Вмъкване на тире

Част от съдържанието на тази тема може да е неприложимо за някои езици.

Ако дадена дума е твърде дълга, за да се побере накрая на реда, Microsoft Office Word 2007 премества думата в началото на следващия ред, вместо да я пренесе. Но можете да използвате функцията "Сричкопренасяне", за да пренасяте текста автоматично или ръчно, да вмъквате незадължителни или твърди тирета и да задавате максималното позволено разстояние без сричкопренасяне на думата между думата и дясното поле.

Когато използвате автоматичното сричкопренасяне, Office Word 2007 автоматично вмъква тирета, където са необходими. Когато използвате ръчното сричкопренасяне, Word търси текста за сричкопренасяне и ви пита дали искате да сложите тирета в текста.

Какво искате да направите?

Автоматично сричкопренасяне на целия документ

Вмъкване на незадължително тире

Сричкопренасяне на част от документ

Вмъкване на твърдо тире

Задаване на зоната за пренасяне

Премахване на сричкопренасянето

Автоматично сричкопренасяне на целия документ

Когато използвате автоматичното сричкопренасяне, Office Word 2007 автоматично вмъква тирета, където са необходими. Ако по-късно редактирате документа и промените новите редове, Office Word 2007 ще направи сричкопренасяне на документа.

 1. Уверете се, че няма избран текст.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Сричкопренасяне и след това върху Автоматично.

  Изображение на лентата на Word

Най-горе на страницата

Вмъкване на незадължително тире

Незадължителното тире е тире, което се използва за контролиране къде точно думата или фразата да се раздели, ако не й стигне краят на реда. Например можете да укажете, че думата "непечатаем" ще се прекъсне на "не-печатаем", вместо на "непеча-таем." Когато вмъквате незадължително тире в дума, която не е в края на реда, тирето ще се вижда само ако включите Покажи/скрий.

 1. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Покажи/Скрий.

  лентата на word

 2. Щракнете в думата на мястото, където искате да вмъкнете незадължителното тире.

 3. Натиснете CTRL+тире.

Най-горе на страницата

Сричкопренасяне на част от документ

Автоматично сричкопренасяне на част от документ

 1. Изберете текста, който искате да пренесете на срички.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Сричкопренасяне и след това върху Автоматично.

  Изображение на лентата на Word

Ръчно сричкопренасяне на част от документа

Когато пренасяте текста ръчно, Office Word 2007 търси текст за сричкопренасяне. След като укажете къде искате да пренесете текста, Word вмъква незадължително тире. Ако по-късно редактирате документа и промените новите редове, Office Word 2007 показва и отпечатва само онези незадължителни тирета, които пак попадат в края на редовете. Word не извършва наново сричкопренасяне на документа.

 1. Изберете текста, който искате да пренесете на срички.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Сричкопренасяне и след това върху Ръчно.

  Изображение на лентата на Word

 3. Ако Office Word определи дума или фраза за пренасяне, направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете незадължително тире на предложеното от Office Word място, щракнете върху Да.

  • За да вмъкнете незадължително тире в друга част от думата, преместете точката на вмъкване до това място, след което изберете Да.

Най-горе на страницата

Вмъкване на твърдо тире

Твърдите тирета пречат на сричкопренесените думи, числа или фрази да се разделят, ако се окажат на края на текста. Например можете да попречите на 988-01-23 да се раздели; вместо това целият елемент ще се премести в началото на следващия ред.

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете твърдо тире.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+тире.

Най-горе на страницата

Задаване на зоната за пренасяне

Зоната за пренасяне е максималното пространство, което Office Word 2007 позволява да има между думата и дясното поле, без да пренася думата. Можете да променяте зоната за пренасяне, за да я направите по-широка или по-тясна. За да намалите броя на пренасянията, направете зоната на пренасяне по-широка. За да намалите нащърбеността на дясното поле, направете зоната за пренасяне по-тясна.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Сричкопренасяне и след това върху Опции за сричкопренасяне.

  Изображение на лентата на Word

 2. В полето Зона за пренасяне въведете желаното пространство.

Най-горе на страницата

Премахване на сричкопренасянето

Можете да премахнете цялото автоматично и всеки случай на ръчно сричкопренасяне, като например незадължителните и твърди тирета.

Премахване на автоматично сричкопренасяне

 • В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Сричкопренасяне и след това върху Няма.

  Изображение на лентата на Word

Премахване на ръчно сричкопренасяне

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Заместване.

  Изображение на лентата на Word

 2. Ако не виждате бутона Специален, щракнете върху Още.

 3. Щракнете върху Специален, след което щракнете върху едно от следните:

  • Щракнете върху Незадължително тире, за да премахнете ръчните тирета.

  • Щракнете върху Твърдо тире, за да премахнете твърдите тирета.

 4. Оставете полето Замести с празно.

 5. Щракнете върху Намери следващ, Замести или Замести всички.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×