Въведение в програмирането за Access

Когато създавате нова база данни, обикновено започвате със създаване на няколко обекта, например таблици, формуляри и отчети. Възможно е да достигнете до етап, на който трябва да добавите и програмиране, за да автоматизирате определени процеси и да обедините обекти от вашата база данни. Тази статия ще ви помогне да се ориентирате в инструментите за програмиране в Access 2010.

Забележка : Можете да добавите код на Visual Basic for Applications (VBA) в уеб база данни; не може обаче да изпълните този код, докато базата данни се изпълнява в уеб браузър. Ако вашата уеб база данни съдържа VBA код, трябва първо да отворите уеб базата данни с помощта на Access, преди да можете да изпълните кода. За да изпълнявате задачи за програмиране в уеб база данни, използвайте вместо това макроси на Access.

За повече информация за уеб бази данни вж. статията Създаване на база данни за споделяне в уеб.

В тази статия

Какво представлява програмирането?

Какво да използвам – макроси или VBA код?

Използване на съветника за командни бутони за изпълнение на общи задачи за програмиране

Основни сведения за макросите

Основни сведения за VBA кода

Преобразуване на макроси във VBA код

Научете как да използвате помощната система

Какво представлява програмирането?

В Access програмирането е процес на добавяне на функционалност към база данни с помощта на макроси на Access или код на Visual Basic for Applications (VBA). Нека например да сте създали формуляр и отчет и да искате да добавите команден бутон към формуляра, който при натискане да отваря отчета. Програмирането в този случай е процесът на създаване на макрос или на VBA процедура и след това настройката на свойството за събитие OnClick на командния бутон, така че щракването на бутона да изпълни макроса или процедурата. За проста операция, например отваряне на отчет, можете да използвате съветника за командни бутони, за да извърши всички действия, или да изключите съветника и да извършите програмирането сами.

Забележка : Много програми на Microsoft Office използват термина "макрос", за да означат VBA код. Това може да бъде объркващо за потребителите на Access, защото в Access терминът "макрос" препраща към наименована колекция от макрокоманди, която можете да асемблирате с помощта на конструктора на макроси. Макрокомандите на Access са само подмножество на командите, налични във VBA. Конструкторът на макроси ви дава по-структуриран интерфейс от редактора на Visual Basic, като ви позволява да добавяте програмиране към контроли и обекти, без да е нужно да изучавате програмиране с VBA. Трябва да запомните, че в статиите с помощна информация за Access макросите на Access се наричат просто макроси. Обратно, VBA кодът се нарича VBA, код, функция или процедура. VBA кодът се съдържа в модули на класове (които са част от отделни формуляри или отчети и обикновено съдържат код само за тези обекти) и в модули (които не са свързани с конкретни обекти и обикновено съдържат "глобален" код, който може да бъде използван навсякъде в базата данни).

Обектите (например формулярите и отчетите) и контролите (например командните бутони и текстовите прозорци) имат различни свойства за събития, към които можете да прикачите макроси или процедури. Всяко свойство за събитие се асоциира с конкретно събитие, например щракване на мишката, отваряне на формуляр или модифициране на данни в текстово поле. Събитията могат да се задействат и от фактори извън Access, например системни събития, или от макроси или процедури, които са прикачени към други събития. Вашата база данни може да се усложни, ако добавите много макроси или процедури към няколко свойства за събития на много обекти, но в повечето случаи можете да постигнете желаните резултати с помощта на много малко програмиране.

Най-горе на страницата

Какво да използвам – макроси или VBA код?

Решението за използване на макроси, на VBA или и на двете възможности зависи предимно от това как планирате да разположите или да разпределите базата данни. Ако например базата данни се съхранява на вашия компютър и вие сте единственият потребител и ако имате опит в използването на VBA код, може да решите да използвате VBA за повечето от вашите задачи за програмиране. Ако обаче имате намерение да споделите вашата база данни с други хора, като я разположите във файлов сървър, може да избегнете използването на VBA от съображения за защита. Ако имате намерение да публикувате базата данни като уеб приложение на Access, трябва да използвате за програмиране макроси вместо VBA, защото VBA е несъвместим с функцията за публикуване в интернет.

