„Разширени опции“

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Опции за редактиране

След като натиснете Enter, преместване на селекцията     Прави съседна клетка следваща активна клетка след натискане на ENTER в текущата активна клетка. В полето посока укажете кои съседна клетка се активира.

Посока     Прави съседна клетка следваща активна клетка след натискане на ENTER в текущата активна клетка. В полето посока укажете кои съседна клетка се активира.

Автоматично вмъкване на десетична запетая     Отметнете това квадратче, за да покажете число с десетични точки по подразбиране.

 • Места     Въведете броя на десетичните позиции в полето на места, за да укажете къде Microsoft Office Excel автоматично поставя десетичната точка в числата, които въвеждате като константи в работен лист. Отрицателните числа преместват десетичната точка наляво; отрицателните числа преместват десетичната точка надясно. Ако полето е оставен празен или е настроено на 0 (нула), трябва да въведете десетичната точка ръчно. За да игнорирате тази опция, въведете десетичния знак в клетката, когато въвеждате номера.

Разреши манипулатор за попълване и плъзгане и пускане на клетки     Отметнете това квадратче за преместване и копиране на клетки и данни с плъзгане. Когато е избрана тази опция, можете също да плъзнете манипулатора за попълване за копиране на данни и да попълните съседните клетки със серия от данни.

 • Предупреждение преди презаписване на клетки     Показва съобщение, ако изпуснете клетки над други клетки, съдържащи данни.

Позволи редактиране направо в клетките     Отметнете това квадратче, за да разрешите редактиране в клетка, като щракнете двукратно върху клетката, а не чрез редактиране на съдържанието на клетката в лентата за формули.

Удължаване на срока на данни за диапазон формати и формули     Изберете, за да форматирате автоматично новите елементи, добавени към края на списъка, за да съответства на формата на останалата част от списъка. Формули, които се повтарят във всеки ред, също се копират. За да бъдат разширени, форматите и формулите трябва да се появяват в поне три от петте последни реда, предхождащи новия ред.

Разреши автоматичното въвеждане на проценти     Изберете да умножите по 100 всички номера на по-малко от 1, което сте въвели в клетки, които са форматирани в проценти формат. Изчистете това квадратче, за да умножите по 100 всички числа, които въвеждате в клетките, които са форматирани с процента формат, включително числа, равно на или по-голямо от 1.

Разреши автоматичното дописване стойностите на клетките     Завършва текстовите записи, които да започнете да въвеждате в колона от данни. Ако първите няколко букви, които въвеждате съвпада със съществуващ запис в тази колона, Excel запълва останалия текст вместо вас.

Мащабиране с IntelliMouse     Ако имате посочващо устройство Microsoft IntelliMouse, задава колело бутона, за да увеличите вместо превъртане на вашия работен лист или лист с диаграма.

Предупреждавай на потребителя, когато се извършва операцията за потенциално отнема много време     Изберете, ако искате да бъдете уведомени, когато операция засяга голям брой клетки и може да отнеме много време за обработка.

 • Когато този брой клетки (в хиляди) е засегната     Ви позволява да зададете максималния брой на клетките, които са засегнати от операция без уведомяване. Ако са засегнати повече клетки от максималния брой на клетките, които ще бъдат уведомени.

 • Използвай системните разделители     Изберете да използвате по подразбиране десетична и хиляди разделители. Изчистете, за да въведете алтернативни разделители.

  • Десетичния разделител     За да промените десетичния разделител по подразбиране, изчистете отметката Използвай системните разделители, изберете разделителя по подразбиране в полето десетичния разделител и след това въведете разделителя, който искате да използвате.

  • Хиляди разделител     За да промените разделителя по подразбиране хиляди, изчистете отметката Използвай системните разделители, изберете разделителя по подразбиране в хиляди разделител кутия, и след това въведете разделителя, който искате да използвате.

Изрязване, копиране и поставяне

Бутони за показване на опции за поставяне     Изберете да накарате Excel автоматично да покаже диалогов прозорец със специални опции, когато поставяте, например Форматиране само и Свържи клетки.

Показване на опции за вмъкване     Изберете да накарате Excel автоматично да покаже диалогов прозорец със специални опции, когато вмъквате клетки, редове или колони, като например Форматиране същото като по-горе и Изчисти форматирането.

Изрязване, копиране и сортиране вмъкнати обекти с родителските им клетки     Поддържа графични обекти, бутони, текстови полета, графични обекти и картини с техните свързаните клетки всеки път, когато изрязвате, копие, филтриране и сортиране на работен лист.

