Функции и свойства в Access, блокирани от ограничителен режим

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия предоставя справочна информация за функциите и свойствата, които ограничителния режим позволява и блокира в Access. Забележете, че Access позволява на няколко по-нови функции, за да изпълните в ограничителен режим, включително MonthName и StrReverse, и го сега блокира много повече функции, включително помощ, ExportNavigationPaneи LoadCustomUI. Докато работите, не забравяйте, че трябва да се доверите (разрешаване на съдържание в) база данни или място базата данни в надеждно местоположение за информацията в тази статия, за да се окажат полезни.

В тази статия

Задаване на ограничителен режим за изпълнение на опасни изрази

Функции, които можете да използвате в ограничителен режим

Функции, които причиняват грешки в ограничителен режим

Функции, които се блокират от ограничителен режим

Свойства на блокиран от ограничителен режим

Задаване на ограничителен режим за изпълнение на опасни изрази

Когато добавите израз към база данни, Access се изпълнява този израз в работна среда, наречен ограничителен режим. Достъп до прави това за бази данни, които са създадени в някой от двата Access 2007, 2010, 2013, 2016 или в по-ранни файлови формати за достъп. Достъп позволява на ограничителния режим по подразбиране, и от друга страна, ограничителен режим винаги забранява опасни изрази, дори и след като имате доверие база данни.

Ако имате доверие база данни и искате да изпълните израз забранява този ограничителния режим, можете да изпълните този израз като промените ключ от системния регистър, които забраняват ограничителен режим. Не забравяйте, че първо трябва да се доверите на база данни за следвайте стъпките в този раздел.

Тази фигура показва процеса, който следвате, когато решавате дали да изпълнение на опасни изрази.

Процес на взимане на решение за ограничителен режим

Внимание      Неправилното редактиране на системния регистър може сериозно да повреди операционната система, принуждавайки ви да я преинсталирате. Microsoft не може да гарантира, че проблемите, създадени от неправилно редактиране на системния регистър, могат да бъдат решени. Преди да редактирате системния регистър, архивирайте всички ценни данни. За най-актуална информация относно използването и защитата на системния регистър на компютъра вижте помощта за Microsoft Windows.

Ако не сте запознати със системния регистър или не сте доволни от промяна на ключове на системния регистър, свържете се с някого, който е или Помислете за преобразуване на база данни от по-стара версия на Access Access файлов формат. Също така трябва да имате разрешения на администратор на компютъра, за да промените стойностите на системния регистър.

Променяне на ключа от системния регистър

Важно: Следването на тези стъпки позволява опасните изрази да се изпълняват във всички екземпляри на Access за всички потребители на компютъра.

Направете едно от следните неща:

 • В Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows 10   

  1. В лентата на задачите щракнете върху Старти след това щракнете върху изпълнение.

  2. В полето Отвори напишете regedit и натиснете клавиша ENTER.

   Стартира редакторът на системния регистър.

  3. Разгънете папката HKEY_LOCAL_MACHINE и достигнете до следния ключ от системния регистър:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access свързване Engine\Engines

   Забележка: Обърнете внимание, че 12.0 показва, че Access 2007, 14.0 показва Access 2010, 15,0 показва, че Access 2013, а 16,0 показва Access 2016.

  4. В десния екран на редактора на системния регистър, под иметощракнете двукратно върху SandboxMode.

   Показва се диалоговият прозорец Редактиране на DWORD стойност.

  5. В полето Данни за стойности променете стойността от 3 на 2 и след това щракнете върху OK.

  6. Затворете редактора на системния регистър.

 • В Windows Vista   

  1. Щракнете върху бутона Старт , посочете Всички програми, щракнете върху принадлежностии след това щракнете върху изпълнение.

  2. В полето Отвори напишете regedit и натиснете клавиша ENTER.

   Стартира редакторът на системния регистър.

  3. Разгънете папката HKEY_LOCAL_MACHINE и достигнете до следния ключ от системния регистър:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access свързване Engine\Engines

   Забележка: Обърнете внимание, че 12.0 показва, че Access 2007, 14.0 показва Access 2010, 15,0 показва, че Access 2013, а 16,0 показва Access 2016.

