Функция DDB

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Връща Double, указваща амортизацията на актив за определен период от време с помощта на метода за баланс с двойно намаление или някои друг зададен от вас метод.

Синтаксис

DDB ( разходите, ликвидационна_стойност, живот, период [фактор] )

Синтаксисът на функцията DDB има следните аргументи:

Аргумент

Описание

Цена

Изисква се. Двойна Задаване на начална стойност на актива.

остатъчна

Изисква се. Двойна Задаване на стойност на актива в края на неговия полезен живот.

живот

Изисква се. Двойна Задаване на продължителността на полезен живот на актива.

период

Изисква се. Двойна укажете период за какъв актив се изчислява амортизация.

коефициент

По желание. Задаване на скоростта намалява баланс вариант. Ако е пропуснато, се приема 2 (двойно намаление метод).


Забележки

Метода за баланс с двойно намаление изчислява амортизацията ускорява ставка. Амортизацията е най-висока в първия период и намалява през следващите периоди.

Живот и период аргументите трябва да се изрази в една и съща единици. Например ако Животът е даден в месеци, трябва да също получават срок в месеци. Всички аргументи трябва да бъдат положителни числа.

Функцията DDB използва следната формула за изчисляване на амортизация за даден период:

Амортизация / период = ((стойностостатъчна) * фактор) / живот

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Този пример използва функцията DDB да върне амортизацията на актив за зададен период, като се има предвид начална стойност (InitCost), остатъчна стойност в края на полезен живот на актива (SalvageVal), общия живот на актива в години (_z2z _), и срок в години, за която амортизацията е изчислява (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×