Функция DCount

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате функцията DCount , за да определите броя на записите, които са в указан набор от записи ( домейн). Използвайте функцията DCount във Visual Basic за модул Applications (VBA), макрос, израз на заявка или изчисляема контрола.

Например можете да използвате функцията DCount в модул да се върнете на броя на записите в таблица на поръчки, които съответстват на поръчки на определена дата.

Синтаксис

DCount () израз домейн [критерии] )

Синтаксисът на функцията DCount има следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Изисква се. Израз, който идентифицира поле, за който искате да преброите записи. Тя може да бъде низов израз идентифициране на поле в таблица или заявка, или може да бъде израз, който се изпълнява изчисление на данните в това поле. В изразможете да включите името на поле в таблица, контрола във формуляр, константа или функция. Ако израз включва функция, тя може да бъде вграден или дефинирани от потребителя, но не друг домейн агрегатни или SQL агрегиране функция.

домейн

Задължителен. Низов израз, идентифициращ набора от записи, който съставлява домейна. Това може да бъде името на таблица или името на заявка за заявка, която не изисква параметър.

критерии

По желание. Низов израз, използван за ограничаване на диапазона от данни, на който се извършва функцията DCount . Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в израз SQL, без думата къде. Ако критериите е пропуснато, функцията DCount оценява израз спрямо целия домейн. Всяко поле, което е включено в критерии трябва да бъде поле в домейн; в противен случай връща функцията DCountNull.


Забележки

Използвайте функцията DCount да преброите броя на записите в домейн, когато не е нужно да знаете техните конкретни стойности. Въпреки че аргументът израз може да извършва изчисление на поле, функцията DCount просто изчислява броя на записите. Стойността на всяко изчисление, извършени от израз е недостъпен.

Използвайте функцията DCount в изчисляема контрола, когато трябва да зададете критерии за ограничаване на диапазона от данни, на които тази функция е изпълнена. Например за да покажете броя на поръчки, за да бъдат изпратени до Калифорния, Задайте свойството ControlSouГрупа на текстово поле следния израз:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ако просто искате да преброите всички записи в домейна без Задаване на ограничения, използвайте функцията Count .

съвет

Функцията Count е оптимизиран за скорост преброяване на записи в заявки. Използвайте функцията Count в израз за заявка вместо функцията DCount и задайте незадължителни критерии за налагане на ограничения на резултатите. Използвайте функцията DCount, когато трябва да преброите записи в домейн от в рамките на модул с код или макроси или в изчисляема контрола.

Можете да използвате функцията DCount за преброяване на записи, съдържащи определено поле, което не е в източника на записи, на който се базира вашия формуляр или отчет. Например може да показва номера на поръчки в таблицата "поръчки" в изчисляема контрола на формуляр, базиран на таблицата "продукти".

Функцията DCount не се брои записи, които съдържат стойности Null в полето препраща израз , освен ако израз е заместващ символ звездичка (*). Ако използвате звездичка, функцията DCount изчислява общия брой записи, включително тези, които съдържат Null полета. Следващият пример изчислява броя на записите в таблица "поръчки".

intX = DCount("*", "Orders")

Ако домейнът е таблица с първичен ключ, можете да разчитате общия брой записи от настройката израз в полето за първичен ключ, тъй като никога няма да Null в поле за първичен ключ.

Ако израз идентифицира две или повече полета, разделете имената на полетата с оператор за конкатенация, или амперсанд (&) или операторът за събиране (+). Ако използвате амперсанд за отделни полета, функцията DCount връща броя на записи, съдържащи данните в някой от изброените полета. Ако използвате операторът за събиране, функцията DCount връща само броя на записи, съдържащи данните във всички от изброените полета. Следващият пример показва ефектите на всеки оператор, когато се използва с поле, което съдържа данни във всички записи (ShipName) и поле, което съдържа данни (ShipRegion).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Забележка: Амперсанд е предпочитаното от вас оператор за изпълнение на съединяване на низове. Трябва да избягвате чрез добавянето на оператора за нещо различно от числови добавка, освен ако изрично желаете да се разпространи празните полета чрез израз.

Незаписани промени в записи в домейна не са включени, когато използвате тази функция. Ако искате функцията DCount да се основава на променени стойности, трябва първо да запишете промените, като щракнете върху Записване на запис под записи в раздела данни , преместване на фокуса към друг запис, или като използвате Update метод.

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Следващата функция връща броя на поръчки, изпратени до зададения страна/регион след дата на зададения изпращане. Домейнът е таблица за поръчки.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

За да се обадите на функцията, използвайте следния ред на код в прозореца незабавно:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×