Функция MsgBox

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В настолна база данни на Access функцията MsgBox се показва в диалоговия прозорец "," чака на потребителя да щракнете върху бутона и връща цяло число , показваща кой бутон е натиснат.

Синтаксис

Прозорец за съобщение () подканата [бутони ] [заглавие ] [, полезен неправилен правя граматичен ] [контекст ] )

Синтаксисът на функцията MsgBox има следните аргументи:

Аргумент

Описание

подкана за

Изисква се. Низов израз показва като съобщение в диалоговия прозорец. Максималната дължина на ред е около 1024 символи, в зависимост от ширината на знаците, използвани. Ако ред се състои от повече от един ред, можете да разделите редовете, като използвате превоз връщане знак (Chr() 13)), знак за нов ред (Chr() 10)) или превоз връщане – знак за нов ред комбинация (Chr() 13) & Chr() 10)) между всеки ред.

бутони

По желание. числов израз , която е сумата от стойностите, указващо броя и типа на бутоните, за да покажете, стил на икона, за да използвате, самоличността на бутон по подразбиране и форма на полето за съобщения. Ако е пропуснато, стойността по подразбиране за бутоните е 0.

Заглавие

По желание. Низов израз показва в заглавната лента на диалоговия прозорец. Ако изпуснете заглавие, името на приложението се поставя в заглавната лента.

полезен неправилен правя граматичен

По желание. Низов израз, който идентифицира помощен файл, за да използвате за предоставяне на контекстно-зависима помощ за диалоговия прозорец. Ако е полезен неправилен правя граматичен , трябва да се предоставят контекст .

контекст

По желание. Числов израз, който е на помощ контекст номер подходящата помощна тема от помощта автор. Ако е контекст е полезен неправилен правя граматичен трябва да се предлагат.


Настройки

Бутони аргумент настройки са:

Константа

Стойност

Описание

vbOKOnly

0

Показване само бутон '' OK ''.

vbOKCancel

1

Показване на бутоните OK и Отказ .

vbAbortRetryIgnore

2

Показване на бутоните прекъснете, опитайте паки Игнорирай .

vbYesNoCancel

3

Да, и Отказ бутони.

vbYesNo

4

Показване на бутоните , да и не .

vbRetryCancel

5

Опитайте пак и Отказ бутони.

vbCritical

16

Показване на икона на Критични съобщение .

vbQuestion

32

Показване на икона на Предупреждение за заявка    .

vbExclamation

48

Показване на икона на Предупредително съобщение    .

vbInformation

64

Показване на икона за Информация за съобщение .

vbDefaultButton1

0

Първия бутон е по подразбиране.

vbDefaultButton2

256

Вторият бутон е по подразбиране.

vbDefaultButton3

512

Третата бутонът е по подразбиране.

vbDefaultButton4

768

Четвъртият бутон е по подразбиране.

vbApplicationModal

0

Приложение модални; Потребителят трябва да реагира на полето за съобщения преди да продължите работа в текущото приложение.

vbSystemModal

4096

Системата модални; всички приложения са прекратени, докато потребителят отговаря на полето за съобщения.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Добавя бутон помощ в полето за съобщения

VbMsgBoxSetForeground

65536

Указва полето прозореца на съобщението като прозореца на преден план

vbMsgBoxRight

524288

Текстът се подравнява отдясно

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Указва текст трябва да се показва като отдясно наляво за четене на иврит и арабски системи


Съвет: В Access 2010 конструктора има IntelliSense, така че да можете да видите какви аргументи изисква вашия израз.

Първата група от стойности (0 – 5) описва броя и типа на бутони, показани в диалоговия прозорец; втората група (16, 32, 48, 64) описва икона стил; третата група (0, 256, 512) определя кой бутон е по подразбиране; и четвъртата група (0, 4096) определя форма на полето за съобщения. Когато добавяте номера за да създадете крайната стойност за аргумента бутони , използвайте само едно число от всяка група.

Забележка: Тези константи са посочени от Visual Basic for Applications. Като резултат имената може да се използва навсякъде във вашия код вместо действителните стойности.

Връщат стойности

Константа

Стойност

Описание

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Отказ

vbAbort

3

Прекъсване

vbRetry

4

Повторен опит

vbIgnore

5

Игнорирай

vbYes

6

Да

vbNo

7

Не


Забележки

Когато са предоставени полезен неправилен правя граматичен и контекст , потребителят може да натиснете клавиша F1 (Windows) или помощ (Macintosh), за да видите помощна тема, съответстващи на контекст. Някои приложения на хост, например Microsoft Excel, автоматично добавяне на бутон за помощ към диалоговия прозорец.

Ако диалоговият прозорец показва бутон за отмяна , натискането на клавиша ESC има същия ефект като щракнете върху Отказ. Ако диалоговият прозорец съдържа бутона помощ , контекстно-зависима помощ се предоставя за диалоговия прозорец. Въпреки това няма стойност се връща, докато един от другите бутони щракване върху.

Забележка: За да укажете повече от първия аргумент с име, трябва да използвате MsgBox в израз. За да пропуснете някои позиционни аргументи, трябва да включите съответните запетая ограничител.

Пример

Забележка: Примери демонстрират използването на тази функция на Visual Basic for Applications (VBA) модул.

Този пример използва функцията MsgBox за показване на критични грешки съобщение в диалогов прозорец с "да" и не бутони. Бутона без е зададен като отговор по подразбиране. Стойността, върната от функцията MsgBox зависи от бутона, избран от потребителя. Този пример предполага, че DEMO.HLP е помощен файл, който съдържа тема с помощ контекст число е равен на 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×