Често задавани въпроси за наличност и картини в Lync

Тези често задавани въпроси предоставят отговори на въпроси, които най-често възникват при работа с наличието и снимките на контакти в Lync.

Изпратете ни обратна връзка, ако не е отговорено на въпроса ви.

В тази статия

Как да сменя или изтрия своята картина?

Защо не мога да сменя своята картина?

Кой вижда картината ми?

Как да изключа всички картини в Lync, включително моята?

Как да добавя или изтрия бележка "Извън офиса" в Lync?

Защо не мога да задам състоянието си на наличност на "Показване като отсъстващ"?

Какво означават настройките в прозореца "Състояние"?

Мога ли да създам състояние на наличност по избор?

Какво означават различните състояния за наличност, кои от тях се задават автоматично и кои мога да задавам самостоятелно?

Кой може да види информацията ми за наличност?

Как да блокирам контакти, за да не ме намират чрез Lync?

Как да скривам контактите офлайн и да показвам само контактите, които са онлайн?

Какво означава червената звезда или символът звездичка до състоянието на даден контакт?

Как да сменя или изтрия своята картина?

За да смените или скриете своята картина, щракнете върху нея, след което щракнете върху бутона Редактиране или премахване на моята картина, за да смените картината си или за да я премахнете от всички места, където се показва в програмите на Office, които използвате, включително Lync. За да я скриете само в Lync, щракнете върху Скрий картината ми.

За подробности относно показването, скриването или промяната на картината ви вж. Смяна на картината ви в Lync.

Най-горе на страницата

Защо не мога да сменя своята картина?

Ако в опциите "Моя картина" бутонът Редактиране или премахване на картина не е наличен (сив), както е посочено по-долу:

Екранна снимка на сив и маркиран бутон за редактиране или промяна на картина

причината вероятно е:

 • Опцията Скрий моята картина над бутона Редактиране или премахване на картина е избрана. Изберете вместо това Покажи моята картина.

 • Използвате Office 365 преди надстройка. Докато не получите надстройката на услугата, която е предложена на всички клиенти на Office 365, ще трябва да отидете в портала на Office 365, за да смените картината си. Не можете да я смените от Lync. Вж. Смяна на вашата картина на Lync с акаунт на Office 365 преди надстройката за инструкции.

 • Вашата фирма е забранила опцията за смяна на картината. За повече информация се обърнете към техническата поддръжка на вашето работно място.

Най-горе на страницата

Кой вижда картината ми?

Вашата картина в Lync се появява във всички програми на Office, които използвате, включително Outlook.

Най-горе на страницата

Как да изключа всички картини в Lync, включително моята?

Изберете Опции > Лични, след което премахнете отметката от квадратчето Показване на картини на контакти. Това ще премахне картините от списъка с контакти. Това също така ще премахне картините на подателя и получателя от незабавните съобщения и разговорите на групата, също така ще премахне вашата снимка от Lync.

Най-горе на страницата

Как да добавя или изтрия бележка "Извън офиса" в Lync?

Ако използвате Microsoft Outlook и акаунтът ви за Lync е синхронизиран чрез Microsoft Exchange Server с календара на Outlook, бележката "Извън офиса" в Outlook се показва в Lync, след като включите автоматичните отговори в Outlook.

 • В Outlook щракнете върху раздела Файл, щракнете върху бутона Автоматични отговори, въведете бележката си, след което я включете или задайте датите.

Забележка: За подробности относно използването на автоматични отговори в Outlook – потребители на Outlook 2013 – вж. Автоматично отговаряне на имейл съобщения с акаунт за Exchange Server, и потребители на Outlook 2010 – вж.Изпращане на бележки "Извън офиса" автоматично с акаунта на Exchange.

Бележката "Извън офиса" се показва в Lync с вашето име в списъците с контакти на другите, както и във визитката ви.

Ако не използвате Outlook, позволете на колегите ви да знаят, че ви няма, като напишете лична бележка в основния прозорец на Lync, в текстовото поле над името. Както бележката "Извън офиса" в Outlook, така и личната бележка се показва в Lync с името ви за контакт в списъците с контакти на другите, както и във визитката ви.

