Често задавани въпроси

В тази статия

Управление на контактите

Присъствие

Телефонни повиквания

Видеоразговори

Конферентни разговори

Управление на контактите

Как се добавят външни контакти към списъка с контакти?

Даден контакт, който не е от фирмата (не е показан в указателя на фирмата), може да е:

Как се добавя публичен контакт за незабавни съобщения към списъка с контакти?

Приложението Office Communicator е конфигурирано да поддържа функцията за публично комуникиране чрез незабавни съобщения, така че можете да добавяте контакти за незабавни съобщения от AOL, Yahoo, MSN и мрежата за интернет услуги на Windows Live™ към списъка си с контакти на Office Communicator. При добавяне на публичен контакт за незабавни съобщения, можете да комуникирате със съответния контакт чрез незабавни съобщения. Функцията Повиквания на Communicator (глас чрез IP адрес или VoIP повиквания), видеоповикванията, както и аудио/видео конферентните разговори обаче, не се са поддържани режими на комуникация с публични контакти за незабавни съобщения.

Най-добрият начин за добавяне на публичен контакт за незабавни съобщения е да използвате папката Контакти на Outlook, за да добавите домашния, мобилния и друг телефон номер на съответния контакт. Това позволява да се обаждате на контакта чрез функцията на Communicator за щракване за повикване.

 1. В Office Outlook отворете папката Контакти, след което щракнете върху Създаване.

 2. В полето Пълно име въведете име за контакта. По желание можете да въведете информация и в полетата Фирма, Длъжност и Телефон.

 3. Под Интернет въведете имейл адрес за контакта, след което попълнете следните полета:

  • Показване като      Името, което искате да се показва в списъка с контакти на Communicator.

  • Адрес за незабавни съобщения     Адресът за незабавни съобщения на съответния контакт. Ако това поле не е попълнено, няма да можете да добавите контакта в списъка с контакти на Communicator. (Ако потребителят не разполага с адрес за незабавни съобщения или вие не знаете този адрес, въведете измислен адрес, като например ime@msn.com, а по-късно го заменете с правилния адрес.)

 4. Въведете телефонни номера за контакта, като използвате формата E.164 за код на страната, регионален код и местен номер (не използвайте тирета). Например, номер в САЩ може да изглежда по следния начин: 14255550101, където 1 е кодът на страната, 425 е регионалният номер, а 5550101 е местният номер.

 5. Запишете контакта.

 6. Отворете Office Communicator, след което в полето Търсене въведете името, което сте въвели в полето Показване като в Outlook. Името на контакта ще се покаже в полето Резултати от търсенето.

 7. Плъзнете контакта от полето Резултати от търсенето в дадена група от списъка с контакти. Вече можете да провеждате разговори с незабавни съобщения с контакта. Можете също да щракнете върху бутона за телефон отдясно на името на потребителя. Опцията Повиквания на Communicator не се поддържа за публични контакти за незабавни съобщения, но можете да провеждате обаждания на домашния, служебен или мобилен телефонен номер на контакта.

Как се добавят обединени контакти към списъка с контакти?

Office Communicator и Office Communications Server 2007 поддържат способността за обединяване (свързване) с други фирми, като така позволяват да добавяте контакти от тези фирми в списъка си с контакти. Когато добавите даден обединен контакт в списъка с контакти, можете да комуникирате с потребителя чрез всеки режим на комуникация, който се поддържа и от двете фирми. Например, ако и двете фирми поддържат функциите за повиквания на Communicator, видеоповиквания, както и аудио/видео конферентни разговори, можете да използвате тези режими на комуникация за общуване със съответния обединен контакт.

 1. В полето Търсене в Communicator въведете имейл адреса или адреса за незабавни съобщения на съответния контакт.

 2. Плъзнете името на контакта от полето Резултати от търсенето в списъка си с контакти. Отдясно на имената на обединените контакти в списъка с контакти ще се показва икона за обединение.

Как се добавят телефонни номера за обединени контакти, които са в списъка с контакти?

За да добавите телефонен номер за даден обединен контакт, заявете съответния потребител да назначи ниво на достъп Екип или Лични за вас.

Можете също да изтриете контакта от списъка си с контакти, а след това да го добавите чрез папката с контакти в Outlook.

