Вмъкване на знак за край на раздел

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте раздели, за да разделите и форматиране на документи с всякаква големина. Можете да разделят на секции, например части или глави и да добавите форматиране като колони, горни и долни колонтитули, граници на страница към всеки.

Какво искате да направите?

Да започнем с това можете да контролирате как изглежда документът. Една страница може да има няколко различни секции и всеки раздел, например, може да има отделен горен и долен колонтитул, ориентация, форматиране и разредка.

Можете да използвате раздели, за да направите (или премахнете) други промени във форматирането на еднакви или различни страници в документа, включително:

За да научите повече за знаците за нов раздел, отидете на къде са краищата на раздели в документа?

 • В раздела оформление , в групата Настройка на страница изберете прекъсванияи след това изберете типа на знак за нов раздел, който искате.

  В раздела "Оформление" са осветени типовете знаци за нов раздел.

Забележки : Ако трябва да добавите нова страница в документа, изберете една от следните неща:

Решите ли да използвате раздели, възможностите ви как да изглежда документът са практически безкрайни. Едно от най-добрите и лесни неща е просто да експериментирате и да изпробвате новите раздели и да видите какво отговаря на желанията ви и начина, по който искате да изглежда документът.

 • Раздел Следваща страница стартира новия раздел на следващата страница.

  Изберете Оформление на страница > прекъсвания > Следваща страница.

  Команда за нов раздел "Следваща страница" за започване на нов раздел на следващата страница в документ на Word

 • Знак за нов раздел непрекъснато стартира новия раздел на същата страница. Една от най-често срещаните причини за използването на този тип на знак за нов раздел е, ако използвате колони. С помощта на този вид на знак за нов раздел можете да промените броя на колоните, без да започвате нова страница.

  Изберете Оформление на страница > прекъсвания > непрекъснато.

  Команда за нов раздел "Непрекъснато" за започване на нов раздел на същата страница в документ на Word

 • За нов раздел Четна страница ви позволява да започнете нов раздел на следващата четна страница.

  Изберете Оформление на страница > прекъсвания > четна страница.

  Команда за нов раздел "Четна страница" за започване на нов раздел на следващата четна страница в документ на Word

 • Нов раздел от Нечетна страница ви позволява да започнете нов раздел на следващата нечетна страница.

  Изберете Оформление на страница > прекъсвания > нечетна страница.

  Команда за нов раздел "Нечетна страница" за започване на нов раздел на следващата нечетна страница в документ на Word

Какво искате да направите?

 • Щракнете върху Оформление на страница > прекъсванияи след това щракнете върху край на раздел, който искате да добавите.

  групата "настройка на страниците"

Забележка : Ако искате да изтриете знак за нов раздел, вижте Изтриване на знак за нов раздел.

Видове знаци за нов раздел

 • Знакът за нов раздел Следваща страница стартира новия раздел на следващата страница.

  Нов раздел на следващата страница

 • Знакът за нов раздел На същата страница стартира новия раздел на същата страница.

  Нов раздел на същата страница

  Непрекъснат е полезно, когато искате да промените форматирането, като например броя на колоните, без да започвате нова страница.

 • Знакът за нов раздел Четна страница или Нечетна страница стартира новия раздел на следващата страница с четен или нечетен номер.

  Нов раздел на нечетна страница

  Когато искате главите на документа да започват на нечетна страница, използвайте знака за нов раздел Нечетна страница.

Можете да промените оформлението на раздел в колони. Например можете да добавите непрекъснат нов раздел и след това да оформите част от страница с една колона като две колони.

Пример на документ със знаци за нов раздел

1. Раздел, форматиран като една колона

2. Раздел, форматиран като две колони

 • Щракнете върху Оформление на страница > колонии след това изберете броя на колоните, които искате.

Съвети за използването на колони в знак за нов раздел

Знакът за нов раздел играе ролята на заграждение около форматирането на колоните. Но ако премахнете даден знак за нов раздел, текстът отгоре става част от раздела, който е бил под знака, и се форматира като него.

Нека видим примера на илюстрацията по-горе. Ако премахнем знака за нов раздел между първия и втория раздел, целият документ ще бъде форматиран на две колони, тъй като форматирането под знака е такова.