Забележка: За подробности относно това кой може да види личната ви бележка вж. Кой може да види информацията ми за наличност?

За да спрете показването на бележката "Извън офиса" в Outlook в Lync, изключете автоматичните отговори в Outlook:

 • Щракнете върху раздела Файл в Outlook, след това щракнете върху бутона Изключи в панела "Автоматични отговори".

За да изтриете лична бележка, в основния прозорец на Lync, в текстовото поле над името ви осветете бележката, след което натиснете Enter на клавиатурата

Най-горе на страницата

Защо не мога да задам състоянието си на наличност на "Показване като отсъстващ"?

Някои фирми премахват състоянието "Показване като отсъстващ", защото може да обърка предвидимостта на наличността. Ако например много хора използват това състояние, броят на наличните хора в Lync би намалял значително.

Съвет: Ако не искате да ви безпокоят, помислете да използвате състояние "Не ме безпокойте" или "Зает". С "Не ме безпокойте" само контакти от вашата работна група могат да се свързват с вас. За да видите дали някой е в работната ви група, в списъка с контакти щракнете върху раздела Връзки и погледнете под Работна група. За да промените поверителната връзка за даден контакт, щракнете с десния бутон върху контакта, след което щракнете върху Промяна на поверителната връзка. За подробности относно поверителните връзки вж. Управление на достъпа до информацията за вашата наличност в Lync.

Най-горе на страницата

Какво означават настройките в прозореца "Състояние"?

В опциите за състоянието можете да определите броя минути (след изтичане на определено време на неактивност), преди състоянието на наличност да се промени на Неактивен и Отсъства, ако не искате да използвате настройките по подразбиране. Можете също да наредите на Lync автоматично да открива кога споделяте информация от този компютър. Lync ще задава автоматично състоянието ви като Представящ и ще блокира другите да изпращат съобщения до вас през това време.

За да настроите тези опции за състоянието на наличност:

 1. В основния прозорец на Lync щракнете върху бутона Опции и след това щракнете върху Състояние.

 2. Щракнете върху стрелките нагоре и надолу, за да определите броя минути, преди състоянието ви на наличност да се промени на Неактивен.

 3. Щракнете върху стрелките нагоре и надолу, за да определите броя минути, преди състоянието ви на наличност да се промени на Отсъствам.

 4. Щракнете върху подходящия бутон, за да контролирате общото състояние (заместете настройките по подразбиране или ги приемете), а след това щракнете върху OK.

 5. Поставете отметка на квадратчетата с етикети Показвай ме като "Не ме безпокойте", когато представям работния си плот и Показвай ме като "Не ме безпокойте", когато мониторът ми е дублиран, за да уведомите другите да не ви прекъсват, когато изнасяте презентация или извършвате съвместна работа онлайн от вашия компютър с Lync.

Най-горе на страницата

Мога ли да създам състояние на наличност по избор?

Не, състоянията на наличност в Lync са предварително зададени и към тях не могат да бъдат добавяни нови. Можете обаче да напишете лична бележка най-отгоре в основния прозорец на Lync, за да предоставите подробности къде сте и какво правите. За да направите това, щракнете върху областта за показване на бележки и след това въведете върху това, което се показва в момента.

Най-горе на страницата

Какво означават различните състояния за наличност, кои от тях се задават автоматично и кои мога да задавам самостоятелно?

Следващата таблица описва видовете състояние на наличност, които хората биха могли да видят, какво означава всеки вид и как се настройва.

Състояние на наличност

Описание

Как се настройва това състояние

Достъпен Достъпен

Вие сте онлайн и достъпни за контакт.

Lync задава това състояние, когато засече, че използвате компютъра си. Можете също така да зададете това състояние, когато искате другите да знаят, че сте в офиса си дори и компютърът да е неактивен.

Зает Зает

Заети сте и не искате да ви прекъсват.

Lync задава това състояние, когато според вашия календар на Outlook – ако използвате Outlook – имате среща. Можете също да изберете това състояние с помощта на стрелката на падащото меню.

Зает Водя разговор

Участвате в разговор на Lync (аудиоразговор с двама участници) и не искате да ви безпокоят.

