За да промените шрифта, изберете клетките, съдържащи данните, които искате да форматирате, и след това в раздела Начало, в групата Шрифт щракнете върху желания формат.

  Изображение на лентата на Excel

 • За да приложите форматиране на числа, щракнете върху клетката, съдържаща числата, които искате да форматирате, а след това в раздела Начало, в групата Число посочете Общи и после щракнете върху желания от вас формат.

  Изображение на лентата на Excel

За още помощ при въвеждане и форматиране на данни вж. Бърз старт: Въвеждане на данни в работен лист в Excel Starter и Бърз старт: Форматиране на числа в работен лист.

Най-горе на страницата

Копиране, преместване или изтриване на данни

Можете да използвате командите Изрежи, Копирай и Постави, за да преместите или копирате редове, колони и клетки. За копиране натиснете CTRL+C, за да използвате командата Копирай. За преместване натиснете CTRL+X, за да използвате командата Изрежи.

 1. Изберете редовете, колоните или клетките, които искате да копирате, преместите или изтриете.

  За да изберете ред или колона, щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Заглавия на работен лист

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  За да изберете клетка, щракнете върху клетката. За да изберете диапазон от клетки, щракнете и плъзнете или щракнете и използвайте клавишите със стрелки, докато държите натиснат клавиша SHIFT.

 2. Натиснете CTRL+C, за да копирате, или CTRL+X, за да изрежете.

  Ако искате да изтриете ред или колона, натискането на клавиша DELETE, докато е избран ред или колони, изчиства съдържанието, оставяйки празен ред или клетка. За да изтриете ред или колона, щракнете с десния бутон върху заглавието на ред или колона, след което щракнете върху Изтрий реда или Изтрий колоната.

  Забележка    Excel показва анимирана граница на преместване около клетки, които са изрязани или копирани. За да отмените границите за преместване, натиснете клавиша ESC.

 3. Позиционирайте курсора там, където искате да копирате или преместите клетките.

  За да копирате или преместите ред или колона, щракнете върху заглавката на реда или колоната на мястото, където искате да вмъкнете реда или колоната, които сте копирали или изрязали.

  За да копирате или преместите клетка, щракнете върху клетката, където искате да поставите клетката, която сте копирали или изрязали.

  За да копирате или преместите диапазон от клетки, щракнете върху горната лява клетка в областта за поставяне.

 4. Поставяне на данни в ново местоположение.

  За редове или колони щракнете с десния бутон върху заглавието на реда или колоната в новото местоположение, след което щракнете върху командата Вмъкни .

  За клетка или диапазон от клетки натиснете CTRL+V. Клетките, които сте копирали или изрязали, заместват клетките в новото местоположение.

За повече информация за копирането и поставянето на клетки вижте Преместване или копиране на клетки и съдържание на клетка

Най-горе на страницата

Промяна на реда

Когато сортирате информация в работен лист, можете да видите данните по желания от вас начин и бързо да намирате стойности.

Изберете данните, които искате да сортирате.   

Използвайте мишката или команди с клавиатурата, за да изберете диапазон от данни, като например A1:L5 (няколко реда и колони) или C1:C80 (единствена колона). Диапазонът може да включва заглавия, които сте създали, за да идентифицирате колоните и редовете.

Пример за избраните данни, които да се сортират в Excel

За да сортирате само с две щраквания на мишката, щракнете върху Сортиране и филтриране и след това щракнете върху някой от бутоните за Сортиране.

Сортиране

 1. Изберете една клетка в колоната, по която искате да сортирате.

 2. Щракнете върху горния бутон, за да извършите възходящо сортиране (От А до Я или от най-малко към най-голямо число).

 3. Щракнете върху долния бутон, за да извършите низходящо сортиране (От Я до А или от най-голямо към най-малко число).

За още помощ при сортиране на данни вж. Бърз старт: Сортиране на данни чрез използване на автофилтър в Excel Starter.

Най-горе на страницата

Филтриране на допълнителна информация

Чрез филтриране на информация в работен лист можете да намирате бързо стойности. Можете да филтрирате по една или няколко колони от данни. Контролирате не само това, което желаете да видите, но и това, което искате да изключите.

 1. Изберете данните, които искате да филтрирате

  Пример за избраните данни, които да се сортират в Excel

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране и след това щракнете върху Филтър.

  Филтър

 3. Щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър в заглавката на колоната, за да покажете списъка, в който можете да правите изборите за филтър.

  Забележка    В зависимост от типа на данните в колоната, Excel Starter показва в списъка или Числови филтри, или Текстови филтри.

За още помощ при филтриране вж. Бърз старт: Филтриране на данни с помощта на автофилтър.

Най-горе на страницата

Изчисляване на данни с формули

Формулите са изрази, които извършват изчисления, връщат информация, манипулират съдържанието на други клетки, проверяват условия и др. Формулата винаги започва със знак за равенство (=).

Формула

Описание

=5+2*3    

Добавя 5 към произведението на 2 и 3.

=SQRT(A1)    

Използва функцията SQRT, за да върне квадратен корен от стойността в A1.

=TODAY()    

Връща текущата дата.

= IF(A1>0)   

Проверява клетката A1, за да определи дали тя съдържа стойност, която е по-голяма от 0.

Изберете клетка и започнете да въвеждате    

В клетката въведете знак за равенство (=), за да започнете формулата.

Попълнете останалата част от формулата   

 • Въведете комбинация от числа и оператори, например 3+7.

