Функция DateSerial

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Връща стойност от тип Variant (Date) за указана година, месец и ден.

Синтаксис

DateSerial () година, месец, ден )

Синтаксисът на функцията DateSerial има следните аргументи:

Аргумент

Описание

година

Изисква се. Цяло число. Число между 100 и 9999, включително, или числов израз.

месец

Изисква се. Цяло число. Всеки числов израз.

ден

Изисква се. Цяло число. Всеки числов израз.


Забележки

За да зададете дата, например 31 декември г., диапазона от числа за всеки DateSerialаргумент трябва да бъде в приет диапазона за единица; Това е, 1 – 31 дни и 1 – 12 месеца. Въпреки това можете също да зададете относителни дати за всеки аргумент, с помощта на всеки числов израз, който представя някои брой дни, месеци или години преди или след определена дата.

Следващият пример използва цифрови изрази вместо абсолютна дата числа. Тук функция DateSerial връща дата, която е първия ден (1 - 1), два месеца преди август (8 - 2), 10 години преди г. (1990 - 10); с други думи май 31, 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Две цифри години за аргумента година се разглежда въз основа на дефинирани от потребителя машина настройки. Настройките по подразбиране са стойности между 0 и 29, включително, да се разглежда като годините 2000 – 2029. Стойностите по подразбиране между 30 и 99 се разглежда като годините 1930 – 1999. За всички други година аргументи Използвайте четирицифрена година (например, 1800).

Версии на Windows по-стара от Windows 2000 интерпретира двуцифрено години въз основа на стойности по подразбиране, описана по-горе. За да сте сигурни функцията връща правилната стойност, използвайте четирицифрена година.

Когато някой аргумент надвишава прието диапазон за този аргумент, съответно увеличава до следващата по-голяма единица според случая. Например ако зададете 35 дни, то се оценява като един месец и няколко броя на дните, в зависимост от това къде в годината се прилага. Ако някой един аргумент е извън диапазона-32,768 да 32 767, възниква грешка. Ако дата от три аргумента попада извън приемливо диапазон от дати, възниква грешка.

Забележка: За година, месец, и денако настройката на свойството Календар е григориански, предоставения стойност се използва григориански. Ако настройката на свойството Календар е хиджри, предоставения стойност се използва хиджри.

Върнатият дата част е в периода мерните единици за време на текущия календар на Visual Basic. Например ако текущата календар е хиджри и дата част да се върне е годината, стойността за годината е хиджри година. За аргумента годинастойности от 0 до 99 включително, се разглежда като години 1400 1499. За всички други стойности за година Използвайте пълния четирицифрена година (например, 1520).

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Този пример използва функцията DateSerial да върне датата за определена година, месец и ден.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×