Автоматична корекция на правопис с думи от основния речник

Можете да настроите програмата автоматично да коригира думи с неправилен правопис, сходни с думи в основния речник, използван от правописната проверка.

Забележка   Включен в хипервръзки текст не се коригира автоматично.

Какво искате да направите?

Разрешаване на автокоригирането да използва основния речник, използван от правописната проверка

Ръчно задаване на изключение при автокоригиране

Указване на изключение автоматично при отмяна на промяна от автокоригиране

Разрешаване на автокоригирането да използва основния речник, използван от правописната проверка

Когато инсталирате Microsoft Office, автокоригирането е настроено по подразбиране да се опитва да търси съвпадение и да коригира неправилно написана дума с дума в използвания от правописната проверка основен речник. Ако искате обаче, се убедете, че тази опция е разрешена.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Outlook

Publisher

Word

Outlook

 1. В менюто Инструменти изберете Опции.

 2. Щракнете върху раздела Форматиране на поща, след което щракнете върху Опции на редактор.

 3. Изберете Проверка, след което щракнете върху Опции на автокоригиране.

 4. В раздела Автокоригиране поставете отметка в квадратчето Коригирай автоматично правописните грешки.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции на автокоригиране.

  Не мога да щракна върху Опции на автокоригиране, тъй като не са достъпни

  Трябва да има отворен файл, преди да можете да изберете Опции на автокоригиране. Създайте или отворете файл, за да направите тази команда достъпна.

 2. В раздела Автокоригиране поставете отметка в квадратчето Коригирай автоматично правописните грешки.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Office button image и след това изберете Опции на Word.

 2. Изберете Проверка.

 3. Щракнете върху Опции на автокоригиране.

 4. В раздела Автокоригиране поставете отметка в квадратчето Коригирай автоматично правописните грешки.

Най-горе на страницата

Ръчно задаване на изключение при автокоригиране

Функцията за автокоригиране може да създаде проблем, ако редовно използвате дума, която не е в основния речник, но е подобна на дума в него. Можете да отстраните този проблем, като добавите думата в списъка с изключения при автокоригиране.

Забележки   

 • Когато добавите дума в списъка с изключения, думата също се добавя в потребителския речник по подразбиране, който се използва от правописната проверка.

 • Списъкът с изключенията е общ за програмите на Office, които поддържат тази функция, което означава, че всяка промяна, която правите в този списък, в някоя програма се отразява върху останалите програми.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Outlook

Publisher

Word

Outlook

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, изберете Форматиране на поща, след което изберете раздела Опции на редактора.

 2. Изберете Проверка, след което щракнете върху Опции на автокоригиране.

 3. В раздела Автокоригиране щракнете върху Изключения, след което изберете раздела Други корекции.

 4. Въведете неправилно написаната дума в полето Не коригирай.

 5. Щракнете върху Добави и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за автокоригиране.

  Не мога да щракна върху Опции на автокоригиране, тъй като не са достъпни

  Трябва да има отворен файл, преди да можете да изберете Опции на автокоригиране. Създайте или отворете файл, за да направите тази команда достъпна.

 2. В раздела Автокоригиране щракнете върху Изключения, след което изберете раздела Други корекции.

 3. Въведете неправилно написаната дума в полето Не коригирай.

 4. Щракнете върху Добави и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Office button image и след това изберете Опции на Word.

 2. Изберете Проверка.

 3. Щракнете върху Опции на автокоригиране.

 4. В раздела Автокоригиране щракнете върху Изключения, след което изберете раздела Други корекции.

 5. Въведете неправилно написаната дума в полето Не коригирай.

 6. Щракнете върху Добави и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Указване на изключение автоматично при отмяна на промяна от автокоригиране

Ако автокоригирането направи нежелана корекция, докато редактирате документ, можете да я отмените, като натиснете CTRL+Z. Също можете да настроите програмата си така, че тя автоматично да добави думата в списъка с изключения, когато отмените промяната, направена от автокоригирането. След тази стъпка автокоригирането престава да променя тази дума.

Забележка   Списъкът с изключенията е общ за програмите, които поддържат тази функция, което означава, че всяка промяна, която правите в този списък, в някоя програма на Office, се отразява върху останалите програми.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Outlook

Publisher

Word

Outlook

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, изберете Форматиране на поща, след което изберете раздела Опции на редактора.

 2. Изберете Проверка, след което щракнете върху Опции на автокоригиране.

 3. В раздела Автокоригиране щракнете върху Изключения, след което изберете раздела Други корекции.

 4. Поставете отметка в квадратчето Автоматично добавяй думи в списъка.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за автокоригиране.

  Не мога да щракна върху Опции на автокоригиране, тъй като не са достъпни

  Трябва да има отворен файл, преди да можете да изберете Опции на автокоригиране. Създайте или отворете файл, за да направите тази команда достъпна.

 2. В раздела Автокоригиране щракнете върху Изключения, след което изберете раздела Други корекции.

 3. Поставете отметка в квадратчето Автоматично добавяй думи в списъка.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Office button image и след това изберете Опции на Word.

 2. Изберете Проверка.

 3. Щракнете върху Опции на автокоригиране.

 4. В раздела Автокоригиране щракнете върху Изключения, след което изберете раздела Други корекции.

 5. Поставете отметка в квадратчето Автоматично добавяй думи в списъка.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Outlook 2007, Publisher 2007, Word 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика