Видео: Създаване на израз

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Изразите в Access са подобни формулите в Excel; можете да ги използвате навсякъде в базите данни, за да изчислявате стойности, да налагате правила за проверка на данни, да филтрирате данни и т. н. Това видео ви показва основните правила за създаване на изрази.

В това видео

Добавяне на изчисляемо поле към таблица

Тази процедура използва израз за създаване на изчисляемо поле в таблица

 1. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, към която искате да добавите изчисляемо поле.

 2. Превъртете екрана до най-дясната колона в таблицата и щракнете върху Щракнете, за да добавите в заглавието на колоната.

 3. Посочете Изчисляемо поле и след това щракнете върху типа на данните, които искате да съхраните в новото поле.

  Access отваря конструктора на изрази.

 4. Ако в диалоговия прозорец на конструктора на изрази не са показани трите списъка "Елементи на изрази", щракнете върху Още >>, за да ги покажете.

 5. Щракнете еднократно или двукратно върху елементи в списъците Елементи на изрази, Категории изрази и Стойности на изрази, за да изберете желаните идентификатори, функции и оператори. Вместо това можете да въвеждате директно в полето за изрази в горния край на конструктора на изрази и да избирате желаните елементи от списъците IntelliSense, които се появяват, докато въвеждате. В това видео ние обединяваме полето Фамилно име с полето Собствено име, добавяйки запетая и интервал между двете полета, чрез въвеждане на следния израз:

  =[Фамилно име] & “, “ & [Собствено име]

 6. Когато изразът е готов, щракнете върху OK, за да добавите новото изчисляемо поле към таблицата.

Добавяне на изчисляемо текстово поле към формуляр или отчет

Във формуляри и отчети можете да въвеждате изрази директно в списъка със свойства или да щракнете върху бутона "Създай", за да отворите конструктора на изрази.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра или отчета, който искате да модифицирате, и след това щракнете върху Изглед на оформление.

 2. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху контролата Текстово поле

 3. Щракнете върху формуляра или отчета, където искате да поставите новата контрола.

 4. Ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

 5. Уверете се, че новата контрола за текстово поле е избрана, и след това в раздела Всички на списъка със свойства щракнете в полето на свойството Източник за контролата.

 6. Въведете знак за равенство (=) и след това въведете първите няколко букви от функцията или идентификатора, с които искате да започнете израза. Access ще покаже списък с елементи, от който можете да избирате. За да добавите един от елементите към вашия израз, можете или да щракнете двукратно върху него, или да използвате клавишите със стрелки, за да го изберете в списъка и след това да натиснете TAB или ENTER. В това видео ние създаваме два изчисляеми текстови прозореца със следните изрази:

  =[Цена] * 0,08

  =Mid([Име на продукта],19)

 7. Запишете формуляра или отчета и след това в раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед за формуляр или Изглед за отчет.

Използване на израз като критерий за заявка

В конструктора на заявки можете да използвате изрази в реда Критерии, за да филтрирате данни на базата на изчисление.

 1. Създайте нова заявка или отворете съществуваща заявка в изглед за проектиране.

 2. В реда Критерии за полето, което искате да филтрирате, въведете първите няколко букви от функцията или идентификатора, с които искате да започнете израза. Access ще покаже списък с елементи, от който можете да избирате. За да добавите един от елементите към вашия израз, можете или да щракнете двукратно върху него, или да използвате клавишите със стрелки, за да го изберете в списъка и след това да натиснете TAB или ENTER. Ако предпочитате да използвате конструктора на изрази, в раздела Проектиране, в групата Настройка на заявката щракнете върху Конструктор.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×