Функция Rate

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Връща Double, указваща лихвения процент за един период на анюитет.

Синтаксис

Rate( nper , pmt, pv [, fv ] [, type ] [, guess ] )

Синтаксисът на функцията Rate има следните аргументи:

Аргумент

Описание

периоди

Изисква се. Двойна посочва общия брой периоди на плащане в анюитет. Например ако правите месечни плащания по четиригодишен заем, заем има общо 4 * 12 (или 48) периода на плащане.

плащане

Задължителен. Число с двойна точност, показващо плащането, което ще се извършва във всеки период. Плащанията обикновено имат главница и лихва, които не се променят за времето на анюитета.

PV

Изисква се. Задаване на Единична настояща стойност или стойност днес, от последователност от бъдещи плащания или разписки за прочитане. Например когато взимате заем за закупуване на кола, размера на кредита е настоящата стойност за кредити на месечните плащания кола ще направи.

бъдеща_стойност

По желание. Вариант укажете бъдеща стойност или парични наличност, която искате, след като направите окончателното плащане. Например бъдещата стойност на заем е 0 $, защото това е стойността му след последното плащане. Въпреки това ако искате да запишете $ 50 000 над 18 години за вашето дете образование, тогава $ 50 000 е бъдещата стойност. Ако е пропуснато, се приема 0.

тип

По желание. Вариантен укажете число, което показва, когато плащанията са дължими. Използвайте 0, ако плащанията са дължими в края на периода за плащане, или използвайте 1, ако плащанията са дължими в началото на периода. Ако е пропуснато, се приема 0.

предположение

По желание. Вариантен Задаване на стойност, която оценка ще бъде върнат като процент. Ако е пропуснато, предположение е 0,1 (10 %).


Забележки

Анюитетът е серия от фиксирани плащания, извършвани през определен период от време. Анюитетът може да бъде заем (например ипотека на апартамент) или инвестиция (например план за месечните спестявания).

За всички аргументи сумите, които сте платили (например депозитни вноски), са представени с отрицателни числа, а сумите, които сте получили (например дивиденти), са представени с положителни числа.

Лихва се изчислява като итерацията. Започва със стойността на предположение, ставка циклично изчислението, докато резултатът е с точност от 0.00001 процента. Ако ставка не може да намери резултат след 20 опита, то е неуспешно. Ако вашето предположение е 10 процента и ставка е неуспешно, опитайте различна стойност за предположение.

Пример

Забележка : Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Този пример използва функцията Rate за изчисляване на лихвения процент на заема дава общия брой плащания (TotPmts), размер на заема плащане (Payment), настояща стойност или главницата на заема (PVal), бъдещата стойност на заема (FVal), число, което показва дали плащането е дължимо в началото или края на периода на плащане (PayType) и приближение на очакваните лихвен процент (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×