 1. Отворете Communicator, щракнете с десния бутон на мишката върху името на съответния потребител, след което щракнете върху Премахни от списъка с контакти.

 2. В Office Outlook отворете папката Контакти, след което щракнете върху Създаване.

 3. В полето Пълно име въведете име за контакта. По желание можете да въведете информация и в полетата Фирма, Длъжност и Телефон.

 4. Под Интернет въведете имейл адрес за контакта, след което попълнете следните полета:

  • Показване като Името, което искате да се показва в списъка с контакти на Communicator

  • Адрес за незабавни съобщения Адресът за незабавни съобщения на съответния контакт. Ако това поле не е попълнено, няма да можете да добавите контакта в списъка с контакти. (Ако потребителят не разполага с адрес за незабавни съобщения или вие не знаете този адрес, въведете измислен адрес, като например ime@msn.com, а по-късно го заменете с правилния адрес.)

 5. Въведете телефонни номера за контакта, като използвате формата E.164 за код на страната, регионален код и местен номер (не използвайте тирета). Например, номер в САЩ може да изглежда по следния начин: 14255550101, където 1 е кодът на страната, 425 е регионалният номер, а 5550101 е местният номер.

 6. Запишете контакта.

 7. Отворете Office Communicator, след което в полето Търсене въведете името, което сте въвели в полето Показване като в Outlook. Името на контакта ще се покаже в полето Резултати от търсенето.

 8. Плъзнете контакта от полето Резултати от търсенето в дадена група от списъка с контакти. Вече можете да провеждате разговори с незабавни съобщения с контакта. Можете също да щракнете върху бутона за телефон отдясно на името на потребителя. Опцията Повиквания на Communicator не се поддържа за публични контакти за незабавни съобщения, но можете да провеждате обаждания на домашния, служебен или мобилен телефонен номер на контакта.

Как се добавя външен контакт, който не е обединен, или публичен контакт за незабавни съобщения към списъка с контакти на Communicator?

За да добавите контакт, който не е от обединена фирма или е публичен контакт за незабавни съобщения, в списъка с контакти, използвате папката Контакти в Outlook, за да добавите домашния, мобилен и друг телефони на съответния потребител. Така ще можете да се обаждате на контакта чрез функцията на Communicator за щракване за повикване. За външните контакти, които не са нито обединени, нито публични за незабавни съобщения, можете да се обаждате на телефонните номера на съответния потребител, но не можете да комуникирате чрез незабавни съобщения, да осъществявате Повиквания на Communicator или видеоповиквания, както и конферентни аудио- и видеоразговори в Communicator.

 1. В Outlook отворете папката Контакти, след което щракнете върху Създаване.

 2. В полето Пълно име въведете име за контакта. По желание можете да въведете информация и в полетата Фирма, Длъжност и Телефон.

 3. Под Интернет въведете имейл адрес за контакта, след което попълнете следните полета:

  • Показване като     Името, което искате да се показва в списъка с контакти.

  • Адрес за незабавни съобщения     Адресът за незабавни съобщения на съответния контакт. Ако това поле не е попълнено, няма да можете да добавите контакта в списъка с контакти. (Ако потребителят не разполага с адрес за незабавни съобщения или вие не знаете този адрес, въведете измислен адрес, като например ime@msn.com, а по-късно го заменете с правилния адрес.)

 4. Въведете телефонни номера за контакта, като използвате формата E.164 за код на страната, регионален код и местен номер (не използвайте тирета). Например, номер в САЩ може да изглежда по следния начин: 14255550101, където 1 е кодът на страната, 425 е регионалният номер, а 5550101 е местният номер.

 5. Запишете контакта.

 6. Отворете Office Communicator, след което в полето Търсене въведете името, което сте въвели в полето Показване като в Outlook. Името на контакта ще се покаже в полето Резултати от търсенето.

 7. Плъзнете контакта от полето Резултати от търсенето в дадена група от списъка с контакти. Вече можете да провеждате разговори с незабавни съобщения с контакта. Можете също да щракнете върху бутона за телефон отдясно на името на потребителя. Опцията Повиквания на Communicator не се поддържа за публични контакти за незабавни съобщения, но можете да провеждате обаждания на домашния, служебен или мобилен телефонен номер на контакта.

Как се добавят контакти само с телефонен номер в списъка с контакти?

