Вмъкване, изтриване или редактиране на бележки под линия и бележки в края

В Word 2010 можете да използвате актуализираните раздели на лента за навигация и организиране на вашите най-важните команди.

Бележките под линия и в края на документа се използват в отпечатаните документи за пояснения, коментари или препратки към текстове в документи. Може да използвате бележки под линия за подробни коментари, а бележките в края на документа – за цитирани източници.

Забележка : Ако искате да създадете библиография, можете да намерите командите за създаване и управляване на източници и цитати в раздела Препратки в групата Цитати и библиография.

В тази статия

За бележките под линия и в края на документа

Вмъкване на бележка под линия или бележка в края

Променяне на числовия формат на бележки под линия или бележки в края на документа

Създаване на съобщение за продължение на бележка под линия или бележка в края

Изтриване на бележка под линия или бележка в края

За бележките под линия и в края на документа

Една бележка под линия или в края на документа се състои от две свързани части знак за препратка към бележка и съответния му текст на самата бележка.

Пример за бележка под линия и бележка в края в документ

1. Препратки към бележки под линия и в края на документа

2. Разделителен ред

3. Текст на бележка под линия

4. Текст на бележка в края

Най-горе на страницата

Вмъкване на бележка под линия или бележка в края

Microsoft Office Word автоматично номерира вместо вас бележките под линия и в края на текста, след като укажете схема на номериране. Можете да използвате една схема на номериране или различни схеми на номериране за всеки секция; раздел на документа.

Когато добавите, изтриете, или преместите бележки, които са номерирани автоматично, Word преномерира знаците за препратка към бележките под линия и бележките в края.

Забележка : Ако бележките под линия във вашия документ са номерирани неправилно, вашият документ може да съдържа проследени промени. Приемете проследените промени, за да може Word да номерира правилно бележките под линия и бележките в края.

 1. В изглед на оформление за печат щракнете на мястото, където искате да вмъкнете знака за препратка към бележката.

 2. В раздела Препратки, в групата Бележки под линия щракнете върхуВмъкване на бележка под линия или Вмъкване на бележка в края.

  Изображение на лентата на Word

  Клавишни комбинации  За да вмъкнете следваща бележка под линия, натиснете CTRL+ALT+F. За да вмъкнете следваща бележка в края, натиснете CTRL+ALT+D.

  По подразбиране Word поставя бележките под линия в края на всяка страница, а бележки в края – в края на документа.

 3. За да направите промените във формата на бележките под линия или бележките в края, щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Бележки под линия и направете едно от следните неща:

  • В полето Формат на числата изберете желания формат.

  • За да използвате знак по избор, вместо традиционния формат на номерата, щракнете върху Символ до Знак по избор, след което изберете знак от наличните символи.

 4. Щракнете върху Вмъкни.

  Забележка : Това няма да промени съществуващите символи. Само ще добави нови.

  Word вмъква номера на бележката и поставя точката на вмъкване до номера на бележката.

 5. Въведете текста на бележката.

 6. Щракнете двукратно върху номера на бележката под линия или бележката в края, за да се върнете към маркер за препратка в документа.

Най-горе на страницата

Променяне на числовия формат на бележки под линия или бележки в края на документа

 1. Поставете точката на вмъкване в секция; раздел, в който искате да промените формата на бележките под линия или в края на документа. Ако документът не е разделен на раздели, поставете точката на вмъкване на произволно място в документа.

 2. В раздела Препратки щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Бележки под линия/бележки в края.

 3. Щракнете върху Бележки под линия или Бележки в края.

 4. В полето Формат на числата изберете желаната опция.

 5. Щракнете върху Приложи.

Най-горе на страницата

Създаване на съобщение за продължение на бележка под линия или бележка в края

Ако някоя бележка под линия или бележка в края е твърде дълга, за да се побере на страницата, можете да създадете съобщение за продължение, за да уведомите читателя, че тя ще продължи на следващата страница.

 1. Уверете се, че сте в изгледа "Чернова", като щракнете върху Чернова до Изглед в лентата на състоянието.

 2. В раздела Препратки, в групата Бележки под линия щракнете върху Показване на бележки.

  Изображение на лентата на Word

 3. Ако документът ви съдържа както бележки под линия, така и бележки в края, се появява съобщение. Изберете да прегледате бележките под линия или прегледате бележките в края, а след това щракнете върху OK.

 4. В списъка на екрана за бележки щракнете върху Съобщение за продължение на бележка под линия или Съобщение за продължение на бележка в края.

 5. В прозореца за бележки въведете текста, който искате да използвате за съобщението за продължение. Например въведете Бележките продължават на следващата страница.

Най-горе на страницата

Изтриване на бележка под линия или бележка в края

Когато искате да изтриете бележка, трябва да работите със знака за препратка към бележката в прозореца на документа, а не с текста в бележката.

Знак за препратка към бележка в документ

1. Знак препратка към бележка

Ако изтриете автоматично номериран знак за препратка към бележка, Word преномерира отново бележките.

Изтриване на бележка

 • В документа изберете знака за препратка към бележката под линия или бележката в края, която искате да изтриете, след което натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×