Въведение в библиотеки

Библиотеката е местоположение на сайт, където можете да създавате, събирате, актуализирате и управлявате файлове с членове от екипа. Всяка библиотека показва списък от файлове и ключова информация за файловете, което помага на хората да използват файловете, за да работят заедно.

Може да персонализирате библиотеките по няколко начина. Може да управлявате начина, по който документите се разглеждат, проследяват, управляват и създават. Може да проследявате версии, включително броя и типовете на версиите, както и може да ограничите кой може да вижда документите, преди да се одобрят.

Може да изберете от няколко типа библиотеки в зависимост от типовете на файловете, които искате да съхраните, и начина, които възнамерявате да ги използвате.

В тази статия

Начини за работа с библиотеки

Типове библиотеки

Начини за работа с библиотеки

Библиотеката "Споделени документи" се създава, когато Microsoft Windows SharePoint Services създава нов сайт. Може веднага да започнете да използвате библиотеката, да я персонализирате или да създадете други библиотеки.

Ето няколко начина, по които може да работите с библиотеки и да ги направите по-полезни за вашата група:

 • Създаване и управление на изгледи     Може да използвате изглед, за да видите елементите в библиотеката, които са най-важни за вас или които най-добре отговарят на вашата цел. Съдържанието на действителната библиотека не се променя, но файловете се организират или филтрират, за да ги намирате по-лесно и за да ги преглеждате по смислен начин.

 • Задължително одобрение на документи    Може да укажете задължително одобрение на документ. Документите остават в чакащо състояние, докато не бъдат одобрени или отхвърлени от някого, който има разрешение за това. Може да управлявате кои потребителски групи могат да разглеждат документа, преди да бъде одобрен.

 • Проследяване на версии    Ако искате да запазите предишнитесъздаване на версии на файловете, библиотеките ви ще ви помогнат да проследите, съхраните и възстановите файловете. Може да изберете да проследите всички версии по един и същ начин. Може и да изберете да обозначите някои версии като главни, например когато се добавя нова глава към ръководство, а други – като второстепенни, например при коригиране на правописна грешка. За да помогнете при управлението на мястото за съхранение, по желание може да изберете номера на всеки тип версия, който искате да съхраните.

  Например дадена туристическа агенция може да използва библиотека с документи за управление на файлове й. Когато членовете на екипа разработват ново предложение за продажба, те проследяват второстепенните версии на файла. Ако допуснат грешка в една версия, може да възстановят предишната й версия. Когато завършат предложението, може да създадат главна версия и след това да я публикуват за одобрение от правния отдел или техния ръководител. Когато файлът се одобри, другите служители във фирмата може да виждат файла.

 • Задължително извличане на файлове     Когато изисквате извличам на файла, трябва да сте сигурни, че само един човек може да редактира файла, докато бъде вкарвам. По този начин не се позволява на много хора да нанасят промените по едно и също време, което може да създаде конфликти в редактирането и да доведе до объркване. Задължителното извличане може да помогне да се напомни на членовете на екипа да добавят коментар, когато вкарват обратно файл, за да може да проследите по-лесно промените във всяка версия.

 • Информиране за промени    Библиотеките в Windows SharePoint Services 3.0 поддържат RSS технология, така че членове на вашата работна група може автоматично да получават актуализации. RSS позволява на хората да получават и разглеждат актуализации и канали с новини и информация на едно място. Може и да създавате имейл предупреждения, за да бъдете известяван при промяна на файл.

 • Редактиране на файлове офлайн     Ако предпочитате да работите върху файловете на вашия твърд диск, може да ги извлечете и да работите офлайн, ако използвате приложение, съвместимо с Windows SharePoint Services 3.0, например 2007 Microsoft Office system.

 • Работа с библиотека от имейл програма     Като използвате имейл програма, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Outlook 2007, може да вземете със себе си важна информация. Може да четете, редактирате и търсите файловете си офлайн от вашата имейл програма.

 • Лесно копиране на документи на друго местоположение     Може лесно да изпратите файл на друго местоположение на сайта Windows SharePoint Services 3.0. Когато актуализирате оригиналния документ, може да изберете да бъдете подканвани за актуализиране на файла в други местоположения.

 • Дефиниране на типове съдържание     Ако вашата група работи с няколко типа файлове, например работни листове, презентации и документи, може да разширите функционалността на вашата библиотека, като разрешите и дефинирате множество тип съдържание. Типовете съдържание добавят гъвкавост и последователност сред много библиотеки. Всеки тип съдържание може да зададе шаблон и процеси за работен поток.

  Например отделът по продажби може да има шаблони за отчети от продажби, стандартни документи, бюджети и презентации. Всеки шаблон съдържа емблемата на фирмата и изложение на мисията. Когато хората създават нов файл от библиотеката с документи, може да изберат шаблона, който искат да използват.

 • Задаване на уникално разрешение    Може да зададете уникално разрешение за библиотека или дори за файл в библиотеката.

 • Създаване на работни потоци    Библиотеката с документи или тип на съдържанието може да използва работните потоци, които вашата организация е дефинирала за бизнес процесите, например управление на одобрение или преглед на документи.

Най-горе на страницата

Типове библиотеки

Типът на библиотеката, която използвате, зависи от видовете файлове, които споделяте:

 • Библиотека с документи     За много типове файлове, включително документи и електронни таблици, използвайте библиотека с документи. Можете да съхранявате други видове файлове в библиотека с документи, въпреки че някои типове файлове са блокирани по съображения за защита. Когато работите с програми, които са съвместими с Windows SharePoint Services, можете да създадете тези файлове от библиотеката. Например, вашият маркетингов екип може да има своя собствена библиотека за материали за планиране, новинарски емисии и публикации.

 • Библиотека с картини     За да споделите колекция от цифрови снимки и графики, използвайте библиотека от картини. Въпреки че картините могат да бъдат съхранявани в други типове библиотеки на SharePoint, библиотеките на картини имат няколко предимства. Например, от библиотека на картини можете да преглеждате картини в слайдшоу, да изтегляте картини на вашия компютър и да редактирате картини с програми за графики, съвместими с Windows SharePoint Services. Помислете за създаване на библиотека на картини, ако вашият екип използва повторно много графики, като например емблеми и корпоративни изображения или ако желаете да съхранявате снимки от събития или пускове на продукти.

 • Библиотека с wiki страници     За да създадете колекция от свързани wiki страници, използвайте библиотека от wiki страници. Wiki позволява много хора да събират обичайна информация във формат, лесен за създаване и модифициране. Можете да добавите във вашата библиотека wiki страници, които съдържат картини, таблици, хипервръзки и вътрешни връзки. Например, ако вашият екип създава wiki сайт за проект, сайтът може да съхранява съвети и трикове в поредица от страници, които са свързани една с друга.

 • Библиотека с формуляри     Ако трябва да управлявате група от XML базирани бизнес формуляри, използвайте библиотека с формуляри. Например вашата организация може да използва библиотека с формуляри за отчети за разходите. Една библиотека с формуляри изисква редактор на XML или програма за проектиране на XML, съвместима с Windows SharePoint Services, като например Microsoft Office InfoPath.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×