Вмъкване на номера на страници

Можете да добавяте номера на страници, които са свързани с колонтитулите, отгоре, отдолу или в полетата на документа. Информацията, която се съхранява в горните и долните колонтитули или полетата, е замъглена и не може да бъде променяна по едно и също време с информацията в основния текст на документа.

За да промените колонтитул или информацията в полетата на страницата, направете следното: Щракнете двукратно върху колонтитула, след което щракнете върху раздела Горни и долни колонтитули под Инструменти на горни и долни колонтитули.

За повече информация относно колонтитулите вижте Вмъкване на горни и долни колонтитули.

Какво искате да направите?

Не виждам образци на номера на страница в галерията

Вмъкване на номера на страници

Форматиране на номера на страници

Стартиране или рестартиране на номерирането на страници

Премахване на номера на страници

Не виждам образци на номера на страница в галерията

Ако не виждате вградени образци на колонтитули в галерията, може да не са налични добавките градивни блокове. За да накарате вградените образци да се появяват във всички галерии с градивни блокове на Microsoft Office Word 2007, направете следното:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Опции на Word.

 2. Щракнете върху Добавки.

 3. В списъка Управление изберете Забранени елементи, след което щракнете върху Към.

 4. Щракнете върху Building Blocks.dotx и щракнете върху Разреши.

 5. Рестартирайте Word.

Вмъкване на номера на страници

Можете да избирате между различните образци на номериране на страници, налични в галерията.

Вмъкване на номера на страници или номера на страници тип "страница X от Y"

 1. В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Word Ribbon Image

 2. Щракнете върху Горе на страницата, Долу на страницата или Полета на страница, в зависимост от това къде в документа искате да се появяват номерата на страниците.

 3. Изберете образец на номериране на страници от галерията с образци. Галерията включва и опции тип "страница X от Y".

Най-горе на страницата

Форматиране на номера на страници

След като добавите номерата на страници, можете да ги променяте точно както променяте текста в колонтитули. Променете формата на номера на страницата, шрифта или размера.

Промяна на формата на номерата на страниците, напр. 1, i или a

 1. Щракнете двукратно върху горния или долния колонтитул на една от страниците на вашия документ.

 2. В раздела Инструменти за колонтитули, в раздела Проектиране, в групата Колонтитули щракнете върху Номер на страница, след което щракнете върху Форматиране номера на страници.

 3. В полето Формат на номерата щракнете върху стил на номериране, след което щракнете върху OK.

Промяна на шрифта и размера на номерата на страниците

 1. Щракнете двукратно върху горния или долния колонтитул или полетата на някоя от страниците на вашия документ.

 2. Изберете номера на страницата.

 3. От минилентата с инструменти, която се появява над избрания номер на страница, направете едно от следните неща:

  • За да промените шрифта, щракнете върху име на шрифта в полето Изображение на бутон.

  • За да направите шрифта по-голям или по-малък, направете едно от следните неща:

   • За да направите текста по-голям, щракнете върху Увеличи размера на шрифта. Или, натиснете CTRL+SHIFT+>.

   • За да направите текста по-малък, щракнете върху Намали размера на шрифта. Или, натиснете CTRL+SHIFT+<.

    Забележка   Можете също да укажете размер на шрифта от раздела Начало, в групата Шрифт.

Най-горе на страницата

Стартиране или рестартиране на номерирането на страници

Направете някое от следните неща:

Стартиране на номерирането на страниците с различно число

Например ако добавите титулна страница към документ с номера на страници, втората страница автоматично ще се номерира като "страница 2". Може да искате документът да започва със "страница 1".

 1. Щракнете къде да е в документа.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Word Ribbon Image

 3. Щракнете върху Формат на номера на страница.

 4. В полето Започни от въведете номер.

  Забележка   Ако имате титулна страница и искате първата страница от документа да започва от 1, напишете 0 в полето Започни от.

Рестартиране на номерирането на страниците за всяка глава или раздел от 1

Може например да номерирате съдържанието от i до iv, а останалата част на документа – от 1 до 25. Ако вашият документ съдържа няколко глави, може да номерирате страниците отделно за всяка глава.

 1. Щракнете в секция; раздел, в който искате да рестартирате номерирането на страниците.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Word Ribbon Image

 3. Щракнете върху Формат на номера на страница.

 4. В полето Започни от въведете 1.

Най-горе на страницата

Премахване на номера на страници

Microsoft Office Word 2007 автоматично премахва или изтрива номерата на страниците, когато щракнете върху Премахни номерата на страници или когато премахнете отделен номер на страница ръчно от документа.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  Word Ribbon Image

 2. Щракнете върху Премахване на номера на страници.

Забележка   Ако сте създали различни колонтитули за първата страница или за четните и нечетните страници или ако имате раздели, които не са свързани, погрижете се да премахнете номерата на страниците от всеки различен колонтитул.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Word 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Промяна на езика