Видео: Създаване на диаграми и графики със SmartArt

Можете да гледате допълнителни видеоклипове за SmartArt, като щракнете върху някоя категория по-долу. Категориите съдържат видеоклипове, които ви показват как да подобрите графиката SmartArt, след като сте я създали, или как да създадете отделна графика SmartArt. Отделните графики SmartArt са групирани по тип на оформлението. Всяко оформление осигурява различен начин за изразяване на съдържанието и подчертаването на идеята ви. Някои оформления просто добавят визуално качество към списъка с водещи символи, а други оформления (като например организационните диаграми и диаграмите на Вен) са създадени, за да описват определени видове информация.

Щракнете върху някой тип оформление, за да видите списък с видеоклипове

Йерархия (организационна диаграма)

Как да

Списък и процес

Матрица и зависимост

Картина

Йерархия (организационна диаграма)

Видео: Създаване на организационна диаграма с картини

Организационната диаграма е диаграма за йерархия на подчинение, която обикновено се използва за показване на зависимости между служители, длъжности и групи. Можете да добавяте снимки на тези служители към организационната диаграма, като използвате оформлението SmartArt за организационна диаграма с картини в Office 2010.

Видео: Създаване на родословно дърво с графики SmartArt

Това видео ви показва как да създадете родословно дърво в Office 2010 с помощта на йерархично оформление на графика SmartArt.

Видео: Създаване на йерархия чрез графика SmartArt

Можете да илюстрирате йерархични зависимости, които се развиват хоризонтално или вертикално, с графика SmartArt, която използва йерархично оформление, например "Обозначена йерархия". Йерархията представя графично серия подредени групирания на хора или предмети в дадена система. Като използвате графика SmartArt в Office 2010, можете да създадете йерархия и да я включите в работния лист, имейл съобщението, презентацията или документа.

Как да

Видео: Добавяне на картини към графика SmartArt

Картините или изображенията могат да бъдат неразделна част от създаването на завладяващ документ, работен лист или презентация в Office 2010, като е лесно да се вмъкне картина в графика SmartArt. Можете да добавите картина към отделна фигура или пък може да добавите картина към цялостния фон на графиката SmartArt.

Видео: Добавяне на текст върху снимка

Можете да комбинирате текст и картини, за да създадете интересна графика в Office 2010. Можете да вмъкнете текст, като използвате просто текстово поле или като използвате WordArt, а след това форматирате текста според изискванията си.

Видео: Добавяне на текст към графика SmartArt

Въвеждането на текст към графика SmartArt в Office 2010 става лесно. Можете да добавите текст от самата графика SmartArt, да използвате текстовия екран или да създадете и поставите текстови полета, за да добавите текст навсякъде, където поискате.

Видео: Завъртане на текст в графика SmartArt

В Office 2010 можете да завъртате текста във фигурите на графиката SmartArt, така че той да застане в едно от двете полета или да подредите текста вертикално, така че да се чете от горе надолу.

Видео: Завъртане или обръщане на фигури в графика SmartArt

Когато използвате графики SmartArt в презентация на PowerPoint в Office 2010, можете да направите информацията в графиката по-привлекателна и завладяваща, като завъртите или обърнете фигури в графиката.

Видео: Анимиране на графиката SmartArt

За да постигнете допълнително акцентиране или да покажете вашата информация на фази, можете да създадете движеща се, анимирана графика SmartArt в PowerPoint 2010. Може да анимирате цялата графика SmartArt или само отделна фигура в нея.

Видео: Форматиране на линии в графика SmartArt

В Office 2010 можете да промените цвета, стила и ширината на линиите, които свързват фигурите в графиките SmartArt. Ако сте променили някоя линия по начин, който не харесвате, можете да отмените промяната или просто да премахнете избраните от вас опции за форматиране.

Видео: Поправяне на често срещани грешки при SmartArt

Съществуват няколко начина за поправяне на често срещани грешки при SmartArt. Можете бързо да възстановите всички фигури в дадена графика SmartArt в тяхното първоначално оформление и цвят. Ако сте прекарали известно време в персонализиране на вашата графика SmartArt, може да поискате да отменяте постъпково последните промени или да възстановите само една фигура в първоначалното й състояние.

Видео: Добавяне на фигура към графика SmartArt

В Office 2010 можете да добавяте към графики SmartArt фигури, които вече сте създали, а форматът и оформлението на графиката SmartArt се актуализира автоматично, за да се приспособи към новата фигура.

