Функции на Access (по категории)

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия съдържа връзки към статии, съдържащи подробни данни за общите функции, които се използват в изрази в Microsoft Access. Те са подредени първо по групи, а след това по азбучен ред в края на тази статия.

Съвет: От Access 2010 нататък конструкторът на изрази разполага с IntelliSense, така че можете да видите какви аргументи изисква вашият израз.

ActiveX

CreateObject функция
GetObject функция

Най-горе на страницата

Приложение

Command функция
Shell функция

Най-горе на страницата

Масиви

Array функция
Filter функция
Join функция
LBound функция
Split функция
UBound функция

Най-горе на страницата

Конвертиране

Asc функция
Chr функция
Day функция
EuroConvert функция
FormatCurrency функция
FormatDateTime функция
FormatNumber функция
FormatPercent функция
GUIDFromString функция
Hex функция
Nz функция
Oct функция
Str функция
StringFromGUID функция
Type Conversion функции
Val функция

Най-горе на страницата

База данни

DDE функция
DDEInitiate функция
DDERequest функция
DDESend функция
Eval функция
Partition функция

Най-горе на страницата

Дата/час

Date функция
DateAdd функция
DateDiff функция
DatePart функция
DateSerial функция
DateValue функция
Hour функция
Minute функция
Month функция
MonthName функция
Now функция
Second функция
Time функция
Timer функция
TimeSerial функция
TimeValue функция
Weekday функция
WeekdayName функция
Year функция

Най-горе на страницата

Агрегатна функция на домейн

DAvg функция
DCount функция
DFirst, DLast функции
DLookup функция
DMin, DMax функции
DStDev, DStDevP функции
DSum функция
DVar, DVarP функции

Най-горе на страницата

Коригиране на грешки

CVErr функция
Error функция

Най-горе на страницата

Вход/изход на файл

EOF функция
FreeFile функция
Input функция
Loc функция
LOF функция
Seek функция

Най-горе на страницата

Управление на файлове

CurDir функция
Dir функция
FileAttr функция
FileDateTime функция
FileLen функция
GetAttr функция

Най-горе на страницата

Финанси

DDB функция
FV функция
IPmt функция
IRR функция
MIRR функция
NPer функция
NPV функция
Pmt функция
PPmt функция
PV функция
Rate функция
SLN функция
SYD функция

Най-горе на страницата

Проверка

Environ функция
GetAllSettings функция
GetSetting функция
IsArray функция
IsDate функция
IsEmpty функция
IsError функция
IsMissing функция
IsNull функция
IsNumeric функция
IsObject функция
TypeName функция
VarType функция

Най-горе на страницата

Математически

Abs функция
Atn функция
Cos функция
Exp функция
Int, Fix функции
Log функция
Rnd функция
Round функция
Sgn функция
Sin функция
Sqr функция
Tan функция

Най-горе на страницата

Съобщения

InputBox функция
MsgBox функция

Най-горе на страницата

Разни

CallByName функция
IMEStatus функция
MacID функция
MacScript функция
QBColor функция
RGB функция
Spc функция
Tab функция

Най-горе на страницата

Поток на програмата

Choose функция
DoEvents функция
IIf функция
Switch функция

Най-горе на страницата

Текстови

Format функция
InStr функция
InStrRev функция
LCase функция
Left функция
Len функция
LTrim, RTrim, Trim функции
Mid функция
Replace функция
Right функция
Space функция
StrComp функция
StrConv функция
String функция
StrReverse функция
UCase функция

Най-горе на страницата

Функции (по азбучен ред)

ABS функция
функция Array
Asc функция
Функция Atn
Функция CallByName
Изберете функция
Функция Chr
Команда функция
Cos функция
Функция CreateObject
Функция CurDir
Функция CVErr
функцията Date
DateAdd Функция
DateDiff функция
Функция DatePart
Функция DateSerial
Функцията DateValue
Функция DAvg
ден Функция
Функцията DCount
DDB функция
функция DDE
Функция DDEInitiate
Функция DDERequest
DDESend Функция
функции DFirst, DLast функции
Функция Dir
Функция DLookup
DMin, DMax функции
Функция DoEvents
DStDev, DStDevP функции
DSum функция
DVar, DVarP функции
функция Environ
Функция EOF
функция на грешката
EuroConvert функция
функция Eval
Функция Exp
Функция FileAttr
Функция FileDateTime
Функция FileLen
Функция Filter
функция Format
Функция FormatCurrency
Функция FormatDateTime
Функция FormatNumber
функция FormatPercent
Функция FreeFile
функция FV
Функция GetAllSettings
Функция GetAttr
Функция GetObject
Функция GetSetting
Функция GUIDFromString
шестнадесетичен функция
функция Hour
Функция IIf
Функция IMEStatus
За въвеждане на функцията
Функция InputBox
Функция InStr
Функция InStrRev
Int, Fix функции
IPmt функция
IRR функция
Функция IsArray
Функция IsDate
IsEmpty функция
Функция IsError
Функция IsMissing
Функция IsNull
Функция IsNumeric
Функция IsObject
функция Join
функция LBound
Функция LCase
ляво функция
Функцията Len
Функция Loc
функция LOF
Log функция
Функции LTrim, RTrim и Trim
Функция MacID
Функция MacScript
функция Mid
Minute функция
MIRR функция
функцията Month
Функция MonthName
Функция MsgBox
функция Now
периоди Функция
NPV функция
Функция Nz
Функция Oct
функция Partition
Pmt функция
Функция PPmt
PV функция
Функция QBColor
функция Rate
функция Replace
функция RGB
Функция Right
Функция Rnd
функцията Round
Втората функция
функция Seek
Функция Sgn
функция Shell
Функция sin
SLN функция
функция Space
Функция Spc
разделен функция
Sqr Функция
Функция Str
Функция StrComp
Функция StrConv
низ функция
Функция StringFromGUID
Функция StrReverse
функция Switch
SYD функция
функция Tab
Функция Tan
време Функция
функция Timer
Функция TimeSerial
TimeValue функция
функции за преобразуване на тип
функция TypeName
Функция UBound
Функция UCase
Функцията Val
Функция VarType
функция Weekday
Функция WeekdayName
година функция

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×