Office Communicator не предоставя начин за директно добавяне на контакти само с телефонен номер в списъка с контакти. Използвайте инструкциите в темата Как се добавя външен контакт, който не е обединен, или публичен контакт за незабавни съобщения към списъка с контакти?

Защо не може да се добави потребител в списъка с контакти от скорошните контакти?

Съответният контакт може да е само с телефонен номер и да не е в указателя на вашата фирма. Независимо дали вие се обаждате на контакта или той на вас, Communicator няма да позволи директно добавяне на контакт, който не е в указателя на вашата фирма. Използвайте инструкциите в темата Как се добавя външен контакт, който не е обединен, или публичен контакт за незабавни съобщения към списъка с контакти?

Кои са поддържаните режими на комуникация за публични контакти за незабавни съобщения?

В Communicator можете да получавате и изпращате незабавни съобщения с клиенти за незабавни съобщения на AOL, Yahoo, MSN, както и с мрежата за интернет услуги на Windows Live™. Комуникирането с публични контакти за незабавни съобщения е ограничено само до общуване чрез незабавни съобщения. За тези контакти не се поддържат функциите за прехвърляне на файлове, повиквания на Communicator, видеоповиквания, както и конферентни аудио- и видеоразговори.

Какви са функциите за комуникиране с обединени контакти?

В Communicator можете да комуникирате с обединени контакти, като използвате режимите на комуникация, поддържани и от двете фирми. Например, ако вашата фирма и тази на обединения контакт поддържат конферентни аудио- и видеоразговори, ще можете да провеждате конферентни аудио- и видеоразговори. Ако и двете фирми поддържат пълни аудио- и видеовъзможности, ще можете да осъществявате и приемате както Повиквания на Communicator, така и видеоповиквания.

Как се разбира кои фирми са обединени със съответната?

За определяне на това дали фирмата на даден контакт е обединена с вашата се свържете със системния си администратор.

Трябва ли да се използва менюто за добавяне на контакти, за да се добавят потребители в списъка с контакти?

Не. За контакти във вашата фирмена мрежа можете просто да въведете името и имейл адреса на съответния потребител в полето Търсене, а след това да плъзнете контакта от полето Резултати от търсенето в дадена група в списъка с контакти. По подразбиране Communicator търси в указателя на фирмата и в папката Контакти в Outlook.

Защо се показва грешка при свързване с Exchange в Communicator?

Грешката при свързване с Exchange в Office Communicator се показва, когато Communicator не може да се свърже с приложението Microsoft Exchange, за да получи информация за календара (като например, когато съответният контакт е свободен). Възможно е да има проблеми с Exchange Server, към който сте свързани. Когато грешката при свързване с Exchange се покаже, опитайте да планирате дадено събрание чрез Outlook, за да проверите дали информацията за заетост е достъпна за контактите. Ако забележите несъответствие между информацията за заетост в Outlook и в Communicator, се свържете с вашия системен администратор.

Как се преоразмеряват колони в списъка с контакти?

Не можете да променяте ширината на отделни колони в списъка с контакти, но можете да преоразмерявате ширината на прозореца на Communicator, както желаете, като така колоните ще се променят според прозореца.

Как се сортират контактите в списъка с контакти? Може ли да се преподреждат?

По подразбиране Communicator сортира контактите във всяка отделна група в списъка с контакти по достъпност, след което по азбучен ред. Достъпните контакти (тези, с които можете да се свържете) имат състояние на присъствие Достъпен или Зает. Групата Скорошни контакти е изключение. В нея контактите се сортират от горе на долу според тези потребители, с които сте комуникирали най-скоро. За да промените начина, по който се сортират потребителите в списъка с контакти, изберете бутона Промяна на изгледа в прозореца на Communicator, след което изберете Подреди контактите по достъпност. С помощта на тази опция контактите със състояние Няма ме, Недостъпен и Неизвестно ще се преместят в групи, а контактите със състояние Зает и Достъпен ще остават в групите си, след което всички контакти ще се подредят по азбучен ред.

Какво се случи с менютата, които бяха достъпни в Office Communicator 2005?