Уеб приложения на Access    Уеб приложенията на Access са нова функция на Access 2010, с която можете да публикувате приложение в Microsoft SharePoint Server, който изпълнява Access Services. Това позволява на други хора да използват вашата база данни чрез стандартен интернет браузър, вместо да трябва да имат инсталиран Access на своите компютри. Но тъй като VBA кодът е несъвместим с функцията за публикуване в интернет, ако планирате да публикувате вашето приложение като уеб приложение на Access, трябва да използвате в задачите за програмиране само макроси.

Когато проектирате нови уеб приложения на Access, трябва да започнете с щракване върху Празна уеб база данни, когато първоначално стартирате Access. Това ограничава функциите, които можете да използвате за създаване на вашата база данни, което помага да сте сигурни, че уеб приложението ще се публикува успешно.

Клиентски приложения    Ако не планирате да публикувате вашето приложение в сървър на Access Services, трябва да вземете решение дали да използвате макроси или VBA код на базата на две съображения: защитата и функционалността, които искате да постигнете. Защитата е проблем, защото VBA може да бъде използван за създаване на код, който може или да наруши защитата на вашите данни, или да навреди на файлове на вашия компютър. Когато използвате база данни, която не е създадена от вас, трябва да разрешите VBA код само ако знаете, че базата данни идва от надежден източник. Когато създавате база данни, която ще бъде използвана от други хора, трябва да се опитате да избегнете включването на инструменти за програмиране, изискващи от потребителя специални грижи за надеждното състояние на базата данни. Общите методи за избягване на необходимостта потребителите да се доверяват на вашата база данни са разгледани по-нататък в този раздел.

За да подобрите защитата на вашата база данни, трябва да се опитате да използвате макроси винаги когато е възможно, и да използвате програмиране с VBA само за операции, които не може да бъдат извършени с помощта на макрокоманди. Освен това трябва да се опитате да използвате само макрокоманди, които не изискват осигуряване на надеждно състояние на базата данни, за да се изпълнят. Ограничаването на използването на макрокоманди по този начин позволява на потребителите да бъдат уверени, че базата данни не се съдържа програмиране, което би могло на повреди данните или други файлове на техните компютри.

Съображения за макросите

Access 2010 съдържа много нови макрокоманди, които ви позволяват да съставяте по-мощни макроси от тези, които можехте да съставяте с помощта на предишни версии на Access. Сега например можете да създадете и да използвате глобални временни променливи с помощта на макрокоманди и да обработвате грешките по-елегантно с помощта на нови макрокоманди за управление на грешки. В предишни версии на Access тези видове функции са възможни само с помощта на VBA. Освен това можете да вградите макрос директно в свойство за събитие на обект или контрола. Вграденият макрос става част от обекта или контролата и остава с обекта или контролата, ако се премести или копира.

Макросите предоставят лесен начин за решаване на много задачи за програмиране, например отваряне и затваряне на формуляри и изпълнение на отчети. Можете бързо и лесно да обедините създадените от вас обекти на база данни (формуляри, отчети и т. н.), защото синтактичните правила, които трябва да помните, са малко. Аргументите за всяко действие се показват в конструктора на макроси.

Освен за подобряване на защитата и удобството на използване, които макросите предоставят, трябва да използвате макроси и за да изпълнявате следните задачи:

 • Присвоите действие или набор от действия на клавиш. Това изисква създаване на група макроси с име AutoKeys.

 • Извършите действие или последователност от действия при първото отваряне на база данни. Това изисква създаване на макрос с име AutoExec.

  Забележка :  Макросът AutoExec се изпълнява преди всички други макроси или VBA код, дори ако сте посочили формуляр за стартиране в диалоговия прозорец Опции на Access и сте прикачили макрос или VBA код към събитие OnOpen или OnLoad на формуляра.

