Въведение в блоговете

Блогът е уеб сайт, който позволява на вас или вашата организация да споделите бързо идеи и информация. Блоговете съдържат публикации, отбелязани с дата и са в обратен хронологичен ред. Хората може да коментират вашите публикации, както и да предоставят връзки към интересни сайтове, снимки и свързани блогове.

В тази статия

Общ преглед

Части на блог

Създаване на публикации за блогове

Поддържане на блогове

Следене на актуалните промени в блог

Хората във вашата организация може да споделят идеи и информация за продукти, технологии и процеси, като публикуват тази информация като публикации в блог.

Блог

Обикновено блоговете имат автор или малка група от автори, които създават редовно съдържание. Понякога наричан "блогър", авторът обикновено използва личен, директен тон или дава уникална гледна точка.

Читатели на блогове може да участват с идеи и да дадат обратна информация, като публикуват коментари за публикациите в блоговете.

Блоговете се използват в Интернет с най-различни цели, вариращи от политически коментари до лични дневници, но в корпорациите и организациите имат няколко предназначения. Ето няколко начина, по които може да се използват блоговете:

  • Свързване със служители и клиенти    Организацията може да споделя решения, правила и идеи със служители или клиенти неформално. Като покани читателите да коментират публикациите в блога, организацията може да развие чувство за общност или да прецени възможните области на проблем.

  • Споделяне на наблюдения и гледни точки    Блоговете може да позволят на хората, които имат интересна гледна точка върху тема, да я обсъждат със свои собствени думи. Например хората може да споделят своята борба и победи при превъзмогването на препятствие или своя опит в разработването на уникален проект.

  • Вникване в сложно понятие    За някои организации блоговете предоставят форум за обсъждане на сложни понятия по по-приятен начин. Публикацията в блога може да опише предимствата от сложни правила или технологии и да включи полезни примери.

  • Предаване на новини и изгледи    Блоговете може да предоставят форум за споделяне на водещи новини или гледни точки. Тъй като публикациите в блоговете са лесни за публикуване и обикновен имат неформално звучене, често имат по-малко ограничения в сравнение с традиционен фирмен уеб сайт, който трябва да адресира различни потребности или да има по-дълъг цикъл на публикуване.

  • Споделяне на визия и идеи    Блоговете може да позволят на хората да споделят своите цели и мисли за бъдещето и да ги окуражат да ги коментират. Също така може да предоставят форум, в който ръководителите на организацията общуват със своите служители по неформален и приятен начин.

Най-горе на страницата

Части на блог

Когато създавате блог, той съдържа следните списъци, библиотеки и компоненти, които ви помагат да създадете съдържание и да взаимодействате с читателите:

Публикации    Използвайте списъка Публикации, за да видите и управлявате всичките си публикации. Те са основна част от блог и са мястото, където комуникирате с вашите читатели чрез датираните записи. Списъкът Публикации е настроен да изисква одобрение, преди публикациите да бъдат публикувани, но може да промените тази настройка, ако имате разрешение за управление списъците на блога.

Коментари    С коментарите от читателите получавате обратна информация за вашите публикации в блога. Може и да видите читателските коментари, като разглеждате всяка публикация, или да видите всичките коментари във вашия блог в списъка по подразбиране Коментари.

Категории    Използвайте категории, за да организирате вашите публикации, така че читателите може лесно да намират публикации, от които се интересуват най-много.

Списък с други блогове    Използвайте този списък, за да съхранявате връзки към други блогове, така че блоговете да покриват подобни теми, блогове на колеги или блогове, които препращат към вашия блог.

Връзки    Използвайте списъка Връзки, за да съхраните други топове връзки, например свързани уеб сайтове или основна информация. По подразбиране списъкът Връзки включва връзки към вашата библиотека Снимки и архивите на блога.

Снимки    Списъкът Снимки е библиотека с картини, където може да съхраните снимките, които ви интересуват и да установите връзка към тях от вашите публикации в блога.

