Въведение в многоезичните функции

Ако сте администратор на колекция от сайтове, са ви дадени два типа функции, които да ви помогнат в поддръжката на потребители, говорещи на различни езици.

Многоезичен потребителски интерфейс (MUI).    Вие използвате функцията "Многоезичен потребителски интерфейс" (MUI), за да създавате сайтове на езици, различни от езика по подразбиране за вашата инсталация на SharePoint, или за да позволявате на отделни потребители да променят езика на показване за личния потребителски интерфейс на техния сайт.

Вариации (подобрени така, че да включват проследяване на промените).    Използвате функцията за вариации, за да създадете уеб сайт за публикуване на източник и след това да направите копия на неговото съдържание, които могат да бъдат преведени на различни езици. (Функцията за вариации работи само за сайтове за публикуване.)

Важно :  Нито една от тези функции не е инструмент за превод. MUI променя езика на показване за интерфейса, а вариациите поддържат създаването на много версии на съдържанието, които могат да бъдат преведени от специалисти по локализация.

Забележка :  Не смятайте, че е необходимо да създавате уеб сайт или колекция от сайтове на много езици, защото една библиотека с документи съдържа документи на много езици. Библиотека с документи може да съдържа документи на множество езици, без да има нужда да създавате уеб сайтове или колекции от сайтове на много езици.

В тази статия

Научете разликата между потребителски интерфейс и съдържание на сайт

Потребителски интерфейс

Съдържание

Кога да използвате MUI, вариации или и двете функции

Използване само на MUI

Използване само на вариации

Съвместно използване на двете функции

Научете разликата между потребителски интерфейс и съдържание на сайт

Уеб сайтовете обикновено имат две части: потребителски интерфейс, който определя как взаимодействате със самия сайт, и съдържание, което е информацията, пазена на сайта.

Функцията MUI работи с потребителския интерфейс на вашия сайт, а функцията за вариации – с неговото съдържание.

Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс на вашия сайт препраща към елементите на екрана, които използвате, за да взаимодействате с SharePoint, например менютата, елементите за навигация и кошчето.

С функцията MUI можете да покажете на различни езици следните елементи на потребителския интерфейс:

  • Заглавие и описание на сайта

  • Менюта и действия по подразбиране SharePoint

  • Колони по подразбиране

  • Колони по избор (списък или сайт)

  • Връзки на навигационната лента

  • Услуги за управлявани метаданни

Забележка :  Функцията MUI променя само езика на показване за елементите по подразбиране на потребителския интерфейс. Елементите по избор на потребителския интерфейс, които са добавени, не са преведени.

Съдържание

Функцията за вариации работи със съдържанието на вашия сайт – информацията, която съхранявате на сайта, а не с потребителския му интерфейс.

Основният елемент на съдържанието, с който работи функцията за вариации, е страницата. Тя също копира папки и може да копира документи, ако към тях има връзка от страница, която се намира на сайта с източника на вариации. Вариациите не копират елементи от списъци

Кога да използвате MUI, вариации или и двете функции

Решете кои многоезични функции ще използвате, преди да започнете да създавате вашата колекция от сайтове, по следните причини:

  • Ако ще използвате функцията "Многоезичен потребителски интерфейс", администраторът на сървърната група ще трябва да инсталира нужните езикови пакети за всеки език, който искате да направите достъпен. След като администраторът на сървърната група разположи езиковите пакети, собствениците на колекцията от сайтове могат да създадат сайтове и да конфигурират многоезичния потребителски интерфейс (MUI) така, че да показва потребителския интерфейс на сайта на различни езици. След това хората могат да изберат да показват своите сайтове на езика, който искат.

  • След като сте създали сайт, не можете да променяте неговия език за потребителски интерфейс по подразбиране, затова е важно да стартирате на правилния език.

  • Ако ще използвате функцията за вариации, има определени съображения относно начина на конфигуриране на сайтовете за актуализиране, уведомяване и други проблеми, които трябва да решите, преди да създадете сайтовете.

Използване само на MUI

Използвайте само MUI, когато искате да създавате сайтове, колекции от сайтове или уеб страници на език, различен от езика по подразбиране, или ако вашият сайт ще има потребители, които не могат да работят на езика по подразбиране, който планирате да използвате за сайта.

Използване само на вариации

Вариациите са създадени, за да се използват, когато вашето съдържание трябва да бъде достъпно за хора, говорещи на много различни езици (или които трябва да имат определена информация, базирана на регионални различия, на различни мобилни устройства или на фирмена марка), т. е. уеб сайтове, които предоставят съдържание, пригодено да подхожда на различни култури, различни пазари и различни географски региони.

Освен това, ако работите в среда, където няма инсталирани езикови пакети, не можете да използвате функцията MUI, но вариациите все пак ви позволяват да конфигурирате система за разпространение на съдържание на много езици.

Съвместно използване на двете функции

Когато публикувате съдържание, което трябва да се преведе на други езици, и имате собственици на сайта, на които може да им се наложи да правят промени в структурата на сайта, но не говорят на езика, на който е създаден сайтът, можете да използвате заедно двете функции, за да направите достъпни на много езици както съдържанието, така и потребителския интерфейс на вашите сайтове.

Като използвате например функцията за вариации, можете да създадете сайт с източник на английски, предназначен за потребители с китайски. Функцията за вариации конфигурира сайта на китайски въз основа на настройките за езика и езиковата променлива. Сега се представете, че собственик на сайта от САЩ, който не говори китайски, трябва да направи някои промени в китайския сайт за поддръжка. Като използва функцията за многоезичен потребителски интерфейс, англоговорящият може да превключи ПИ на китайския сайт на английски и по-лесно да взаимодейства със сайта.

Забележка :  Когато планирате многоезични сайтове, трябва също да вземете предвид кои езикови променливи трябва да поддържат вашите сайтове. Езиковата променлива е регионална настройка, която задава начина, по който се показват цифрите, датите и часовете в сайта. Настройката на езиковата променлива не променя езика, на който се показва сайтът. Избирането на езикова променлива "Тайландски" например променя реда на сортиране по подразбиране на елементите от списък и използва будисткия календар, а не календара по подразбиране. Езиковата променлива е настройка, която се конфигурира независимо от зададения език при създаването на сайт и за разлика от езика може да бъде променена по всяко време.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×