За повече информация за съставянето на макроси вж. раздела Основни сведения за макросите.

Съображения за VBA

Трябва да използвате програмиране с VBA вместо макроси, ако искате да направите едно от следните неща:

 • Да използвате вградени функции или да създавате ваши собствени функции    Access съдържа много вградени функции, например функцията IPmt, която изчислява лихвени плащания. Можете да използвате тези вградени функции, за да извършвате изчисления, без да се налага да създавате сложни изрази. С помощта на VBA код можете също да създавате ваши собствени функции или да извършвате изчисления, които превишават възможностите на изразите, или да замествате сложни изрази. Освен това можете да използвате в изрази функциите, които създавате, за да приложите обща операция върху повече от един обект.

 • Да създавате и да обработвате обекти    Ще забележите, че в повечето случаи е най-лесно да създавате и променяте обекти в изгледа за проектиране на обекта. В някои случаи обаче може да искате да работите с дефиницията на някой обект във вид на код. С помощта на VBA можете да работите с всички обекти в база данни, включително и със самата база данни.

 • Да извършвате действия на системно ниво    Можете да изпълните действието RunApp в макрос, за да изпълните друга програма (например Microsoft Excel), когато се намирате в Access, но не можете да използвате макрос, за да направите много повече извън Access. С помощта на VBA можете да да проверите дали на компютъра съществува даден файл, да използвате автоматизация или динамичен обмен на данни (DDE), за да осъществявате връзка с други програми, базирани на Microsoft Windows, например Excel, и да извиквате функции в библиотеки за динамично свързване (DLL) на Windows.

 • Да обработвате записи един по един    Можете да използвате VBA, за да преминавате през всеки запис от един набор от записи и да извършвате операции върху него. За разлика от това макросите работят едновременно с целите набори от записи.

Най-горе на страницата

Използване на съветника за командни бутони за изпълнение на общи задачи за програмиране

Ако добавяте команден бутон към формуляр, съветникът за командни бутони може да ви помогне в първите ви стъпки в програмирането. Съветникът ви помага да създадете команден бутон, който изпълнява конкретна задача. Във файл на Access 2010 (.accdb) съветникът създава макрос, който е вграден в свойството OnClick на командния бутон. В .mdb или .adp файл съветникът създава VBA код, защото вградените макроси са недостъпни в тези файлови формати. След това и в двата случая можете да промените или да подобрите макроса или VBA кода, за да отговаря по-добре на вашите нужди.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра, към който искате да добавите командния бутон, и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В раздела Структура щракнете върху стрелката надолу, за да покажете галерията Контроли, и след това се убедете, че е избрано Използване на съветници за контроли.

 3. В раздела Структура, в галерията Контроли щракнете върху Бутон.

 4. В мрежата за проектиране на формуляра щракнете там, където искате да бъде поставен бутонът.

  Съветникът за бутони стартира.

 5. На първата страница на съветника щракнете върху всяка категория в списъка Категории, за да видите кои действия съветникът може програмира за изпълнение от командния бутон. В списъка Действия изберете желаното действие и щракнете върху Напред.

 6. Щракнете върху една от опциите Текст или Картина в зависимост от това дали искате на командния бутон да бъде показан текст, или картина.

  • Ако искате да бъде показан текст, можете да редактирате текста в полето до опцията Текст.

  • Ако искате да бъде показана картина, съветникът предлага картина в списъка. Ако искате да изберете друга картина, изберете квадратчето за отметка Покажи всички картини, за да покажете списък на всички картини за командни бутони, които Access предоставя, или щракнете върху Преглед, за да изберете картина, която е записана на друго място.

   Щракнете върху Напред.

 7. Въведете смислено име за командния бутон. Това е стъпка по желание и това име не се показва на бутона. Въвеждането на смислено име обаче е добра идея, защото когато по-късно се наложи да препращате към командния бутон (ако например настройвате реда за обхождане с табулация на контролите във ваш формуляр), ще бъде много по-лесно да различавате командните бутони. Ако например командният бутон затваря формуляра, може да му дадете името "кмдЗатвори" или "КомандаЗатвори".