Показване

Показвай този брой последни документи     Показва списък с последно използвани работни книги под Последни документи , когато щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , така че можете да отворите тези работни книги бързо. Въведете броя на работните книги, които искате да се показват в полето Показвай този брой последни документи . Въведете или изберете положително число между 0 и 50.

Мерните единици на линийката     Можете да изберете единиците, които искате да покажете на линийката за изглед на оформление.

Показване на всички прозорци в лентата на задачите      Изберете за показване на няколко работни книги на задачите на Windows.

Показване на лентата за формули     Показва лентата за формули. Лентата за формули се показва в горната част на работния лист.

Показване на функция екранните пояснения     Поясненията функциите, които сте избрали в списъка от функции, който се показва, когато е включен Автодовършване на формули.

Показване на имената на задържане на мишката над елементите на диаграма     Показва името на елемент на диаграма, когато поставите показалеца на мишката над него.

Показване на стойности на данните точка на мишката     Показва стойността на точка от данни, когато задържите показалеца на мишката над него.

За клетки с коментари Показвай     Изберете една от следните опции за определяне на начина на показване на коментари в работния лист.

 • Няма коментари или индикатори     Скрива коментарите и индикаторите за коментар в клетките, които имат коментарите, прикачени.

 • Индикатори само а коментари при задържане над обектите     Показва малък триъгълник в горния десен ъгъл на клетка, когато има коментар, прикачени към клетките. Коментари се показват само когато поставите показалеца върху клетка, която има коментар.

 • Коментари и индикатори     Показва коментар и индикатор за коментар, малък триъгълник в горния десен ъгъл на клетка, когато има коментар, прикачени към клетките.

Покажи опциите за тази работна книга

Покажи опциите за тази работна книга     Изберете работната книга в този списъчно поле, което да бъде повлияно от следните опции.

Показване на хоризонталния плъзгач     Показва хоризонталния плъзгач в дъното на работния лист.

Показване на вертикалния плъзгач     Показва вертикалния плъзгач, от дясната страна на работния лист (когато използвате отляво надясно език режим) или от лявата страна (когато използвате език отдясно наляво режим).

Показване на разделите на листовете     Показва разделите на работната книга, така че можете да придвижвате между и да изберете отделни работни листове. Разделите на работната книга се показват в долната част на прозореца на работния лист.

Групирай датите в менюто "Автофилтър"     Променя йерархични групиране на дати nonhierarchical списък с дати в списъка с дати в долната част на менюто "Автофилтър" във филтъра за дата. Например можете да филтрирате само двуцифрено години като ръчно изберете двуцифрено години от nonhierarchical списък.

За обекти Показвай     Изберете една от следните опции за показване или скриване на графични обекти в работната книга.

 • Всички     Показва всички графични обекти, бутони, текстови полета, графични обекти и картини.

 • Нищо (скриване на обекти)     Скрива всички графични обекти, бутони, текстови полета, графични обекти и картини. Скрити обекти, които не се отпечатват.

Покажи опциите за този работен лист

Покажи опциите за този работен лист    Изберете работния лист в този списъчното поле, която е повлияна от следните опции.

Показване на заглавките на редове и колони     Показва номерата на редовете от лявата страна (когато използвате отляво надясно език режим) или от дясната страна (когато използвате език отдясно наляво режим) на работния лист и колона буквите в началото на работния лист.

Показване на формули в клетките вместо резултатите от тях изчисляеми     Показва формулите в клетките вместо стойностите, формулите продукти.

Показване на знаците за нова страница     Показва знаци за нова страница, които са създадени автоматично от Excel.

Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност     Показва 0 (нула) в клетките, съдържащи нулевите стойности.

Показвай символите за структуриране, ако е приложено такова.     Показва символите за структуриране. Символите за структуриране не се показват, освен ако работният лист съдържа структура.

Показване на помощната мрежа     Показва линиите на мрежата. За да отпечатате линиите на мрежата, уверете се, че квадратчето печат под помощна мрежа в групата Опции за листа в раздела Оформление на страница.

 • Цвят на линиите на мрежата     Задава цвета на линиите на мрежата. Ако щракнете върху автоматично, цвета на помощната мрежа е въз основа на цвета на текста, дефинирани в контролния панел на Windows.

Формули

Разрешаване на много нишки изчисление     Избрано по подразбиране, тази опция позволява бързи изчисления с помощта на повече от един. Имайте предвид, че Excel поддържа използването само до 64 процесор сърца.

Брой на нишките за изчисления     Ви позволява да зададете броя на процесорите, които се използват за изчисляване.

 • Използва всички процесори на този компютър     Избрано по подразбиране, тази опция се използва всички процесори, които са налични на вашия компютър.

