Видео: Създаване на диаграми и графики със SmartArt

Можете да гледате допълнителни видеоклипове за SmartArt, като щракнете върху някоя категория по-долу. Категориите съдържат видеоклипове, които ви показват как да подобрите графиката SmartArt, след като сте я създали, или как да създадете отделна графика SmartArt. Отделните графики SmartArt са групирани по тип на оформлението. Всяко оформление осигурява различен начин за изразяване на съдържанието и подчертаването на идеята ви. Някои оформления просто добавят визуално качество към списъка с водещи символи, а други оформления (като например организационните диаграми и диаграмите на Вен) са създадени, за да описват определени видове информация.

Щракнете върху някой тип оформление, за да видите списък с видеоклипове

Йерархия (организационна диаграма)

Как да

Списък и процес

Матрица и зависимост

Картина

Йерархия (организационна диаграма)

Видео: Създаване на организационна диаграма с картини

Организационната диаграма е диаграма за йерархия на подчинение, която обикновено се използва за показване на зависимости между служители, длъжности и групи. Можете да добавяте снимки на тези служители към организационната диаграма, като използвате оформлението SmartArt за организационна диаграма с картини в Office 2010.

Видео: Създаване на родословно дърво с графики SmartArt

Това видео ви показва как да създадете родословно дърво в Office 2010 с помощта на йерархично оформление на графика SmartArt.

Видео: Създаване на йерархия чрез графика SmartArt

Можете да илюстрирате йерархични зависимости, които се развиват хоризонтално или вертикално, с графика SmartArt, която използва йерархично оформление, например "Обозначена йерархия". Йерархията представя графично серия подредени групирания на хора или предмети в дадена система. Като използвате графика SmartArt в Office 2010, можете да създадете йерархия и да я включите в работния лист, имейл съобщението, презентацията или документа.

Как да

Видео: Добавяне на картини към графика SmartArt

Картините или изображенията могат да бъдат неразделна част от създаването на завладяващ документ, работен лист или презентация в Office 2010, като е лесно да се вмъкне картина в графика SmartArt. Можете да добавите картина към отделна фигура или пък може да добавите картина към цялостния фон на графиката SmartArt.

Видео: Добавяне на текст върху снимка

Можете да комбинирате текст и картини, за да създадете интересна графика в Office 2010. Можете да вмъкнете текст, като използвате просто текстово поле или като използвате WordArt, а след това форматирате текста според изискванията си.

Видео: Добавяне на текст към графика SmartArt

Въвеждането на текст към графика SmartArt в Office 2010 става лесно. Можете да добавите текст от самата графика SmartArt, да използвате текстовия екран или да създадете и поставите текстови полета, за да добавите текст навсякъде, където поискате.

Видео: Завъртане на текст в графика SmartArt

В Office 2010 можете да завъртате текста във фигурите на графиката SmartArt, така че той да застане в едно от двете полета или да подредите текста вертикално, така че да се чете от горе надолу.

Видео: Завъртане или обръщане на фигури в графика SmartArt

Когато използвате графики SmartArt в презентация на PowerPoint в Office 2010, можете да направите информацията в графиката по-привлекателна и завладяваща, като завъртите или обърнете фигури в графиката.

Видео: Анимиране на графиката SmartArt

За да постигнете допълнително акцентиране или да покажете вашата информация на фази, можете да създадете движеща се, анимирана графика SmartArt в PowerPoint 2010. Може да анимирате цялата графика SmartArt или само отделна фигура в нея.

Видео: Форматиране на линии в графика SmartArt

В Office 2010 можете да промените цвета, стила и ширината на линиите, които свързват фигурите в графиките SmartArt. Ако сте променили някоя линия по начин, който не харесвате, можете да отмените промяната или просто да премахнете избраните от вас опции за форматиране.

Видео: Поправяне на често срещани грешки при SmartArt

Съществуват няколко начина за поправяне на често срещани грешки при SmartArt. Можете бързо да възстановите всички фигури в дадена графика SmartArt в тяхното първоначално оформление и цвят. Ако сте прекарали известно време в персонализиране на вашата графика SmartArt, може да поискате да отменяте постъпково последните промени или да възстановите само една фигура в първоначалното й състояние.

Видео: Добавяне на фигура към графика SmartArt

В Office 2010 можете да добавяте към графики SmartArt фигури, които вече сте създали, а форматът и оформлението на графиката SmartArt се актуализира автоматично, за да се приспособи към новата фигура.

Видео: Правене на фигура невидима в графика SmartArt

В Office 2010 можете да променяте прозрачността за всяка една фигура и картина в графика SmartArt и да скривате части от графиката SmartArt с графични обекти, оцветени с цвета на фона на документа.

