Функциите за езиците с писане отдясно наляво

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Office поддържа функциите и функционалността на отдясно наляво за езици с писане отдясно наляво или комбиниран отдясно наляво, отляво надясно среда за въвеждане, редактиране и показване на текст. В този контекст "отдясно-наляво" препраща към система за писане, която е написан отдясно наляво и включва езици, които изискват контекстна оформянето, като например арабски и езиците, които не. Можете да промените вашия дисплей да четат отдясно наляво или променят отделни файлове, така че съдържанието им четат отдясно наляво.

Ако компютъра ви няма отдясно наляво езикова версия на Office, инсталирана, трябва да инсталирате подходящия езиков пакет. Също така трябва да работите с Microsoft Windows операционна система, която има отдясно наляво за поддръжка и разрешаване на езика на клавиатурата за езика отдясно наляво, който искате да използвате.

Преди да можете да използвате всяка от дясно наляво функции в Microsoft Officeили дори правилно показване отдясно наляво скриптове, трябва да добавите език на въвеждане в Windows и Разрешаване на клавиатурна подредба за език отдясно наляво.

Ако използвате Windows XP, първо трябва да отидете на началната страница на контролния панел в Windows XP да инсталирате изисква Microsoft Windows сложни скриптове. След като инсталирате софтуера сложен скрипт, Добавяне на езика на клавиатурата. За повече информация вижте Настройване на Windows XP за няколко езика.

В зависимост от това как предпочитате да персонализирате компютъра си можете да използвате един език за вашия дисплей (менюта, диалогови прозорци и съветници) и въведете на друг език, ако е необходимо. Ако искате да въведете език отдясно наляво и да виждате менютата и онлайн помощ в че език, можете да зададете Office показването на този предпочитание за език. За повече информация вижте Добавяне на език или задаване на предпочитанията за език в Office.

Няколко функции на отдясно наляво в програмите от Office използвате езика на показване, за да определите екрана оформление посока и подравняването на текста в диалогови прозорци. Когато зададете езика на показване на потребителя отдясно наляво в диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office , оформлението на менюта, диалогови прозорци и съветниците са отдясно наляво, но настройките на Microsoft Windows остават отляво надясно.

Например когато Арабският е избран за език на показване в Office (но не и в Windows), ще видите следното на вашия дисплей:

потребителски интерфейс на арабски език

Въпреки че менютата се показват отдясно наляво, заглавната лента остава в английски и Затвори, за намаляванеи увеличаване бутони остават в горния десен ъгъл както в интерфейс отляво надясно. Ако Windows дисплей е настроен за език отдясно наляво, също ще бъде представен на езика в заглавната лента и затварянеза намаляванеи увеличаване бутоните ще бъде в горния ляв ъгъл.

Ако работите предимно в отляво надясно език, но понякога се налага да вмъквате текст на език отдясно наляво, можете да изберете английски (САЩ) за езика на показване и въвеждане на език отдясно наляво в повечето Office програми, когато искате да. За да направите това, Задаване отдясно наляво текст, водещи символи и номериране за редактиране област и Разрешаване на клавиатурна подредба.

Можете да промените посоката на текста от в Microsoft Office програма, като изберете бутона на абзац отдясно наляво в групата абзац в раздела Начало (това се появява само ако сте активирали език отдясно наляво). Дори и след смяна на дисплея, за да се показват на език отдясно наляво, трябва да имате съответните клавиатурата език, разрешени за въвеждане на текст на този език.

Ако ви обичайния език е английски, но искате да го промените на арабски диалект, направете следното:

 1. Отваряне на файлове с Office програма, като например Word документ.

 2. В раздела " файл ", изберете Опции > език.

 3. В диалоговия прозорец предпочитания за езика на Office набор, в списъка Език за редактиране изберете арабски диалект, който искате и след това изберете Добави.

 4. В таблицата за Избиране на езици за редактиране Уверете се, че новодобавения арабски диалект е осветена и след това изберете Задай по подразбиране.

  Важно : Когато задавате току възложените езика за редактиране по подразбиране, той става по подразбиране за всички програми на Microsoft Office .