 8. Щракнете върху Готово.

  Access поставя бутона във формуляра.

 9. Ако искате да видите какво е "програмирал" съветникът вместо вас, следвайте следните опционални стъпки:

  1. Ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

  2. Щракнете върху раздела Събитие в списъка със свойства.

  3. В полето на свойството При щракване щракнете върху бутона Изграждане Изображение на бутон .

   Access стартира конструктора на макроси и показва макроса, създаден от съветника. Ако искате, можете да редактирате макроса (за повече информация за редактирането на макроси вж. раздела Основни сведения за макросите). Когато завършите, в раздела Структура, в групата Затвори щракнете върху Затвори, за да затворите конструктора на макроси. Ако Access ви подкани да запишете промените и да актуализирате свойството, щракнете върху Да, за да запишете промените, или върху Не, за да ги отхвърлите.

 10. В раздела Структура, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед за формуляр. Щракнете върху новия команден бутон, за да потвърдите, че работи според очакванията.

Най-горе на страницата

Основни сведения за макросите

Макросът е инструмент, който ви позволява да автоматизирате задачи и да добавяте функционалност към вашите формуляри, отчети и контроли. Ако например добавите бутон към формуляр, вие асоциирате свойството на събитието OnClick на бутона с макрос, който съдържа командите, които искате да изпълнява бутонът при всяко негово натискане.

Полезно е да мислите за макросите на Access като за опростен език за програмиране, с който създавате код чрез съставяне на списък с действие, които искате да извършите. Когато създавате макрос, вие избирате всяко действие от падащ списък и след това попълвате необходимата информация за него. Макросите ви позволяват да добавяте функционалност към формуляри, отчети и контроли, без да записвате код във VBA модул. Макросите предоставят подмножество на командите, които са налични във VBA, и повечето хора намират за по-лесно да създадат макрос, отколкото да пишат VBA код.

Макросите се създават с помощта на конструктора на макроси, който е показан на следващата илюстрация.

Конструкторът на макроси на Access 2010

За да покажете конструктора на макроси:

 • В раздела Създаване, в групата Макроси и код щракнете върху Макрос.

Най-горе на страницата

Основни сведения за VBA кода

Подобно на макросите, VBA ви позволява да добавите автоматизиране и друга функционалност към вашето приложение на Access. Можете да разширите VBA с помощта на контроли от други разработчици и да пишете ваши собствени функции и процедури за конкретни нужди.

Забележка : Можете да добавите код на Visual Basic for Applications (VBA) в уеб база данни; не може обаче да изпълните този код, докато базата данни се изпълнява в уеб браузър. Ако вашата уеб база данни съдържа VBA код, трябва първо да отворите уеб базата данни с помощта на Access, преди да можете да изпълните кода. За да изпълнявате задачи за програмиране в уеб база данни, използвайте вместо това макроси на Access.

За повече информация за уеб бази данни вж. статията Създаване на база данни за споделяне в уеб.

Един бърз начин да навлезете в програмирането на VBA е първо да съставите макрос за Access и след това да го преобразувате във VBA код. Инструкции за това се съдържат в раздела Преобразуване на макроси във VBA код. Тази функция създава нов VBA модул, който извършва еквивалентните операции от макроса. Тя отваря също редактора на Visual Basic, така че да можете да стартирате модифицирането на процедурата. Когато работите в редактора на Visual Basic, можете да щракнете върху ключови думи и да натиснете F1, за да стартирате помощта за разработчика на Access и да научите повече за всяка ключова дума. След това можете да прегледате помощта за разработчика на Access и да откриете нови команди, които да ви помогнат да изпълните задачите за програмиране, от които имате нужда.