 • Ръчно     Ви позволява да зададете броя на процесорите, които искате да използвате. В полето за ръчно въведете положително число между 1 и 1024.

При изчисляването на тази работна книга

При изчисляването на тази работна книга    Изберете работната книга в този списъчно поле, което да бъде повлияно от следните опции.

Актуализиране на връзки към други документи     Изчислява и актуализира формулите, които включват препратки към други приложения.

Задаване на точност като показаната     Окончателно променя съхранените стойности в клетките от пълна точност (15 цифри) на независимо формат се показва, включително след десетичния знак.

Система на датиране след 1904     Променя началната дата, от която се изчисляват всички дати от 1 януари 1900 на 2 януари 1904.

Записване на стойностите на външните връзки     Записва копия от стойностите, които се съдържат във външен документ, свързан към работен лист на Excel. Ако един работен лист с връзки към големи диапазони във външен документ изисква необичайно голямо количество дисково пространство или отнема много дълго време да се отвори, изчистването на квадратчето за отметка Записвай стойностите на външните връзки да намалите дисково пространство и час, който е необходим за отваряне на работата лист.

Общи

Обратна връзка със звук     Звуците, са свързани с Microsoft Office програмни събития, като например отваряне, записване и отпечатване на файлове и показване на съобщения за грешка. Звуци, които са присвоени на различните събития, могат да се променят в контролния панел. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Контролен панел. В Windows Vista щракнете върху хардуер и звуки след това щракнете върху звук. Щракнете върху раздела звуци . За да промените звука, който е свързан с едно събитие, щракнете върху програмно събитие в списъка и изберете звук за възпроизвеждане. В Windows XP щракнете върху звуци, реч и аудио устройства. Щракнете върху Промяна на звуковата схема и след това щракнете върху раздела звуци . Ако изберете или изчистете отметката от квадратчето обратна връзка със звук в една програма на Office, той е включван и изключван за всички други програми на Office. Вашият компютър трябва да има звукова карта, за да изпълни повечето звуци.

Обратна връзка с анимация     Анимацията и промени при вмъкване или изтриване на клетки, редове или колони. Анимацията може да забави визуализацията в някои системи.

Игнорирай другите приложения, които използват динамичен обмен на данни (DDE)     Не позволява обмен на данни с други приложения, които използват динамичен обмен на данни (DDE).

Питане за актуализиране на автоматичните връзки     Показва съобщение, което позволява да потвърдите, преди да се актуализират свързани елементи.

Показвай грешки добавки потребителския интерфейс     Грешки се показва в потребителския интерфейс на добавки, които да инсталирате и използвате.

Скала съдържание за A4 или 8,5 x 11" размери на хартията     За някои страни или региони стандартен размер на хартията е писмо; за други стандартен размер е A4. Отметнете това квадратче, ако искате Excel да настройва автоматично документи, форматиран за стандартна хартия размера на друга страна или регион (например, A4), така че да бъдат отпечатани правилно в размера на стандартна хартия за вашата страна или регион (например писмо). Тази опция засяга само разпечатката. Тя не засяга форматирането във вашия документ.

При стартиране Отваряй всички файлове в     При стартиране Excel автоматично отваря файлове от папката, която въвеждате в това текстово поле. Въведете пълния път до папката в текстовото поле, за да укажете местоположението на файловете.

Опции за уеб      Задава опции за начина на показване и реагира, когато данните се преглежда в уеб браузър на данни на Excel.

Опции за услуги     Ви позволява да зададете клиент обратна връзка и документ опции за управление на.

Съвместимост с Lotus

Клавиш за меню на Microsoft Office Excel     Задава ключ, който можете да използвате за достъп до командите на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

Алтернативни клавиши за навигация     Активира алтернативен набор от клавиши за навигация на работен лист, въвеждане на формули "," запис на етикет и други действия.

Настройките за съвместимост на Lotus

Настройките за съвместимост на Lotus     Изберете работния лист в този списъчното поле, която е повлияна от следните опции.

Алтернативно изчисление на формули     Отваря и изчислява файлове на Lotus 1-2-3 без загуба или промяна на информацията. Когато е избрана тази опция, Excel изчислява текстовите низове като 0 (нула), булевите изрази като 0 или 1 и критерии за бази данни съгласно правила, които се използват в Lotus 1-2-3.

Алтернативно въвеждане на формули     Преобразува формулите, които са въведени в Lotus 1-2-3 отпуснете 2.2 синтаксис за синтаксиса на Excel, и прави имена, които са дефинирани в Excel се държат като имена, които са дефинирани в Lotus 1-2-3.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×