Менютата бяха заменени с потребителски интерфейс, който прави виртуално всички задачи на Communicator по-лесно достъпни. В Office Communicator 2007 най-често изпълняваните задачи, като стартиране на сесия с незабавни съобщения или осъществяване на телефонно обаждане, могат да се извършват от списъка с контакти, като щракнете с десния бутон на мишката върху даден потребител и изберете опция от меню. Можете също да изберете бутона за меню в прозореца на Communicator, за да прегледате допълнителните елементи от менюто.

Може ли да се осъществи телефонно обаждане без добавяне на съответния потребител в списъка с контакти?

Да. Можете да въведете телефонния номер на даден човек в полето Търсене, след което да щракнете двукратно върху съответното име в полето Резултати от търсенето, за да осъществите телефонно обаждане. Освен това можете да потърсите потребителя по име, а след това да натиснете клавиша ENTER за осъществяване на повикването.

Най-горе на страницата

Присъствие

Какво представляват нивата на достъп и как може да се използват?

Нивата на достъп позволяват да контролирате това кой може да вижда информацията ви за присъствие, както и колко от нея ще може да се преглежда. Например, можете да назначите най-близките си колеги на нивото Екип, за да могат те да виждат вашия мобилен телефонен номер, докато другите контакти с нива Фирма, Публичен или Блокиран няма да могат. За допълнителна информация относно назначаването на нива на достъп вж. темата Контролиране на достъпа до информацията за присъствие.

Какво означават бутоните за присъствие "Неактивно" и "Зает (Неактивен)"?

 • Бутонът Неактивно (зелен/жълт бутон) означава, че съответният контакт е онлайн, но не е пред компютъра или телефонното си устройство през последните пет минути (по подразбиране). Състоянието на контакта преминава от Достъпен на Няма ме. За да промените времевия интервал, щракнете върху бутона за меню, върху Инструменти, Опции, задайте желаната стойност под Показвай "Неактивно", когато компютърът е неактивен за следния брой минути, а след това щракнете върху бутона OK.

 • Бутонът Зает (Неактивен) (жълт/оранжев бутон) означава, че съответният контакт е в събрание или е задал състоянието си на заето, но не е използвал компютъра през последните 15 минути (по подразбиране). Състоянието на контакта преминава от Зает на Няма ме. За да промените времевия интервал, щракнете върху бутона за меню, върху Инструменти, Опции, задайте желаната стойност под Показвай "Няма ме", когато състоянието ми е неактивно за следния брой минути, а след това щракнете върху бутона OK.

Защо в Communicator 2007 не може състоянието за присъствие да се зададе на "Показване като офлайн"?

Някои фирми премахват състоянието Показване като офлайн, тъй като може да се затрудни предвидимостта на присъствието. Например, ако голям брой потребители са назначени на този режим, стойността на присъствието в Communicator ще се намали значително. Като променяте нивото на достъп индивидуално за всеки потребител обаче, можете да контролирате това какво виждат контактите. Например, ако не искате да бъдете обезпокоявани от много хора, можете да зададете състоянието си на Не ме безпокойте, след което да дадете разрешение на определени хора да ви прекъсват, като им назначите нивото на достъп Екип.

Защо бележката "Извън офиса" не се показва в Communicator след задаването й?

Може да отнеме около 30 минути, докато информацията за календара (заетост, тема на събранието и време) и бележката "Извън офиса" се разпространи чрез системата за присъствие. Освен това клиентът на Communicator трябва да е стартиран на устройство, което може да се свърже с Exchange, за да може тази информация да се разпространи.

Как присъствието се отразява на входящите повиквания, когато сте на телефона?

В следната таблица е показано поведението на входящите повиквания при различни състояния на присъствие.

Ако присъствието е:

Състоянието е:

Входящо повикване:

Available

Достъпен

Позвъняване на всички устройства, работещи с Communicator. Показва се уведомление за повикване на компютъра. Ако на повикването не се отговори, по подразбиране то се пренасочва към гласовата поща.

Inactive

Неактивно

Позвъняване на всички устройства, работещи с Communicator. Показва се уведомление за повикване на компютъра. Ако на повикването не се отговори, по подразбиране то се пренасочва към гласовата поща.

Busy Inactive

Зает (Неактивен)

Позвъняване на всички устройства, работещи с Communicator. Показва се уведомление за повикване на компютъра. Ако на повикването не се отговори, по подразбиране то се пренасочва към гласовата поща.