Най-горе на страницата

Преобразуване на макроси във VBA код

Можете да използва Access 2010, за да преобразувате автоматично макроси във VBA модули или модули на на класове. Можете да преобразувате макроси, които са прикачени към формуляр или отчет, независимо дали съществуват като отделни обекти, или като вградени макроси. Можете също да преобразувате глобални макроси, които не са прикачени към конкретен формуляр или отчет.

Забележка : Можете да добавите код на Visual Basic for Applications (VBA) в уеб база данни; не може обаче да изпълните този код, докато базата данни се изпълнява в уеб браузър. Ако вашата уеб база данни съдържа VBA код, трябва първо да отворите уеб базата данни с помощта на Access, преди да можете да изпълните кода. За да изпълнявате задачи за програмиране в уеб база данни, използвайте вместо това макроси на Access.

За повече информация за уеб бази данни вж. статията Създаване на база данни за споделяне в уеб.

Преобразуване на макроси, които са прикачени към формуляр или отчет

Този процес преобразува във VBA всички макроси, които са посочени (или вградени) във формуляр или отчет (или някой от техните контроли) и добавя VBA кода към модула на класа на формуляра или отчета. Модулът на класа става част от формуляра или отчета и се премества с формуляра или отчета, ако те се преместят или копират.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра или отчета и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В раздела Структура, в групата Инструменти щракнете или върхуПреобразуване на макроси на формуляри във Visual Basic, или върху Преобразуване на макроси на отчети във Visual Basic.

 3. В диалоговия прозорец Преобразуване на макроси на формуляр или Преобразуване на макроси на отчет изберете дали искате Access да добави код за обработване на грешки към функциите, които генерира. Ако освен това имате коментари в макросите, изберете дали искате да ги включите като коментари във функциите. Щракнете върху Преобразувай, за да продължите.

  Ако не съществува модул на клас за формуляра или отчета, Access създава такъв и добавя към него процедура за всеки макрос, който е бил асоцииран с формуляра или отчета. Освен това Access променя свойствата за събития на формуляра или отчета, така че да изпълняват новите VBA процедури вместо макросите.

 4. За да покажете и редактирате VBA код:

  1. Докато формулярът или отчетът е все още отворен в изглед за проектиране, ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

  2. В раздела Събитие на списъка със свойства щракнете във всяко поле на свойство, което показва [процедура за обработка на събитие], и след това щракнете върху бутона за създаване Изображение на бутон . За да покажете свойствата за събитията за конкретна контрола, щракнете върху контролата, за да я изберете. За да покажете свойствата за събитията за целия формуляр или отчет, изберете Формуляр или Отчет от падащия списък в горния край на списъка със свойства.

   Access отваря редактора на Visual Basic и показва процедурата за обработка на събитие в нейния модул на клас. Можете да превъртите нагоре или надолу, за да покажете други процедури, които са в същия модул на клас.

Преобразуване на глобални макроси

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху макроса, който искате да преобразувате, и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В раздела Структура, в групата Инструменти щракнете върху Преобразуване на макрос във Visual Basic.

 3. В диалоговия прозорец Преобразуване на макрос изберете желаните опции и след това щракнете върху Преобразувай.

  Access преобразува макроса и отваря редактора на Visual Basic.

 4. За да покажете и редактирате VBA код:

  1. Ако в редактора на Visual Basic екранът на прозореца на проекта не е показан, в менюто Изглед щракнете върху Прозорец на проекта.

  2. Разгънете дървото под името на базата данни, в която работите.

  3. Под Модули щракнете двукратно върху модула Преобразуван макрос-име на макрос.

   Редакторът на Visual Basic отваря модула.

Прикачване на VBA функция към свойство за събитие

Когато преобразувате глобален макрос във VBA, VBA кодът се поставя в стандартен модул. За разлика от модула на клас, стандартният модул не е част от формуляр или отчет. Вероятно ще искате да асоциирате функцията със свойство за събитие във формуляр, отчет или контрола, така че кодът да се изпълни точно когато и където искате. За да направите това, или можете да копирате VBA кода в модул на клас и след това да го асоциирате със свойство за събитие, или можете да направите специално обръщение от свойството за събитие към стандартния модул с помощта на следната процедура.

