Функция DateDiff

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Връща стойност от тип Variant (Long), указваща броя времеви интервали между две указани дати.

Ето някои примери

Синтаксис

DateDiff () интервал, date1, date2 [, firstdayofweek] [, firstweekofyear] )

Синтаксисът на функцията DateDiff има следните аргументи:

Съвет: В Access 2010 конструктора има IntelliSense, така че да можете да видите какви аргументи изисква вашия израз.

Аргумент

Описание

интервал

Изисква се. Низов израз, който е интервал от време, който използвате за изчисляване на разликата между date1 и date2.

date1, date2

Изисква се. Вариант (Дата). Две дати, които искате да използвате в изчислението.

firstdayofweek

По желание. константа , която указва на първия ден от седмицата. Ако не е указан, се приема неделя.

firstweekofyear

По желание. Константен, който указва първата седмица на годината. Ако не е указан, първата седмица се използва седмица, която 1 януари събитието.


Настройки

Интервал на аргумент има следните настройки:

Настройка

Описание

гггг

Година

q

Тримесечие

м

Месец

y

Ден от годината

д

Ден

w

Ден от седмицата

ww

Седмица

ч

Час

м

Минута

с

Втора


Най-горе на страницата

Аргументът firstdayofweek има следните настройки:

Константа

Стойност

Описание

vbUseSystem

0

Използване на API на NLS настройката.

vbSunday

1

Неделя (по подразбиране)

vbMonday

2

Понеделник

vbTuesday

3

Вторник

vbWednesday

4

Сряда

vbThursday

5

Четвъртък

vbFriday

6

Петък

vbSaturday

7

Събота


Константа

Стойност

Описание

vbUseSystem

0

Използване на API на NLS настройката.

vbFirstJan1

1

Започнете със седмица, която 1 януари събитието (по подразбиране).

vbFirstFourDays

2

Започнете с първата седмица, което има поне четири дни в новата година.

vbFirstFullWeek

3

Започнете с първата пълна седмица от годината.


Забележки

Можете да използвате функцията DateDiff , за да определите колко определени интервали съществуват между две дати. Например можете да използвате DateDiff за изчисляване на броя на дните между две дати, или брой седмици между текущата и края на годината.

За да изчислите броя на дните между date1 и date2, можете да използвате или ден от годината ("y") или ден ("d"). Когато интервал Weekday ("д"), DateDiff връща номера на седмици между двете дати. Ако date1 попада в понеделник, DateDiff Преброява броя на дните от понеделник до date2. Тя се брои date2 , но не date1. Ако интервал е седмица ("втората"), въпреки това, функцията DateDiff връща броя на календарните седмици между двете дати. Тя се брои броя на неделя между date1 и date2. DateDiff брои date2 ако попада в неделя; но тя не се брои date1, дори ако го попадат в неделя.

Ако date1 препраща към по-нова точка по време, отколкото date2, функцията DateDiff връща отрицателно число.

Аргументът firstdayofweek засяга изчисления, които използват "w" и "втората" интервал символи.

Ако date1 или date2 е валиден формат за дата, указаната година става постоянна част от тази дата. Въпреки това ако date1 или date2 е заграден в двойни кавички ("") и изпуснете годината, текущата година се вмъква в кода си всеки път, когато се изчислява изразът date1 или date2 . Това дава възможност за писане на код, който може да се използва в различни години.

Когато се сравнява 31 декември до 1 януари на непосредствено следващата година, DateDiff за година ("yyyy") връща 1, въпреки че само един ден, е изтекъл.

Забележка: За date1 и date2ако настройката на свойството Календар е григориански, датата трябва да е григориански. Ако календара Хижри, датата трябва да е хиджри.

Нагоре

Примери

Използване на функцията DateDiff в израз     Можете да използвате функцията DateDiff там, където можете да използвате изрази. Да предположим например, че имате формуляр, използвайте, за да изпълни поръчките на клиентите. В таблицата "поръчки" имате поле с име ReceiveBefore, съдържащ датата, с която клиентът трябва да получите поръчката. Можете да използвате функцията DateDiff с текстово поле във формуляра за показване на броя на дните, остава, преди поръчката трябва да се доставят.

При условие че отнема десет дни, за да достави произволен ред, можете да зададете свойството Източник за контролата на текстовото поле, както следва:

= DateDiff("d", Now(), [Orders].[ ReceiveBefore]) -10

Когато отворите формуляра в изглед за формуляри, текстовото поле показва броя на дните, ляво, преди да трябва да доставят поръчката. Ако има по-малко от 10 дни преди клиентът трябва да получите поръчката, числото в текстовото поле е отрицателно и показва колко дни закъснение поръчката ще бъде ако тя се доставя веднага.

Използване на функцията DateDiff във VBA код   

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Този пример използва функцията DateDiff за показване на броя на дните между определена дата и днес.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×