Функция Environ

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка: Функция, метод, обект или свойство, описани в тази тема е забранено, ако Microsoft Jet Expression Service се изпълнява в ограничителен режим, който не позволява на оценката на потенциално опасни изрази. За повече информация за ограничителен режим потърсете "ограничителен режим" в "Помощ".

Връща низ , свързани с променливата на средата на операционната система. Не е наличен на Macintosh

Синтаксис

Среда ( { envstring | номер } )

Синтаксисът на функцията околната има следните аргументи:

Аргумент

Описание

envstring

По желание. Низов израз, съдържащ името на променливата на средата.

число

По желание. Числов израз, съответстващо на цифров ред на среда низ в таблицата по средата на низ. Аргументът число може да бъде всеки числов израз, но се закръглява до цяло число, преди да се оценява.


Забележки

Ако envstring не може да бъде намерен в таблицата по средата на низ, низ с нулева дължина ("") се връща. В противен случай околната връща текста, зададени за зададения envstring; Това е текстът след равенство влезте (=) в таблицата по средата на низ за тази среда променлива.

Ако укажете число, връща се низ, че числова позиция в таблицата по средата на низ. В този случай Environ връща целия текст, включително envstring. Ако няма среда низ в указаната позиция, околната Връща низ с нулева дължина.

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Този пример използва функцията среда за доставка на номер на запис и продължителността на отчета за PATH от таблицата по средата на низ. Не е налично в Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×