Видео: Правене на фигура невидима в графика SmartArt

В Office 2010 можете да променяте прозрачността за всяка една фигура и картина в графика SmartArt и да скривате части от графиката SmartArt с графични обекти, оцветени с цвета на фона на документа.

Видео: Добавяне на градиентно запълване към графика SmartArt

Градиентното запълване в Office 2010 ви дава възможност да променяте постепенно цвета във фигурите в графиката SmartArt. Прилагате преливане към обект, така че цветът му да се променя плавно от по-тъмни към по-светли тонове или за да създадете ефект на дъга.

Видео: Преместване на фигури в графика SmartArt

Това видео ви показва как да премествате графики SmartArt в документ, работен лист или презентация на Office 2010, така че да можете да използвате най-добре наличното пространство. Можете да премествате или разтягате цялата графика, да позиционирате отделни фигури и да подреждате и наслоявате графиката SmartArt с всякакви други графични обекти.

Видео: Добавяне на линии или изнесени означения към графика SmartArt

Може да имате презентация на Office 2010 PowerPoint, която изисква известно допълнително акцентиране в определени области. Можете да насочите вниманието към важни части на презентацията, като добавите линии или изнесени означения към графиката SmartArt на PowerPoint.

Списък и процес

Видео: Създаване на блоксхема с графики SmartArt

Блоксхемата показва последователни стъпки в задача или процес. Можете да използвате графики SmartArt в Office 2010, за да създадете блоксхема, която показва нагледно информация за система, процес или стъпки за решаване на проблем.

Видео: Създаване на вертикален списък с водещи символи чрез графики SmartArt

В Office 2010 можете да използвате графики SmartArt, за да създадете вертикален списък с водещи символи, който илюстрира графично списък с дълги заглавия, информация от най-горно ниво или основна точка, която има множество подточки. Можете да създадете вертикален списък с водещи символи и да го включите в електронна таблица, имейл съобщение, презентация или документ.

Видео: Създаване на списък с V-образни стрелки чрез графики SmartArt

Вертикалният списък с V-образни стрелки илюстрира нагледно развитието на последователните стъпки в дадена задача, работен поток или процес, в които искате да подчертаете движение или посока, а също така списък, който съдържа основна точка с множество подточки. В Office 2010 можете да създадете списък с V-образни стрелки, като използвате графика SmartArt.

Видео: Създаване на вертикален списък чрез графики SmartArt

За да създадете уникален и професионален облик, създайте списък вертикални правоъгълници от шаблони, предоставени в Office 2010. Списъкът с вертикални правоъгълници представя графично задача, процес или работен поток, всяка стъпка на които съдържа множество подстъпки или интересни места. Като използвате графика SmartArt в Office 2010, можете да създадете списък вертикални правоъгълници и да го включите в работен лист, имейл съобщение, презентация или документ.

Видео: Създаване на времева линия чрез графики SmartArt

В Office 2010 можете да създадете графично представяне на поредица от събития, например контролни точки в проект или основните събития в живота на даден човек, с помощта на графика SmartArt, която използва оформление с времева линия.

Видео: Създаване на графика SmartArt на радиален списък

Радиалният списък показва графично части, които оформят съвместно една основна или централна идея. Когато използвате радиален списък, можете да покажете картина в основния кръг на графиката. Като използвате графика SmartArt в Microsoft Office 2010, можете да създадете радиален списък и да го включите в работния лист, имейл съобщението, презентацията или документа.

Матрица и зависимост

Видео: Създаване на матрица чрез графики SmartArt

Матрицата е правоъгълен масив от елементи, подредени в редове и колони, и може да се използва за показване на концепции по две оси. Научете как да създадете матрица, като използвате SmartArt в Office 2010.

Видео: Създаване на диаграма на Вен чрез графики SmartArt

Диаграмата на Вен използва пресичащи се кръгове за показване на сходства, различия и връзки между групи. Сходствата между групите се представят в пресичащите се части на кръговете, а различията – в непресичащите се. Научете как се създава диаграма на Вен с помощта на SmartArt в Office 2010.

Видео: Създаване на графика SmartArt на зависимост

Това видео ви показва няколко различни видове оформления на графика SmartArt на зависимост, които се предлагат в Office 2010. Използвате оформления на графика SmartArt, за да покажете как различни групи или идеи са свързани помежду си.

Картина

Видео: Създаване на организационна диаграма с картини

Организационната диаграма е диаграма за йерархия на подчинение, която обикновено се използва за показване на зависимости между служители, длъжности и групи. Можете да добавяте снимки на тези служители към организационната диаграма, като използвате оформлението SmartArt за организационна диаграма с картини в Office 2010.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×