 1. В редактора на Visual Basic отбележете името на функцията. Ако например преобразувате макрос с име "МоятМакрос", името на функцията ще бъде "МоятМакрос()".

 2. Затворете редактора на Visual Basic.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра или отчета, с който искате да асоциирате функцията, и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 4. Щракнете върху контролата или секцията, с която искате да асоциирате функцията.

 5. Ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, да го покажете.

 6. В раздела Събитие на списъка със свойства щракнете върху полето на свойството за събитие, с което искате да асоциирате функцията.

 7. В полето на свойството въведете знак за равенство (=), следван от името на функцията – например =МоятМакрос(). Уверете се, че сте включили скобите.

 8. Запишете формуляра или отчета, като щракнете върху Запиши в лентата с инструменти за бърз достъп.

 9. В навигационния екран щракнете двукратно върху формуляра или отчета и го изпробвайте, за да видите дали кодът се изпълнява правилно.

Сега вече знаете базовите стъпки за добавяне на VBA код към вашата база данни. Тази статия описва само основните начални стъпки; има много отлични справочници и онлайн ресурси, които могат да ви помогнат да изградите вашите умения за програмиране.

Най-горе на страницата

Научете как да използвате помощната система

Access 2010 предоставя много средства, които ви помагат при програмирането. Можете да получите помощ по всяко време, като щракнете върху бутона Помощ в горния десен ъгъл на прозореца на Access.

Бутонът ''Помощ''

Access показва прозореца "Помощ".

Освен това, когато създавате макрос или VBA процедура, можете да щракнете върху макрокоманда, ключова дума или име на вградена функция и след това да натиснете F1. В повечето случаи Access показва помощната тема за елемента, върху който сте щракнали.

След като прозорецът "Помощ" се отвори, използвайте бутоните за навигация в лентата с инструменти, за да се придвижвате между страниците.

Ленти с инструменти на Help viewer

Например щракнете върху Начало, за да покажете съдържанието, и след това щракнете върху бутона Назад, Напред, Стоп или Обнови, за да се придвижвате между темите или да заредите отново някоя тема. Можете също да търсите в системата за помощ конкретна информация, като въведете термини за търсене в полето под лентата с инструменти и след това натиснете ENTER или щракнете върху Търсене.

Когато търсите информация за програмиране, обикновено е полезно освен помощта за Access да прегледате помощта за разработчика на Access.

Превключване към "Помощ" на разработчика на Access

 1. Щракнете върху стрелката за разгъване до бутона Търсене.

  Бутонът ''Търсене'' в ''Помощ''

  Прозорецът "Помощ" показва списък с наличните помощни теми, които можете да преглеждате.

  Списък за търсене в ''Помощ''

 2. Ако имате връзка с интернет, под Съдържание от Office.com щракнете върху Справочни материали за разработчици. Препоръчваме ви да използвате този метод, защото съдържанието от уеб сайта Office.com винаги е най-актуално. Ако нямате връзка с интернет или ако вашият системен администратор е забранил възможността прозорецът "Помощ" да преминава в режим онлайн, пак можете да преглеждате помощта за разработчика на Access, като щракнете върху Справочни материали за разработчици под Съдържание от този компютър.

 3. Можете да разглеждате "Помощ", като използвате връзките в съдържанието или като въвеждате термините за търсене в полето непосредствено под лентата с инструменти, и след това натискате ENTER.

 4. За да се върнете обратно в "Помощ" на Access, щракнете върху стрелката за разгъване до бутона Търсене и след това щракнете върху Помощ за Access под Съдържание от Office.com или Съдържание от този компютър.

За повече информация за използването на офлайн или онлайн помощ щракнете върху менюто "Състояние на връзката" в долния десен ъгъл на прозореца "Помощ" и след това щракнете върху Обясни тези опции.

Съобщение на ''Състояние на връзката'' в Help viewer

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×