За да въведете с помощта на присъщата за определен език, трябва да инсталирате подходящия езиков пакет за този език. Можете също така трябва да добавите подходящата клавиатурна подредба. След добавяне на клавиатурна подредба за друг език и избиране на езиковата лента, за да бъде фиксирана в лентата на задачите, Езиковият индикатор се появява на лентата на задачите Изображение на езиковата лента и показва текущия език на клавиатурата. Например Езиковият индикатор за арабски език е индикатор за арабски език .

Забележка : Езиковата лента се показва автоматично след като добавите клавиатура поне един език в допълнение към английския в диалоговия прозорец текстови услуги и езици на въвеждане , за в Microsoft Windows.

 • За да покажете езиковата лента , когато индикаторът за език в лентата на задачите се вижда, изберете индикатора за езика и след това изберете Показване на езиковата лента.

 • За да покажете индикатора за езика на лентата на задачите, когато езиковата лента е видима, изберете намали.

 • За да изберете клавиатурата за друг език, изберете името на текущия език (в езиковата лента) или индикатора за езика и след това изберете името на друг език.

За инструкции как да разрешите езиково определени клавиатура вижте Разрешаване или промяна на езика на клавиатурната подредба.

В зависимост от кои езици нужда можете да въвеждате текст с помощта на кодове на знаците или ASCII знаци. За да научите как да вмъкнете автоматично кодове на ASCII знаци с помощта на галерията символ, вижте Вмъкване на символи.

Ако само искате да въведете текст на друг език и не искате да превключите на клавиатурата, можете да използвате таблица на знаците, една от принадлежности в Microsoft Windows. Можете да изберете знак от една от отдясно наляво или отляво надясно език страници с шрифт, го копирате в клипборда и след това вмъкнете знака във вашия документ. За повече информация относно начина за използване на таблицата на знаците за въвеждане на текст вижте използване на специални знаци (таблица на знаците).

Посока на текста се отнася до ред на четене, подравняването и цялостното оформление на елементите на екрана. Когато текстове отдясно наляво и отляво надясно се използват заедно в една и съща изречение, абзац или контрола, обединения текст се нарича "смесен."

Когато Office програмата е създаден и разрешени за показване на текст отдясно наляво среда, облика на курсора е различен за указване отляво надясно изпълнение курсор при писане отляво надясно или курсор, показващ словоред отляво надясно или отдясно наляво изпълнение курсор при писане отдясно наляво . Курсорът да или да премествате според посоката на език, признат (логическо движение) или преминаване към следващия визуален знак (визуално движение).

Когато са разрешени езици отляво надясно и отдясно наляво, бутоните на абзац отляво надясно и отдясно наляво са разрешени в лентата в повечето Office програми. Когато щракнете върху тези бутони, можете да промените посоката на текст, когато въвеждате и обосновава текст.

Забележка : В Microsoft OneNoteбутоните отляво надясно и отдясно наляво са достъпни, като щракнете върху стрелката Подравняване на абзац.

Текст в клетка или поле може да бъде ляво подравнен, центриран или дясно подравнен. В някои програми, например Access и Excelтекст може да има контекст посока на текста.

Когато текст има посока според контекста, самият текст и числа са подравнени според езика на първия въведен знак,  например текстът в клетката или полето е подравнен отдясно, ако първият знак е на език отдясно наляво, и подравнен отляво, ако първият знак е на език отляво надясно. Вие можете да замените посоката на текста според контекста с ляво, центрирано или дясно подравняване за отделни обекти.

Много програми с език отдясно наляво или комбиниран използват контекстни правила за управление на посоката на текста и последователността на четене на текста. Полета, списъци и други елементи управляват контекстните правила за текста, който съдържат.

Контекстните правила за реда на четене и посоката на текста са следните:

 • Ако първият определящ знак е отляво надясно, редът на четене е отляво надясно и текстът е ляво подравнен.

 • Ако първият определящ знак е отдясно наляво, редът на четене и текстът ще са в същата посока.