Lync задава това състояние, когато засече, че сте в разговор на Lync.

Зает В събрание

Участвате в събрание и не искате да ви безпокоят.

Lync задава това състояние, когато засече, че сте в събрание на Lync, или когато според вашия календар на Outlook, ако използвате Outlook, имате планирано събрание.

Зает Водя конферентен разговор

Участвате в конферентен разговор на Lync (събрание на Lync с аудио) и не искате да ви безпокоят.

Lync задава това състояние, когато засече, че участвате в конферентен разговор на Lync.

Не ме безпокойте Представям

Изнасяте презентация и не могат да ви прекъсват.

Lync задава това състояние, когато засече, че споделяте екрана си или прожектирате.

Не ме безпокойте Не ме безпокойте

Не искате да ви безпокоят и ще виждате само известия за разговори, изпратени от някого от вашата работна група.

Това състояние се избира с помощта на стрелката за падащото меню.

Отсъства Връщам се веднага

Отдалечавате се от компютъра за малко.

Това състояние се избира с помощта на стрелката за падащото меню.

Отсъства Неактивен/Отсъствам

Влезли сте, но компютърът ви е неактивен, или сте били далече от компютъра за определен (зададен от вас) период от време.

Lync задава състоянието ви на "Неактивен", когато компютърът е бил неактивен за пет минути, и състояние "Отсъства", когато състоянието ви е било "Неактивен" за пет минути. (За да промените стойностите по подразбиране, щракнете върху бутона Опции икона ''Опции'' , щракнете върху Състояние и след това щракнете върху стрелките до Показвай ме като "Неактивен", когато състоянието ми е било неактивно за следния брой минути и Показвай "Отсъства", когато състоянието ми е неактивно за следния брой минути.) Можете също да изберете това състояние, като щракнете върху стрелката на падащото меню.

Отсъства Отсъствам от работа

Не работите и не сте на разположение за контакти.

Това състояние се избира с помощта на стрелката за падащото меню.

Офлайн Офлайн

Не сте влезли. Ще се показвате "Офлайн" за хората, които сте блокирали да виждат вашата наличност.

Lync задава това състояние, когато излезете от компютъра си.

Няма информация Неизвестно

Наличността ви не е известна.

Това състояние може да се покаже на контакти, които не използват Lync като програма за незабавни съобщения.

Най-горе на страницата

Кой може да види информацията ми за наличност?

Всички контакти могат да виждат част от вашата информация за наличност, но само работната ви група може да я вижда цялата. Размерът на информацията, която е налична, се базира на поверителната връзка, която сте задали за всеки контакт. Една от поверителните връзки е "Работна група". За подробности относно тази и другите връзки, включително как да ги сменяте, вж. Управление на достъпа до информацията за вашата наличност в Lync.

 • За да видите поверителните връзки, които имате с контактите, в списъка с контакти на Lync щракнете върху раздела Връзки. В този раздел контактите са групирани по поверителна връзка.

Как да блокирам контакти, за да не ме намират чрез Lync?

Въпреки че името и имейлът ви продължават да са видими за блокираните контакти, те не могат да стигнат до вас чрез Lync. За да блокирате контакт в Lync:

 • Щракнете с десния бутон върху контакта, който искате да блокирате, щракнете върху Промяна на поверителната връзка и след това щракнете върху Блокирани контакти.

Как да скривам контактите офлайн и да показвам само контактите, които са онлайн?

Въпреки че не можете напълно да премахнете офлайн контактите от списъка с контакти, можете да ги изпратите в отделна група, за да не го задръстват. Щракнете върху Опции –> Списък с контакти и след това поставете отметка на квадратчето с етикет Показване на контактите с наличност "Отсъствам" , "Офлайн" и "Няма информация" в отделна група. Недостъпните контакти сега ще се показват в дъното на екрана в група, наречена Контакти, които отсъстват и са офлайн.

Какво означава червената звезда или символът звездичка до състоянието на даден контакт?

Червената звездичка до състоянието на даден контакт означава, че тя е включила отговора "Извън офиса" в Outlook.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×