Постоянни връзки    Постоянната връзка е уеб адрес към определена публикация в блога и тя позволява публикацията да бъде винаги достъпна от URL адреса, дори ако публикацията е архивирана. Ако някой иска да препрати към предишна публикация в блог или ако иска да се отнесе към публикацията на някой друг, трябва да използва постоянна връзка.

Архиви за блогове    Публикациите се архивират по ден и месец, така че вие и вашите читатели може да преглеждат публикациите според определени дати. Блогът съдържа два различни календарни изгледа: единият показва вашите публикации в стандартен изглед на списък, а другият в календарен изглед.

RSS канали    Вие или други читатели може да се актуализират с блоговете, като се абонират за RSS канали. RSS е технология, която ви предоставя удобен начин да разпространявате и получавате информация в стандартизиран формат.

Най-горе на страницата

Създаване на публикации за блогове

Публикациите за блогове са лесни за създаване и не изискват допълнителни инструменти. Блогът в Windows SharePoint Services включва инструменти за форматиране, подобни на тези в текстообработваща програма за прилагане на форматиране (например получер или цветен шрифт), вмъкване на хипервръзки и картини и създаване на таблици.

Може и да използвате инструменти за създаване на блог или програми, съвместими с Windows SharePoint Services, ако предпочитате да създадете публикации с инструмент или програма, с които се запознати. Вашият блог включва команда, която стартира инструментите и програмите, съвместими със създаването на блог, например Microsoft Office Word 2007, ако са инсталирани на вашия компютър.

Някои организации имат правила за публикуване на поверителна информация, така че е добре да проверите дали вашата организация има правила за предоставяне на информация чрез блогове или други медийни източници, преди да създадете вашия блог.

Забележка : Ако вашият уеб браузър не поддържа ActiveX контрола, то инструментът за форматиране може да не не наличен. Но може да използвате базови HTML етикети, за да форматирате текста във вашите публикации за блогове. Връзки към повече информация за форматирането на текст в подобрени текстови полета може да намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Поддържане на блогове

За да запазите интереса на вашите читатели и да ги окуражите да се абонират за вашия сайт и да се връщат към него, добре е да публикувате често. Също може да искате да отговаряте на коментарите, за да бъдат читателите ви въвлечени в участие. Ако сайтът ви е наличен за други хора извън вашата организация, вероятно искате да проверявате периодично коментарите, за да сте сигурни, че няма неуместни коментари, които може да засегнат вашите читатели.

Също така трябва да проверявате периодично вашия блог, за да сте сигурни, че връзките към другите ресурси все още работят и че информацията във вашия блог е все още релевантна. Може да проверите дали категориите се отнасят към съдържанието и да изтриете тези категории, които не възнамерявате да използвате.

Също така трябва да преглеждате настройките, например разрешенията на сайта и списъка, за да сте сигурни, че хората имат подходящото ниво на разрешение за достъп до вашия блог. Например ако някой непрекъснато публикува неуместни коментари, може да редактирате разрешенията, така че този човек да не може да пише в списъка Коментари.

Най-горе на страницата

Следене на актуалните промени в блог

Ако вашият сайт поддържа RSS технология, вие и вашите читатели може да получавате актуализации на промените в блога, например нови публикации, като се абонирате за него с RSS канал. Като се абонирате за блог, читателите не трябва да връщат към блога, за да видят дали е публикувано ново съдържание. Вместо това те получават периодични актуализации с ново и променено съдържание на блога, например промени в публикациите за блог и нови коментари.

Програма, известна като RSS четец, четец на канал или агрегатор на канали, може периодично да проверява вместо вас сайтовете, разрешени за RSS, и да извлича актуализираното съдържание.

Блоговете имат бутон RSS канали Изображение на бутон , върху който вие или вашите читатели може да щракнете, за да преглеждате актуализациите и да се абонирате за тях с RSS визуализатор.

За да разгледате и да се абонирате за RSS канали, вашият сайт или колекция със сайтове трябва да има разрешена RSS технология. Организациите може да ограничат или забранят RSS канали поради ограничения на скоростта или други проблеми. За повече информация се обърнете към администратора или собственика на сайта.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×