 • Ако са въведени само неутрални знаци редът на четене и посоката ще следват посока на абзаца (която може да бъде една от двете - отдясно наляво или обратно), докато се въведе първият определящ знак.

Всеки път, когато сменяте първия определящ знак от език с писане отляво надясно на език с писане отдясно наляво (или обратно), редът на четене и посоката на текста се сменят съобразно.

В Word и други програми за текстообработка може да изберете, търсене и заместване на отделни диакритични знаци и индивидуални арабски знаци, независимо дали те са свързани. Всеки лигатура и диакритичен знак се управлява като отделна единица на дума отдясно наляво език.

Следният пример показва избиране на арабска дума с тризнакова лигатура (при избирането на всеки знак):

Дума с една избрана лигатура

Дума с две избрани лигатури

Дума с три избрани лигатури

Можете да записвате файлове във формат на HTML за публикуване в интернет в посока отдясно наляво или отляво надясно. Уеб страници, които имат посока отдясно наляво са маркирани с помощта на стандартния атрибут DIR в HTML файла. Ако в уеб браузър, който използвате разпознае ТОЗИ атрибут, се показват в посока отдясно наляво. Ако уеб браузърът не разпознае ТОЗИ атрибут, страницата се показва в посока отляво надясно.

Съвет : За да видите уеб страници отдясно наляво, използвайте браузър, който разпознае ТОЗИ атрибут, като например най-малко Microsoft Internet Explorer 3.02 Близкия изток, Microsoft Internet Explorer 4.01 за сложни скриптове, или в най-малко Microsoft Internet Explorer 5.

Сортирането отдясно наляво се прилага, когато е възможно. То се прилага при списъци от данни в изглед на таблица, картичка и икона и при списъци с групи, списъци с контакти, списъци с папки и списъци с адреси.

Забележка : Някои изгледи от страната на сървъра може да не сортират данните съгласно реда на сортиране отдясно наляво, защото те следват поддържани страната на сървъра.

Индийските езици, като например бенгалски, гуджарати, хинди, каннада, малаялам, маратхи, пенджабски, тамилски и телугу, може да не са съвместими с всяка от опциите за търсене в Microsoft Office. Например, опциите С малки и главни букви и Търси само цели думи няма да работят с текст на индийски езици. Въпреки това, те ще работят при текст на латиница в документа.

Езици отдясно наляво

Функции за търсене и заместване търсене текст в реда, в който текстът се въвежда в полето за търсене , вместо реда, в който се показва. Следователно можете да търсите низове от текст отдясно наляво, независимо от посока на абзаца. Можете също да търсите съвпадения на знаците със или без кашиди (само за арабски), Алеф хамза (само за арабски) или диакритични знаци, като например иврит niqqud. За списък на кодове на ASCII или Unicode знаци вижте Вмъкване на ASCII или Unicode латиницата символи и знаци.

Индийски езици

Индийските езици, като например бенгалски, гуджарати, хинди, каннада, малаялам, маратхи, пенджабски, тамилски и телугу, може да не са съвместими с всяка от опциите за търсене в Microsoft Office. Например, опциите С малки и главни букви и Търси само цели думи няма да работят с текст на индийски езици. Въпреки това, те ще работят при текст на латиница в документа.

Югоизточните азиатски езици

Югоизточните азиатски езици, като тайландски и виетнамски, може да не са съвместими с всяка опция за търсене в програмите на Microsoft Office. Например опциите С малки и главни букви и Търси само цели думи няма да работят с югоизточен азиатски текст. Въпреки това, те ще работят при текст на латиница в документа.

Microsoft Office програми поддържат следните кодови страници, които са достъпни за арабски, иврит и потребители на смесен текст:

Арабски

Всяка кодова страница се идентифицира от уникален номер на кодова страница. Кодовата страница (CP) за арабски е CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Дари, пущу, персийски, уйгур и урду използват същите кодови таблици като арабски.

Иврит

Всяка кодова страница се идентифицира от уникален номер на кодова страница. Кодовата страница (CP) за иврит е CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Идиш използва същата кодова страница като иврит.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×