Преминаване към основното съдържание

Функция DatePart

Връща стойност от тип Variant (Integer), съдържаща указаната част от дадена дата.

Синтаксис

DatePart ( интервал, дата [, firstdayofweek] [, firstweekofyear] )

Синтаксисът на функцията DatePart има следните аргументи:

Аргумент

Описание

интервал

Задължително. Текстов израз, който е периодът от време, в който искате да се върнете.

date

Задължително. Вариант (Date) стойност, която искате да оцените.

първи ден от седмицата

Незадължително. константа, която указва първия ден от седмицата. Ако не бъде указан, се приема "Неделя".

първа седмица от годината

Незадължително. Константа, която указва първата седмица от годината. Ако не бъде указана, се приема, че първата седмица е седмицата, в която настъпва 1 януари.

Настройки

Интервалът аргумент има тези настройки:

Настройка

Описание

yyyy

Година

q

Тримесечие

m

Месец

y

Ден от годината

d

Ден

w

Weekday

ww

Седмица

ч

Час

м

Минута

с

Секунда

Аргументът firstdayofweek има тези настройки:

Константа

Стойност

Описание

vbUseSystem

0

Използвайте настройката NLS API.

vbSunday

1

Неделя (по подразбиране)

vbMonday

2

Понеделник

vbTuesday

3

Вторник

vbWednesday

4

Сряда

vbThursday

5

Четвъртък

vbFriday

6

Петък

vbSaturday

7

Събота.

Аргументът firstweekofyear има тези настройки:

Константа

Стойност

Описание

vbUseSystem

0

Използвайте настройката NLS API.

vbFirstJan1

1

Започнете със седмица, в която се появява 1 януари (по подразбиране).

vbFirstFourDays

2

Започнете с първата седмица, която има поне четири дни през новата година.

vbFirstFullWeek

3

Започнете с първата пълна седмица на годината.

Забележки

Можете да използвате функцията DatePart , за да оцените дата и да върнете определен интервал от време. Например можете да използвате DatePart , за да изчислите деня от седмицата или текущия час.

Аргументът firstdayofweek засяга изчисленията, които използват символите за интервал "w" и "WW".

Ако DaTe е валиден формат за дата, зададената година става постоянна част от тази дата. Ако обаче Дата е оградена с двойни кавички (""), и пропуснете годината, текущата година се вмъква във вашия код всеки път, когато се изчислява изразът Дата . Това позволява да се напише кодът, който може да се използва през различните години.

Забележка: За Дата, ако настройката на свойството Календар е григориански, предоставената дата трябва да бъде григориански. Ако Календарът е хиджри, предоставената дата трябва да бъде хиджри.

Частта за върната дата е в единиците за времеви период на текущия арабски календар. Например, ако текущият календар е хиджри и частта за дата, която трябва да бъде върната, е годината, стойността за годината е хиджри година.

Примери за заявки

Израз

Резултати

Изберете DatePart ("гггг"; [DateofSale]) като NewDate от ProductSales;

Връща "годината" на стойностите на датите на полето "DateofSale".

Изберете DatePart ("q"; [DateofSale]) като NewDate от ProductSales;

Връща "тримесечието" (базирано на календарна година) на стойностите на датите на полето "DateofSale".

Изберете DatePart ("y"; [DateofSale]) като NewDate от ProductSales;

Връща "ден от годината" (от 1 до 365) от стойностите на датите на полето "DateofSale".

Изберете DatePart ("d"; [DateofSale]) като NewDate от ProductSales;

Връща "ден" от стойностите за дата на полето "DateofSale".

Изберете DatePart ("w"; [DateofSale]) като NewDate от ProductSales;

Връща "делничен ден" (от 1 до 7, където 1 представлява неделята) от стойностите на датите на полето "DateofSale".

Изберете DatePart ("WW"; [DateofSale]) като NewDate от ProductSales;

Връща "номер на седмица" (от 1 до 52) от стойностите на датите на полето "DateofSale".

Изберете DatePart ("h"; [дата и час]) като NewDate от ProductSales;

Връща часа на стойностите на датите на полето "дата и час".

Изберете DatePart ("n"; [дата и час]) като NewDate FROM ProductSales;

Връща минутите от стойностите на датите на полето "дата и час".

Изберете DatePart ("s"; [дата и час]) като NewDate FROM ProductSales;

Връща "секундите" на стойностите за дати на полето "дата и час".

Пример за VBA

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Този пример взема дата и с помощта на функцията DatePart показва тримесечието на годината, в която се появява.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Вж. също

Избиране на правилната функция за дата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×