Busy

Зает (В събрание или разговор)

Позвъняване на всички устройства, работещи с Communicator. Показва се уведомление за повикване на компютъра. Ако на повикването не се отговори, по подразбиране то се пренасочва към гласовата поща. Ако приемете дадено входящо повикване, докато разговаряте по телефона с друг контакт, текущият разговор ще се задържи. Можете да щракнете върху бутона за подновяване, за да възобновите оригиналния разговор.

Do not disturb

Не ме безпокойте

Пренасочване към гласовата поща. Повикванията от контакти с ниво на достъп "Екип" обаче, ще позвънят на всички устройства, работещи с Communicator, а също така на компютъра ще се покаже уведомление за повикване.

Away

Няма ме

Позвъняване на всички устройства, работещи с Communicator. Показва се уведомление за повикване на компютъра. Ако на повикването не се отговори, то се пренасочва към гласовата поща.

Offline

Офлайн

По подразбиране всички входящи повиквания се пренасочват към гласовата поща.

Как се задава местоположение и как работи тази опция, ако приложението Communicator е стартирано на няколко устройства?

Местоположението трябва да се зададе ръчно за всяко устройство, работещо с Communicator. За да зададете вашето местоположение, щракнете върху бутона си за присъствие, върху Текущо местоположение, след което изберете местоположение или изберете Създаване на местоположение по избор. Контактите с нива на достъп Екип и Лични ще виждат местоположението от последно използваното устройство, работещо с Communicator.

Най-горе на страницата

Телефонни повиквания

Каква е разликата между отдалечено управление на повикванията и обединена комуникация?

Приложението Office Communicator обикновено е конфигурирано или за функцията за отдалечено управление на повикванията, или за тази за обединена комуникация. С помощта на функцията за отдалечено управление на повикванията Communicator се интегрира с PBX телефонната система на вашата фирма и, докато използвате Communicator за осъществяване и приемане на повиквания, пренасочване на обаждания и управление на повикванията, аудиосигналът продължава да преминава през вашия обикновен настолен телефон.

При функцията за обединена комуникация (наричана също "Корпоративни гласови възможности", обикновения PBX телефон е сменен с Office Communicator и даден IP телефон или USB аудиоустройство, свързано към компютъра. Аудиосигналът на обединената комуникация преминава през компютъра или USB устройството, свързано към компютъра. Обединената комуникация предоставя разширени функции за телефон, включващи:

 • Осъществяване на повиквания във или извън защитната стена.     Потребителите могат да участват в IP гласови сесии, които преминават през устройства за преобразуване на IP адреси (NAT) или защитни стени. Потребителите, работещи от дома или чрез отдалечено управление, могат да се обадят във фирмата си от всяко място с достъп до интернет, без да се налага да заплащат високи такси или да използват дадена виртуална частна мрежа (VPN).

 • Правила за пренасочване на повикванията.     Communicator 2007 предлага надеждни настройки за пренасочване на повикванията, които лесно се конфигурират. Потребителите могат да зададат повикванията да се пренасочват към друг потребител, номер или устройство, едновременно позвъняване на допълнителен номер или пренасочване на неотговорените повиквания към друг номер, контакт или гласова поща.

 • Добавяне на тема и важност на повикване.     Потребителите могат да добавят тема на разговора и флаг за важност към дадено изходящо повикване на Communicator, като позволят на получателя да определи бързо причината за обаждането, както и неговата спешност.

Как може да се разбере дали приложението Communicator е разрешено за отдалечено управление на повикванията или обединена комуникация?

За да определите дали можете да използвате функцията за отдалечено управление на повикванията или тази за обединена комуникация, щракнете върху бутона на телефона за даден контакт. Ако видите опцията за предпочитано устройство за повикване, означава, че използвате функцията за отдалечено управление на повикванията. Ако не видите опцията за предпочитано устройство, означава, че използвате функцията за обединена комуникация. Ако не видите опцията за предпочитано устройство за повикване, но и не можете да използвате функцията за обединена комуникация, вероятно сте конфигурирани за стандартния лиценз за клиентски достъп. За подробна информация се свържете със системния администратор.

Къде се намира цифровата клавиатура на Communicator?

