Функции за достъпност в OneDrive

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

OneDrive включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с ограничени умения, намалено зрение или други проблеми за съхраняване и споделяне на файлове на всички устройства.

Много функции за достъпност, например екранен четец, лупа или реч разпознаване са вградени на вашия компютър или устройство. За да разберете как да използвате тези функции, вижте Настройване на вашето устройство за работа с функции за достъпност в Office 365.

Забележки : 

 • OneDrive е уеб базирана приложение, което работи в облака и имате достъп до и да се придвижвате между вашите файлове и папки с вашия уеб браузър.

 • Когато използвате OneDrive, ви препоръчваме да използвате Internet Explorer като ваш браузър.

В тази тема

Запознаване с OneDrive оформление

OneDrive се изпълнява във вашия уеб браузър. В прозореца на браузъра името на OneDrive се показва в лентата с инструменти, както и Office 365 за стартиране на приложения, която съдържа плочки за услуги на Microsoft и Office Online приложения, включително поща (Outlook.com), Excel Online, OneNoteи др. Лентата с инструменти съдържа команди, за да получавате известия, управление на вашите опции "," получаване на помощ и излизане.

Под лентата е лентата с менюта, която съдържа поле за търсене, опции за преглед и информация за командата. Когато работите с файлове, лентата с менюта съдържа команди за създаване или качване на нови файлове, отворете или изтегляне на избрания файл или сортирате файловете по различни начини. Ако изберете командата информация, екран с информация се отваря от дясната страна на прозореца на основния OneDrive и предлага подробности за всяка избраната папка или файл.

Под менюто лента е структурата на папки и файлове, съхранени в OneDrive. Ако работите с широк екран, като например настолен компютър, левия екран показва дърво за навигация, включително преглед на категориите файлове, последно разглеждана файлове, снимки, споделени файлове и в кошчето. Ако работите с тясна екран, като например телефон, преглед на категориите са налични в меню с допълнителни опции на лентата с инструменти, а не в левия екран. Изглед на основния прозорец съдържа списък на папки и файлове за избрания изглед категория.

Когато изберете дадена папка в основния екран, тази папка се отваря и показва списък на папки и файлове. Когато Детайлизирайте по-ниско ниво, менюто промени в включва команди, като например Отворете, споделяне, изтегляне, преместване и копиране на избрани файлове. Наличните команди промените в зависимост от това дали нещо е избран или избрани не и от типа на елемент.

Когато изберете файл, тя може да отвори в настоящия раздел на браузъра или в раздел на отделен браузъра (например в Word Online или Excel Online).

Навигиране чрез клавишни комбинации

За да навигирате в OneDrive и за да обхождате циклично групи от елементите на екрана, натиснете клавиша Tab (напред) или Shift + Tab (назад). За да изберете елемент, натиснете клавиша Enter. За да разгледате менюта или списъци, натиснете клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу и след това, за да направите избор, натиснете Enter. За да излезете от менюто или режим, натиснете Esc. За повече информация прочетете клавишни комбинации за OneDrive.

Когато премествате около области от прозореца на OneDrive , Вашият екранен четец предоставя информация за областта, която е на фокус, независимо дали това е лентата с менюта (чувате "полето за търсене"), на изглед на дърво (чуете или "OneDrive", или вашето име), или изглед на основния (чуете "Списък с папки и файлове").

Основни задачи в OneDrive

Стартиране на OneDrive

 1. Отворете уеб браузъра.

 2. Ако още не сте влезли акаунта си Office 365 (независимо дали вашата организация или вашия акаунт в Microsoft), отидете на https://portal.office.com. Влезте във вашия акаунт на организация или акаунт в Microsoft.

 3. Натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато изберете иконата за стартиране на приложение е фокусът. Натиснете клавиша Enter.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Връзката, OneDrive." Натиснете клавиша Enter.

Качване на файл

Когато искате да запишете файл от файловата система на вашето устройство в OneDrive, изберете местоположението, в OneDrive и след това да го качите.

 1. С OneDrive отворен натиснете клавиша Tab, докато на изглед на дърво е фокусът. Чувате или "OneDrive", или името ви.

 2. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, докато файлове изглед елемент е фокусът. Натиснете клавиша Enter. Не забравяйте, нищо не е избрано в списъка с папки и файлове.

 3. Tab към лентата с менюта. Чувате "Създай". Натиснете клавиша стрелка надясно, докато чуете "Качване." Натиснете клавиша Enter.