  4. В десния екран на редактора на системния регистър, под иметощракнете двукратно върху SandboxMode.

   Показва се диалоговият прозорец Редактиране на DWORD стойност.

  5. В полето Данни за стойности променете стойността от 3 на 2 и след това щракнете върху OK.

  6. Затворете редактора на системния регистър.

Важно    Запомнете, че ако не се доверите първо на базата данни, Access забранява всички опасни изрази, независимо дали сте променили тази настройка на системния регистър.

Можете да зададете следните стойности на системния регистър, като 0 (нула) налага най-малко ограничения, а 3 налага най-много ограничения.

Настройка

Описание

0

Ограничителният режим винаги е забранен.

1

Ограничителният режим се използва за Access, но не за други програми.

2

Ограничителният режим се използва за другите програми, но не за Access.

3

Ограничителният режим се използва по всяко време. Това е стойността по подразбиране, когато инсталирате Access.

Нагоре

Функции, които можете да използвате в ограничителен режим

Следващата таблица изброява функциите, които можете да използвате в заявки за машина на база данни на Access, когато е включен в ограничителен режим. Всички функции, които не се показват в списъка не са налични в ограничителен режим.

ABS

Масив

ASC

Спомагателна

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Изберете

Chr

CHR$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

CVAR

CVDate

CVErr

Дата

Дата $

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Ден

DDB

Грешка

Грешка $

Exp

Fix

Форматиране

Формат $

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

FV

Hex

Hex$

Час

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

INT

IPmt

IRR

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Наляво

Лява $

LEFTB

LEFTB$

Len

LENB

Log

LTrim

Функции LTrim$

MID

MID$

MIDB

MIDB$

Минута

MIRR

Месец

MonthName

Now

Периоди

NPM

Oct

Oct$

Деление

"плащане"

PPmt

PV

Функция QBColor

ставка

Заместване

RGB

Надясно

Десен $

RightB

RIGHTB$

Rnd

Закръгляване

RTrim

RTrim$

Втора

Sgn

SGR

Sin

SLN

Пространство

Пространство $

STR

STR$

StrComp

StrConv

Низ

Низ $

StrReverse

Екранна снимка на уведомлението за забрана на незабавните съобщения

SYD

Tan

Time

Време $

Timer

TimeSerial

TimeValue

Скриване на части

Trim$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Ден от седмицата

Година

Нагоре

Функции, които причиняват грешки в ограничителен режим

Следните Visual Basic for Applications (VBA) функции ще предизвика грешка при функциите, които се наричат от израз в заявка на машина на база данни на Access или при наречен от Access свойство.

AppActivate

Издавай звук

Календар

CallByName

ChDir

ChDrive

Команда

Командата $

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Допуска грешка

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Въвеждане на данни

Въвеждане $

InputB

InputB$

Убие

Зареждане

Loc

LOF

Случайни

Начално състояние

SaveSetting

"Търсене"

SendKeys

SetAttr

Обвивката

SPC

Tab

Unload

Потребителски формуляри

ширина

Нагоре

Функции, които се блокират от ограничителен режим

Ограничителният режим блокира следните функции на Access, когато функциите, които се наричат от израз в заявка или от свойство на Access. Звездичка (*) след името на функцията показва функция, която е нещо ново, започвайки в Office Access 2007.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

Съветника за отговори

Приложение

Assistant

Помощ *

Автокоригиране

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl за задаване

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

Модули

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Родителски

ProductCode

Quit

Справки

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Изпълнение

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Нагоре

Свойства на блокиран от ограничителен режим

В допълнение към функциите, посочени в предишния раздел ограничителен режим също блокира редица свойства на обекта. Следващата таблица изброява обектите и блокирани свойство или свойства за всеки обект.

Обект

Блокирани свойство или свойства

BoundObjectFrame

Object

Разгъващ се списък

Recordset

Контрола

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, връзка, OpenConnection

Потребителска контрола

Object

Формуляр

Динамичен набор

Хипервръзка

Екранна снимка на избора ''Добави към предпочитаните''

Падащ списък

Recordset

ObjectFrame

Object

Отчет

Recordset

SmartTagAction

Изпълнение

Информационна лента

ActiveDataAccessPage

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×