Можете да използвате раздели, за да направите (или оградите) други промени във форматирането на различни страници в документа, включително:

Какво искате да направите?

Можете да използвате знаци за нов раздел, за да промените оформлението или форматирането на страница или страници в документа. Например можете да оформите част от страница с една колона като две колони. Можете да разделите главите във вашия документ, така че номерирането на страниците във всяка глава започва от 1. Можете също да създадете различен горен или долен колонтитул за част от документа.

Пример на документ със знаци за нов раздел

1. Раздел, форматиран като една колона

2. Раздел, форматиран като две колони

Забележка : В Microsoft Office Word 2007можете да изберете множество оформления на страници от галерията с проекти за нова страница. Например можете да добавите страница с една колона, която има две колони секция, като щракнете върху тази опция за оформление на страница в галерията на проекта на Нова страница .

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Прекъсвания.

  Изображение на лентата на Word

 2. Щракнете върху типа на знак за нов раздел, който искате да използвате.

Раздели на същата страница се използват за създаване на оформление или промени във форматирането в част от документ. Можете да промените следните формати за отделни секции:

 • Полета

 • Размер на хартията или ориентацията

 • Източник на хартия за принтер

 • Граници на страница

 • Вертикално подравняване на текст върху страница

 • Горни и долни колонтитули

 • Колони

 • Номериране на страници

 • Номериране на редове

 • Бележки под линия и бележки в края

  Забележки : 

  • Знак за нов раздел на раздел контролира форматирането на текста, който я предшества. Когато изтриете знак за нов раздел, можете също да изтриете раздела Форматиране на текст, преди знака за нов. Този текст става част от следващия раздел и приема форматирането на този раздел. Например ако отделите главите на документ с помощта на раздели на същата страница и след това изтриете знака за нов раздел в началото на глава 2, глава 1 и 2, глава са в същия раздел и поеме форматирането, което преди това е бил използван само от глава 2.

  • Знак за нов раздел, който контролира форматирането на последната част от вашия документ, не е показан като част от документа. За да промените форматирането на документа, щракнете в последния абзац на документа.

Примери на знаци за нов раздел

Следващите примери демонстрират типовете знаци за нов раздел, които можете да вмъкнете. (На всяка илюстрация двойната пунктирана линия представлява край на раздел.)

На Следващата страница командата Вмъква знак за нов раздел и стартира новия раздел на следващата страница. Този тип на знак за нов раздел е особено полезно за стартиране на нови глави в документ.

Нов раздел на следващата страница

Командата " непрекъснато " Вмъква знак за нов раздел и стартира новия раздел на същата страница. Непрекъснат е полезна за създаване на промяна във форматирането, като например различен брой колони, на страницата.

Нов раздел на същата страница

Командата Четна страница или Нечетна страница Вмъква знак за нов раздел и стартира новия раздел на следващата четна или нечетна страница. Ако искате главите на документа винаги да започват на нечетна страница или в четна страница, използвайте опцията раздел край на нечетна страница или четна страница .

Нов раздел на нечетна страница

 1. Щракнете там, където искате да направите промяна във форматирането.

  Можете да изберете частта от документа, около които да вмъкнете чифт знаци за нов раздел.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Прекъсвания.

  Изображение на лентата на Word

 3. В групата Знаци за нов раздел щракнете върху типа на край на раздел, който отговаря на типа форматиране, промяна, която искате да направите.

  Например ако сте разделяне на документ на глави, може да искате всяка глава за започване на нечетна страница. Щракнете върху Нечетна страница , в групата Знаци за нов раздел .

Знак за нов раздел определя, когато настъпи промяна във форматирането в документа. Когато изтриете знак за нов раздел, можете също да изтриете раздела Форматиране на текст, преди знака за нов. Този текст става част от следващия раздел и приема форматирането на този раздел.

Уверете се, че сте в изглед "чернова", така че да можете да видите двойната пунктирана линия за нов раздел.

 1. Изберете нов раздел, които искате да изтриете.

 2. Натиснете клавиша Delete.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×