 4. В диалоговия прозорец Изберете файл за качване за достъп до изгледа на дървото, натиснете клавиша Tab неколкократно, докато не чувате "Дърво преглед." (В разказвача, чуете "Документи".)

 5. За да изберете папката, в която е съхранен файлът, натиснете клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу и след това натиснете клавиша Enter.

 6. Натиснете клавиша Tab веднъж, за да преместите в списъка с папки и файлове и след това, за да изберете файла, който искате да качите, натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре.

  Съвет : За да изберете няколко съседни файлове, натиснете и задръжте клавиша Shift, когато изберете първия файл и след това натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, докато изберете последния файл. Всички файлове между собственото и фамилното файла са избрани.

 7. Натиснете клавиша Enter. Избраните файлове качени до местоположението, избрани в OneDrive и чувате "качен един елемент файлове." (В разказвача, чувате "качите.")

Изтегляне на файл

Когато искате да копирате файл от OneDrive на вашето устройство, изберете го в OneDrive и да го изтеглите.

 1. С OneDrive отворен натиснете клавиша Tab, докато на изглед на дърво е фокусът. Чувате или "OneDrive", или името ви.

 2. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, докато файлове изглед елемент е фокусът. Натиснете клавиша Enter.

 3. Натиснете клавиша Tab, докато изберете списъка с папки и файлове е фокусът.

 4. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, докато изберете файла, който искате да изтеглите.

 5. Натиснете Shift + Tab два пъти, за да преместите в лентата с менюта. В зависимост от типа на файла, който е избран чувате "Споделяне" или "Отвори". Натиснете клавиша стрелка надясно, докато чуете "Изтегли". Натиснете клавиша Enter.

 6. Ако чувате известие, което питащо дали искате да изтеглите файл, натиснете Alt + N и следвайте инструкциите, за да запишете файла. Когато сте готови, ще чуете "изтеглянето завърши." От това предупреждение можете да достигнете до бутони, за да отворите изтегления файл, отворете папката или показване на изтеглените файлове. За да затворите предупреждението, натиснете Alt + N отново, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до бутона Затвори и след това натиснете клавиша Enter.

Търсене на файл или папка

 1. В OneDriveнатиснете клавиша Tab, докато изберете полето за търсене е фокусът.

 2. Въведете цялото име или част от името на файла или папката, която търсите. Отваря се списък с резултатите от търсенето, които отговарят на вашите критерии.

 3. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, за да чуете имената на файловете или папките в резултатите от търсенето.

 4. За да отворите папка или файл в списъка с резултати от търсенето, натиснете клавиша Enter. Ако известие, което се отваря, натиснете Alt + N и след това, за да отворите папка или файл, следвайте инструкциите.

Споделяне на файл или папка

 1. С OneDrive отворен натиснете клавиша Tab, докато на изглед на дърво е фокусът. Чувате или "OneDrive", или името ви.

 2. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, докато папката – например файлове, Последни, споделено с мен– съдържащ файла или папката, която искате да споделите е фокусът. Натиснете клавиша Enter.

 3. Натиснете клавиша Tab, докато изберете основния екран е фокусът и чуете "Списък с папки и файлове".

 4. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, докато изберете файла или папката, която искате да споделите. Можете само да изберете един файл или папка.

 5. За да отворите лентата с менюта, натиснете Shift + Tab два пъти. Ако е необходимо, натиснете клавиша стрелка надясно, докато чуете "Споделяне". Натиснете клавиша Enter.

 6. В диалоговия прозорец споделяне въведете имейл адреса на човека, когото искате да споделите елемент с.

 7. Tab към бутона да редактирате . За да изберете дали човекът, когото споделяте елемент с могат само да преглеждат файла или да го редактирате, натиснете клавиша със стрелка надолу.

 8. Tab към текстовото поле и ако искате, въведете съобщение до лицето, което сте споделили елемент с.

 9. Ако споделяте файл, tab, за да и след това изберете или изчистете отметката от квадратчето Изисквай влизане . Ако сте споделили папка, tab, за да и след това отметнете или изчистете отметка в квадратчето споделяне на всичко в тази папка, дори елементи с уникални разрешения .

 10. Tab към и след това изберете или изчистете отметката от квадратчето Изпращане на покана по имейл .

  Съвет : Тези квадратчета за отметка са избрани по подразбиране.

 11. Tab към бутона " споделяне " и натиснете Enter.

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×