Вмъкване на днешната дата

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Във формуляр на Access можете да използвате извличане на дата, за да въведете текущата дата. Ако полето е зададено като поле за дата и час, иконата за извличане на дата се показва, когато щракнете в полето. Щракнете върху иконата и след това щракнете върху бутона Днес под календара.

Извличане на дата с осветен бутон ''Днес''.

Клавишна комбинация    В настолна база данни натиснете клавиша Ctrl и точка и запетая (;) едновременно да попълните избраното поле с текущата дата.

За повече информация за добавянето на поле за дата и час към таблица вж. Създаване на поле за съхраняване на дати и часове. За повече информация за формулярите вж. Създаване на формуляр на Access.

Като стойност по подразбиране за нов елемент

Повечето полета и контроли имат свойство Стойност по подразбиране, където можете да въведете функция, която вмъква текущата дата всеки път, когато създадете нов елемент. Настолните бази данни и приложенията на Access използват функцията Now(), за да вмъкват текущите дата и час. Ако искате да вмъкнете само датата, използвайте функцията Date() в настолна база данни или Today() в приложение на Access.

Къде да въведа функцията?

Изберете нужната ви процедура на базата на вида на обекта, който искате да промените. Обърнете внимание, че ако зададете стойност по подразбиране в таблица, настройката за стойност по подразбиране ще се приложи към всички формуляри или изгледи, които се базират на тази таблица, така че това е най-често предпочитаният метод.

В таблица

В таблица в настолна база данни или приложение на Access можете да намерите свойството "Стойност по подразбиране" по следния начин:

 1. Натиснете F11, за да отворите навигационния екран, ако не е отворен.

 2. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата и след това щракнете върху "Режим на проектиране".

 3. Щракнете върху полето, което искате да добавите стойност по подразбиране и след това под свойства на полето въведете =Date(), =Today()или =Now() в полето на свойството Стойност по подразбиране .

Задаване на стойността по подразбиране на поле за дата и час в таблица на Access.

Във формуляр (настолни бази данни)

 1. Натиснете F11, за да отворите навигационния екран, ако не е отворен.

 2. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра и след това щракнете върху "Изглед на оформление".

 3. Щракнете върху полето, където искате да бъде вмъкната днешната дата.

 4. Натиснете F4, за да отворите списъка със свойства, ако не е отворен.

 5. В раздела "Данни" на списъка със свойства въведете =Date() в свойството Стойност по подразбиране за полето.

Списък със свойства, показващ свойството ''Стойност по подразбиране'', настроено на Date().

Забележка : Ако искате да включите текущия час заедно с датата, използвайте функцията Now() вместо Date(). Може да се наложи да настроите свойството Формат на полето (в раздела Формат на списъка със свойства), за да разрешите показването на часа.

В изглед (приложения на Access)

 1. Отворете приложението в Access.

 2. Натиснете F11, за да покажете навигационния екран, ако не е отворен.

 3. В навигационния екран щракнете двукратно върху формуляра, който искате да промените.

 4. Щракнете върху полето, където искате да бъде вмъкната днешната дата, и след това щракнете върху бутона Данни, който се показва вдясно от полето.

 5. Въведете =Today() или =Now() в полето Стойност по подразбиране .

Задаване на стойността по подразбиране на поле за дата в приложение на Access.

Забележка : Ако искате да включите текущия час заедно с датата, използвайте функцията Now() вместо Today().Може да се наложи да настроите свойството Формат на полето (щракнете върху бутона Форматиране до бутона Данни), за да разрешите показването на часа.

Най-горе на страницата

В началото на отчет

За да покажете текущата дата в заглавка на отчет (само при настолни бази данни), отворете отчета в изглед на оформление и след това щракнете върху Структура > Дата и час.

За повече информация за създаването на отчети вж. Въведение в отчетите в Access.

Най-горе на страницата

В SQL

В настолна база данни можете да използвате заявка за актуализиране, за да промените поле за дата в текущата дата. Например:

UPDATE TASKS SET StartDate = Date() WHERE ID=1;

За повече информация за заявките за актуализиране вж. Създаване и изпълняване на заявка за актуализиране.

За да вмъкнете нов запис с текущата дата, използвайте заявка за добавяне като в този пример:

INSERT INTO TASKS ( TaskTitle, StartDate ) VALUES ("Task2", Date());

За повече информация за заявките за добавяне вж. Добавяне на записи със заявка за добавяне.

Забележка : Ако искате да включите текущия час заедно с датата, използвайте функцията Now() вместо Date().

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×