В системите за гласова поща или по време на конферентни разговори често се изисква въвеждане на ПИН код или избор чрез въвеждане на номер. За да въведете ПИН код или да отговорите на автоматични гласови системи, трябва да въведете определени цифри от цифровата клавиатура на телефона или от тази на Communicator. Ако използвате функцията за обединена комуникация, цифровата клавиатура е достъпна по време и след свързването. При осъществяване на връзка на дадено повикване, цифровата клавиатура е достъпна в областта за управление на повикването в дясната страна на прозореца Разговор.

След свързване на повикването цифровата клавиатура е достъпна в областта за управление на повикването в лявата страна на прозореца.

Все още не се вижда цифровата клавиатура. Къде е тя?

Възможно е да не разполагате с екранна цифрова клавиатура, ако използвате стандартната инсталация на Communicator или използвате Communicator за управление на стандартен (PBX) телефон. В такива случаи, наличието на цифрова клавиатура зависи от реализацията на шлюза за отдалечено управление на повикванията. За допълнителна информация се свържете с вашия системен администратор. Ако не разполагате с екранна цифрова клавиатура, трябва да въвеждате цифрите (като ПИН кодове и команди за избор на опции от гласови менюта) директно от телефона.

Какво е повикване на Communicator и защо е хубаво да се избере?

Дадено повикване на Communicator представлява VoIP (предаване на глас по интернет протокол) повикване на устройства на съответния контакт, използващи Office Communicator.

 • Повикване на Communicator, осъществено с контакт с обединена комуникация, звъни на всички устройства на контакта, които работят с Communicator, като например настолен компютър, преносим компютър, клетъчен телефон и IP телефон. Потребителите на функцията за обединена комуникация могат да провеждат повиквания на Communicator с обединени контакти, за да заобиколят PSTN мрежата и осъществят само VoIP повиквания.

 • Дадено повикване на Communicator, осъществено с контакт на функцията за отдалечено управление на контактите, звъни на всички устройства на контакта, работещи с Communicator, но интегрираният с PBX системата телефон няма да звъни. Потребителите на функцията за отдалечено управление могат да използват дадено повикване на Communicator, за да заобиколят PBX телефонната система и да осъществят директен разговор с контакт на Communicator.

Каква може да е причината дадено повикване на Communicator към външен контакт да е неуспешно?

Приложението Communicator е сигурно, фирмено решение за комуникация. Повикванията на Communicator представляват VoIP повиквания, изискващи получателят да има възможност да приеме обаждането. Осъществяване на повикване на Communicator към външен контакт – независимо дали е публичен контакт за незабавни съобщения или външен контакт само с телефон (като например приятел, член на семейството или колега) – не се поддържа. За да се свържете с външен необединен контакт, му се обадете чрез обикновен PSTN/PBX или чрез мобилен телефонен номер.

Какви телефонни номера са валидни за обаждане на контакти?

За телефонни номера Communicator следва стандарта E.164. Форматът E.164 е международен цифров план за публични телефонни системи, в който всеки назначен номер съдържа код на страната, регионален код и номер на абоната.

Даден E.164 номер може да съдържа до 15 цифри. Примерите включват:

+14255550101

Номер

Описание

1

Код на страната за САЩ

425

Регионален код за Редмонд, Вашингтон

5550101

Местен номер на абоната

+442075551234

Номер

Описание

44

Код на страната за Великобритания

207

Регионален код за Лондон

5551234

Местен номер на абоната

Можете да въвеждате телефонни номера на няколко места в Communicator и Outlook. Важно е да използвате стандарта E.164 и да включите знака + преди номера. Най-добре е да използвате само знака + и цифровите знаци при въвеждане на телефонни номера, тъй като съответният номер ще се форматира от определените правила за стандартизиране. Приемливите формати на телефонни номера се управляват от правила за стандартизиране, определени в Office Communications Server. Ако Communicator не приеме даден телефонен, се свържете с вашия системен администратор.

Може ли да се набират номер като 1-800-TAXI с Communicator?

Да, можете да въведете цифрите 1-800 и цифри с азбучни знаци в полето Търсене. В полето Търсене телефонни номера се въвеждат нормално, а азбучните знаци се конвертират в цифри, за да се осъществи повикването.

Защо в полето за търсене може да се въвеждат азбучни знаци, но в диалоговите прозорци за нов номер и редактиране на телефонен номер не може?

