Вмъкване на горен или долен колонтитул

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да укажете да се появяват горни или долни колонтитули в горното или долното поле на страницата, когато потребителите отпечатват формуляра. Ако вашият шаблон на формуляр има няколко изглед, трябва да вмъкнете горни и долни колонтитули поотделно за всеки различен изглед.

Какво искате да направите?

Вмъкване на горен или долен колонтитул

Центриране на горния или долния колонтитул

Дясно подравняване на горния или долния колонтитул

Вмъкване на горен или долен колонтитул

 1. В менюто Изглед щракнете върху Горе и долен колонтитул.

 2. Щракнете върху разделаНастройки за печат.

 3. Под Колонтитули направете едно от следните неща:

  • За да добавите горен колонтитул в шаблона на формуляр, щракнете върху Горен колонтитул.

  • За да добавите долен колонтитул в шаблона на формуляр, щракнете върху Долен колонтитул.

 4. В диалоговия прозорец Форматиране на горен колонтитул или Форматиране на долен колонтитул направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете статичен текст в горния или долния колонтитул, като например името на вашата компания, въведете текста, който искате, в полето Печат на формуляра с този горен колонтитул или Печат на формуляра с този долен колонтитул. По подразбиране текстът ще бъде подравнен в ляво в горния или долния колонтитул на отпечатания формуляр.

  • За да вмъкнете променлив текст в горния или долния колонтитул, като например текущата страница или текущата дата, изберете опцията, която искате, в списъка Вмъкване на автотекст. За да включите текст в комбинация със стойността, въведете текста и променливата направо в полето Печат на формуляра с този горен колонтитул или Печат на формуляра с този долен колонтитул. Например за да отпечатате "Страница 1 от 3", "Страница 2 от 3" и т. н., въведете Страница &p от &P в полето Печат на формуляра с този горен колонтитул или Печат на формуляра с този долен колонтитул.

   Забележка : Връзки към повече информация за горни и долни колонтитули ще намерите в раздела Вж. още, който е видим, когато сте свързани към Интернет.

   Списък с елементи на автотекст

   Можете да използвате следните записи от автотекст, когато създавате горен или долен колонтитул.

   За целта

   Използвайте този запис от автотекст

   Променлива

   Печата на данни от формуляр

   Поле:

   Варира

   Печат на текущата дата в кратък формат*

   Кратка дата

   &d

   Печат на текущата дата в дълъг формат*

   Дълга дата

   &D

   Печат на текущия час*

   Час (регионален формат)

   &t

   Печат на текущия час в 24-часов формат

   24-часов час

   &T

   Печат на текущия номер на страница

   Текуща страница

   &p

   Печат на общия брой страници

   Общо страници

   &P

   Подравняване на текст отдясно

   Отместване на текст надясно

   &b

   Печат на единичен амперсанд (&)

   &

   &&

   * Както е зададено в регионалните настройки в контролния панел.

 5. Изберете опциите за форматиране, които искате за горния или долния колонтитул.

 6. За да тествате как ще изглеждат промените ви на отпечатан формуляр, щракнете върху Визуализация на печата Изображение на бутон в лентата с инструменти Стандартни.

Най-горе на страницата

Центриране на горния или долния колонтитул

По подразбиране горният или долният колонтитул се появяват в лявата страна на отпечатания формуляр. За да центрирате текста в горния или долния колонтитул, трябва да сложите около текста променливата &b.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Горе и долен колонтитул.

 2. Щракнете върху разделаНастройки за печат.

 3. От Горен и долен колонтитул изберете Горен колонтитул или Долен колонтитул.

 4. В полето Печат на формуляра с този горен колонтитул или Печат на формуляра с този долен колонтитул поставете точката на вмъкване в началото на текста на горния или долния колонтитул и въведете &b.

 5. Поставете точката на вмъкване в края на текста на горния или долния колонтитул и въведете &b отново.

  Например за да центрирате името на вашата компания в горен колонтитул, въведете &bиме&b, където име е името на вашата компания.

 6. За да тествате как ще изглеждат промените ви на отпечатан формуляр, щракнете върху Визуализация на печата Изображение на бутон в лентата с инструменти Стандартни.

Най-горе на страницата

Дясно подравняване на горния или долния колонтитул

По подразбиране горният или долният колонтитул се появяват в лявата страна на отпечатания формуляр. За да подравните вдясно текста в горния или долния колонтитул, трябва да използвате променливата &b преди този текст.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Горе и долен колонтитул.

 2. Щракнете върху разделаНастройки за печат.

 3. От Горен и долен колонтитул изберете Горен колонтитул или Долен колонтитул.

 4. В полето Печат на формуляра с този горен колонтитул или Печат на формуляра с този долен колонтитул поставете точката на вмъкване в началото на текста на горния или долния колонтитул и въведете &b.

  Например за да подравните в дясно името на вашата компания в горен колонтитул, ще въведете &b име, където име е името на вашата компания.

 5. За да тествате как ще изглеждат промените ви на отпечатан формуляр, щракнете върху Визуализация на печата Изображение на бутон в лентата с инструменти Стандартни.

  Забележка : Горните и долните колонтитули се появяват само в прозореца "Визуализация и печат" и в отпечатания формуляр, но няма да се виждат в обикновения прозорец "Визуализация".

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×