Видео: Добавяне на градиентно запълване към графика SmartArt

Градиентното запълване в Office 2010 ви дава възможност да променяте постепенно цвета във фигурите в графиката SmartArt. Прилагате преливане към обект, така че цветът му да се променя плавно от по-тъмни към по-светли тонове или за да създадете ефект на дъга.

Видео: Преместване на фигури в графика SmartArt

Това видео ви показва как да премествате графики SmartArt в документ, работен лист или презентация на Office 2010, така че да можете да използвате най-добре наличното пространство. Можете да премествате или разтягате цялата графика, да позиционирате отделни фигури и да подреждате и наслоявате графиката SmartArt с всякакви други графични обекти.

Видео: Добавяне на линии или изнесени означения към графика SmartArt

Може да имате презентация на Office 2010 PowerPoint, която изисква известно допълнително акцентиране в определени области. Можете да насочите вниманието към важни части на презентацията, като добавите линии или изнесени означения към графиката SmartArt на PowerPoint.

Списък и процес

Видео: Създаване на блоксхема с графики SmartArt

Блоксхемата показва последователни стъпки в задача или процес. Можете да използвате графики SmartArt в Office 2010, за да създадете блоксхема, която показва нагледно информация за система, процес или стъпки за решаване на проблем.

Видео: Създаване на вертикален списък с водещи символи чрез графики SmartArt

В Office 2010 можете да използвате графики SmartArt, за да създадете вертикален списък с водещи символи, който илюстрира графично списък с дълги заглавия, информация от най-горно ниво или основна точка, която има множество подточки. Можете да създадете вертикален списък с водещи символи и да го включите в електронна таблица, имейл съобщение, презентация или документ.

Видео: Създаване на списък с V-образни стрелки чрез графики SmartArt

Вертикалният списък с V-образни стрелки илюстрира нагледно развитието на последователните стъпки в дадена задача, работен поток или процес, в които искате да подчертаете движение или посока, а също така списък, който съдържа основна точка с множество подточки. В Office 2010 можете да създадете списък с V-образни стрелки, като използвате графика SmartArt.

Видео: Създаване на вертикален списък чрез графики SmartArt

За да създадете уникален и професионален облик, създайте списък вертикални правоъгълници от шаблони, предоставени в Office 2010. Списъкът с вертикални правоъгълници представя графично задача, процес или работен поток, всяка стъпка на които съдържа множество подстъпки или интересни места. Като използвате графика SmartArt в Office 2010, можете да създадете списък вертикални правоъгълници и да го включите в работен лист, имейл съобщение, презентация или документ.

Видео: Създаване на времева линия чрез графики SmartArt

В Office 2010 можете да създадете графично представяне на поредица от събития, например контролни точки в проект или основните събития в живота на даден човек, с помощта на графика SmartArt, която използва оформление с времева линия.

Видео: Създаване на графика SmartArt на радиален списък

Радиалният списък показва графично части, които оформят съвместно една основна или централна идея. Когато използвате радиален списък, можете да покажете картина в основния кръг на графиката. Като използвате графика SmartArt в Microsoft Office 2010, можете да създадете радиален списък и да го включите в работния лист, имейл съобщението, презентацията или документа.

Матрица и зависимост

Видео: Създаване на матрица чрез графики SmartArt

Матрицата е правоъгълен масив от елементи, подредени в редове и колони, и може да се използва за показване на концепции по две оси. Научете как да създадете матрица, като използвате SmartArt в Office 2010.

Видео: Създаване на диаграма на Вен чрез графики SmartArt

Диаграмата на Вен използва пресичащи се кръгове за показване на сходства, различия и връзки между групи. Сходствата между групите се представят в пресичащите се части на кръговете, а различията – в непресичащите се. Научете как се създава диаграма на Вен с помощта на SmartArt в Office 2010.

Видео: Създаване на графика SmartArt на зависимост

Това видео ви показва няколко различни видове оформления на графика SmartArt на зависимост, които се предлагат в Office 2010. Използвате оформления на графика SmartArt, за да покажете как различни групи или идеи са свързани помежду си.

Картина

Видео: Създаване на организационна диаграма с картини

Организационната диаграма е диаграма за йерархия на подчинение, която обикновено се използва за показване на зависимости между служители, длъжности и групи. Можете да добавяте снимки на тези служители към организационната диаграма, като използвате оформлението SmartArt за организационна диаграма с картини в Office 2010.

Най-горе на страницата

Беше ли полезна тази информация?

Как можем да подобрим това?

Как можем да подобрим това?

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!