 • Използвайте мишката, за да изберете други клетки (като вмъквате оператор между тях). Изберете например B1 и след това въведете знак плюс (+), изберете C1 и въведете +, след което изберете D1.

 • Въведете буква, за да изберете от списъка с функции в работен лист. Например въвеждането на "a" показва всички налични функции, които започват с буквата "a".

  Създаване на формули по различни начини

Завършете формулата   

За да завършите формула, която използва комбинация от числа, препратки към клетки и оператори, натиснете ENTER.

За да завършите формула, която използва функция, попълнете нужната информация за функцията, след което натиснете ENTER. Например функцията ABS изисква една числова стойност – това може да е число, което вие въвеждате, или клетка, която избирате и съдържа число.

Най-горе на страницата

Начертайте данните си

Диаграмата е визуално представяне на данните. Използвайки елементи като колони (в колонна диаграма) или линии (в линейна диаграма), диаграмата показва серия от числови данни в графичен формат.

Колонна диаграма

Графичният формат на диаграмата улеснява разбирането на големи количества данни и зависимостите между различни серии от данни. Диаграмата може също да показва цялостната картина, така че да можете да анализирате данните и да търсите важни тенденции.

 1. Изберете данните, които искате да начертаете.

  Данни в работен лист

  Съвет    Данните трябва да са подредени в редове или колони с етикети на редове отляво и етикети на колони над данните – Excel автоматично определя най-добрия начин за изчертаване на данните в диаграмата.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху типа диаграма, който искате да използвате, и след това щракнете върху подтип диаграма.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет    За да видите всички налични типове диаграми, щракнете върху Изображение на бутон , за да стартирате диалоговия прозорец Вмъкване на диаграма, след което щракайте върху стрелките, за да превъртате през типовете на диаграмите.

  Диалогов прозорец "Вмъкване на диаграма"

 3. Когато установите показалеца на мишката над някакъв тип диаграма, едно екранно пояснение показва името му.

За повече информация относно всякакви типове диаграми вж. Налични типове диаграми.

Най-горе на страницата

Печат

Преди да отпечатате работен лист, добре е да го визуализирате, за да се уверите, че изглежда както желаете. Когато визуализирате работен лист в Excel, той се отваря в Изглед Microsoft Office Backstage. В този изглед можете да променяте настройките и оформлението на страниците, преди да печатате.

 1. За да отпечатате част от работен лист, щракнете върху работния лист и след това изберете диапазона от данни, който искате да отпечатате. За да отпечатате целия работен лист, щракнете върху работния лист, за да го активирате.

 2. Щракнете върху Файл, а след това щракнете върху Печат.

  Клавишна комбинация Можете също да натиснете CTRL+P.

  Забележка    Прозорецът за визуализация показва изображението черно-бяло, независимо дали вашият документ съдържа цветове, освен ако не използвате цветен принтер.

 3. Щракнете върху Печат.

  Изображение на бутон

За още помощ при отпечатване вж. Бърз старт: Отпечатване на работен лист в Excel Starter.

Най-горе на страницата

Споделяне, използване на имейл или уеб

Понякога ще желаете да споделите работната си книга с другите. Ако споделяте работна книга с някого, който вече има Excel, можете да изпратите работната книга като прикачен файл към имейл съобщение. Получателят може да отвори работната книга в Excel, за да работи с нея.

Забележка     Използването на команди за изпращане на прикачени към имейл файлове изисква да имате инсталирана на компютъра си имейл програма, като например Windows Mail.

Ако целта ви по-скоро е получателят да види работната книга, а не да я редактира, можете да изпратите снимка на работната книга като PDF или XPS файл.

 1. Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху "Изпрати с имейл"

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изпратите работната книга като файл на Excel, щракнете върху "Изпрати с прикачен файл".

  • За да изпратите работната книга като снимка, щракнете върху Изпрати като PDF или Изпрати като XPS.

 4. Вашата имейл програма стартира имейл съобщение със зададения тип прикачен файл. Напишете текста на имейла и го изпратете.

Алтернатива на изпращането на работната книга е да я съхраните в Windows Live OneDrive. По този начин имате едно-единствено копие на работната книга, което е достъпно за другите хора. Можете да изпратите на хората връзка към работната книга, където те могат да я видят и дори да я редактират в своя уеб браузър (ако им дадете разрешение).

 1. Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху Запиши в уеб сайт.

 3. Щракнете върху Влизане, въведе вашите Windows Live ID и парола и щракнете върху OK.

  Ако използвате Hotmail, Messenger или Xbox Live, вие вече имате Windows Live ID. В противен случай щракнете върху Абониране за нов акаунт, за да създадете нов Windows Live ID.

 4. Изберете папка в OneDrive, след което щракнете върху Запиши като. Въведете име за вашия файл и щракнете върху Запиши.

  Документът сега е записан в OneDrive. В OneDrive можете да давате на хората разрешение да разглеждат и редактират съдържанието на вашите папки. Когато искате да споделите работна книга, изпращате връзка към нея в имейл.

За повече информация относно съхраняването на вашите документи в OneDriveвижте записване на документ в OneDrive от Office 2010.

Най-горе на страницата

Получаване на повече помощна информация

Office.com се актуализират непрекъснато с ново съдържание, включително помощни статии, видеоклипове и курсове за обучение. Ако долната част на визуализатора на помощта казва офлайн и сте свързани към интернет, щракнете върху офлайни след това щракнете върху Показвай съдържание от Office.com.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×