Правилата за стандартизиране, определени в Office Communications Server, се прилагат различно за телефонните номера, които се въвеждат в полетата в диалоговите прозорци Редактиране на телефонен номер или Нов номер. В диалоговите прозорци Редактиране на телефонен номер и Нов номер не се поддържат азбучни знаци.

Достъпна ли е все още функцията на Communicator за пренасочване според местоположението?

Днес PBX системите все по-често предоставят възможност за свързване между две страни за предоставяне на VoIP повикване, както и за обаждане чрез функцията за отдалечено управление на повикванията, което позволява да отговорите на съответното повикване директно от компютъра (като използвате свързани USB устройства, телефонни устройства или слушалки) или от вашия PBX телефон.

Освен това, с помощта на Communicator 2007 можете да отговаряте на повиквания директно от вашия преносим компютър, независимо от вашето местоположение, при условие че сте влезли в Communicator. Също така можете да осъществявате изходящи повиквания от преносимия си компютър, като използвате вашата фирмена мрежа. .

Най-горе на страницата

Видеоразговори

Може ли да се осъществи видеоразговор с потребител, който не използва Communicator?

Видеоразговорите с външни потребители се поддържат само с обединени контакти. Видеоразговори с потребители извън указателя на фирмата (например с приятели или членове на семейството) или с публични контакти за незабавни съобщения (като контакти на Windows Live, MSN или Yahoo! Messenger) не се поддържат.

Най-горе на страницата

Конферентни разговори

Каква е разликата между функциите за споделяне на информация чрез Live Meeting и започване на събрание чрез услугата Live Meeting?

С помощта на функцията Споделяне на информация чрез Live Meeting се стартира приложението Live Meeting и избраните контакти от списъка с контакти се свързват с Office Communications Server. Ако съответните контакти вече са в конферентен разговор на Communicator, те ще се свържат към същия Office Communications Server, който е използван за съществуващия конферентен разговор. Започване на събрание чрез услугата Live Meeting използва функцията за започване на събрание на акаунта на подателя на Live Meeting.

Обикновено функцията Споделяне на информация чрез Live Meeting се използва, ако всички участници в конферентния разговор са вътрешни, като например равнопоставени служители и обединени партньори. Най-честите сценарии включват конферентни събрания с членове на екипа и стратегически събрания с партньори. Започване на събрание чрез услугата Live Meeting се използва, ако конферентният разговор включва външни потребители, като например клиенти или лични контакти. Най-честите сценарии включват разговори за продажби и сесии за обучение на клиенти.

Защо иконата на Live Meeting не се показва винаги в прозореца за разговор?

Когато се провежда телефонен разговор или сесия с незабавни съобщения от двама човека, съответните потребители обикновено предпочитат да си водят бележки самостоятелно. Ето защо иконата на Live Meeting се показва само когато в разговора участват повече от двама човека. Ако искате да активирате Live Meeting за конферентен разговор с двама души, щракнете с десния бутон на мишката върху дадено име в Списък с контакти, след което щракнете върху Споделяне на информация чрез Live Meeting.

Как се конфигурира акаунт на Live Meeting?

 1. Стартирайте клиента на Live Meeting, щракнете върху бутона за меню в заглавната лента на приложението Live Meeting, след което изберете Отваряне на потребителски акаунти. (При първото стартиране на Live Meeting автоматично ще се покаже диалоговият прозорец Потребителски акаунти.)

 2. Въведете вашата информация за влизане в Live Meeting или URL адреса на портала.

 3. За проверка щракнете върху Проверка на връзката.

При използване на Office Communicator 2007, може ли да се проведе конферентен разговор на Live Meeting с контакти, които използват Communicator 2005?

Не. Конферентни разговори на Live Meeting между Communicator 2007 и Communicator 2005 (или Windows Messenger 5.1) не се поддържат. Контакт на Communicator 2007, който е инициирал такъв конферентен разговор, вероятно ще получи съобщение, че времето за изчакване е изтекло.

Може ли да се провеждат конферентни разговори на Live Meeting с публичен контакт за незабавни съобщения?

Не. Конферентните разговори на Live Meeting с публични контакти за незабавни съобщения не се поддържат. Ако сте в сесия с незабавни съобщения с даден публичен контакти за незабавни съобщения и преминете в конферентен разговор на Live Meeting, вероятно ще получите съобщение, че времето за изчакване е изтекло.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×