Вмъкване или изтриване на коментар

Можете да вмъкнете коментар в балони, които се появяват в полетата на документа. Можете също да скриете коментарите от изгледа.

Ако не искате коментарите да се появяват в документа ви по време на преглед, трябва да изчистите документа от коментарите, като ги изтриете. За да разберете дали коментарите са останали в документа ви, щракнете върху Покажи коректурите в раздела Преглед в групата Проследяване.

Какво искате да направите?

Вмъкване на коментар

Изтриване на коментар

Промяна на коментар

Добавяне или промяна на името, използвано в коментарите

Вмъкване на коментар

Можете да напишете коментар. На таблет можете да вмъкнете гласов коментар или написан на ръка коментар.

Написване на коментар

 1. Изберете текста или елемента, който желаете да коментирате, или щракнете в края на текста.

 2. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Нов коментар.

  Екранна снимка на известие за входящо повикване, което ви съобщава, че някои ви се обажда

 3. Напишете текста на коментара в изнесения текст с коментара или в Прозорец за проверка.

Забележка : За да отговорите на коментар, щракнете върху неговия балон, след което щракнете върху Нов коментар в групата Коментари. Напишете отговора си в новия изнесен текст за коментар.

Вмъкване на гласов коментар

Ако компютърът ви е Tablet PC, можете да запишете гласови коментари. Гласовите коментари се добавят като звуков обект вътре в коментарите в изнесен текст.

Преди да можете да добавите гласов коментар за първи път, трябва да добавите командата Вмъкване на глас в лентата с инструменти за бърз достъп.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Word.

 2. Щракнете върху Персонализиране.

 3. В списъка под Избирай команди от изберете Всички команди.

 4. В списъка с команди щракнете върху Вмъкване на глас, след което щракнете върху Добави.

За да добавите гласов коментар към вашия документ, направете следното:

 1. На лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху Вмъкване на глас изображение на бутон .

 2. В диалоговия прозорец, който се отваря, щракнете върху бутона за начало и запишете гласовия коментар.

 3. Когато приключите със записа на коментара, натиснете бутона за спиране и затворете диалоговия прозорец.

 4. Ако Microsoft Office Word покаже съобщение, питащо ви дали искате да актуализирате звуковия обект, щракнете върху Да.

За да чуете записания коментар, щракнете с десния бутон върху балона на коментара, посочете Обект на документ звукозапис, след което щракнете върху "Пусни".

Забележка : За допълнителна информация относно записването и редактирането на звуков обект вижте документацията към звуковата платка и микрофона.

Вмъкване на ръкописен коментар

Ако компютърът ви е Tablet PC, можете да създавате ръкописни коментари във вашия документ. Ръкописът се добавя и показва вътре в коментарите в изнесен текст.

 1. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Нов коментар.

  Екранна снимка на известие за входящо повикване, което ви съобщава, че някои ви се обажда

 2. Напишете коментара в балончето за коментар.

Най-горе на страницата

Изтриване на коментар

 • За да изтриете бързо един коментар, щракнете с десния бутон върху коментара и след това изберете Изтрий коментар.

 • За да изтриете бързо всички коментари в документа, щракнете върху един коментар в документа. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху стрелката до Изтриване, а след това върху Изтрий всички коментари в документа.

Изтриване на коментари от определен проверяващ

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху стрелката до Покажи коректурата.

  изображение на лентата на word

 2. За да изчистете отметките от квадратчета за всички проверяващи, посочете Проверяващи и след това изберете Всички проверяващи.

 3. Щракнете отново върху стрелката до Покажи коректурите, посочете Проверяващи и след това изберете името на проверяващия, чиито коментари искате да изтриете.

 4. В групата Коментари щракнете върху стрелката под Изтрий изображение на бутон , след което щракнете върху Изтрий всички показани коментари.

  Забележка : Тази процедура изтрива всички коментари от избрания проверяващ, включително коментарите в целия документ.

Съвет : Можете също да прегледате и изтриете коментарите в екрана за проверка. За да покажете или скриете екрана за проверка, щракнете върху Екран за проверка в групата Проследяване. За да преместите екрана за проверка в долната част на екрана, щракнете върху стрелката до Екран за проверка, след което щракнете върху Екран за проверка хоризонтално.

Най-горе на страницата

Промяна на коментар

Ако коментарите не се виждат на екрана, изберете Покажи коректурите в групата Проследяване на екрана Преглед.

изображение на лентата на word

 1. Щракнете вътре в изнесения текст с коментара, който искате да редактирате.

 2. Направете желаните промени.

Забележка : 

 • Ако изнесеният текст е скрит или ако е показана само част от коментара, можете да промените коментара в екрана за проверка. За да покажете екрана за проверка, щракнете върху Екран за проверка в групата Проследяване. За да направите екрана за проверка да е по продължението на долната част на екрана, вместо просто отдолу на екрана, щракнете върху стрелката до Екран за проверка, след което щракнете върху Екран за проверка хоризонтално.

 • За да отговорите на коментар, щракнете върху неговия изнесен текст, след което щракнете върху Нов коментар в групата Коментари. Напишете отговора си в новия изнесен текст за коментар.

Добавяне или променяне на името, използвано в коментарите

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху стрелката до Проследяване на промени и после върху Промяна на потребителско име.

  промяна на потребителско име

 2. Щракнете върху Персонализиране.

 3. Под Персонализирайте своето копие на Office променете името или инициалите, които искате да използвате в своите коментари.

Забележка : 

 • Името и инициалите, които напишете, се използват от всички програми на Microsoft Office. Всички промени, които направите в тези настройки, ще засегнат и други програми на Office.

 • Когато правите промяна в името или инициалите, които искате да използвате за своите коментари, това се отразява само върху коментарите, които направите след промяната. Коментарите, които вече са в документа отпреди да промените името или инициалите, не се актуализират.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×